На головну

література

сторінка 99

Каталог - Література на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Вступ
Введення 6 сторінка
Введення 7 сторінка
Введення 5 сторінка
Введення 4 сторінка
Введення 3 сторінка
Введення 2 сторінка
Введення 1 сторінка
Порядок захисту дипломної роботи
Загальні правила недопущення плагіату і коректного цитування
Подання на захист дипломної роботи
Вимоги до оформлення дипломної роботи
Обсяг і структура дипломної роботи
Правила коректного запозичення (цитування).
додаток Г
додаток З
Вимоги до тематики дипломної роботи (проекту)
Методичні вказівки мають на меті визначити для студентів обов'язкові вимоги, правила і рекомендації при виконанні дипломних робіт (проектів) та порядку їх захисту.
Вступ
Своєрідність комічної новели у Зощенко. Прийоми створення комічного ефекту
Навчально-методичне забезпечення дисципліни
У сатирі ХХ століття
Вступ
Вимоги до рівня освоєння дисципліни
Персоналії
розділ III
мета курсу
Філологічного факультету спеціальності
Алмати, 2012
Критерії оцінки клінічної ситуаційної задачі
Критерії оцінки СРС, виконаної у вигляді результатів клінічних та біохімічних аналізів биосубстратов по заданій нозології
якості СРС
Критерії оцінки схеми лікування, діагностики або гемодинаміки
Критерії оцінки СРС, виконаної у формі алгоритмів діагностики або лікування заданої нозології
ЛЕКСИКА АКТИВНОГО І ПАСИВНОГО ЗАПАСУ
Кома НЕ СТАВИТЬСЯ, якщо
Б) смислові функція
А) розділові функція
для укладення
ПОПЕРЕДНІ застосування
Створення та ФОРМАТИРОВАНИЕ СКЛАДНИХ КОМПЛЕКСНИХ ДОКУМЕНТІВ
Приклади оформлення таблиць
Зразок оформлення списку використаної літератури
Оформлення виносок на нормативно-правові та літературні джерела
Зразок довідки про практичне впровадження результатів дослідження
Орієнтовна структура відкликання на дипломну роботу
Призначення дипломної роботи, загальні вимоги до її змісту
Вибір теми, призначення керівника дипломної роботи
Контроль виконання дипломної роботи
Підготовка дипломної роботи
Зразок оформлення змісту дипломної роботи
Приложения.................................................................................................74
Приблизний графік контролю кафедри за ходом виконання дипломної роботи
процедура захисту
Оформлення дипломної роботи
Досвід 12. Способи оптимізації графіка робіт
Досвід 11. Рішення проблеми перевантаження ресурсів
Родовий травматизм.
Досвід 9. Призначення ресурсів
Виконання дипломної роботи починається з вибору її теми.
Глави в параграфи
Мета та завдання ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ
Післяпологові гнійно-септичні захворювання.
багатоплідна вагітність
Організація роботи жіночої консультації. Диспансерне спостереження вагітних.
Тазові передлежання плоду. Біомеханізми і клініка пологів.
Фізіологія періоду новонародженості. Анатомофізіологіческіе особливості новонародженого. Період адаптації. Післяпологовий період.
Клініка пологів. Ведення пологів. Знеболювання пологів. Поняття про сегментах головки. Зовнішнє і внутрішнє дослідження в пологах. Ведення послідовно і раннього післяпологового періоду.
Токсикози і гестози вагітних.
Кровотечі під час вагітності та в пологах вагітності.
Фетоплацентарна недостатність. Гіпоксія плода та новонародженого.
Вузький таз.
Аномалії пологових сил.
Імунологічна несумісність між матір'ю і плодом.
Невиношування вагітності. Передчасні пологи. Переношування вагітності.
Список джерел та літератури
ОФОРМЛЕННЯ ВКР
ЗАХИСТ ВКР
ДОДАТОК 2
Додатки є продовженням дипломної роботи і оформляються після списку джерел і літератури.
Прийоми скорочення бібліографічних посилань (виносок)
Інші види оформлення списків не допускаються.
Нормативні акти
Структура і організація роботи акушерського стаціонару. Санітарно-епідеміологічний режим. Таз з анатомічної і акушерської точок зору. Плід як об'єкт пологів
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ОЦІНОЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З ДИСЦИПЛІНИ
I. Мета і завдання курсових робіт
II. Порядок виконання курсової роботи
III. Правила оформлення курсової роботи
V. Порядок захисту курсової роботи
IV. Рецензування курсових робіт
Нормативні правові акти
Оформлення списку використаних джерел
Найвідповідальніша дипломна робота
Глава 1. Теоретичний розгляд теми, об'єкта, предмета дипломної роботи
Наукове керівництво дипломною роботою
Порядок захисту дипломної роботи
на випускну кваліфікаційну (дипломну) роботу
Підготовка дипломної роботи до публічного захисту
Оформлення дипломної роботи
Написання дипломної роботи
За виконання курсової роботи
Правила оформлення курсової роботи
Нормативні джерела
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
Німецька мова
Контрольна робота №1
CROMVELL.
REGULATION AND CONTROL OF FINANCIAL INSTITUTIONS
FINANCIAL INSTITUTIONS IN THE U.S.A.
Прочитайте і переведіть наступний текст. Письмово переведіть 1,4,5 абзаци.
Виконайте наступні завдання
Контрольна робота № 4
Контрольна робота №3
КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 4
The English Character
Англійська мова
Контрольна робота № 1
AMERICAN CITIES
КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 3
КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 2
AT OXFORD
Cambridge
Розрахунок трехточечного завдання
Введення вихідних даних.
Істинний і магнітний азимути. Схиляння магнітної стрілки.
Зближення меридіанів.
Координат. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Зв'язок дирекційних кутів двох ліній з горизонтальним кутом між ними
Визначення горизонтального кута по дирекційний кутах
Список має наскрізну єдину нумерацію, наступну через всі розділи.
Зразок титульного аркуша курсової роботи.
Критерії оцінки курсової роботи
Порядок захисту курсової роботи
Порядок виконання курсової роботи.
Основний етап - виклад змісту курсової роботи
Керівництво курсовою роботою
Про структуру побудови роботи
Зразок оформлення додатка
Про захист роботи.
Практична частина
на жовтень 2013 року
VIII. ДОДАТКИ
Зразок написання рецензії
V. КЕРІВНИЦТВО дипломної роботи
ВСТУП
І ПІДГОТОВКА ЇЇ ДО ЗАХИСТУ
Робота студента з вибору теми.
I. Загальні положення
Прошу затвердити тему моєї дипломної роботи ___________________________________
Захист випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи
Випускних кваліфікаційних робіт в ході передзахисту ВКР
Оформлення списку використаних джерел
Вимоги до випускних кваліфікаційним роботам бакалавра
КУРСОВИХ РОБІТ
Порядок закріплення теми ВКР
Наукове керівництво та консультування
Оформлення текстової частини
оформлення таблиць
Глава 1. Теоретичні та методичні основи вивчення проблеми
Написання та оформлення ВКР
кваліфікаційної роботи
ВСТУП
Приклад оформлення малюнка.
Приклади оформлення списку використаної літератури
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Вступ
ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Методичні рекомендації щодо ОФОРМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ
Підручники і монографії
Примірний перелік ТИМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Інтернет ресурси
окремий том
Науково-довідковий апарат
структура реферату
Підготовчий етап роботи
реферат
анотація
Принципи складання конспекту прочитаного
створення тексту
Вимоги, що пред'являються до оформлення реферату
оформлення реферату
Мова і стиль реферативной роботи
Структура реферативной роботи
Загальні вимоги до виконання реферату
разграничители
ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ ВКР
Додаток В
рецензування ВКР
Параметри оформлення пунктів
Роль випускової кафедри, наукового керівника в підготовці ВКР
Додаток Г
Додаток Д
Підготовка випускної кваліфікаційної роботи
Символи схем алгоритмів по ГОСТ 19.002-80 і 19.003-80
Підпрограма - процедура
оператор присвоєння
Підпрограма - функція
Розділ опису змінних
СТАНДАРТНІ ТИПИ СКАЛЯРИЯ


перша | Попередня | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати