Головна

механіка

сторінка 16

Каталог - Механіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


додатки
Шпонки призматичні (по СТ РЕВ 189-75), мм
Тема: «Плоска система сходяться сил».
Приклад рішення завдання №1.
Методичні рекомендації до виконання.
Приклад виконання завдання №3.
Приклад рішення завдання №2.
Критерії оцінки роботи.
Внеаудиторная самостійна робота № 18
Правила побудови епюр
завдання
Завдання для роботи
приклад 1
Внеаудиторная самостійна робота № 17
Теоретичний матеріал.
Приклади розв'язання задач
Хід роботи
теоретичний матеріал
Внеаудиторная самостійна робота №07
Завдання для самостійної роботи
Завдання для самостійної роботи
Хід роботи
Підготовка до практичних занять
Підготовка до іспиту
За проведення позааудиторної самостійної роботи № 21
Вхідний контроль
вихідний контроль
теоретичний матеріал
Завдання для самостійної роботи
Приклади розв'язання задач
теоретичний матеріал
Ефективні коефіцієнти концентрацій напруг (Ка і ??) для валів в місці поперечного отвори
Орієнтовні значення е, і, f, w для валів, мм.
Практична робота № 8
Практична робота № 8
Розрахунки на міцність
Практична робота № 7
Розглядаємо ділянку I - рух равноускоренное
ЗАВДАННЯ РГР № 8
Практична робота № 9
вибір електродвигуна
кінематичний розрахунок
Основні кінематичні і силові співвідношення в приводі
ЗАВДАННЯ РГР № 6
приклад 1
Практична робота № 2
Практична робота № 1
Тема 2.7 Гіпотези міцності
Практична робота № 3
Критерії оцінки знань.
Повторення теоретичного матеріалу.
Застосування принципу Даламбера
ПРИКЛАД РІШЕННЯ ПЗ №4
Практична робота № 4
Загальні відомості про редукторах
лекція №2.doc
Технічне завдання № 6
Й 1ряд ... 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0
Коефіцієнт безпеки при розрахунку болтів з неконтрольованою затягуванням.
Допустиме умовне (найбільше) тиск
Довідкові дані по ТЗ-2
Вихідні дані для розрахунку ТЗ-7
Технічне завдання № 8
" Розрахунок передачі гвинт-гайка
Технічне завдання №11
Розміри і перетин ременів по ГОСТ тисячі двісті вісімдесят чотири
Розрахунок пасової передачі
Вихідні дані до розрахунку ТЗ-8
Ефективні коефіцієнти концентрації напружень Кs і Кt для розрахунку зварних швів і деталей в зоні зварювання при циклічно мінливих напруженому стані
Практична робота № 5
Розрахувати основні параметри, розміри і сили в зачепленні закритої косозубой передачі одноступінчатого циліндричного редуктора з прірабативала зубами приводу конвеєра
Розрахувати основні параметри і розміри відкритої плоскопасової горизонтальної передачі приводу конвеєра
Підібрати електродвигун для приводу конвеєра і розрахувати його основні кінематичні параметри
Розрахувати привод конвеєра лінії ТО-1 та ЕО автомашин
багатоступінчасті
Розрахувати ведений вал одноступінчатого редуктора приводу конвеєра
Практична робота № 5
Практична робота № 13
Вибрати тип стандартних шпонкових з'єднань для веденого вала циліндричної косозубой передачі з зубчастим колесом і зірочкою; підібрати розміри шпонок
Підібрати підшипники кочення для веденого вала циліндричної косозубой передачі
Завдання для роботи
теоретичний матеріал
Приклади розв'язання задач
Завдання 1
Підготовка до практичного заняття
Тема 2.6 Вигин 2. Розрахунки на міцність при згині
Тема 2.6 Вигин 1. Визначення внутрішніх силових факторів
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вступ
Вступ
для студентів спеціальності
Тема 1.2 Система сходяться сил
Тема 1.4 Плоска система довільно розташованих сил
Тема 1.11 Рух невільною матеріальної точки
Тема 1.12 Тертя. Робота і потужність
Тема 1.9 Найпростіші рухи твердого тіла
Тема 1.7; 1.8 Кінематика точки
Тема 1.5 Просторова система сил
ОПІР МАТЕРІАЛІВ
Тема 2.1 Основні положення, метод перетинів, напруги
Тема 2.4 Геометричні характеристики плоских перерізів
Тема 2.5 Крутіння
Тема 2.3 Практичні розрахунки на зріз і зминання
Тема 2.2 Розтягування і стиснення 2. Розрахунки на міцність
Тема 2.2 Розтягування і стиснення 1. Основні механічні характеристики
Тема 1.4 Довільна плоска система сил
Тема 1.3 Пара сил. Момент сили відносно точки
Тема 3.4 Зубчасті передачі
Тема 3.12 Підшипники
Тема 2.6 Вигин
Тема 2.2 Розтягування і стиснення
Тема 1.6 Центр тяжкості
Перелік тем розрахунково-графічних робіт
Перелік звітних робіт
Тема 1.2 Плоска система сходяться сил
динаміка
статика
Критерії оцінки виконання студентом розрахунково-графічних робіт
Визначення рівнодіючої плоскої системи збіжних сил методом проекцій (аналітичним способом)
Умова рівноваги в геометричній формі
Продовження таблиці 4
Визначення рівнодіючої плоскої системи збіжних сил геометричним способом
Проекція вектора сили на вісь
Умова рівноваги в аналітичній
Порядок вирішення задач статики
Приведення сили до точки (теорема Пуансо)
теорема
Момент сили відносно точки
Тема 1.3 Пара сил і момент сили відносно точки
Продовження таблиці 6
Продовження таблиці 2
Продовження таблиці 2
Технологічна карта ремонту безкамерної шини легкового автомобіля
Поняття про опір втоми і міцності
Зв'язки і їх реакції
аксіома зв'язків
Доведення
Поняття про силах
Деталі машин.
Властивості головного вектора і головного моменту
Умова рівноваги довільної плоскої системи сил
Положення центра ваги простих фігур
Модуль сили тяжіння називають вагою тіла.
Центр ваги тіла
Метод негативних площ
спосіб зважування
приклад 16
приклад 15
Визначення швидкості та прискорення точки
Тема 1.7 Кінематика
Приклад 12.
Випадки просторово навантажених валів
Класифікація навантажень
Продовження таблиці 8
Третя форма рівнянь рівноваги
Друга форма рівнянь рівноваги
Перша форма рівнянь рівноваги
Продовження таблиці 9
Умова рівноваги
Момент сили відносно осі
умови рівноваги
Перевірка
Вогнегасник.
Бампер, захист двигуна і мостів
Рама, кузов, пороги і колісні арки
Окремі випадки руху точки
Поступальний рух
спрямують
статика
Фактори, що впливають на межу витривалості
Розрахунок бруса круглого поперечного перерізу на вигин з крученням
Порядок розрахунку валів на вигин з крученням.
Види гіпотез міцності
Призначення гіпотез міцності
Поняття про головні напружених
Поняття про стійкість
Формула Ейлера
Напруги, змінні в часі
межа витривалості
приклад 37
приклад 36
Формула Ясинського
Завдання 3. Визначити величини реакцій в шарнірних опорах балки. Провести перевірку правильності рішення.
Довільна плоска система сил.
умови рівноваги
Плоска сходиться система сил.
Приклад 2. Рішення завдання на рівновагу аналітичним способом
Основні формули і передумови розрахунку
Центр ваги тіла
Контрольна робота №2
Розрахунки на міцність і жорсткість.
Основні рівняння інерції.
Найпростіші рухи твердого тіла
Рекомендації для вирішення завдань розрахунково-графічної роботи
Рішення
Тема 3.11. Курсове проектування.
Пояснювальна записка.
Вступ.
Тема 1.5 Просторова система сил
Тема 3.4 Зубчасті передачі.


перша | Попередня | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати