На головну

Культура

сторінка 16

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


ПРЕДМЕТ, МЕТОД І завдання БЮДЖЕТНОГО ОБЛІКУ, МЕТА ЙОГО ВЕДЕННЯ
ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЯКІ Використовують У бюджетних установах
Порівняльна характеристика змістовних мотиваційних теорій
Види і форми девіантної поведінки
Корпоративні соціально-культурних спільнот
С4. Порівняйте реформи вибраних раді і політику опричнини Івана Грозного. Вкажіть, що було загальним, а що - різним.
Веб-сайт бібліотеки та організація віддаленого доступу до ее інформаційних ресурсов
Методичні вказівки
Тема 1.25. Проектування і оцінка якості лісовідновлювальних
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Методичні вказівки
Досократівська філософія.
Суперечка про природу універсалій: номіналізм и реалізм.
Г) М.Хвільовій.
Поняття Політичної системи
Природа соціальної нерівності
Грунт як джерело поживних елементів для рослин
Ціль та основні методи класіфікації
Поняття професійної культури юриста
Історичний портрет (князь Данило Галицький)
Севастополь, 2012 р. ЗВ'ЯЗОК
Давньоруська мова та ее Особливості
ТЕМА 1. ФІЛОСОФІЯ ТА Світогляд
Трипільська культура
Тема 2.1.4. Перекладацькою діяльність у Західній Европе в Епоха Відродження.
Тема 3. Фінанси підприємств. Державні фінанси - 6 годин.
Мономах
УНДП, УДП, УСРДП
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ біфідобактерій
Розділ І
Субстанційно-натуралістічну
Поміркуйте, Якими рісамі має володіті вчений. Кого можна назваті вчений, віходячі з текстів?
Прочитайте роздуми українського мовознавця Р.Зорівчак относительно роли голосу. Поміркуйте, Пожалуйста значення має голос для науковця, Котре віголошує Доповідь? Які ознака такого голосу?
УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ХІV - ПЕРША ПОЛОВИНА ХVII ст.
тематика розділів
! Застосування логічніх Законів и правил
Формування вібіркової сукупності
Граматика, ее розділи та предмет Вивчення. Основні одиниці граматічної Будови мови.
з української літератури, ІІ курс
Афанасій Филипович, ігумен Брестський (к. XVI ст. - 1648 г.) 3 сторінка
Теорія та історія літературного краєзнавства
Народні думи и пісні 15-17 ст.
Конституція Пилипа Орлика. Значення, характеристика, огляд
До розділу 1
Методи політічного ДОСЛІДЖЕНЬ
Основні Дослідницькі напрями сучасної політології
Політична думка Стародавнього Світу
Залізний вік. З I тис. до н. е.
Який політичний режим характерізується наявністю легальної опозиції, до якої держава ставиться терпимо, но Постійно намагається звузіті возможности для ее ДІЯЛЬНОСТІ?
Які з наведення ознака є основною для тоталітарного режиму
За формами державного устрою розрізняють
Який тип віборчої системи застосовується в Україні на місцевіх ВИБОРИ?
Відзначте Функції політічніх партій
Організація, метою якої є завоювання, Утримання та реалізація власти назівається
діяльність народніків
Вимоги до написання контрольної роботи з курсу «Етика бізнесу».
Вступ
Що робити людям, які тільки відмовляються від пасльонових?
Лібералізм та неолібералізм як Політичні течії.
Позначте філософа, з Яким пов'язують вчення про соціальні Утопії. * Т. Мор
Характеристика російської моделі по Хофстед і Холу
Тести тема 7
Типи кадрової політики організації
Спеціфіка ЗАСОБІВ фізичного виховання дітей дошкільного віку
Основні Поняття тими
П Р О Г Р А М А
Предмет, об'єкт І ФУНКЦІЇ економічної соціології
V диригентсько-віконавській аналіз
Секс, еротика, кохання
Феміністічна критика (гендерні студії).
Австралопітек
Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ ст.
ЕТІЧНІ Ідеї СОФІСТІВ
Закон заперечення заперечення.
Поняття субстанції и матерії у філософії Нового часу.
Тема 8: Політична культура та Політичні ідеології
Буття. Співставте класичне та некласічне розуміння буття.
Семінарське заняття № 7
Показники Фінансової стійкості
I. Етика ПІДПРИЄМСТВА
Причини Зміст та Наслідки НЕПу на Україні (1921 - 1928 рр.).
ВАРІАНТ 2.
Індукція, дедукція.
свідомість
Аналіз беззбітковості проекту, Шляхом розрахунку точки беззбітковості та порогу рентабельності проекту
Прогнозовані Грошові потоки проекту на період его реализации
Предмет етносоціології. Поняття про етнос.
Політична трансформація Київської Русі у второй половіні XI - першій половіні ХІІІ століття.
Період міжусобіць
Інстітуційній розвиток та ідейні основи українського руху во второй половіні ХІХ століття
Модернізація українського Суспільства на початку ХХ століття.
Економічний розвиток українських земель у второй половіні ХІХ ст.
Типологія політічного лідерства.
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
Сутність, генезис та функції політічніх партій.
Що Кант писав про релігію, ее походження та роль у суспільстві
На Основі врахування зв'язку з Певної елементом економічної системи
Державна символіка України та ее історичне походження
Тема 2.
З Історії української культури
Видова спеціфіка мистецтва
Риторика давно Відразу.
Перелік вопросам до іспіту
тематика рефератів
Поняття «Батьківське відношення».
Роли дитини в дісгармонійній сім'ї.
Екосистеми та агроекосистеми, їх характеристика та відмінність
екологічна економіка
Шляхи и резерви зниженя собівартості продукції
IV. практична робота
Біологічні методи очищення промислових стічних вод.
А) Шопенгауера
Спеціфічні вимоги до місцевіх податків та зборів
Контрольно-модульна робота №1
Б) Декарт
IV. практична робота
Соціокультурні процеси та мистецькі здобуткі Галицько -Волінського князівства.
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження лучно-степовою ландшафтів Західного Поділля
Роль моральних норм та Принципів у процесі спілкування
Середній розмір місячної пенсії та Кількість пенсіонерів
Історичні та Суспільно-політичні передумови розвитку української культури 17-18 століття.
Винекнення друкарства на Україні. Пересопницьке Євангеліє.
Местодісціпліни в структурі ООП бакалаврату
завдання
Документи з кадрово-контрактних вопросам
Семінарське заняття № 5
Соціальні відносини. Природа соціальних відмінностей і соціальної нерівності.
Семінарське заняття № 6
МОДУЛЬ 3. Інформаційно-аналітична ДІЯЛЬНІСТЬ: практичні АСПЕКТИ реализации В Системі НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Вітчизняна художня культура ХХ століття
Терміни та їх місце в професійному молвенні
Етика і психологія ділових переговорів
бордетелли коклюшу
Призначення, будова и робота зчеплення автомобіля ЗІЛ-131. Привід керування зчеплення.
ТЕМА 5. Офіційно-діловий стиль: нормативний аспект
Спеціфічна Офіційно-ділова лексика та Фразеологія.
література
Види СУДОВИХ промов
Приклад розрахунку необхідного ступенів очищення виробничих стічних вод перед Скиданов у водний об'єкт
Загальні вимоги та правила скорочування
У. Караткевіч як аўтар гістаричнай прози
Texts for Analysis
Тема 29. Історія та Особливості формирование территории сучасної України у ХХ столітті
Методи виділення чистих культур мікроорганізмів
Влада як явіще 1 сторінка
Інтернет-ресурси 5 сторінка
Найважливіші правила службового етикету
Тема 12.1 Синтез в мистецтві XX ст. Модернізм. Постмодернізм.
Поняття про документ
Jungfrau Maleen (Діва Малейн)
ПРОЕКТУ
КОМУНІКАТІВНІЙ АКТ ТА ЙОГО ознакою. Закон УСПІШНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Правопис ненаголошеніх голосних
Література Княжої доби.
Соціальні типи особистості. Особистість в сучасному суспільстві Заходу, Сходу, Росії.
ПРИНЦИПИ Українського правопису
Сутність та Особливості наукового стилю української мови
Практичність заняття №11
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 6
Максимальний бал - 220 балів
література
Корінна (Питома) и запозічена лексика
Основні елементи імунної системи - це ряд клітін та розчінні медіаторі запаленою.
Хронічна ревматична хвороба серця 4 сторінка
Семінарське заняття № 8
СКЛАД лексики СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ Літературної МОВИ З подивимось ЇЇ СТІЛІСТІЧНОГО вживання
Мінлівість та Особливості ее проявити в плодових культур
Культуралагічнае значенне дзейнасці Ф.Скарини и яго паслядоўнікаў.Праграма адрадження нациянальнай культури ў "Прадмове" так "Евангелля" В.Цяпінскага
Кніжная культура епохі сяреднявечча: жанри, героі, сюжети.Аналіз аригінальних помнікаў свецкай и релігійнай літаратури.
Антропосоціогенез. Єдність природного, СОЦІАЛЬНОГО та духовного в людіні.
Проблема закономірний суспільного процесу: основні концепції та методологічні орієнтації в пізнанні суспільства (сциентизм, неокантіанство, марксизм).
Закони самопрезентації в діловому середовищі
СЛОВНИК
завдання 30
Тема. Культура поведінки та діловий етикет в державній службі
Барока ў культурах Еўропи и Беларусі. Сімяон Полацкі, як пісьменнік, культуртрегер, експериментатар ў літаратури.
Піч Пастера - стерилізація сухим жаром.
Диференціація загальнонародної мови
Ознака та аспекти культури мовлення
Make the sentences a) interrogative; b) negative.
Тема 6. Екологічна компонента соціальної відповідальності
В результаті вивчення художньої культури народів країн Західної Європи і Росії Нового і Новітнього часу учні повинні
Вакцини проти особливо небезпечних інфекцій
УКРАЇНСЬКА Фразеологія: ДЖЕРЕЛА, СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА. РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У мові МАС-МЕДІА
Позиційні і непозиційної системи числення
НАРОДНІЦЬКІРІ Період національно-культурної ВІДРОДЖЕННЯ
Будова рами та балок мостів автомобілів. Кути установлення передніх коліс
Ділове оцінювання персоналу підприємства: сутність, задачі, Зміст и методологія
Стиль модерн.
Класифікація УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ІГОР
Ціннісні орієнтири змісту навчального предмета
Загальна будова та принцип Дії РОБОЧОЇ гальмової системи автомобіля ЗІЛ-131.
Лекція 5,6. Середньовічна архітектура і образотворче мистецтво
Лекція 4.Особенности розвитку середньовічного мистецтва.
Тема 14. Еволюція сім'ї
Проблема нації в Працюю вітчізняніх соціологів
Організація угідь і сівозмін


перша | Попередня | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати