На головну

Культура

сторінка 14

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Еміграція кримських татар до Туреччини в кінці XVIII поч. XX століття
Склад, будова та Властивості вітамінів харчових продуктів
Особливості правового режиму нерухомого майна в зарубіжних країнах.
Моральні вимоги, що пред'являються до співробітників пенітенціарних установ
Споживачі та Користувачі води
Повоєнна Відбудова та розвиток України в 1946 - на качану 1950-х рр.
Класифікація переговорів
Питання № 38 Загальне та особливе в насильстві і правовому примусі. Критичний аналіз концепції непротивлення злу насильством
Класифікація видів і типів туризму і їх характеристика.
КОРОТКИЙ СЛОВНИК журналіста
Unit 7 HOW FIRMS COMPETE
Токсини мікробів (екзо- и ендотоксину) .Властівості та хімічний склад, що бере, вимірювання сили екзотоксінів. Роль в патогенезі та імуногенезі інфекційніх захворювань.
Урок як основної форми навчально-виховного процесу з рідної мови
За А. Морозову. - Друг, ти чий?
Поняття самоорганізації, її види та елементи.
Форми взаємодії бактеріофагів з бактеріальною клітіною. Вірулентні и помірні фаги. Характеристика продуктівної взаємодії. Лізогенія и фагів конверсія.
Втрати продовольчих товарів у процесі товаропросування та зберігання
Офіційно-діловий стиль. Особливості ОДС.
Люмпени і маргінали.
Склад и Властивості гумусу.
Поняття ландшафту. Типи ландшафту. Ландшафтний аналіз об'єкта.
Хімічний склад, морфологія і ультраструктура хромосом на різних стадіях клітинного циклу
Природно-сільськогосподарське, еколого-економічне и ерозійне районування земель
Поняття шлюбу та сім'ї
Проаналізуйте Прийоми звукового синтезу
Мовленнєвий етикет лікаря. Займеннік
Ранньодинастичногоперіод в мистецтві Стародавнього Дворіччя. Твори шумерської архітектури - Храм в Телль-Убайде. Скульптурні школи півночі і півдня.
Філософи ХХ століття
Лекція 1. Хімічний склад плодів и овочів
Питання №4 Діалектика загального та особливого, суб'єктивного і об'єктивного, форми і змісту, сутності і явища в моралі.
Поняття і види нерухомого майна.
Виробництво горілок
Громадсько-політичне життя в Україні у 30-х роках
Переклад суспільно-політичних текстів
Етичні стандарти оформлення робочого місця, службового приміщення.
Поняття нації. Нація як соціальний інститут. Нація етнічна та нація політична. Світовий досвід націєтворення. Нація і націоналізм. Формування Політичної нації в Україні.
Ю. Котлярський. - Надійка, так ви мене любите?
Основні напрямки в іудаїзмі.
ТЕМА 3. Основні Поняття міжнародної информации
Предмет, джерела, завдання археології
Поетизація повсякденності (побутові сюжети в мистецтві.)
Відлига в суспільно-політичному і культурному житті радянського об-ва
Подача буфетної продукції і винно-горілчаних виробів
Причини поразка Діректорії
Класифікація систем землеробства
Тема 5: Форми матеріальної та духовної культури християнства
Сучасні тенденції розвитку ресторанного бізнесу
лекція 21
Службовий етикет: його історичне коріння і сучасне значення.
Проектний аналіз в дизайні середовища.
Культурно-освітня та зовнішньополітічна діяльність Ярослава Мудрого
Сучасні стан ринку послуг підприємств харчування
За Л. Павлової. Чи знаєте ви, що існує безліч різновидів манери вести суперечку?
Столітня війна: передумови, основні етапи, результати
Литовсько-польські унії та їх Вплив на подалі частку українського народу.
ТемаОсновние якості мови. Точність.
Мовна змістова лінія
Основні стилі в мистецтві минулого і сьогодення.
Основні Речовини харчових продуктів
Складні системи управління, їх структура, характерні властивості
Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час Дискусії.
Види конфліктів. Правила управління конфліктами. Управління протиріччями в організації.
Питання № 8. Парадокс абсолютно доброї і абсолютно злої волі.
Подорожі древніх єгиптян
Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один Із важлівіх ІНСТРУМЕНТІВ создания в Україні новой правової системи та громадянського суспільства
Музеологія як наукова дисципліна.
Українська культура доби бароко и класицизму
Ріст І спосіб розмноження бактерій.Механізмі клітінного поділу, фази розмноження бактерій у стаціонарних условиях.
Адукация, навука і культура Беларусі 1990-2012
ОБРЯДИ І РИТУАЛИ ОСІННЬОГО циклу.
Проаналізуйте Зміст українсько-російського договору 1654р., Розкрійте его історичне значення.
Особливості побудови пейзажу парку (ширина, глибина), кут сприйняття, маршрут.
Галичина та Правобережжя напрікінці XVII - XVIII ст. Занепад Речі Посполитої та частка українських земель.
Запропонуйте структуру уроку письма на Вивчення новой літери
Тема 2. Історичний розвиток уявлень про культуру
Основні напрями діяльності опозиції 4 сторінка
Сутність та типи бюджетного федералізму.
Втрати напору в пожежних рукавах
Соціологія міста: історія розвитку, предмет, основні категорії
Класифікація музеїв
Практичне використання моделей організаційної поведінки
Підприємство, як майновий комплекс і особливий вид нерухомого майна.
Декоративні властивості деревних рослин - колір і текстура кори і гілок, їх значення в парковому пейзажі.
Тема 1. ЕТИКА ЯК Філософська НАУКА Про МОРАЛІ
Методи емпірічного й теоретичного уровня ДОСЛІДЖЕНЬ.
Місце і роль науки в розвитку культури і цивілізації
Політичні доктрини антічності: Платон и Арістотель.
РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В СВІТІ У Другій ПОЛОВІНІ XX - НА качанів XXI СТОЛІТТЯ
Вайна Польшчи и Савецкай Расіі. Інша абвяшченне БССР. Рижскі мір.
Питання № 46 Концепція морально допустимого поведінки співробітників правоохоронних органів.
Питання № 32 Діалектичний взаємозв'язок категорій «справедливість» і «законність».
Розкрійте Поняття, ознака, Функції, держави. Охарактеризуйте основні Теорії походження держави
Поняття «фонди музею»; наукова організація музейних фондів; науково-фондова робота; комплектування фондів музею; облік музейних фондів; зберігання музейних фондів.
Особливості соціально-політичного розвитку Давньоруської держави.
Питання № 15 Роль мистецтва у формуванні морального обличчя особистості.
Основні стандарти етикету службового взаємодії. Подання, Привітання, Звернення
Переклад середнього бала в 100-бальну систему
Устаткування і предметне наповнення як фактор формування середовищної композиції.
Технологічні аспекти создания сценарію театралізованого дійства 2 сторінка
Перше і Друге крайові уряду в Криму загальна відмінність
Тема 5. Соціокультурні технології рекреаційно-розважального дозвілля
Причини Збройних виступа самостійників
Клімат як фактор ґрунтоутворення.
Тема 3. моральні ТИПИ ОСОБИСТОСТІ
Класифікація чаю
Лекція 2. стилістична диференціація української лексики
Небезпечні і шкідливі виробничі фактори і заходи захисту від їх впливу.
Загальні Тенденції сучасного розвитку термінознавства и науково -технічної термінології
Об'єкт і предмет соціолінгвістики. Понятійний апарат соціолінгвістики. Соціологія та інші суміжні дисципліни. Соціологія і мовознавство.
Приросту живої маси молодняку ??ВРХ на 100 га
теорія організації
Падіння Гетьманської держави та Прихід до влади Діректорії.
Послуги і життєдіяльність людей в традиційних спільнотах
Міра перекладацьких трансформацій
Харчові добавки, Які регулюють смак и аромат
Питання № 26 Діалектичний взаємозв'язок свободи, необхідності і відповідальності в діяльності органів внутрішніх справ.
Випробуванні 7. Сацияльна-еканамічнае развіцце білоруських зямель у 9-13 ст.
Ентеровірусна (КОКСАКИ І ЕСНО) ІНФЕКЦІЯ
Суспільне призначення фінансів
Наведіть приклади вправі на розвиток артікуляції, Які доцільно використовуват у период навчання грамоти
Практичне заняття 10.
ТЕМА 1. ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ЯК Чинник СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
вступ
Загальна декларація прав людини +1948 р.
Живі організмі в екосистемах.
Автополіплоїдов, особливості мейозу.
Мовленнєва змістова лінія
Вправляння у відборі історічніх типових відів шріфтів
Мова і культура. Прояв національної специфіки в мові.
Тема 1. Вступ. Журналістика як система ....................................... 7
Лекція 3. Типологія культури
Принципи етики ділових відносин. етичний кодекс
Домісел и вімісел у структурі образу
Тема 1. Визначення мистецтва. Види мистецтва. Жанри. Стиль.
Тема № 4.
ОМ.В: ВМІННЯ ПЕРЕСУВАТИСЯ сходами і лазити
Принципи организации, апаратура и режим роботи бактеріологічної, серологічної та вірусологічної лабораторій.
Питання № 75 Специфіка службового етикету в різних службах ОВС.
Особливості использование різніх частин мови у професійному спілкуванні.
Мовний код. Перемикання і змішання кодів.
ВАРІАНТ № 13
Різновиди театралізованіх дійств у радянський период
Демографічна стратифікація.
Творча уява на службі науки і мистецтва.
Проаналізуйте етапи формирование чітацької самостійності молодших школярів
Походження и склад мінеральної части грунту.
Питання № 20 Відображення професійної етики в нормативних і службових документах.
Класифікація різновидів перекладу
Встановлення Радянської влади в Україні. Політика воєнного комунізму
Обґрунтуйте національно-культурну спеціфіку мовленнєвого Етикет. Обґрунтуйте Поняття комунікатівніх табу. Проілюструйте прикладами.
Питання 15. Мезоліт. Загальна характеристика епохи.
ПОДОРОЖІ ТА ТУРИЗМ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У XVIII - НА початку XX СТОЛІТТЯ
Систематика и номенклатура бактерій. Основні принципи систематики. Класифікація бактерій. Характеристика виду. Інфравідові варіанти
Питання № 31 Етична категорія «справедливість» як базова категорія моралі.
Амоніфікація білка, сечовини та інших органічних речовин
Технологічні схеми Приготування хліба
Структура комунікативного акту. Функції мови.
Закономірності размещения грунтів на земній поверхні
EXPLORATION THROUGH THE AGES
Козацтво як головний Чинник українського Суспільно-політічного та культурного життя.
Проблема універсалій в середньовічній філософії.
Питання № 61 Вимоги до зовнішнього вигляду співробітників ОВС.
Докази тваринного походження людини.
Зразки вербальних нот
глосарій
Зміст навчального матеріалу
жанру кантати
Агротехніка вирощування сіянців сосни звічайної
Мистецтво аргументації
Питання № 44 Проблема співвідношення цілей і засобів у правоохоронній діяльності
Питання № 37 Загальна і різне в моралі і праві
Практичне заняття 8.
Культурогенез. первісна культура
Контроль і управління якістю грунтів
Фізико-хімічні Зміни моносахарідів, дісахарідів та крохмале
Морфологічні перетворення в умовах подібності та відмінності форм.
На підпріємствах ресторанного господарства.
Питання № 45 Критерій відповідності цілей і засобів у правоохоронній діяльності.
Принципи класіфікації вірусів. Основні Властивості вірусів людини й тварин
Софія Київська - перлина Світової архітектури
Політична, економічна та культурна життя Автономної Республіки Крим на сучасному етапі
Економіка Криму в другій половині XIX початок XX ст
Знайдіть і виправте в наведених нижче пропозиціях помилки, пов'язані з неправильним вживанням синонімів.
Мовна змістова лінія
Сутність та Механізм фінансового вірівнювання.
Виробництво чаю та других відів чайної продукції
Позначте правильну відповідь.
Утваренне РП и статус ВКЛ у яе складзе.
ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ КОМУНІКАБЕЛЬНОСТІ
Випробуванні 6. Барацьба з крижацкай агресіяй и нашесцем Мангол-татараў.
Біогеохімічні цикли. Колообіг Речовини.
Празька лінгвістична школа
КУРСОВА РОБОТА
Контрольна робота.
Питання № 27 Загальне та особливе в етичних категоріях «честь» і «гідність особистості».
Значення робіт школи Т. Моргана у вивченні зчепленого успадкування ознак. Особливості успадкування при зчепленні. Групи зчеплення.
Навесні 2001 р. Україну охопіла політична криза, пов'язана із вбивством опозіційного журналіста Георгія Гонгадзе.
Екологічний стан водойм України
Взаємодія ОРГАНІВ государственной власти та ОРГАНІВ місцевого самоврядування: правові й функціональні аспекти
ТОЙ НЕ ГОДЕН свого МАЙБУТНЬОГО


перша | Попередня | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати