Головна

Іноземні мови

сторінка 12

Каталог - Іноземні мови на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Перекажіть текст, користуючись питаннями 18-го вправи.
Знайдіть в наступних пропозиціях Причастя II. Визначте його функцію в реченні (визначення; обставина; частина присудка). Переведіть пропозиції на російську мову.
Прочитайте діалог. Потім відтворіть і продовжите його.
Переведіть такі пропозиції на російську мову.
Переведіть такі пропозиції. Визначте значення слова like в контексті (like - любити, подобатися, так же само, як).
Прочитайте вголос наступні слова. Запам'ятайте їх вимову.
Прочитайте текст і озаглавьте його.
PETROLEUM
NATURAL GAS
Складіть діалог. Використовуйте лексику тексту, а також відомі Вам розмовні формули.
Oil in Siberia
Визначте функцію інфінітива в реченні, переведіть перед-розкладання на російську мову.
Визначте функцію Причастя II в реченні, переведіть пропозиції на російську мову.
Переведіть пропозиції, звертаючи увагу на переклад герундіального обороту.
Знайдіть додаткові означальні речення. Переведіть на російську мову.
Petroleum Refining
Переведіть пропозиції на російську мову, звертаючи увагу на переклад суб'єктного інфінітівного обороту.
Experience in Russia
EXPERIENCE IN RUSSIA
For Export Gas Pipeline Construction
FOR EXPORT GAS PIPELINE CONSTRUCTION
APPLYING FOR A JOB
Прочитайте текст і знайдіть пропозиції в наказовому способі. Переведіть їх на російську мову.
An Interview for a Job
Applying for a Job
THE FUTURE OF THE ENGINEERING PROFESSION
Safety Engineering
The history about robots
AUTOMATION
The composition of petroleum
Б) Опишіть процеси, що відбуваються в ректифікаційної колоні.
COMPUTERS
Узгодження часів (Sequence of Tenses)
Ступені порівняння (Degrees of Comparison)
Communications and Control
ENGINEERING AS A PROFESSION
Automatics in space research
Computers
Переведіть такі пропозиції на російську мову.
Переведіть такі пропозиції на російську мову.
PETROLEUM EDUCATION IN OUR COUNTRY
Переведіть такі пропозиції на російську мову, звертаючи увагу на переклад невизначених займенників some, any і їх похідних.
My University
Переведіть такі пропозиції на російську мову.
The System of Petroleum Education in Our Country
Визначте часові форми дієслова-присудка в кожному реченні. Переведіть пропозиції на російську мову.
In Our Country
Суп-пюре з сиром
завдання
Короп, тушкований з виноградом
Курча по-королівськи
Суп вермішелевий по-аргентинськи
крем англійська
Лабораторна робота №4
Лабораторна робота №5
завдання
Салат з баклажанів з часником
глава I
глава II
глава III
глава VI
глава V
глава IV
HOTEL SERVICE
DISADVANTAGES OF STAYING AT A HOTEL
VOCABULARY AREA
ВСТУП
Is some fast food healthier than others?
HOW TO SURVIVE WHILE HOSTELLING: PERSONAL TIPS
Read and translate the following dialogues.
Read and translate the following dialogues.
PRACTICE AREA
SALES: BLACK FRIDAY AND CYBER MONDAY
HOOKED ON SHOPPING
HOW-TO-ASK-FOR-DIRECTIONS INSTRUCTION
HOW NOT TO GET LOST IN A BIG CITY
HOW TO MAKE THE MOST OF A JOB INTERVIEW
Read and translate the following dialogues.
HOW TO WRITE A CV / RESUME
Read and translate the following dialogues.
A SURVIVOR'S GUIDE TO PUBLIC TRANSPORTATION
PRACTICE AREA
Lesson 9 THE FRACTURE
Word-building
Lesson 8 THE FROG
Lesson 4-5
Lesson 6 MY FIRST ANATOMY LESSON
Lesson 7 LECTURE ON MUSCLEs
Vocabulary List
Vocabulary List
Lesson 3 MY WORKING DAY
Lesson 1 WE STUDY ENGLISH
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Дієслова (Verbs)
Alexander Fleming
THE UNITED KINGDOM (GREAT BRITAIN)
Louis Pasteur
Robert Koch
Відо-часові форми дієслова в англійській мові
Основні форми дієслова в англійській мові
FROM THE HISTORY OF VETERINARY MEDICINE
B. THE MOBILE CLINIC
Lesson 10 TISSUES
Нагадуємо, що форма Present Perfect зазвичай перекладається на російську мову дієсловами минулого часу.
Нагадуємо, що Present Perfect вживається в пропозиціях, в яких час виражено говірками невизначеного часу.
Vocabulary List
A. CLASSIFICATION OF TISSUES
Vocabulary List
PETS ARE GOOD FOR US
PET NUTRITION
Lesson 13 FIXING THE LEG
They did the exercise. It had not been done before.
Verb Noun Adjective
Lesson 11 BLOOD SERUM ENZYMES
B. LEUKOCYTES
B. RUMEN INDIGESTION
Exercise 4. Translate into English.
Exercise 3. Use the Present Continuous or the Present Perfect Continuous.
Exercise 3. Use the required tense instead of the infinitives in brackets.
Exercise 2. Use the best possible tense.
Exercise 9. Use the verbs in Present, Past, Future Simple; Present, Past Continuous; Present, Past Perfect.
Exercise 1. Open the brackets using an appropriate tense form.
Exercise 6. Write two sentences, one with the Present Perfect and one with the Present Perfect Continuous.
Exercise 8. Put the verbs in brackets into the Present Perfect or the Present Perfect Continuous.
Exercise 18. Translate into English.
Exercise 20. Complete the sentences using the Past Indefinite, the Present Perfect, the Present Perfect Continuous, the Past Perfect or the Past Perfect Continuous.
Exercise 16. Put the verbs in brackets into the most suitable past tense.
Exercise 4. Use Present or Past Perfect Continuous.
Exercise 12. Open the brackets using the Present Indefinite, the Present Continuous, the Present Perfect or the Present Perfect Continuous.
Exercise 7. Replace the infinitives in brackets by the past tense forms.
Exercise 6. Open the brackets using the verbs in Past Perfect, Past Simple, and Past Continuous.
Exercise 7. Complete the sentences with the Present Perfect or the Past Indefinite.
Exercise 1. Open the brackets, using the appropriate tense forms.
The Future Continuous Tense
Exercise 10. Use Present, Past, Future Simple, Present, Past Continuous.
Exercise 8. Put the verb in brackets into the correct form, the Present Perfect or the Past Indefinite.
Exercise 9. Replace the infinitives in brackets by the present perfect or past indefinite tense forms.
Exercise 4. Put the verb in brackets into the Past Indefinite, the Past Continuous and the Past Perfect.
Exercise 5. Translate into English.
Exercise 15. Translate into English, using the Present Indefinite, the Present Continuous, the Past Continuous, the Past Indefinite or the Present Perfect.
Exercise 14. Open the brackets using Present Perfect, Present Simple, Present Continuous, Past Simple or Past Continuous.
Exercise 10. Open the brackets using the Present Perfect or the Past Simple tense-forms.
Exercise 5. Translate into English.
My night of the dolphins
A powerful king
The new teacher
Exercise 32. Put the following into Indirect Speech.
Exercise 2. Change the form of the verbs in the sentences from the passive into the active voice. Think of new subjects in the sentences.
Exercise 6. Open the brackets, using the necessary tenses in the Passive Voice.
Exercise 1. Change the form of the verbs in the sentences from the active into the passive voice.
Exercise 1. Translate into English.
Exercise 8. Open the brackets using an appropriate Future tense where necessary.
Exercise 7. Use the verb in brackets in the appropriate form.
Exercise 1. Look at the examples and choose the correct forms of the rules.
Exercise 3. Say whether the action of the object clause precedes, follows or is simultaneous with the action of the principal clause in the following sentences.
Use the most suitable tense-form of the verbs in brackets.
Exercise 14. Translate the following sentences into English. Mind the tense and voice forms of the verbs.
Exercise 13. Translate into English.
Exercise 9. Use Present, Past Simple, Present, Past Continuous.
Exercise 8. Translate into English.
Exercise 5. All the sentences are future. Put the verbs into the correct form.
Exercise 8. Translate into English.
Exercise 4. Translate into English.
Exercise 1. Put the verb into the correct form. All the sentences are past.
Exercise 3. Put the verb into the Present Indefinite. Comment on the use of the Present Indefinite
Exercise 9. Translate into English.
Exercise 7. Put the verbs in brackets into the Present Indefinite or the Present Continuous.
Exercise 6. Open the brackets putting the verbs into the Past Simple or the Past Continuous tense-forms.
Exercise 7. Open the brackets using Past Simple or Past Continuous.
Exercise 5. Open the brackets. Use the Past Indefinite or the Past Continuous.
Exercise 4. Put the verbs in brackets into the Past Indefinite or the Past Continuous.
Exercise 8. Put the verbs in brackets into the correct form, the Present Indefinite or the Present Continuous.
Test Unit 4
Test Unit 8
Test Unit 12
Діалог 4.
Дайте поради щодо вирішення проблем, використовуючи should, need to, try v-ing.
Test Unit 21
Виправте помилки у вживанні модальних дієслів.
Вставте підходящого змісту слово.
Завдання 19.22.Переведіте на англійську мову.
Завдання 20.1. Переведіть на російську мову.
Завдання 19.19. Переведіть на російську мову.
Заданіе19.16. Переведіть пропозиції на російську мову.
Завдання 19.14. Переведіть дані пропозиції на російську мову.
Завдання 20.20. Переведіть на англійську мову.
Завдання 19.9. Перведіте на англійську мову.
Модальні дієслова
займенник
B. прочитайте дати.
B. Переведіть на англійську мову.
Завдання 1.2. Утворіть до кожної пропозиції загальне питання і напишіть пропозиції в негативній формі.
Завдання 1.11. Переведіть пропозиції на англійську мову.
Завдання 6.8.
William Shakespeare
Завдання 10.6. Заповніть пропуски необхідними приводами.
Питальне речення
Завдання 10.2. Вживайте відповідний привід, де необхідно.
Прикметники і прислівники.
іменники


перша | Попередня | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати