На головну

Екологія

сторінка 116

Каталог - Екологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Енергетичні ресурси.
Збиток від забруднення навколишнього середовища
Порушення озонового шару
Структура і склад атмосфери
Кругообіг речовин в біосфері
захист атмосфери
Глобальні екологічні проблеми
Екологічні наслідки глобального забруднення атмосфери
Вчення Вернадського про біосферу.
Предмет і завдання екології
Різоподіальний (амебоидние) тип структури
Паренхіматозний (тканинної) тип структури
ДОДАТОК
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
Клас Euglenophyceae-евгленові водорості
Клас Евстігмовие водорості - Eustigmatophyceae
безстатеве розмноження
Клас Феотамніевие водорості - Phaeothamniophyceae
Клас Рафідовие водорості - Raphidophyceae
Крок 2. Визначення ринкових можливостей і загроз
Екологічні стратегії підприємства
Ієрархія потреб в теорії Маслоу
УДК 628 (07)
Подання про природні ресурси
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
Енергетичний обмін (дисиміляція)
Освіта кисню в атмосфері
кругообіг фосфору
правило пірамід
Екологічна оцінка запланованій діяльності як інструмент екологічної політики
Порядок виконання роботи
Система маркетингових комунікацій
Оцінка радіоактивності об'єктів навколишнього середовища
Порядок виконання роботи
Порядок виконання роботи
Причини підвищеного інтересу до нетрадиційних енергоджерел
сонячна енергетика
Теплові стаціонарні пристрої
енергія хвиль
Класифікація антропогенних впливів
кругообіг вуглецю
Історія розвитку екологічної науки
ЕКОЛОГІЧНА ІДЕОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
заселення краю
поняття природокористування
ЛЮДИНА ЯК БІОЛОГІЧНИЙ ВИД
Найбільш важливі функції державного екологічного управління
Фізико-географічна характеристика дендрарію.
Неоднозначність дії фактора на різні функції. 18 сторінка
Первинна і вторинна продукція
Неоднозначність дії фактора на різні функції. 15 сторінка
кругообіг вуглецю
кругообіг сірки
літосфера
Розподіл життя у біосфері
Екологія і практична діяльність людини
методи стимулювання
Програми Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища
Оцінка екологічної складової земельних ділянок
ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Теоретична частина
Складом і процеси, які використовуються для їх видалення
Послідовність виконання роботи
Послідовність виконання роботи
Глава 15. Правова охорона надр
Порядок проведення державної екологічної експертизи.
Участь громадськості в процедурі впливу на навколишнє середовище.
Екологічні вимоги з охорони земель при будівництві, проектуванні і введенні в дію промислових об'єктів
Державний контроль і нагляд в галузі охорони земель
Правова охорона вод від забруднення, засмічення і виснаження
Екологічне виховання та освіта
Відповідальність за порушення законодавства про екологічну експертизу
Порядок встановлення режиму зон надзвичайної екологічної ситуації та зон екологічного лиха
міських поселень
Поняття і загальна характеристика санітарно-епідеміологічного стану міських поселень
І національних парків
Укази Президента Російської Федерації і постанови Уряду Російської Федерації
Нормативи гранично допустимого впливу на стан навколишнього середовища.
Гранично допустимі концентрації домішок у воді
Техніка безпеки при виконанні лабораторних робіт
Порядок виконання роботи
Екологічні стратегії виживання
Огорожа харчових ресурсів
Класифікація ресурсів
Лекція №13. Перспективи розвитку світової, федеральної (РФ) і регіональних мереж ООПТ
Правовідносин в Росії 8 сторінка
Правовідносин в Росії 3 сторінка
Довкілля. 4 сторінка
Загальна характеристика права природокористування
Довкілля. 5 сторінка
Об'єднаймося ж під знаком мудрості екологічного гуманізму!
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ
Захист масивів гірських порід
Порядок виконання роботи
Порядок виконання роботи
Порядок виконання роботи
Циркуляційні процеси в біосфері
Зміна генофонду шляхом природного відбору
Зміна генофонду шляхом штучного відбору
біотичні фактори
Поняття про екологічну ніші
Популяційна характеристика людини
Класифікація природних ресурсів
ЕКСТРЕМАЛЬНІ впливу на біосферу
Забруднення середовища відходами виробництва і споживання
Екологія ж?не т?ра?ти даму »екінші арали? ба?илау с?ра?тари
Екологія ж?не т?ра?ти даму.
джгутики
клітинні покриви
Кругообіг азоту.
Схема будови біосфери
Виснаження запасів і забруднення підземних вод
лісові ресурси
ЕКОЛОГІЯ 45 сторінка
ЕКОЛОГІЯ 58 сторінка
ЕКОЛОГІЯ 43 сторінка
ЕКОЛОГІЯ 32 сторінка
ЕКОЛОГІЯ 61 сторінка
Рекомендовано Навчально-методичним центром «Професійний підручник» як підручник для студентів вищих навчальних закладів
Генетичні процеси в популяціях
міжвидові взаємовідносини
ПОКОЛІННЯ
Поняття «життєва форма» організму
Типи коакцій, існуючих між різними видами
Степановских Анатолій Сергійович
Умови проживання організмів повітряного і водного середовища
продуктивність екосистем
Ліс і діяльність людини
І рідкісних видів рослин
Тварин, причини їх вимирання
І життя людини
еволюція біосфери
ресурсні цикли
Середовища на здоров'я людей
Число випадків на 100 тис. Осіб
Методи морфологічного аналізу
Метод мозкового штурму
ВСТУП
Листопадні тропічні ліси
Тропічні рідколісся
Загальні інженерні принципи природокористування
Природні ресурси і їх класифікація
захист літосфери
захист гідросфери
Джерела забруднення гідросфери
Організм як жива цілісна система
Вплив на водне середовище теплових забруднень
Забруднення повітря в приміщеннях
Флотатор.
Теоретична частина
контрольне завдання
завдання
Методика виконання роботи
Рециклизация
Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни
нейтралізація
Споживачі прісної води
Концепція сталого розвитку як інструмент подолання глобальної екологічної кризи
Лекція 7. Законодавство в галузі охорони навколишнього середовища
тарілчасті колони
Перспективи розвитку економіки природокористування
Тема 13 Проблема охорони атмосфери
Методика виконання роботи
Методика виконання роботи
Тема 10 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища від забруднення радіоактивними відходами
Економічне стимулювання ОНПС
Методи утилізації вуглецевмісних відходів
І матеріалами, дБ
Норми щорічного накопичення ТПВ для об'єктів великого міста
M u s t e r d e r A n a l y s e
Правові обмеження вільного доступу до екологічно значимої інформації
Середовища. Органи загальної компетенції
Хімічних і біологічних речовин
Нормативні правові акти в галузі екологічного ліцензування
Її значення в правовому механізмі охорони навколишнього середовища. Співвідношення екологічної експертизи і ОВНС
На навколишнє середовище
Природокористуванням і охороною навколишнього середовища
Суб'єкти права власності на природні ресурси
Гарантії і захист екологічних прав громадян
В системі джерел права навколишнього середовища
Під джерелами екологічного права розуміються нормативно-правові акти, що містять норми, що регулюють відносини в сфері взаємодії суспільства і природи.
Захист екологічних прав громадян в загальних судах
У Конституційному Суді РФ
З прав людини
З прав людини в Російській Федерації
Ліцензійно-договірні основи комплексного природокористування
З видалення відходів в навколишнє середовище
Правовий режим національних і природних парків
Правовий режим державних природних заповідників
Особливо охоронювані природні території: історія, цілі освіти, види
Правовий режим пам'яток природи, дендрологічних парків і ботанічних садів
Правовий режим лікувально-оздоровчих місцевостей, курортів і рекреаційних зон
Стан законодавства про запобігання та діях в екологічно небезпечних ситуаціях
Поняття і фактори створення екологічно небезпечних ситуацій
Особливості правового режиму рослинного світу поза лісів
Особливості правового режиму атмосферного повітря
Громадський екологічний контроль
Державний загальний екологічний контроль
Природокористування та охорони навколишнього середовища


перша | Попередня | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати