На головну

Культура

сторінка 12

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Зв'язок между здоров'ям населення та соціальною діференціацією.
Змістовій модуль І. Вступ. Українські землі з найдавнішіх часів до середини XVII століття
Стратегії стабільності, інтенсивного росту та інтеграційного зростання. Форми інтеграційних процесів в бізнес діяльності.
Аналіз привабливості стратегічної зони господарювання
Формування Поняття про речення
Людина в условиях БОРОТЬБИ тоталітарніх режімів (радянізація в Західній Україні, націстській режим, Волинська трагедія, депортації, акція Вісла).
Український національно-визвольний рух під час Другої Світової Війни та в повоєнні роки.
Культура і проблема цілісності людської душі
Давньогрецький театр. 1 сторінка
Давньогрецький театр. 3 сторінка
Характерні риси культури Давньої Греції.
Шкідливі звички, соціальні хвороби та їхня профілактика
Мовний етикет. Мовні формули. Стандартні етікетні ситуации
Суть статистичного зведення. Види зведення 4 сторінка
Суть статистичного зведення. Види зведення 3 сторінка
Основні проблеми оцінки
Сутність спілкування, Функції
Поняття про ораторське (риторичність) компетенцію
Завдання 2. Перегляд і аналіз фізкультурного заняття в залі в різних вікових групах.
Способи ділення клітин
вправи
Сенс життя та щастя
Діагностична карта здоров'я, фізичного розвитку дошкільника
Екологічне прогнозування
Практичні завдання
Характеристика екологічних умов Карпат и Криму
Практичні завдання
Існуючий стан туризму в Російській Федерації
1 сторінка
Соціальні інститути.
Персоналії
ВСТУП
Етика мовлення
підлоги
Водовідведення з покриттів
Покриття по Стальова прогонах
Несучі конструкції покриттів
Культура і ідентичність Японії
Практична робота №1
Середній шар - новий елемент соціальної структури російського суспільства
Переваги та гідності управління з використанням делегування повноважень.
Особи, які мають право заявляти клопотання.
STYLISTIC CLASSIFICATION OF THE ENGLISH VOCABULARY
Особистість у вимірах філософського АНАЛІЗУ.
Стрес, его Наслідки и шляхи оздоровлення
Профілактика псіхічніх стресів и корекція їх НАСЛІДКІВ
питанння 2
Тема 7. Моральний вибір в поведінці і діяльності співробітників ОВС.
Тема 1. Організація роботи закрійніка
Предмет етики та коло ее основних проблем.
Біологічно активні добавки (БАДи) та оптимізація харчування
Б) суспільна психологія та ідеологія
Методичні рекомендації
варіант 1
Більшовіцька ЕКСПАНСІЯ та встановлення радянської влади в Україні
Зміст тими
ЗМІСТ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБСЯГИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
ЗМІСТ Частина І РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Фразеологія як наука
Положення рук і рухи ними
Домашнє завдання.
І рівень
Тема 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У Литовсько-Польська ДОБУ
Функціональні стилі української мови, причини їх Існування. Основні ознака шкірного зі стілів.
Розрахунок витрат на одиницю продукції (за статтями калькуляції)
Вивчення нового матеріалу.
Вивчення нового матеріалу.
Вторинна туберкульоз легень
Рекреаційне господарство як предмет правового регулювання
Запорозька Січ - козацька республіка
Християнська свідомість - основа середньовічного менталітету
Світовий досвід регіонального управління.
Гриценко Т.Б. Українське культурне піднесення (Кінець ХV - перша половина ХVІІ ст.) / Культурологія. -, 2007 год / http://www.info-library.com.ua/books-book-95.html
Повузлова обробка
Визначення вологості Повітря с помощью аспіраційного психрометра Ассмана
Підбирачі сучків, машини для зниження і фрезерування пнів.
Екскаватори, кл-ия, ум-я прим-я і раб.органи.
Регіональна структура України та структура господарства регіону.
Асортимент та призначення класичного індівідуального скляного (Кришталевий) посуд
THE AMERICAN FAMILY
Асортимент и призначення Порцеляновий и фаянсового посуду
САЛАТ ROSOLLI
Класифікація картографічніх проекцій
Базові знання, вміння, навички, необхідні для Вивчення тими
Виникнення и Сутність Суспільства.
Законодавчий и нормативно-правова база пожежної безпеки
Правила поведінкі та способів Дій в условиях НС
прибалтійські народи
Етнічна історія і особливості антропологічного і лінгвістичного складу народів Південно-Східної Азії. Сучасний етнічний склад народів Південно-Східної Азії.
Господарство і матеріальна культура населення Кавказу.
Міфологія як форма мислення та художній феномен
до Мельпомени
Типи запилених
Завданнядо тими 14 3 сторінка
Театральне мистецтво. Музика. Танок.
Монодична (сольне) лірика. Анакреонт
завдання 2
ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Розрахунковий метод 2 сторінка
Поняття "новий регіоналізм" та йо представник
Розрахунковий метод 4 сторінка
Глобалізація товарних ринків
Джерела конкурентоспроможності в глобальній економіці
Вплив генетично модифікованих продуктов на стан здоров'я підростаючого поколения.
Сутність и природа глобалізації
Етапи розвитку глобалізації
Спадкові та хромосомні захворювання.
Культура мовлення під час Дискусії
Ситуаційна модель прийняття рішення Врума - Йеттона - Яго
Соціально-психологічні романи П.М. 2 сторінка
Зміст Поняття «професійне мовлення». Які Функції Виконує мовлення у професійній ДІЯЛЬНОСТІ фахівця комп'ютерної Галузі?
Які види и жанри усного ПРОФЕСІЙНОГО мовлення існують?
Українська національна та літературна мова. Основні ознака літературної мови як основи ПРОФЕСІЙНОГО мовлення. Поняття «мовні норми». Які мовні норми існують?
Як формуван та розвиватись українська термінологія?
Як правильно Записати цифрових інформацію у фахових тексті?
На Які випадки керування нужно звертати Рамус, створюючі Професійні тексти?
У населеному пункті зареєстровані випадки захворювання на дизентерію. Назвіть можливий механізм її передачі від хворих до здорових.
Структура персоналу організації - це сукупність окремих груп працівників, об'єднаних за будь-якою ознакою.
рекреаційних лісів
V. Наші сильні сторони
Сутність екскурсії
література
Міжособистісна перцепція 3 сторінка
Тема 11. Коммуникативность і управлінське спілкування
Ресурси влади - це сукупність ЗАСОБІВ и методів, с помощью якіх суб'єкт Політичної власти Здійснює визначальності Вплив на поведение об'єкта.
Світовий політичний ПРОЦЕС
Діалектика поліціклічності, полілінійності, стадійності та цівілізаційної унікальності розвитку людства в дослідженні глобальних політічніх процесів.
Читання слів у колонках и букварний текстів.
Дидактична структура уроку української мови в початкових класах, Зміст та методика проведення. Сучасні вимоги.
Методичний коментар до викладання елементів фонетики в початкових класах.
Методика написання окремий відів переказів.
Книжкові клуби Италии
Загальні дані сучасного стану Книговидання Німеччини
Загальні Тенденції
Оптова и роздрібна торгівля Польщі
Перший закон сучасної риторики - закон діалогу (закон гармонізує діалогу, закон диалогизации мови).
Умови і охорона праці в невиробничій сфері
Методи мотивації та їх ефективне застосування в організаціях торгівлі та сфери послуг.
Модальні дієслова
Список тем для індивідуальної роботи (реферат, презентація)
Для студентів 6 курсу педіатричного факультету 9 сторінка
Відмінні риси двох стадій розвитку культурної системи
аудиторних робота
Мета і завдання семінарських занять
Виконання роботи.
Кадастрове поділ території населеного пункту районного підпорядкування
Виконання роботи.
Б. Задачі для самоконтролю
Тема №2 Організація Виявлення и діагностики туберкульозу. Роль протитуберкульозний диспансеру.
Вивчення тими «Пріголосні звуки. Тверді и м'які пріголосні.
опрацювання словосполучень
Приклад прійомів звукового АНАЛІЗУ и синтезу.
Світоглядна функція релігії
Політична функція релігії
Зразковий набір матеріалів для середньої групи
Казахстан в роки монгольського нашестя і його наслідки.
I. Before reading the text find the meaning of the words below in the dictionary. Learn them by heart
УРОКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
І продуктові розрахунки при переробці молока
Підлітків.
Розгляд історико-культурних центрів Росії. Оцінка привабливості історико-культурних центрів для іноземних громадян.
Соціально-економічна Сутність права на працю
Відмінності між теорією мовних актів і теорією мовних жанрів
Розділ 3: Травматизм та его профілактика
Фактори зовнішнього середовища та їх Вплив на готельно підприємство
1 сторінка
ДУЖЕ ВАЖЛИВО!
визначення
II. Мистецтво Стародавнього Сходу і Егейського світу
Зепп Хольцер - Пермакультура Хольцера в Україні і Росії
Норми наголошування.
Cтруктура і правила оформлення курсових і дипломних проектів
ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ МІФА
Вживання прикметників, числівників, займенників
Риторика 6 сторінка
Всесвітній день поезії - це реальна можливість проявити свої творчі здібності з тим, щоб оточуючі дізналися про талант поруч живе, нікому не відомого поета.
Золоте мистецтво скіфів.
Скульптура скіфів.
Модуль II.
Етапи становлення і характерні особливості і педагогічно-риторичного ідеалу
Доходи, витрати та фінансові результати предприятий.
філософія
Історичні типи Суспільства: Традиційне, індустріальне, постіндустріальне
Хрещення Київської Русі
Локальні релігії
ОСНОВНІ СВІТОГЛЯДНІ ПИТАННЯ
Тема. Основні етапи еволюції Головна органічного світу
Практичні завдання ДО ІСПІТУ
Тема № 5. Українська культура козацько-гетьманської доби
Давидов Денис С-О-10/1
ВСТУП
До якої масонської организации належали Іван Котляревський?
Соціокультурні та психологічні аспекти становлення та діяльності молодіжних неформальних об'єднань.
Про якові подію йдет в Наступний Уривки?
I. фонетичні НОРМИ
Водні туристичні ресурси
Таким чином, змістовна частина роботи (после вступления) має з країни почінатіся и Країною (в цілому) закінчуватіся.
3 сторінка
8 сторінка
Тематичний модуль 2. Дератизація. Дезінсекція. Дезінфекція та стерілізація.


перша | Попередня | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати