На головну

література

сторінка 101

Каталог - Література на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


одиниці вимірювань
формули
бібліографічний список
Основні джерела
Тема 10 Розрахунково-касові операції комерційних банків
Тема 4. Внутрибанковские платіжні системи.
Тема 2. Розрахунки через підрозділи розрахункової мережі Банку Росії.
Патологічна анатомія
Патологія інкорпорованого радіоактивного випромінювання
МОРФОЛОГІЯ РАДІАЦІЙНИХ ПОРАЗОК
Печінка.
Як вибрати тему
Кафедра журналістики та медіаосвіти
Мова реферату
структура реферату
Загальні вимоги
ВСТУП
Як написати виклад.
Вимоги до оформлення творів
Перевіряємо твір.
кілька НЕ
Етапи роботи над доповіддю.
мовні зразки
Твір-опис.
Рекомендації.
Вимоги, що пред'являються до оформлення реферату
Конструкції, що зв'язують всі композиційні частини схеми-моделі реферату
Основна частина реферату
Робота з джерелами
I. Структура реферату
Критерії оцінки реферату
Зразок оформлення списку використаних джерел
постановку проблеми
Рекомендації з написання есе
рецензія
Принципи рецензування.
Рекомендації по створенню презентацій.
Класифікація помилок.
Для передачі особистісного сприйняття, освоєння світу автор есе
Овідій. Любовні елегії (Книга I, елегія IХ)
Тема 3: Хронічний панкреатит
Тема 4: Диференціальна діагностика і лікування захворювань печінки
Тема 2: Захворювання жовчного міхура і жовчовивідних шляхів
Від теорії до практики.
Тип мовлення: розповідь
Тип мовлення: опис
додаткові джерела
ПМ 01 Управління асортиментом
ПМ.02 Організація і проведення експертизи і оцінки якості товарів
ПМ.01 Управління асортиментом товарів
Випускної кваліфікаційної роботи
Від студента _______________________
Первинні виноски оформляються за правилами оформлення літературних джерел з точним вказівку сторінок, на які зроблено виноску.
Б) з хрестоматій
Тема розділу (глави) 1, заголовок пункту 1.1, заголовок підпункту 1.1.1, заголовок підпункті 1.1.1.1. і т.д.
Правила оформлення тексту, малюнків, схем і таблиць.
За написання випускної кваліфікаційної роботи
Казань, 2013 роки
Вступ
Курганський державний університет
Процедура захисту випускних кваліфікаційних робіт
ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
Цілі і завдання випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи
Вибір теми випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи
Оформлення випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи
Підготовка до захисту і захист дипломної роботи
Внутрішня структура
Етапи виконання випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи
Керівництво дипломними роботами
ДИПЛОМНИХ РОБІТ
Лабораторна робота №3
Лабораторна робота № 2
Лабораторна робота №1
Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті проходження виробничої практики
Порядок заповнення щоденника виробничої практики
Завдання виробничої практики
З Про Д Е Р Ж А Н І Е
Ростов-на-Дону 2013
Вимоги, що пред'являються до звіту про проходження виробничої практики
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення виробничої практики
Обов'язки керівника практики
Обов'язки студента (практиканта) при проходженні виробничої практики
Нехотіна В.С.
ВСТУП
Мета і завдання написання реферату
ПРИМІРНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
ВИКЛАДЕННЯ РЕФЕРАТУ
Вимоги до оформлення реферату
рефератами
тематика рефератів
оформлення формул
Посилання та виноски
оформлення ілюстрацій
Оформлення назв розділів, питань і параграфів
ОБОВ'ЯЗКОВІ ВИМОГИ до курсової роботи
І літератури
Зразок оформлення титульного аркуша
Зразок оформлення змісту
Перелік тем курсових робіт
Мета і завдання курсової роботи
ФГБОУ ВПО
Зразок оформлення малюнка
Оформлення контрольної роботи
Рекомендації щодо виконання розділів контрольної роботи
Мета і завдання курсової роботи
Рекомендації щодо виконання розділів курсової роботи
Оформлення курсової роботи
ДОДАТОК 2
Мета і завдання контрольної роботи
Перелік тем контрольних робіт
додатки
для студентів 5 курсу технологічного факультету.
додаток А
Інтервальна оцінка дисперсії
Перевірка гіпотези про рівність дисперсії заданому значенню
Перевірка гіпотези про рівність математичного очікування заданому значенню
Вступ
Попередній аналіз даних
побудова гістограми
Сутність завдання точкового та інтервального оцінювання параметрів
Визначення обсягу вибірки для отримання оцінок з заданою точністю
Критерій Колмогорова-Смирнова, модифікований-ний для перевірки нормальності розподілу
Перевірка гіпотези про нормальність розподілу за допомогою графічного методу
Формулювання перевіряється гіпотези
Загальноприйняті умовні скорочення.
З історії літератури
Принципи зображення людини в літературній біографії
Оформлення курсової роботи
Мова і стиль курсової роботи
Додаток А
Енциклопедії, словника
Вимоги до структурних елементів курсової роботи
Крамаренко Н.М., Грищенко Т.А.
Вибір теми написання контрольної роботи
Підбір і вивчення необхідної навчальної, спеціальної та монографічної літератури, а також відповідної нормативно-правової бази з обраної теми контрольної роботи
додатки
Загальна характеристика
Оформлення списку використаних джерел
Посилання та оформлення посилань
Формулювання тексту контрольної роботи
Практичне заняття №5 (2 години)
Практичне заняття №3 (2 години)
Практичне заняття №2.
Методичні рекомендації
Оформлення елементів тексту роботи
Правила включення в дипломну роботу формул, малюнків, таблиць
Загальні вимоги та стандарти
Підготовка до захисту і захист дипломної роботи
Рецензування дипломної роботи
Правила цитування
Оформлення списку використаних джерел
Механізм застосування диференціації критеріїв оцінки випускних кваліфікаційних робіт з оцінки рецензента і процесу захисту
ФАКУЛЬТЕТ ОПОДАТКУВАННЯ І МЕНЕДЖМЕНТУ
Критерії диференціації підсумкової оцінки випускної кваліфікаційної роботи за результатами захисту на засіданні ДАК
Критерії оцінки рецензентом випускної кваліфікаційної роботи
оформлення додатків
Науковий керівник і його обов'язки
Списку використаних джерел
Окремої тому багатотомного видання
Розрахунок зубчастої передачі
Верстат конструкції В. А. Зінов'єва і А. Т. Чувікова для нарізування зубчастих коліс
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Структура курсової роботи
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
Приклади виконання окремих компонентів курсової та випускної кваліфікаційної робіт
оформлення додатків
Оформлення бібліографічних посилань
ВИСНОВОК
Оформлення списку використаних джерел
оформлення ілюстрацій
Цілі і завдання курсової роботи
Електронних ресурсів віддаленого доступу
Структура курсової роботи
Вимоги до обсягу і структурі
Оформлення титульного аркуша
Теоретична частина
Рекомендації з написання введення курсової та дипломної робіт
МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ПИСЬМОВИХ РОБІТ
Дипломна робота
Додаток Н
Приклад оформлення списку використаних джерел
Приклад оформлення таблиць
Додаток Д
текстовий матеріал
Нумерація глав і параграфів. Заголовки і підзаголовки
Контрольна робота
Основні етапи підготовки дипломних робіт
Організація і терміни виконання дипломних робіт
Посилання та виноски
ілюстрації
Додаток А
ЗАВДАННЯ
додатки
Список використаних джерел
таблиці
Виконала: Гараева Р.А.
ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ОСВОЄННЯ ТЕМИ
ДЛЯ КОНТРОЛЮ ОСВОЄННЯ ТЕМИ
Додаток 1
ДЛЯ КОНТРОЛЮ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ


перша | Попередня | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати