Головна

Іноземні мови

сторінка 2

Каталог - Іноземні мови на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


SYLLABLE FORMATION. SYLLABLE DIVISION
PSYCHOLOGIST IS MY FUTURE PROFESSION
THE BEST SHOPPING STREET IN THE WORLD
The Internet
Linguo-stylistic features of characters 'speech in the novel "Theatre" by W.S. Maugham in the Ukrainian translation
Завдання 7. Прочитайте текст і переведіть його письмово.
HOUSES IN THE USA
I. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт
the Gerundial Constructionandthe For-to-Infinitive Construction
Advertising as a Career in the USA
INDUSTRY AND AGRICULTURE OF THE UK
Контрольна робота №1
Test 2. Infinitive. Complex Object. Complex Subject. Infinitive or Ving.
THE PAYROLL OF A COMPANY
Listen to the conversation below. Mark the intonation and be prepared to comment on it. Practise reading the dialogue together with a partner.
THE INTERNET
BOOKKEEPERS, ACCOUNTANTS AND CONTROLLERS
Контрольна робота №5
Basics of Market Economy
Insurance
THE ATTACK ON BRITAIN'S ENVIRONMENT
Methods of Indicating Intonation on the Staves.
Перетворення в армії Густава Адольфа і участь Швеції у Тридцятилітній війні 1618-1648гг.
VII. Переведіть на російську мову.
Питання 2. Зародження і тактика швейцарської піхоти XIV-XV ст
V. Випишіть з 2-го абзацу пропозиції з дієсловом в пасивній формі, назвіть час дієслова. Пропозиції переведіть.
Контрольна робота №10
монофтонги
Як вступним словом (виразом)
Незалежний причетний оборот
V. Випишіть з 1-го і 2-го абзаців тексту пропозиції з дієсловом в пасивній формі, назвіть час дієслова. Пропозиції переведіть.
III. Taking turns with your partner cover each of the columns and encourage each other to provide translation for the given words.
Лекція №4. Іменник. Проблеми відмінка, числа, роду. Лексико-граматичні розряди іменників
Завдання 7. Прочитайте текст і переведіть його письмово.
LIVING IN CANADA TODAY
The consonant is a sound in the production of which the air stream meets an obstruction in the mouth cavity and a certain degree of noise is heard.
Контрольна робота №1
Intonation. Its main Functions.
I. Звуковий лад французької мови
ASSIMILATION
пасивні конструкції
Reduction is a phonetic process of weakening, shortening or disappearance of sounds in unstressed positions.
Азбука поцілунку 3 сторінка
CONTENTS
V. Випишіть з 1-го абзацу пропозиції з дієсловом в пасивній формі, назвіть час дієслова. Пропозиції переведіть.
Лекція № 8 Модальні слова
Сучасний догляд за нігтями
MY NATIVE TOWN (KIROV)
Завдання 7. Прочитайте текст і переведіть його письмово.
Texts for Final Translation
Урок 11. Особисті пріглагольний займенники-1. Відмінювання дієслів I групи в теперішньому часі дійсного способу. Негативна форма глаголa
Завдання 7. Прочитайте текст і переведіть його письмово.
Вступ
Переведіть пропозиції на англійську мову.
Little Red Riding Hood
Зверніть увагу на відмінність у вимові звуків [?] і [?:].
SEQUENCE OF TONES
теорія множин
THE ATTACK ON BRITAIN'S ENVIRONMENT
Другий марокканський криза 1911
F. Practise reading the sentences below. Concentrate on the influence of rhythm on the stress pattern of compound adjectives.
Тема 3. пасивного стану (PASSIVE VOICE)
Anyone who is an American citizen, at least 18 years of age ...
II. Read text B, translate and retell it
Кіровський філія
TAXES IN THE UNITED KINGDOM
The Components of Intonation
Базові поняття і затвердження
Look through the passage below and mark all the cases of linking in it. Listen to the tape, mark the intonation. Practise reading the passage.
Вправи для мови
VII. Переведіть на російську мову.
V. Прочитайте, перепишіть і письмово переведіть текст.
Симптом Глінчікова.
Контрольна робота №6
VIII. Випишіть з 2-го абзацу тексту пропозицію з займенниковим дієсловом. Переведіть його. Вкажіть час, в якому стоїть цей дієслово. Напишіть його інфінітив.
Контрольна робота №3
Загальна характеристика ладу сучасної англійської мови
Have been having
Методичні рекомендації ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
VII. Переведіть на російську мову.
I. Перефразуйте наступні словосполучення так, щоб вони утворювали атрибутивні сполучення
X 1point) Choose the correct word for each sentence. Write the words in the boxes.
Завдання підвищеної складності
Written Exercises
Симптом Боткіна.
Ex. 1. Choose the right form of the adjective.
Тема 2. ДІЙСНИЙ ЗАПОРУКА (THE ACTIVE VOICE)
DEMOCRACY
V. Доповніть пропозиції, використовуючи складні доповнення.
Урок 2. Літери французької мови. Правила читання-1. Множина імен іменника і прикметника
Основні команди Total Commander
Listen to the sentences below, mark the intonation. Practise reading them.
The vowel is a sound in the production of which the air stream does not meet an obstruction and there is no noise component.
КЛАСИЧНЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Історія військового мистецтва в ході 30-річної війни 1618-1648гг. (Крім Швеції).
Контрольна робота №9
VIII. Випишіть з 4-го абзацу тексту пропозицію з займенниковим дієсловом. Переведіть його. Вкажіть час, в якому стоїть цей дієслово. Напишіть його інфінітив.
Types of Tails
V. Прочитайте, перепишіть і письмово переведіть текст.
Виникнення і цілі Російсько-французького союзу
Форми і методи, що служать для досягнення поставлених цілей
Завдання 7. Прочитайте текст і переведіть його письмово.
Урок 13. Відмінювання дієслів II групи в теперішньому часі дійсного способу
Розвиток військового мистецтва в ході війни за іспанську спадщину (1700-1713гг). Треба доповнити, як мені здається.
V. Перепишіть наступні пропозиції. Замість точок вставте відносні займенники або qui, que; пропозиції переведіть.
ВПРАВИ
дифтонги
Англійська абетка
I. Письмовий переклад незнайомого тексту зі словником.
II. Read and translate text B. Make up a story about your working day, write it down
III. Read and translate the text. Make up a story about yourself
X 2 points) Choose the best responses. Write your answers in the boxes.
Правила читання голосних в 4-х типах ударного складу
Завдання 7. Прочитайте текст і переведіть його письмово.
X 1 point) Choose the correct word for each sentence. Write the words in the boxes.
VIII. Випишіть з 2-го абзацу тексту пропозицію з займенниковим дієсловом. Переведіть його. Вкажіть час, в якому стоїть цей дієслово. Напишіть його інфінітив.
VIII. Випишіть з 3-го абзацу тексту пропозицію з займенниковим дієсловом. Переведіть його. Вкажіть час, в якому стоїть цей дієслово. Напишіть його інфінітив.
Завдання 7. Прочитайте текст і переведіть його письмово.
PRESS IN BRITAIN
розвиток військового мистецтва в ході вітчизняної війни 1812 року і закордонних походів російської армії. Остання війна Наполеона.
Догляд за нігтями
форми дієслова
Vocabulary
Break the paragraph into short sections, practise reading it. Prepare model reading of the passage.
Дієслово to be
Контрольна робота №4
Тема 8. ПРИЧАСТЯ (THE PARTICIPLE)
У негативних пропозиціях замість very little частіше вживається very much (much).
Відсутність артикля (нульовий артикль)
Азбука поцілунку 5 сторінка
V. Прочитайте, перепишіть і письмово переведіть текст.
Особливості перекладу складних форм герундія
IV. а) У правій колонці замініть точки відповідними прикметниками в чоловічому роді.
IV. а) У правій колонці замініть точки відповідними прикметниками в жіночому роді.
While the kids ... in the garden, their mother was hurriedly cooking dinner.
Darfur violence kills 300 thousand
Somerset Maugham
Поставте наступні словосполучення у множину.
THE SYSTEM OF GOVERNMENT IN GREAT BRITAIN
X 3 points) Choose from the list A-G the best title for paragraphs 2-5 in the text. Do not use any letter more than once. Give your reasons.
Starting your own company
ACTIVE VOCABULARY
Comment on the phonetic phenomena to be observed in the following exercises. Practise reading them.
КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ №3
Урок 7. Причини того. Cліяніе означеного артикля з приводами a і de
Упр. 4. Переведіть такі словосполучення на англійську мову.
ACTIVE VOCABULARY
Secretaries in Hong Kong
Спробуйте самостійно розділити текст на смислові відрізки. Відрізків має бути 12.
ВПРАВИ
ABOUT MYSELF
THE WORK OF OUR BRAIN
BRITISH POLICE
Урок 8. Частковий артикль. вказівні прикметники
Ритм і інтонація
PARTICIPLE І PARTICIPLE II
Ефект Вебера-Фешнера
Ex. 10. Choose the appropriate adverb.
Питання 1. Загальна характеристика розвитку військового мистецтва в середні віки.
THE INNOCENT AND THE GIULTY
Дитячі бутерброди
Введення в формальну логіку
PHONETIC RULES
Тема 4. Модальні дієслова (MODAL VERBS)
Присудок - центр пропозиції
Урок 6. Зчеплення і зв'язування. Визначений артикль
Симптом Мельникова, проба. 1 сторінка
асиміляція
Урок 10. Місце прикметника в реченні
мовний матеріал
граматика
бічний вибух
Combinations of letters with letter "I", "Y".
КОРОТКИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ
Вправа 469
Згідно
Yesterday, last week, last month, last time, ago
ECOSOC and the three sisters
Про перехідності дієслів в англійській мові
АНГЛІЯ
Глава 5. міс Бішоп
ЛИПЕЦЬКА державний педагогічний університет
II. ГЕНЕТИКА забарвлення і ЯКОСТІ ШЕРСТІ РІЗНИХ ПОРІД СОБАК
Урок 3. Правила читання-2. Рід іменників і прикметників-1
Полководницьке мистецтво Наполеона Бонапарта в Італійській кампанії і Єгипетському поході.
Модальний дієслово shall
WORD STRESS
ACTIVE VOCABULARY
Контрольна робота №7
V. Перепишіть наступні пропозиції. Замість точок вставте відносні займенники або qui, que; пропозиції переведіть.
Перший марокканський криза 1905-1906
I cut myself when I ___.
II. Read text B. Translate it and write out the key words and word-combinations. Use them and compose the story about your family.
Урок 9. Невжиття артикля. присвійні прикметники
Father, mother, sister, brother,
Поняття нейл - дизайн
КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ №3
Невизначені займенники
PLACEMENT TEST
Лекція №6 Прикметник. категорії прикметника


перша | Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати