На головну

Інформатика

сторінка 12

Каталог - Інформатика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Б?лім 1
Б?лім 2
Дінамікали? м?ліметтер ??рилими.
Ж?мисти ориндау?а ?дістемелік н?с?аулар
Тапсирма 2
Тапсирма 5
Тапсирма 4
Ключові ідеї
Об'єкти бази даних
Тапсирма 2.
Тапсирма 3
Тапсирма 1.
Іf <1-Шарт> Тhеn
Алгорітмдерді? тарма?тал?ан ??рилимдарин программалау
Тапсирма 1.
Тапсирма 2.
Тапсирма 1
Тапсирма 2
К?рделі ціклдер
Параметрді? м?ніне т?уелді ціклді ?йимдастиру
Алдин-ала шартти тексеру ціклді ?йимдастиру
Тапсирма 5
Тапсирма №3-4
Паскаль тілінде алгорітмдерді? сизи?ти ??рилимини? программаларин жазу.
Тапсирма №2
М?зір командасин та?дау.
Turbo Pascal программалау ортасини? т?зету терезесіні? елементтерімен танису.
Наявні ресурси групи добровольців
Права і обов'язки Організатора та учасників Рекламної Акції та Творчого Конкурсу.
Порядок участі в Акції
Медіахолдинг вимагає часу, результату, грошей, сил, дисципліни, досвіду !
Вступ
Тапсирма №1.К?п?лшемді массівтер.
Екі?лшемдімассівтер
Іf <1-Шарт> Тhеn
Тапсирма№2
Тапсирма №3.К?п?лшемді массівтер.
Жіиндартіпін ?олданип програма ??ру.
Доповнюють вони його потім якимись своїми привезеними штучками?
Чому людям подобатися таке оформлення і як вони пояснюють свій вибір того чи іншого міста, природи та ін.?
Як ти прийшла до малювання на стінах?
З чого почалося твоє захоплення творчістю?
Тест-контроль
Астана 2012 р
Тема 2. Інформаційні технології роботи в системному середовищі Windows
Тема 3. Інформаційні технології підготовки текстових документів вMS WORD
Тема 1. Теоретична інформатика
Загальні поняття.
тригер
Одне з основних засобів пошуку документів, що дозволяє обмежити область пошуку.
злиття
Системні програми
Організація зберігання файлів.
Заняття 2. Форматування об'єктів тексту - 3 години
Тема 1. Теоретична інформатика
Цілі і завдання дисципліни. Компетенції, що формуються в результаті освоєння дисципліни.
архітектура комп'ютера
Гнучкий (флоппі) диск.
Лінійка (Ruler)
порти пристроїв
комп'ютер
діапазон осередків
Додаткова звукоізоляція стелі.
Шумоізоляція підлоги.
Додаткова звукоізоляція стін
DIM A (30)
INPUT N
Організація циклічних обчислень.
INPUT X, Y
Оператор умовного переходу
INPUT V, P1, P2, P
завдання 2
Обчислення визначених інтегралів чисельними методами
завдання 4
завдання 3
INPUT A, B, E
Методичні вказівки до виконання завдання 2
Програмування лінійних алгоритмів
оператор виведення
Вирази і стандартні функції мови ТВ
DATA 5.2, 12, -0.075
Класифікація даних
Поняття, властивості і способи опису алгоритму
ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ІНФОРМАТИКА
ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ І ФОРМИ ПОТОЧНОГО І ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ
семестр
Розподіл фонду часу за темами та видами занять
СТРУКТУРА І ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ
семестр
Повідомлення, дані, сигнал, атрибутивні властивості інформації, показники якості інформації, форми подання інформації. Системи передачі інформації.
Одиниці виміру інформації.
системи числення
Семантична міра інформації
Синтаксична міра інформації
Заходи та одиниці уявлення, вимірювання та зберігання інформації
Мета та завдання дисципліни
ВСТУП
Двійкова система числення
Правила виконання найпростіших арифметичних дій.
Методичні вказівки і завдання для виконання курсової роботи
Методичні вказівки і теми для виконання контрольних робіт
Перелік основної та додаткової літератури
Завдання для виконання
Сучасні алгоритми шифрування
Поволзький державний університет сервісу
ЗАПИС МАТЕМАТИЧНИХ ВИСЛОВІВ
додаток 4
Тули ЦЕЛЗІО ТСДІЗЛО
Лабораторна робота №13.
Запис складних умов відбору в конструкторі запитів Access
створення звітів
Between- визначає, чи знаходиться числове значення в зазначеному діапазоні. Формат запису Between # вираження1 # and # вираженіе2 #.
Режими створення запитів
створення запитів
Завдання для виконання
Завдання для самостійної роботи
Лабораторна робота №12.
Lt; P> Цей сайт містить матеріали, необхідні для підготовки до занять, заліку та іспиту.
Завдання для самостійної роботи
Завдання для самостійної роботи
Завдання для самостійної роботи
створення форм
Створення таблиці в режимі Конструктор
Бази знань. Експертні системи.
Базові мережеві топології
Основні операції з даними в СУБД.
Реляційні бази даних
Глобальні мережі ЕОМ.
шкідливі програми
Розподіл тем практичних занять по часу
Захист інформації в локальних і глобальних комп'ютерних мережах. Електронний підпис.
Адресація в Інтернеті
Історія
Види моделей даних
Тема 6. Бази даних.
Пристрої введення / виведення даних, їх різновиди та основні характеристики
Пристрої виведення інформації
Пристрої, що запам'ятовують: класифікація, принцип роботи, основні характеристики
Склад і призначення основних елементів персонального комп'ютера. Центральний процесор. Системні шини і слоти розширення
Історія розвитку ЕОМ. Поняття і основні види архітектури ЕОМ
Системне програмне забезпечення.
Еволюція і класифікація мов програмування
Трансляція, компіляція і інтерпретація
Алгоритм і його властивості. Структура алгоритму.
Інформаційна модель об'єкта
Прикладне програмне забезпечення. Його класифікація і область застосування.
Розподіл тем лабораторних занять по часу
Кодування символьної інформації
дискретні аргументи
Повідомлення про помилки
Завдання 6. Рішення рівнянь.
Рішення.
Завдання 2. Формули.
Лабораторна робота №8.
Структура програми.
Об'єкти MS Access
Створення таблиць і схеми даних
WHILE <умова> DO <тіло циклу>.
Завдання 4. Обчислити значення функції
Оператор умовного переходу.
Функції MS Excel
Посилання на осередки і діапазони клітинок в MS Excel.
Лабораторна робота №5.
Завдання для виконання.
Лабораторна робота №4.
Двійковій-десяткова система числення
Цікава пропозиція
Завдання 10.
Лабораторна робота №6.
Завдання 25. Оформлення змісту
зразок формул
Завдання 19.
Пояснювальна записка
Тема 7 «Додаткові апаратні засоби введення-виведення мультимедійних комп'ютерів
Контрольну роботу необхідно виконати і здати на перевірку за два тижні до початку сесії.
Одиниця 8В_СІС_15. управляти проектами
Одиниця 8В_СІС_16. Управляти портфелем проектів
Одиниця 8В_СІС_14. Взаємодіяти із замовником в процесі реалізації проекту
Одиниця 8А_СІС_11. Формувати вимоги до організації системи управління замовника в області бізнес-завдання
Одиниця 8А_СІС_10. Формувати рекомендації щодо оптимізації бізнес-процесів замовника
Одиниця 8В_СІС_17. Здійснювати методологічне забезпечення ведення робіт в проекті
Одиниця 8В_СІС_18. Здійснювати методологічне забезпечення управління проектом
Одиниця 8А_СІС_9. Аналізувати бізнес-процеси підприємства замовника і їх інформаційне забезпечення з виявленням проблем
Одиниця 8А_СІС_8. Брати участь в узгодженні пакету договірних документів
Одиниця 7А_СІС_23. Розробляти методики навчання користувачів інформаційної системи і перевірки отриманих знань та вмінь
Одиниця 7В_СІС_25. Взаємодіяти із замовником в процесі реалізації проекту
Одиниця 7А_СІС_22. Аналізувати результати експертного тестування інформаційної системи на етапі дослідної експлуатації
Одиниця 7А_СІС_16. Формувати вимоги до інформаційної системи
Одиниця 7В_СІС_26. управляти проектами
Одиниця 7В_СІС_27. Вибирати методологію ведення робіт
Одиниця 8А_СІС_5. Здійснювати презентацію комерційної пропозиції замовнику
Одиниця 8А_СІС_7. Брати участь в підготовці пакету договірних документів
Одиниця 8А_СІС_3. Оцінювати і вибирати інформаційну систему для вирішення бізнес-завдань замовника
Одиниця 8А_СІС_1. Проводити переговори з замовником і з'ясовувати його початкові потреби і бізнес-завдання
Одиниця 7В_СІС_28. Вибирати методологію управління проектом
дебіеттер
Одиниця 7А_СІС_13. Аналізувати бізнес-процеси підприємства замовника і їх інформаційне забезпечення з виявленням проблем
Одиниця 7А_СІС_10. Збирати детальну інформацію для формалізації предметної області проекту та вимог користувачів замовника
Область застосування професійного стандарту
Паспорт професійного стандарту


перша | Попередня | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати