На головну

Географія

сторінка 16

Каталог - Географія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Відсталу речовину ЗЕМЛІ 3 сторінка
Відсталу речовину ЗЕМЛІ 4 сторінка
ЗАКЛЮЧНА
ВЗАЄМОДІЯ ПРИРОДИ І СУСПІЛЬСТВА
ФЕНОМЕН ЖИТТЯ
ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКИ 6 сторінка
ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКИ 5 сторінка
Бондарєв В.П.
ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКИ 3 сторінка
ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКИ 4 сторінка
ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКИ 2 сторінка
ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКИ 1 сторінка
Тими практичних зайняти
методи навчання
Додаткова
variantright »?р т?рлi к?з?арасти? ?алиптасуи
Внутрішнє оформлення книги.
Зовнішнє оформлення книги.
Розвиток картографії в кінці XIX-початку XX століть
Епоха Середньовіччя
Поняття і види організаційних структур
Характеристика основних типів орг. структур
організаційне проектування
Принципи та порядок побудови структур управління
ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
ЗАГАЛЬНА ФІЗИКО-географічні характеристики
Правила оформлення бібліографічного списку
АВСТРАЛІЯ ТА ОКЕАНІЯ
ПІВНІЧНА АМЕРИКА
Економіко-географічні ОЦІНКА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Поволжя
Підручники (скопіюйте назву підручника з яким ви вчитеся)
При оформленні вмісту таблиць рекомендується застосовувати розмір шрифту менший, ніж в тексті (Times New Roman, кегль 12).
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт
Вимоги до оформлення контрольної роботи
Тема 6. Господарство
Тема 4. Природні умови і ресурси
Тема 5. Населення як об'єкт вивчення соціальної географії
Тема 3. Територія
Тема 2. Взаємодія природи, населення і господарства
Взаємодія природи, населення і господарства
Тема 1. Введення
Частина II Методичні вказівки по вивченню курсу
сонячна радіація
Температура повітря
Атмосферний тиск
Класифікація кліматів
Принцип складання прогнозу погоди.
атмосферні фронти
Розподіл атмосферного тиску
Та?ирип№49: Ири?сиз етіс аудармасини? ?згешеліктері
Та?ирип№48: К?ркем ?дебіет стіліні? жазбаша аудармаси
Та?ирип№47: Лексікали? м?селелер
Та?ирип№46: ?аза? тілінен а?илшин тіліне поезіяни аудару
Та?ирип№44: Аударма т?рлері
Та?ирип№32: Аударма технікаси
Та?ирип№33: Аудармада?и Балама турали т?сінік
Та?ирип№30: В тексті можна ?рт?рлі жанрда аудару
Та?ирип№29: Реферат ??растиру
Та?ирип№34: Реаліяларди? аудармаси
Та?ирип№35: Неологізмдерді? аудармаси
Та?ирип№42: РЕСМІ ІС ?А?АЗДАРДИ АУДАРУДА?И ГРАММАТІКАЛИ? Ж?НЕ ЛЕКСІКАЛИ? ТРАНСФОРМАЦІЯНИ? Т?РЛЕРІ
Та?ирип№39: Фразеологіяли? бірліктерді? аудармаси
Та?ирип№38: Жазбаша аударма т?жірібесі
Та?ирип№36: Герундій мен герундіяли? айналимдарди? аударилу жолдари
Та?ирип№28: Т?сіну барисинда?и аударма аналізіні? р?лі
Та?ирип№27: С?здік ??растируди? технікаси
Та?ирип№18: Лексікани? кейбір топтарин аудару ерекшеліктері
Та?ирип№17: Тілдік бірліктерді? лексікали? ма?инасини? компонентері мен оларди? аудармада берілуі.
Та?ирип№16: Аудармали? с?йкестілік
Та?ирип№15: Аудармали? трасформации ж?не т?рлері
Та?ирип№20: Аудармада грамматікали? с?йкестікті та?дау.
Та?ирип№21: Аудармашини? тілдік т?л?аси.
Та?ирип№25: Б?гінгі та?да?и аудармани? р?лі мен алатин Орни
Та?ирип№26: Інфінітив формасинин аудармаси
Та?ирип№24: Отанди? аударматану.
Та?ирип№23: Шетелдік аударматану
Та?ирип№22: Аудармаши біліктілігі.
Та?ирип№14: Аударама процессі
Та?ирип№4: Тілдік д?некерлікті? бас?а т?рлері
Та?ирип№2: Аударма теоріясини? ?алиптасуи мен даму.
Та?ирип№1: Аудармашили? ?изметті? адамзат таріхинда?и Орни.
Та?ирип№7: Аудармани? психо-лінгвістікали? классіфікаціяси
Та?ирип№11: Аударма прагмматікаси
Та?ирип№12: Аударма прогмматікали? т?р?идан ??деуді? прінціптері мен т?сілдері.
Та?ирип№10: Еквіваленттікті? де?гейлері мен т?рлері
Та?ирип№9: Аудармани? еквіваленттілігі
Та?ирип№8: Ауисша аудармани? т?рлері мен тіптері
НА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Стародавні китайські претензії документів
Багаторядна система таксономічних одиниць фізико географічного районування
ВСТУП
СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ геосистем
МІСЦЕ ландшафтоведением В СИСТЕМІ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ
Сучасний етап розвитку ландшафтознавства
Зональні і азональні регіони
Ландшафтознавство в період після другої світової війни
Виділення ландшафтоведения як наукового напрямку
Первинний етап - становлення географічної науки
Лівий верхній - масове число
Загальні правила номенклатури неорганічних сполук
назви кислот
комплексні сполуки
III. Закріплення вивченого матеріалу. (Слайд 18).
Актуалізація знань.
Проблемна ситуація.
I. Організаційний момент.
Цілі освоєння дисципліни
Вимоги до результатів освоєння змісту дисципліни.
Освітні технології.
Розділ IV. Методика і принципи оцінки рекреаційно-географічних умов курортних районів і місцевостей
структура новини
У тексті новини не повинно бути вашого особистого ставлення. Емоції неприпустимі.
Додавайте в текст і до тексту тільки те, що підвищить цінність матеріалу
Якщо ви робите багато нотаток, використовуйте програму-синхронізатор на кшталт Evernote
Видалення - теж
Не лінуйтеся регулярно заходити на gramota.ru
Якнайбільше говорите з іноземцями на їхній мові. Це безкоштовні уроки по вашій спеціальності
Реляційні бази даних
Пошук в базі даних
Структура баз даних
Локальні і віддалені СУБД
системи координат
Визначення та поняття
СУБД, що застосовуються в ГІС
Утиліти роботи з полями баз даних
спеціалізований аналіз
Мережевий аналіз
Геометричні і арифметичні утиліти
поняття шару
Завдання значень атрибутів
Загальне поняття про ГІС
Складові частини ГІС
Відмінності ГІС від інших систем
Класифікація ГІС
Mapping-системи (АМ)
CAD-системи
Історія розвитку ГІС
Стан зарубіжної географії з кінця ХІХ століття
Для Ознайомлення. Як Ератосфен віміряв Землю
Натурфілософські вчення антічності
Та Ранні натурфілософські вчення
Радянська й пострадянська географія
Міжнародне Співробітництво в организации географічних ДОСЛІДЖЕНЬ
Найдавнішій метод Отримання новой географічної информации - _____________________________
IV. практики
Список науково-популярної літератури
Словничок термінів и зрозуміти
Сучасні Тенденції у вітчізняній географії
Тема 2. КОРОТКЕ ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ географії
Об'єкт и предмет Вивчення сучасної географії. Суть географічного мислення
Місце географічної картини світу в загальнонауковій картині світу
Вимоги до знань та умінь за циклом спеціальніх (географічних) дисциплін
Професійне визначення та умови использование бакалавра - вчителя географії
Вісник - той хто подає звістку, поняття віщати, відати містять в собі поняття передбачення, віщування, надприродних знань.
За допомогою інформації журналістика орієнтує, просвіщає, регулює сферу свідомості і суспільства, психології та поведінки.
Професіограма
Найбільш адекватним журналістиці, як оперативної інформаційної системи, об'єктом є громадська думка. Саме громадська думка виявляється відповідним журналізму.
Актуальність.
Глава 1. Наукове обгрунтування вивчення спільнот і ценопопуляций рослин роду Венерин черевичок
Основні структурно-динамічні закономірності ландшафтів, що піддаються людському впливу
культурний ландшафт
Техногенні впливи на структуру і функціонування геосистем
Деякі дискусійні підходи до аналізу людського впливу на ландшафти
Тропічні і субекваторіальні ландшафти
екваторіальні ландшафти
субтропічні ландшафти
суббореальний ландшафти
Фізико-географічне районування
Теоретичні основи фізико-географічного районування
Ландшафтна структура фізико-географічних регіонів
Ландшафтознавство та взаємодія природи і суспільства
Фізико-географічне районування гірських територій
Багаторядна система таксономічних одиниць фізико-географічного районування
Зональні і азональні регіони
Полярні і приполярні ландшафти
Принципи класифікації ландшафтів
Проблеми типології та формалізації в морфології ландшафту
Структура і функціонування ландшафту
межі ландшафту
Компоненти ландшафту і ландшафтообразующие чинники
Вологооборот в ландшафті
Біогенний оборот речовин
розвиток ландшафту
Річний цикл функціонування ландшафту
Енергетика ландшафту і інтенсивність функціонування
Абиотическая міграція речовини літосфери
Поняття про ландшафт
Співвідношення зональних і азональні закономірностей і їх значення як теоретичної основи фізико-географічного районування
Вступ
Витоки і передісторія вчення про ландшафт
Висотна ландшафтна диференціація рівнин. Ярусність і бар'єрність на рівнинах і в горах
Структурно-петрографічні фактори і морфоструктурні диференціація
Висотна поясність і орографические фактори ландшафтної диференціації
Ландшафтознавство в 20-30-ті роки XX ст.
деревне ярус
Майданчик №2.Сосново- березовий різнотравні ліс.
Глава 3. Порівняння вікового складу видів роду Венерин черевичок на постійних пробних майданчиках 2007р. і 2013р.
Майданчик №4. Березовий хвощевой-різнотравні ліс.
Майданчик №3. Сосновий ліс різнотравно-зеленомошний.


перша | Попередня | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати