На головну

Інформатика

сторінка 16

Каталог - Інформатика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Картки видів трудової діяльності
Перелік одиниць професійного стандарту
Одиниця 6А_СІС_26. Проводити та аналізувати експертне тестування інформаційної системи на етапі дослідної експлуатації
Одиниця 6А_СІС_28. Консультувати користувачів в процесі експлуатації інформаційної системи
Одиниця 6А_СІС_25. Проводити навчання користувачів інформаційної системи і приймати заліки
Одиниця 6А_СІС_22. Проводити внутрішнє тестування інформаційної системи
Одиниця 6А_СІС_10. Збирати детальну інформацію для формалізації предметної області проекту та вимог користувачів замовника
Одиниця 6Б_СІС_30. Управляти технічним супроводом інформаційної системи в процесі її експлуатації
Одиниця 6В_СІС_33. Управляти частиною команди виконавців проекту
Одиниця 7А_СІС_6. Здійснювати презентацію комерційної пропозиції замовнику
Одиниця 7А_СІС_9. Брати участь в узгодженні пакету договірних документів
Одиниця 7А_СІС_4. Оцінювати і вибирати інформаційну систему для вирішення бізнес-завдань замовника
Одиниця 7А_СІС_2. Формалізовивать предметну область проекту і вимоги користувачів замовника за результатами експрес-обстеження
Одиниця 7А_СІС_1. Проводити переговори з замовником і з'ясовувати його початкові потреби і бізнес-завдання
Одиниця 6А_СІС_7. Здійснювати презентацію комерційної пропозиції замовнику
Опис одиниць професійного стандарту
Одиниця 5А_СІС_5. Брати участь у створенні документації по експлуатації інформаційної системи
Перелік одиниць професійного стандарту
Перелік одиниць професійного стандарту
Перелік одиниць професійного стандарту
Одиниця 5А_СІС_7. Проводити навчання користувачів інформаційної системи і приймати заліки
Одиниця 5А_СІС_11. Здійснювати технічний супровід інформаційної системи в процесі її експлуатації
Одиниця 6А_СІС_5. Оцінювати і вибирати інформаційну систему для вирішення бізнес-завдань замовника
Одиниця 6А_СІС_3. Формалізовивать предметну область проекту і вимоги користувачів замовника за результатами експрес-обстеження
Одиниця 6А_СІС_2. Проводити експрес-обстеження
Одиниця 6А_СІС_1. Брати участь в проведенні переговорів із замовником і з'ясуванні його початкових потреб і бізнес-задач
синилатин ?дебіеттер тізімі
А?паратти? ?лшем бірліктері
ISA, PCI, AGP, CNR шіналари
Візуальди а?паратти ши?ару ??рил?иси
Т?сіндірме хат
Вплив енергій на людську поведінку.
Технічний райдер
Beringer X32
Студенттерге ?ойилатин талаптар
БАО?Ж саба?тари мен ке?ес берулерді ?ткізу т?ртібі
БА?Ж тапсирмаларин ориндау кестесі
Е заняття.
Безпека оптоволоконних кабельних систем
Екранування електромагнітних хвиль
Методи інженерно-технічного захисту інформації
Особливості слабкострумових ліній і мереж як каналів витоку інформації
симптоми зараження
Завантажувальні віруси.
файлові віруси
Методи захисту від шкідливих програм
антивірусні програми
Різні моделі: ручна, промислова і автоматична.
Вступ
етапи розробки
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
Проектування користувальницького інтерфейсу
Опис основних програмних модулів.
Аналіз вимог і визначення специфікацій програмного забезпечення
Завдання 2.
Завдання 3.
Тема 2. Додаткові можливості табличного процесора при використанні елементів управління форми
Завдання для самостійної роботи (вибирається за останньою цифрою шифру).
ТЕМА 3. Додаткові можливості текстового процесора для створення серійних документів
Порядок виконання завдання
Завдання 8.
Завдання 6.
Завдання 7.
Завдання 4.
Завдання 5.
Завдання 3.
Завдання 6.
Завдання 2.
ПОДАННЯ ДАНИХ З ТАБЛИЦІ У графічному вигляді
Завдання 3.
Завдання 3.
Помилки в формулах
У формулах використовуються посилання на адреси осередків.
завдання 6.6
Завдання 6.9.
завдання 6.3
завдання 6.2
Завдання 4. Робота зі списками.
Курс _____ Назва предмета _____________ Підгрупа
Вставка формул.
Завдання 4. Зміна розмірів осередків
Завдання 5. Форматування вмісту комірок
Завдання 3. Виділення фрагментів таблиці
Завдання 2. Форма екрану
Завдання для самостійної роботи.
Форматування тексту в редакторі Word
Завдання 8. Пошук файлу або папки
Завдання 3. Робота з вікнами в Windows
Завдання 3. Створення нового текстового файлу у Вашій папці.
Завдання 2. Перехід по дисках і теках в Провіднику.
Робота з папками і файлами в Windows
Структура вікна Windows
Вимоги до оформлення контрольної роботи
Інформатика
Завдання до контрольної роботи
Переведемо числа з десяткової системи числення в вісімкову систему числення.
Переведемо числа з десяткової системи числення в шістнадцяткову систему числення.
Переведемо числа з десяткової системи числення в двійкову систему числення.
Додаток В Приклад оформлення титульного аркуша
Методика виконання завдання
Короткі відомості про платформу .NET
теоретичне обґрунтування
Лабораторна робота №1. Створення інформаційної бази, розробка підсистем.
Лабораторна робота №2. Довідники.
Text-align
Padding
Font-variant
Font-size
Font-family
Display
Position
Приклад створення кнопки збору.
Відправлення файлів за допомогою форм
Дискриптори НТМ форм.
теоретичне обґрунтування
left, right, top, bottom
Overflow
Привести схему пристрою материнської плати із зазначенням розміщення основних компонентів на ній (мануал до системної плати).
Привести таблиці з технічними характеристиками процесорів і модулів ОЗУ
У теоретічній части нужно дати Розгорнутим відповідь на Одне з Наступний вопросам відповідно варіанту.
ЗАКЛЮЧНІ Дії алгоритму DES.
Формуємо ключ раунду.
У практічній части необходимо розв'язати следующие задачі.
Засоби: електронний пакет прикладних програм, мережа Інтернет та електронний варіант завдання лабораторної роботи.
Завдання: Вивчення роботи порталу rada.gov.ua та робота з пошуку Електрон документів на ньом - например «Закон про рекламу».
Житомир
Засоби: електронний пакет прикладних програм, мережа Інтернет та електронний варіант завдання лабораторної роботи.
Мета роботи: Вивчення студентами баз даних до глобальній мережі Інтернет на прікладі порталуПарус Інтернет-Консультант "(http://consultant.parus.ua).
Системи пошуку людей
Індивідуальні завдання та вимоги до оформлення звіту
Системи мета-пошуку
Система пошуку в конференціях Usenet News
Система пошуку FTP файлів (FTP Search)
Бази даних адрес (addresses database)
Каталоги (directories)
збірки посилань
Пошукові машини (search engines)
пошукові інструменти
Створення рамки івиделеніе заголовків
Загальні характеристики
Завдання 4. Знайдіть записів за зразком.
Завдання 4. Створіть таблицю Список.
Завдання 5. Створіть схему даних.
Завдання 6. Заповніть таблицю Групи значеннями.
Збираємо програматор для мікроконтролерів PIC і мікросхем EEPROM
Необхідні зміни.
Quot; Прошивка "мікроконтролера PIC18F2550.
Робота з програматором. Програма PICkit2 Programmer.
Загальні відомості про VBA
Багатозначні розгалуження If
Оператор вибору Select Case
Введення і виведення інформації
Типи даних. оголошення змінних
Циклічні алгоритми For (цикл з передумовою)
Циклічні алгоритми While і Do
адресація осередків
Упевнений в своїх знаннях
Офіційні документи
Оцінки за I семестр
Завдання 5. Створіть кнопкову форму за допомогою диспетчера кнопкових форм.
Завдання 1. Створіть запит на вибірку з ім'ям Номери телефонів.
База даних
Завдання 5. Створіть форму для введення даних.
Завдання 8. Додайте в базу даних записи, використовуючи форму.
Завдання 6. Складіть запит на оновлення.
Завдання 7. Складіть запит на додавання.
Завдання 5. Створіть за допомогою конструктора звіт СПИСКИ УЧНІВ.
ДОВІДКА
Завдання 1. Створіть звіт в стовпець на підставі запиту Адреса.
Завдання 9. Створіть запит на створення таблиці.
ЗАВДАННЯ: Створити звіти.
Створення запитів на пошук повторюваних записів і запитів зі складними умовами
Створення простих, перехресних і підсумкових запитів.
Тема 6. Система управління базами даних Access-2003
на 2015-2016 навчальний рік
редагування тексту
форматування тексту
іменована адресація
табуляція
Умовне форматування
введення формули
оформлення таблиці
Обчислення в таблиці
створення діаграми
Статистична функція СЧЕТЕСЛІ
Математична функція СУММЕСЛИ
Логічна функція І
Логічна функція ЯКЩО
Використання технології OLE (Впровадження об'єкта)
Вкладена функція ЯКЩО
Гіперпосилання і закладки
Створення документів злиття
Практична робота
Структурування документа (законспектувати навчальний матеріал пункту 2)
колонтитули
колонки
розділи
написи
Автозаміна, автотекст
Практичне заняття № 3


перша | Попередня | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати