На головну

механіка

сторінка 12

Каталог - Механіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Легірленген аспапти болаттар
К?міртекті болаттар
Темір ж?не марганець кені
Техніка безпеки при обслуговуванні рейкових ланцюгів
Регулювання рейкових ланцюгів
коріолісове прискорення
Обов'язковою контрольної роботи № 4
Хімічна обробка палив (присадки).
Вплив зносу ТА на експлуатаційні показники дизеля.
Фільтрування.
Сепарування.
Підігрів та відстоювання.
Механічні домішки.
Вступ.
МУРМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
Сумарна подача пожежних насосів повинна бути не менше
Паливна система.
КАФЕДРА СЕУ
Приклад виконання практичного завдання по формуванню таблиці відповідності
Приклад виконання практичного завдання по формуванню комплекту баз
Приклад виконання практичного завдання по формуванню структури операції
Правила використання
експлуатаційні випробування
Призначення і конструкція
Правила використання
експлуатаційні випробування
ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ТА УТРИМАННЯ засобів захисту
НОРМИ МЕХАНІЧНИХ приймально-здавальних, періодичних І ТИПОВИХ випробувань засобів захисту
НОРМИ комплектування ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ
Додаток № 10
Норми і терміни експлуатаційних ЕЛЕКТРИЧНИХ випробувань засобів захисту
Додаток № 6
НОРМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ приймально-здавальних, періодичних І ТИПОВИХ випробувань засобів захисту
Розривне навантаження поліпропіленових канатів
Ізолятори спеціальні полімерні
Призначення, принцип дії і конструкція
експлуатаційні випробування
експлуатаційні випробування
експлуатаційні випробування
Призначення і конструкція
експлуатаційні випробування
Плакати і знаки безпеки
Призначення і загальні вимоги
Максимально допустимі струми короткого замикання для переносного заземлення з алюмінієвим дротом
Призначення і конструкція
плакати забороняючі
Призначення і область застосування інструкції
помічені помилки
Плакати і знаки безпеки
електрозахисні засоби
Плакати і знаки безпеки
Загальні правила випробувань засобів захисту
Порядок зберігання засобів захисту
Основні терміни, прийняті в інструкції, і їх визначення
Правила використання
Журнал обліку та утримання засобів захисту
Норми і терміни експлуатаційних електричних випробувань засобів захисту
Норми комплектування засобами захисту
Норми і терміни експлуатаційних механічних випробувань засобів захисту
Норми електричних приймально-здавальних, періодичних і типових випробувань засобів захисту
Норми механічних приймально-здавальних, періодичних і типових випробувань засобів захисту
Принцип дії і конструкція
експлуатаційні випробування
ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУКЦІЇ
Основні терміни, ПРИЙНЯТІ У ІНСТРУКЦІЇ, та їх визначення
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ПОРЯДОК ТА ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ
ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ
Призначення і конструкція
Мінімальні розміри штанг ізолюючих
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Загальні правила випробувань засобів захисту
ОБЛІК ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ СТАНОМ
ББК 34.62
Матеріали до лекції 3
Перший закон Ньютона - постулат існування системи відліку.
Третій закон Ньютона.
Статистичний і термодинамічний методи.
приклад 1
приклад 2
Різновиди опор балочних систем
види навантажень
завдання
завдання
вихідний контроль
Хід роботи
теоретичний матеріал
модифікування силумінів
Рафінування алюмінієвих сплавів
хімічного складу
Код записи стану і зносу шарошечні доліт, прийнятий в Росії
Методика і порядок виконання роботи
теоретичне обґрунтування
теоретичне обґрунтування
Апаратура і матеріали
теоретичне обґрунтування
ТЕСТ №12
ТЕСТ №9
ТЕСТ №4
Обведи кружком всі букви правильних відповідей.
Обведи потрібну букву.
до утвердження на засіданні циклової
Проект Танк2 на базі Нива.
Комбіновані.
види взуття
Зробимо вибір апаратів захисту
Вказівки до виконання практичної роботи по вибору способів отримання заготовок для виготовлення деталей машин.
Склад і обсяг курсового проекту
РОЗРАХУНОК свердловини водозабору
Вступ
Основні принципи вибору способів отримання заготовок
Розрахунок максимального струму к.з.
ОБЛАДНАННЯ насосні станції
Методичні вказівки
Розрахунок освітленості методом коефіцієнта використання
Розрахунок освітленості точковим методом
Перелік відгуків і зауважень на автореферат і дисертацію
Класифікація ел. установок за ступенем захисту від проникнення твердих тіл і вологи
Організаційні заходи електробезпеки в діючих ел.установках (порядок допуску до роботи і нагляд під час роботи).
Електротехнічні захисні засоби.
Розрахункова та експериментальна перевірка ефективності занулення.
Нормування опору заземлюючих пристроїв.
Вимоги безпеки при виконанні земляних робіт і в кабельних колодязях.
Вимоги до особи, відповідальної за ел. госп-во підприємства і до ел. тех. персоналу. Ел. технологічний і неелектротехнологіческій персонал.
Захист с.г. об'єктів від атмосферні. і статичний. електрики. Конструкції блискавковідводів та заземленн. пристроїв блискавкозахисту.
Вимоги безпеки під час електромонтажних робіт на ПЛ.
Роботи в підземних спорудах
Розслідування нещасних випадків на виробництві
адміністративна відповідальність
Періодичний (триступеневий) контроль ВІД на виробництві, талонна система контролю ВІД.
Талонна система контролю.
Атестація робочих місць за умовами праці.
Зовнішній (непрямий) масаж серця
Штучне дихання
Економічність дизеля по швидкісній характеристиці.
квиток №17
Робочий цикл чотиритактного ДВС
Тест № 15
Тест № 14
Системи карбюратора 4-х тактного ДВС.
Швидкісна характеристика дизеля з наддувом.
тест №20
тест №19
Тест № 13
Тест № 12
Процес стиснення ДВС.
Системи карбюраторного ДВС, їх характеристики.
Основи урівноваження ДВС
Дійсний цикл ДВС, його відміну від теоретичного.
Конструкція, системи карбюраторів.
Коливання двигуна на підвісці.
Процес стиснення ДВС.
Тест № 10
Тест № 11
Тест № 9
Умови зняття характеристик ДВС.
Системи дизеля, їх характеристики.
Теплоємність газів, теплота згоряння палива.
тест №4
тест №3
Тест № 2
Тест № 1
ВСТУП
Фізичні властивості рідин і газів.
МОДЕЛІ РІДКОЇ СЕРЕДОВИЩА. Ньютонівські і реологічні рідини
рівняння Бернуллі
Тоді приріст кінетичної енергії розглянутої маси
Інтегруючи диференціальне рівняння, отримують
Витрата рідини в трубі можна знайти шляхом підсумовування елементарних витрат, що проходять через кільцеві площадки радіуса а й ширини, т. Е.
Це число, зване числом Рейнольдса, має вигляд
З огляду на, що, отримуємо
Подоба гідродинамічних процесів. Метод розмірностей.
Режими течії. Поняття про прикордонному шарі. Модель ідеальної рідини.
Рівняння Нав'є-Стокса. Граничні і початкові умови
Відносний спокій середовища, тиск на стінки
Два методу опису руху рідини. Витрата рідини.
Закон Паскаля може бути записаний також у вигляді
Постійна величина, позначена H ?, називається гідростатичним напором.
Рівняння Ейлера, основна формула Паскаля
Лінія струму і трубка струму, цівка струму. Струйчатая модель потоку
З цих рівнянь записують рівняння траєкторії
Інтегральна форма законів збереження. Узагальнена гіпотеза Ньютона
Рівняння руху в напружених
Сили діючі в рідини, нормальні і дотичні напруження, тензор напружень.
Тоді витрата визначиться із залежності
Методичні рекомендації до виконання.
Тема: «Робота і потужність. Тертя ».
Рішення.
Твердого тіла ».
Приклад виконання завдання №7.
додаток
Завдання для роботи
вихідний контроль
Приклади рішень завдань
сила інерції
Методичні рекомендації до виконання.
Тести на перевірку знань по темі «Кінематика точки. Побудова графіків шляху, швидкості і прискорення точки ».
Сталь прокатна кутова рівнополочні. ГОСТ 8509-86
Методичні вказівки до виконання та оформлення.
ТРИКУТНИК


перша | Попередня | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати