На головну

Математика

сторінка 16

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Побудова сплайн-функції.
Контрольне завдання №1
завдання 5
Декартова прямокутна система координат на площіні
Стійкі безлічі вершин графа
Фундаментальні цикли графа
Правила обчислення візначніків різніх порядків
Теоретичні Відомості
Глава 1. інтерполяції 2 сторінка
Глава 1. інтерполяції 3 сторінка
Теорія напружено-деформованого стану
Вправи Д / З
Аксіоматічні формальні системи ЧВ. Система природного Виведення. теорема дедукції
приклад 2
ТА прикладом ЇХ розв'язання 2 сторінка
Оформлення контрольних робіт.
Числові ряди. Необхідна ознака збіжності числового ряду. Достатні ознаки збіжності.
Схеми конструкцій і вихідні дані
Правила диференціювання
Формули Крамера для розв'язання СЛАУр
Діаграми і графіки
ЗАТВЕРДЖЕНО 2 сторінка
Методичні рекомендації щодо ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО 8 сторінка
Програма обчислення кореня нелінійного рівняння
Рівняння методом Ньютона для опуклої функції
Вибірка з одновимірної генеральної сукупності
! Застосування подвійніх інтегралів
Мета: Навчитися знаходити коріння рівнянь за допомогою наближених обчислень .Методом половинного ділення .Разработать програму по заданій блок-схемі.
Нечіткі множини, функції приналежності.
Фазифікації і дефазифікація.
Метод Вонга.
Поліном Жегалкина.
практична частина
Додавання ймовірностей несумісних подій
Приклад виконання завдання контрольної роботи
ВАРІАНТ 25
Програмна реалізація методу Гаусса для вирішення СЛАР в пакеті MATLAB.
IV. Рішення арифметичних задач.
Приклад програм для обчислень по першій формулі Ньютона в MATLAB.
РЕКОМЕНДАЦІЇ З вирішенням завдань
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Теоретичні ВІДОМОСТІ
Теоретичні ВІДОМОСТІ
Теоретичні ВІДОМОСТІ
Теоретичні Відомості.
Особистісні, метапредметние і предметні результати освоєння навчального предмета
Технічні засоби навчання
Теорема Абеля. Радіус збіжності степеневого ряду
Теореми Абеля.
Про теорії паралельних ліній
Пояснення 2.2 Лінії Лобачевського
пояснення 2.1
Пояснення 2 Введення в теорію паралельних
Пояснення 1 Паралельні прямі
Лекція 26. Степеневі ряди.
Лекція 14. Степеневі ряди.
Визначення статечного ряду. теорема Абеля
Додатки статечних рядів
Статечної ряд. Теорема Абеля. Радіус збіжності степеневого ряду. 425
Розкладання деяких елементарних функцій в ряд Маклорена
Ряди Тейлора, Маклорена для функцій
Властивості степеневих рядів
Пояснення 2.3 Евклідовому простору
Пояснення 3 Доказ Прокла
Скачков Ю.А., Копилов В.М., Леонов А.П.
Допущено редакційно-видавничим радою
Вибір основної системи
Вибір еквівалентної системи
Побудова епюр внутрішніх силових факторів
Контроль правильності рішення
Використання властивостей симетрії при розкритті статичної невизначеності
Обчислення коефіцієнтів і вільних членів канонічних рівнянь
Канонічні рівняння методу сил
методом сил
Емпірічна функція розподілу
Статистичний Розподіл Вибірки
Генеральна сукупність. Вібірка
аржи математика п?ні
Жазбаша емтіхан с?ра?тари
БЕЛГІЛІСХЕМАЛАРАР?ИЛИCСУДАЛАРДИБЕРГЕНДЕГІ?АРЖИЛИ? ?РЕКЕТТЕРДІ?НАЛОГІЯСИ.
ВЕКСЕЛЬДЕРДІ ЕСЕПТЕУ Ж?НЕ ?АЙТА ЕСЕПТЕУ.
БІРДЕЙ Т?ЛЕНЕТІН (Т?ТИНУШИЛАР НЕСІЕЛЕРІ) ССУДАЛАРДИ ?ТЕУ
П?нні? ?ис?аша сіпаттамаси.
Ба?алау Саясат
ТА?ИРИП.?АРАПАЙИМ Ж?НЕ К?РДЕЛІ ПАЙИЗДАР СХЕМАСИ БОЙИНШАПАЙИЗДИ? ?СТЕМЕ НЕГІЗІНДЕ ЖИЛДАРМЕН ?ЛШЕНЕТІНМЕРЗІМГЕ ПОЗИКА БЕРУ
К?рделі пайиздар схемаси бойинша ?аржили??рекеттерді дамиту модельдері.
Д?РІС
С?Ж-ді? к?нтізбелік-та?ирипти? жоспар
К?нтізбелік-та?ирипти? жоспар
Паспорт робочої ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Функції та графіки
ГЕОМЕТРІЯ
Математичне сподівання приблизно дорівнює середньому значенню СВ.
Закони розподілу ДСВ
Числові характеристики ДСВ
Властивості функції розподілу
Закон розподілу ДСВ.
появи події
Теорема додавання ймовірностей
Теорема 3.4.
геометрична ймовірність
Класична ймовірність
імовірність події
Формула повної ймовірності
Формула Байєса
Формула Пуассона
теорема Лапласа
Рішення.
Формула Бернуллі
Порядок виконан роботи
Складання системи канонічних рівнянь методу сил
Побудова одиничних і вантажних епюр
Розкриття статичної невизначеності.
Визначення коефіцієнтів канонічних рівнянь
Побудова сумарною епюри згинальних моментів
Розрахунок на міцність за нормальними напруженням вигину
Побудова епюр перерізав і нормальних сил
Кінематична перевірка
Загальна характеристика навчального предмета
Числа і операції над ними.
Пояснювальна записка
рівень базовий
Цікаві і нестандартні завдання.
Рішення
Рішення
Характеристики посакі з зазором: Характеристики посакі з натягом
Розрахунок розмірних ланцюгів
Рішення прямої задачі методом повної взаємозамінності
умови розрахунку
Рішення прямої задачі методом неповної взаємозамінності
Вимоги, пропоновані ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИХ РОБІТ ПО ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ.
Теоретичні Відомості
задач Д
завдань Г
практичне заняття
практичне заняття
Віпарювання
завдань б
завдань В
завдань А
Контрольна робота
Екстрагування
Математичне сподівання випадкової величини основні св-ва
Формула Бернуллі та Пуассона
Геометричне визначення вер-сти події
Класичне визначення ймовірності події формули комбінаторики
Опис ціннісних орієнтирів змісту навчального предмета
Предметні результати
Загальна характеристика навчального предмета
о?у жилина «Математика 1» п?ні бойинша тест с?ра?тари 1 сторінка
Відносна частота подій. теорема Бернуллі
Демонстраційні посібники.
Робота з інформацією
арифметичні дії
Булеві алгебри
Табліці істінності
Булеві змінні І ФУНКЦІЇ
Фрагмент розв'язки задачі 9.1.0
Фрагмент розв'язки задачі 9.2.0
робоче завдання
Теоретичні Відомості
Фрагмент розв'язки задачі 8.1.0
робоче завдання
Теоретичні Відомості
Передмова
Теоретичні Відомості
робоче завдання
Метод послідовніх Наближення
Теоретичні Відомості
метод поділу
метод дотичність
робоче завдання
робоче завдання
Розв'язок завдання №1
завдання 2
Теоретичні Відомості
завдання 1
РОбочий завдання
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Метод дотичність (метод Ньютона)
метод хорд
Теоретичні Відомості
робоче завдання
Розв'язок завдання №3
Розв'язок завдання №2
Розв'язок даної задачі засоби MathCAD.
Приклад розв'язки завдання 2.1.
Теоретичні Відомості
Метод половинного поділу
Теоретичні Відомості
Фрагмент розв'язки задачі 3.1.0
робоче завдання
ДОДАТКОВА
Функції регресії.
Функції апроксимації.
Лекція 3: Статистична обробка даних в системі Mathcad
лінійна регресія
поліноміальна регресія
Нелінійна регресія загального вигляду


перша | Попередня | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати