Головна

Іноземні мови

сторінка 5

Каталог - Іноземні мови на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Прочитайте пропозиції. Визначте форму присудка.
ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ
Граматичні значення в перекладі
II. Обчислювальні іменники в англійській мові мають форму єдиного (Singular) і множинного (Plural) числа.
Форми дієслова в Future Simple
Упр. 187. Розкрийте дужки, вживаючи дієслова в Present Continuous або Past Continuous
Examinations
Упр. 452. Утворіть умовні пропозиції.
Past Continuous Tense (Past Progressive Tense)
ПРОБЛЕМА ОДИНИЦІ ПЕРЕКЛАДУ
THEY WORKED FOR THE CUSTOMS
Regrets
V. Переведіть на англійську мову, вживаючи активну лексику уроку.
Упр. 189. Розкрийте дужки, вживаючи дієслова в Past Simple або Past Continuous.
Імовірність складної події
Translate into English.
D) Choose the correct word pairs to fill in the blanks
Вправа 364
Вправа 369
види перекладу
Подивіться на сімейне дерево і доповніть пропозиції
Об'єктному відмінку особових займенників
Напишіть наступні пропозиції в пасивному стані
Розділ 2.3.
Pаздел 3.1.
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Розділ 2.2.
Невизначені займенники Much, many, (a) little, (a) few
INTERROGATIVE PRONOUNS питальний займенник
Настінні розетки.
Вправа 179
Key expressions and rules for making a successful presentation
Упр. 334. Передайте наступний діалог в непрямій мові.
Упр. 317. Передайте наступні пропозиції в непрямій мові.
Упр. 480. Переведіть на російську мову.
Прочитайте текст і розкажіть по-англійськи про Массачусетському технологічному інституті.
C) somewhere, anywhere, nowhere.
ЧАСИ ГРУПИ INDEFINITE ACTIVE
Переведіть такі пропозиції на англійську мову
Exercise 2.4
Прочитайте уривок з газетної статті і думка читача. Поставте абзаци в правильному порядку.
ЧАСИ ГРУПИ PERFECT
Вставте в текст пропущені слова з даних нижче (три слова зайві)
визначення
Прочитайте і переведіть текст
Табличне визначення логічних зв'язок
Вказівні займенники this, that (these, those).
Cловообразованіе.
Вправа 158
Translate into English.
Exercise 3.1
Unit III
Exercise 8. Read and translate the text.
Вправа 466
Вправа 142
Розділ 1.2.
Modern Tourism
Complex Subject
ВІДПОВІДНІСТЬ англійських ТИМЧАСОВИХ ФОРМ ТИМЧАСОВИМ ФОРМ РОСІЙСЬКОГО ГЛАГОЛА
розділ 5.1
Future Indefinite Tense. Майбутнє невизначений час.
тренувальні вправи
Тихомирова Г.І.
Read the article
Read the dialogue and guess the meaning of the words in bold
Indirect statements
Прочитайте і переведіть
Порівняйте вживання всіх вивчених часів, відповідних російському пройшов часу
HOG MANAGEMENT 3 сторінка
Вправа 155
Прочитайте текст. Використовуючи слова і вирази з тексту, опишіть свій стан перед іспитом.
He read all the books about sound that he could find and started to work on some of his own experiments.
ЕЛЕМЕНТИ комбінаторному аналізу
Упр. 166. Розкрийте дужки, вживаючи дієслова в Present Continuous або в Present Simple.
VII. Зробіть пропозиції негативними.
Art of presentation
Утворіть умовні пропозиції
Упр. 17. Вставте артикль, де необхідно.
Упр. 439. Переведіть на англійську мову, вживаючи складне підмет.
Упр. 530. Вставте відповідні модальнідієслова (must, may, can, need, to have to, to be able to).
Упр. 503. Переведіть на російську мову.
Упр. 460. Переведіть на російську мову.
Manufacturer. The revolution in industry made ... this machine was extremely great.
здати не менше ніж за два тижні до сесії
Supply, Renewal and Use of Water Resources
Вправа 137
Study the examples of CVs
Complete the sentences with correct words from the dialogue
Open the brackets and put the verbs into Present Simple
Student A
Investigation
EXERCISES
Прослухайте діалоги і заповніть пропуски необхідною інформацією
Match the headings to the paragraphs (1-8)
Перевести діалог на англійську мову
Вправа 95
Calculate and write the answers, using non-metric measures.
Порівняйте вживання всіх часів Present
Simple.
Прагматичний аспект перекладу
Сформулюйте основну думку кожного абзацу.
Il y a un dessin dans ce livre. - Le dessin est dans ce livre.
INDEFINITE PRONOUNS. невизначені займенники
UNIT 1 The Noun. ІМЕННИК
СТУПЕНЯ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ
Розділ 7.1.
Correct these sentences.
Пасивний стан (THE PASSIVE VOICE)
VIII. Складіть пропозиції в Present Simple з наведених нижче слів.
Граматичні значення в перекладі
English handbook for the third year students of the specialty «Land use planning and Cadastres» of the secondary specialized educational establishments
тренувальні вправи
Складіть анотацію тексту.
Ступені порівняння прикметників
HOG MANAGEMENT 4 сторінка
Контекст і ситуація при перекладі
Мовні значення і переклад
Exercise 8. Translate into English using Participle I or Participle II
Перевести діалог на англійську мову
ОСОБЛИВОСТІ пасивному стані
По-моєму, це вагон для некурящих.
Упр. 121. Вставте as ... as або so ... as.
вправи
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Іменник ox у множині має форму oxen.
No pixies, twixies, fixed the mixies ...
L i s t e n i n g
Translate into English.
РОБОТА НАД ТЕКСТОМ
You must have done it. - Повинно бути, зробили
Віддієслівний іменник і герундій
ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ
Text 8B
Прочитайте і переведіть наступні пропозиції на російську мову
Прочитайте і переведіть
Заповніть пропуски відповідним за змістом словом
Exercises (using permutations and combinations)
форми герундія
Put the verbs in the brackets into Present Simple.
During the course of study students carry out practical work in
Прочитайте дані висловлювання і скажіть, які з них відповідають тексту. Підтвердіть свої висловлювання фактами з тексту.
Розкажіть, які закони в нашій країні допомагають знизити кількість дорожніх пригод.
Опишіть ситуацію або розіграйте діалог з однокурсником, використовуючи приказки або висловлювання з попередньої вправи.
Складіть анотацію тексту.
Упр. 164. Розкрийте дужки, вживаючи дієслова в Present Continuous або в Present Simple.
Умовний спосіб
TEXT 4D
Упр. 378. Переведіть на англійську мову, вживаючи герундій.
Вправа 512
What is superconductivity? (The loss of electrical resistively by a, material on being cooled to temperatures near absolute zero).
Solar radiation
суфікси прикметників
Read the post from a business blog. Pay attention to the words and phrases in bold
ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ
Особливості німецьких приголосних
BIBLIOGRAPHY
Предмет теорії перекладу
Существетельное
ВЖИВАННЯ ЧАСІВ
A) another b) other c) the other d) others e) the others
Розділ 5.2.
Women In Society
Exercise 7.Translate into English using the gerund where possible.
Упр. 509. Скажіть, що, на ваш погляд, ці події не могли статися.
вправи
Вставте в текст пропущені слова з даних нижче (три слова зайві)
GRAMMAR: PAST AND FUTURE PERFECT
Exercise 1. Make up your own examples with each function of the Infinitive.
Упр. 252. Переведіть на англійську мову, вживаючи дієслова в вимагається часу.
Час в англійській мові.
герундій
ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКИ 8
Інфініті ЯК ЧАСТИНА СКЛАДНОГО ПІДЛЯГАЄ (THE COMPLEX SUBJECT)
Прочитайте діалог. Вивчіть і розіграйте діалог в парі зі своїм однокурсником.
Замініть підрядні речення герундіальний оборотом, вживши приводи, дані в дужках.
Nitrogen).
Оцінки змінних їх послідовностей
Розділ 7.2.
Визначення Нових Квітів муліне 8 сторінка
Чередниченко М.А., Арутюнян Д.Д., Красикова Т.І., Пустовойт О.Е. Англійська мова: Навчальний посібник для студентів першого курсу. - Корольов МО: КІУЕС, 2010. - 191 с.
I тип читання голосних букв в ударному складі (алфавітний читання).
Заміна слідства причиною і навпаки
Французька мова
урок II
тренувальні вправи
Опишіть, що роблять люди на картинках
Вправа 431
Вправа 350
завдання 3
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Read this short presentation of the management team of this British company. Then write the correct letters (a-n) in the right places in the organization chart.
АРТИКЛЬ
Упр. 70. Вставте артикль, де необхідно.
Підключення розеток.
IX. Вимовте слова, дотримуючись відмінність між звуками за ступенем відкритості.
Звуки англійської мови
II. Розділіть фрази на ритмічні групи, скажіть їх, дотримуючись щодо рівний час їх проголошення.
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Reading and Speaking


перша | Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати