На головну

Іноземні мови

сторінка 13

Каталог - Іноземні мови на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


II. Складіть пропозиції з наступних слів.
Сформулюйте головну думку кожного абзацу.
Довгота французьких голосних
UNIT 3 GENDER. РІД
DEMONSTRATIVE PRONOUNS. Вказівні займенники
Вправа 330
Дієслово to have (to have got).
Exercise 5.7
Упр. 143. Переведіть на англійську мову.
Exercise 4.2
Exercise 2.5
Exercise 1.5
HEIGHT AND BUILD (РОСТ І ФИГУРА)
Обчислюється і неісчісляемимі іменників
Передача внутрилингвистическими значень
Нутак що ж? питаю я.
ВІД АВТОРА
сутність перекладу
МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА
розділ 4.3
Принцип дії вугільного МК.
Розділ 1.3.
C) Give your examples of highly skilled, skilled, semi-skilled and unskilled jobs
Вправа 536
Вказівні займенники
Правила читання приголосних букв
Правила читання голосних букв
Висхідний кінетичний тон
артикль
ПОГОДЖЕННЯ ЧАСІВ АНГЛІЙСЬКОЇ ГЛАГОЛА
ВЖИВАННЯ ЧАСІВ
ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ
Складіть анотацію тексту.
Abuse of Internet Access at Work
Tattoos, Piercings May Advertise Good Health
Cultural World
Pollution
Символи французького вузла
формат Символу
Sea level changes
The layering of the atmosphere
Types and Sources of Outdoor Air Pollution
IV. Запитай свого друга.
The general circulation
Unit 12
Exercise 1.3
Exercise 2.2
Present Perfect Simple for actions that continue to the present
РОЗДІЛ 7
Заміна простого пропозиції складним
Упр. 38.a Вставте артикль, де необхідно.
Бархударов Л. С.
Упр. 326. Передайте наступні пропозиції непрямої мови.
Упр. 328. Передайте наступні пропозиції в непрямій мові.
Упр. 458. Переведіть на англійську мову.
Indoor Air Pollution
гл.3 Упр.13
Незалежний причетний оборот
Nitrogen Cycle
Упр. 56. Вставте артикль, де необхідно.
артикль
правило
Визначення Нових Квітів муліне 7 сторінка
Перевести діалог на англійську мову
Перекласти пропозиції на англійську
Translate into English.
High Education in Great Britain
Exercise 2.2
XI. Вставте дієслово to be в Present, Past або Future Indefinite.
Символи Спеціальних стібка
Упр. 518. Скажіть автору нижченаведених пропозицій, що треба (не треба) було робити.
XI. А. Прочитайте текст.
IV. Спираючись на таблицю, складіть пропозиції про робочий день Анни.
Завдання 1.
I supposed that my brother would be sleeping.
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
UNIT 6 The Article. артикль
Quot; I have not any air inmy spare tire, either ".
Exercise 1.3
мовні формули
Присвійні займенники
звукові вправи
III. Висловіть незгоду з такими твердженнями.
Exercise 4.1
ВЖИВАННЯ ЧАСІВ
Айвенго 3 сторінка
урок III
TEXT FIVE
Exercise 1.2
Вищої професійної освіти
Match the documents extracts with the correct terms
I saw him enter. - I saw him entering. I heard her speak. - I heard her speaking. I noticed him frown. - I noticed him frowning. I felt him tremble. - I felt him trembling.
The English Alphabet
ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ
Rich comes to his friend Phil. He has an apartment in the American Embassy in Moscow.
Визначення Нових Квітів муліне 4 сторінка
Визначення Нових Квітів муліне 1 сторінка
Визначення Нових Квітів муліне 13 сторінка
Примітки
Exercise 1.5
Exercise 2.3
Exercise 2.9
Exercise 2.3
резюме Використання
Exercise 3.4
How to Work with Information
Losing Weight The Olympic Athlete Way
Performance Appraisal Goofs - Common Managerial Mistakes
Learning File - Going To Training? Some Hints
Passive Voice
Правила
Вставити артикль a, an, the, де необхідно
Розділ 1.2.
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Приводом. Основні значення деяких прийменників
завдання 4
Phrasal Verbs. Фразові дієслова (Адвербіальние-прийменникові сполучення)
UNIT 9 Дієслово to be
Розділ 7.3.
Мадагаскар
Match the companies to the industry sector they belong to
Заміна простого пропозиції складним
Дієслово в Present Simple має наступні форми
тренувальні вправи
TEXT TWO
II. Прочитайте діалоги.
The Past Indefinite Tense. Минуле невизначений час.
Упр. 61. Вставте артикль, де необхідно.
тренувальні вправи
Groundwater
Composition of the atmosphere
Ю. Голіцинський
Вправа 101
Вправа 451
Speaker 6
зупинка stop
ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ
APPEALING AGAINST DECISIONS AND ACTIONS OF CUSTOMS AUTHORITIES AND THIR OFFICIALS
ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ
РОБОТА НАД ТЕКСТОМ
РОБОТА НАД ТЕКСТОМ
вправи
ДІЄПРИКМЕТНИК
Пропозиція. Загальні відомості.
АНГЛІЙСЬКА МОВА
УЗГОДЖЕННЯ ЧАСІВ
зворотні местоімегнія
питальні займенники
Вправа 4. Щоб краще запам'ятати вищевказане вираз, розкажіть про одне й те ж дії в минулому, сьогоденні і майбутньому часі.
Ing-ова форма
Урок VIII.
Вправа 13. Порадьте співрозмовнику не робити наступного. Не забудьте вказати причину, дану в дужках у другій частині вправи.
РОБОТА НАД ТЕКСТОМ
Невизначений займенник Оne
ЗАВДАННЯ
Neither
ЗАВДАННЯ
Скористайтеся і ви цим виразом в наступних ситуаціях.
Об'єктний відмінок особових займенників
ЗАВДАННЯ
завдання 2
UNIT 4 CASE. відмінку
Іменники, що позначають частини дня, пори року, відстань, вартість,
Present simple
Nuclear fusion
Energy Flow in the Biosphere
Length of day
Lunch on the grass
Variation with height
тренувальні вправи
Industrial and Photichemical Smog
Навчально-методичний посібник
Business World
вправи
ISBN 978-5м -86813-306-0
Переведіть пропозиції і поясніть вживання часів.
Правила читання буквосполучень
Categories of torts
EU CUSTOMS CODE
Айвенго 2 сторінка
фонетичні ВПРАВИ
Визначення Нових Квітів муліне 6 сторінка
Визначення Нових Квітів муліне 2 сторінка
Символи Ланцюжки осередків
підсвічування Стежка
Біла плямистість
Вправа 299
Контрольна вправа
Вправа 43
опущення
Russian Higher Education
Трансформатор.
Захоплення англійцями Мадагаскару
французький Індокитай
Exercise 1.5
Exercise 3.5
Present Perfect, Present Continuous,
Exercise 4.3
Exercise 3.2
Упр. 73. Вставте артикль, де необхідно.


перша | Попередня | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати