На головну

Інформатика

сторінка 5

Каталог - Інформатика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Підберіть замість пропусковподходящее за змістом слово.
Running the computer program
Конструктивне виконання комутаторів
Алгоритм динамічного призначення адрес
Експертні системи - основний різновид інтелектуальних систем. Введення в експертні системи.
алгоритм RSA
Мережі VPN на основі шифрування
Типорозміри материнських плат і системних блоків
Дидактичні основи використання технічних засобів навчання і виховання
Інтерфейс СУБД Access. Система меню, панелі інструментів, типи вікон.
мікропроцесор
Пошук мінімальних або максимальних значень в масивах
Проектування і тестування програми
Подання інформації в ЕОМ
Технічні та програмні засоби реалізації інформаційних процесів.
Основні етапи вирішення завдань на ЕОМ
Пошук методом редукції.
Gigabit Ethernet на кручений парі категорії 5
Класифікація інструментальних засобів.
CD-ROM і DVD-ROM
послідовний пошук
Вставте необхідні слова замість пропусків.
Моделювання випадкових процесів
Лічильники.
Розробка алгоритмів розв'язання задачі
Вставлених та форматування ілюстрацій
Алгоритми (властивості, реалізація алгоритмів)
Прояви комп'ютерних вірусів
Визначте неособисті форми дієслова, що містяться в наступних пропозиціях. Переведіть їх.
Робочий цикл процесора
Оператор циклу з передумовою.
Лекції за курсом
Локальні засоби розробки програм
Склад микрокоманд.
Прочитайте текст і скажіть, як ви розумієте терміни «інформаційне суспільство» і «комп'ютерна грамотність».
LESSON 24
Кількісне порівняння затримок
Наведені цифри щодо комутаторів
CASE-технології
Можливості використання нових інформаційних технологій в системах організаційного управління
Подання дійсних чисел в пам'яті ЕОМ. Формат з плаваючою точкою.
Успішність учнів 7 класу
RPG II Programming language
Характеристики системи переривань
TESTS 1. Вставте замість пропусків необхідні слова.
Тема 6.1 Автоматизоване робоче місце
функції пам'яті
Профіль захисту і завдання з безпеки
HIPO - діаграма
корекція помилок
Фільтрація призначеного для користувача трафіку
Канали вводу-виводу
Проектування форм в СУБД Access. Способи проектування. Елементи графічного інтерфейсу форми. Технологія проектування. Робота з базою даних за формою.
початок
LESSON 16
найбільші озера
Заповнення масиву випадковими числами і його обробка
транспонування матриць
Загальні відомості про MS Access
Доступ до мережевих ресурсів локальної обчислювальної мережі
Апаратне забезпечення ПК.
End Sub 3 сторінка
IV.1. Одноразові ітераційні цикли
Мови інженерії знань.
Англійська мова. Основи комп'ютерної грамотності 142
Технології об'єктного зв'язування даних
Основні елементи об'єктної моделі
РОБОТА МІКРОПРОЦЕСОРА З ЗОВНІШНІМИ ПРИСТРОЯМИ
Програма архівації Microsoft Backup (резервна копія)
Надійність і довготривалість зберігання інформації
лінійні списки
вибір діаграм
логічних матрицях
Операційні системи сімейства Windows. Основні об'єкти.
Лабораторна робота №1
Die Geschichte von Apple Macintosh
Ієрархія графічного програмного забезпечення. Графічні комунікації. Графічні системи.
Barebone-системи
Коротка історія та класифікація мов програмування 8 сторінка
Робочий стіл Windows
Персональний комп'ютер як система
ПОКИ НЕ знизу вільно РОБИТИ
елементарний канал
Формні і друковані процеси
Старіння інформаційної технології
Робочі групи і домени
Вставте необхідні слова замість пропусків.
Схема тактирования і цикл виконання команди
Визначення схеми підключення брандмауера
Основні типи взаємодії
LESSON 8
НОРМАЛЬНІ АЛГОРИТМИ МАРКОВА
клавіатура
Пошук максимального елемента
Умовний оператор працює за наступним алгоритмом.
Топології локальних мереж.
Загальна характеристика технології створення програмного забезпечення
Заміни і перестановки в масиві.
Програмне забезпечення ПК.
Тема 3.1 Інформаційні технології для роботи з текстовою інформацією
Алексєєв О.Г., Богатирьов С.Д. Інформатика. Мультимедійний електронний підручник
Характеристики затримок пакетів
The conversion of symbolic languages
Колірний круг і додаткові кольори
Програмування лінійних алгоритмів
Як при друку створюються кольору
UCR (undercolor removal - видалення додаткового кольору) і GCR (gray component replacement - заміна сірої компоненти)
Основні компоненти
Виробничі автоматизовані системи
Технічні пристрої екранної статичної проекції
додаток Д
функції процесора
Глава 6. Проектування пристроїв на мікроконтролерах
Профілактика комп'ютерних злочинів
Комп'ютерні віруси, їх класифікація та боротьба з ними
Інструментарій інформаційної технології
Мультимедійні технології.
Іконографія Божої Матері
банк рефератів
Визначення розміру диска, файлу або папки
Перші локальні мережі
Області застосування експертних систем.
Загальна характеристика етапів вирішення задачі з використанням ЕОМ
LESSON 14
загальновиробничі системи
Будова і принципи дії комп'ютера
Поняття інформації, інформаційні процеси. З історії ВТ
Загрози безпеці інформації та їх класифікація
Технічні засоби навчання в навчально-виховному процесі та компетентність вчителя в їх використанні
Тема 4. ОС WINDOWS
Адресація вузлів мережі
Способи запису алгоритмів
Записуючі оптичні і магнітооптичні накопичувачі
комбінаційні схеми
Шини і принципи їх роботи.
Периферійні пристрої
ВСТУП 1 сторінка
форматування сторінок
Класифікація мереж по дальності передачі
Московський державний університет геодезії і картографії
Угриновича Н. Д. 4 сторінка
Згадайте значення нових слів і спробуйте переве сти словосполучення, що вживаються з цими словами.
Лабораторна робота №17
Характеристика і призначення
Зведення квадратної матриці на всю ступінь
Формати кадрів технології Ethernet
Етап. Вивчення апріорної інформації про об'єкт дослідження.
Оцінка якості ІТ
Підручник з програмування в Algodoo.
Цикли програмного обміну
регістри процесора
Нові властивості Bluetooth
Апаратне забезпечення додрукарської підготовки
Пристрої введення і передачі текстової інформації
LESSON 20
Робота з об'єктами Windows.
Короткий огляд інструментальних засобів для створення і редагування графіки і обгрунтування вибору
Архіватори.
Правова охорона інформації
Приклади обчислень з використанням стандартних функцій
Призначення і основні функції Internet Explorer
Основні команди оболонки Norton Commander
управління Windows
Підрахунок числа позитивних, негативних і нульових елементів масивів
Обчислення кінцевих і нескінченних сум і творів
Інтерфейси для дискових накопичувачів
LESSON 3
Кишенькові персональні комп'ютери
Системна шина. локальні шини
Обчислення функцій двох змінних
Структура обов'язкового розділу головного меню
Формули масиву.
сумісність
приклад 2
Системи підтримки прийняття рішень
Лекція 7. Системи підтримки прийняття рішень
комунікаційні технології
Сховище даних.
Тріадні кольору і поділ кольорів
Системний блок
Етапи розвитку ІТ.
Архітектура комп'ютерної мережі.
Поняття 1. Дані - це зареєстровані сигнали.
інші архітектури
управління вікнами
Тракт даних і робота пам'яті.
Шини інформаційного обміну.
Принципи структурної алгоритмізації
текстові файли
Впровадження інформаційних систем
Символьні термінали.
Екранні засоби навчання і виховання
Діапазон відтворення кольорів
Контейнери та їх об'єктна реалізація
Шинна структура зв'язків
Різновиди об'єктів і їх класифікація
Створення складеного документа. Злиття документів.
Призначення і основні функції Outlook Express
Правила оформлення коду
Поняття 2. Інформація - це продукт взаємодії даних і адекватних їм методів.


перша | Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати