Головна

хімія

сторінка 10

Каталог - Хімія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Розрахунок вражаючої дії ударної повітряної хвилі
радіологічні показники
Теоретичні Відомості
Перенесення грунт --воздух
Практична робота №10
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ І ТОКСИЧНІ властивості ОВ І СДОР задушливої ??дії
Найпростіші теплоти хімічних перетворень.
При хворобі Вільсона-Коновалова основним терапевтичним засобом
БЕЗПЕЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
Хроматографічні методи аналізу.
Основні етапи отримання хімічних волокон
ТЕМА: Властивості моноцукрідів.
Захист грунтів від забруднення
Які прояви інтоксикації ФОС усуває атропін?
Побудова ізотерми поверхневого натягу і адсорбції на поверхні розділу газ-рідина.
Організація захисту населення, яке проживає в районах розташування хімічно небезпечних об'єктів
ВІДБІР ПРОБ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Якщо на систему, що знаходиться в рівновазі, виявляється зовнішній вплив, то рівновага зміщується в тому напрямку, який послаблює зовнішній вплив.
Каталозі і каталізатори
ПРИНЦИПИ ПРОФІЛАКТИКИ ГОСТРИХ ОТРУЄНЬ ЯТЖ
Токсікокінетіка І токсікодінамікі ФОС
Фізико-хімічні методи очищення води
Класифікація мінералів
Гранулометричний склад грунтів
Повний факторний експеримент першого порядку
М?тін: ?аза?станни? пайдали ?азбалари
Принципи складання матеріальних і теплових балансів хімічних реакцій.
Зарядний баланс на автомобілі
І ОЦІНКА ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ
Мікрокомпонентного домішки в атмосфері
Кутові розміри зон можливого зараження НХР залежно від швидкості вітру
Фізичні властивості
Основні особливості океанічної води
Визначення кінетичних характеристик реакції окислення йодид-іонів пероксидом водню.
ВИДАЛЕННЯ мідні й латунні покриттів
I. Препарати гідроксиду кальцію
Дослід 2. Отримання етілброміду (брометану).
ЗАВДАННЯ 4. Хімічна кінетика.
Силантьєв
Назви комплексних солей
Вибір ключових компонентів хімічної реакції.
керамічні матеріали
Розділ 1. Класи неорганічних сполук
закон Гесса
Аутосомно геномної Анеуплоїдія
Вплив різних факторів на швидкість гомогенного ХТП
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ. ХРОМАТОГРАФІЯ. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ
М?тін: Е? ?изи? хіміяли? реакціялар
Розділ 3.
моніторинг ВВР
Хімічне знежирення
зчеплені з підлогою домінантні
Паралельні, послідовні і ланцюгові реакції.
Характеристика і застосування природних кам'яних виробів
Важка ступінь.
1 сторінка
стрижку на базі «Каре».
Види дефектів текстильних ниток і методи визначення класу чистоти ниток.
дельтовий індекс
Постановка завдання інтерполяції
Зміна обсягу і щільності речовини при плавленні і твердінні.
Тести для самопідготовки
Контрольна робота № 1
I. Перетворення енергії в біосфері
Розділ 1. Класи неорганічних сполук
Дисоціація - мимовільний розпад електроліту на іони.
Пластичні нетвердеющіе матеріали
Розрахунок кількості забруднюючих речовин, що надходять в атмосферне повітря з газового обсягу трубопроводів і обладнання
G КОР <0, не дає реальних уявлень
Вогнегасні речовини і апарати пожежогасіння
Приклади розв'язання задач
Токсикологія і медичний захист від радіаційних і хімічних уражень. 2 сторінка
Використання золошлакових відходів ТЕС
Розрахунок реакторів з нерухомим шаром каталізатора
МЕТОДИ ОТРИМАННЯ нітросполуками
С?зді? со??и -ий, -ІЙ ?ріптеріні? орнина бір ?ана -І ?рпі жазилуи
Визначення розмірів зон зараження
М?тін: Хіміяли? ?ару ж?не оларди? т?рлері
Розрахунок вражаючої дії світлового випромінювання
завдання №18
D) Місцева дія ФОС
Розділ 9. Електролітична дисоціація і іонні реакції
Розділ 9. Електролітична дисоціація і іонні реакції
Вивчення простих і суміщених протолітічеських рівноваг.
Аллостерічеськая регуляція каталітичної активності ферментів
РОДОВИЩА КОРИСНИХ КОПАЛИН
Теплова стійкість хімічних реакторів
Фізичні властивості
Тетраедрічеськая модель атома вуглецю
Поведінка пестицидів в грунті
Домашнє завдання
Мутація - це стрибкоподібне зміна послідовності ДНК, не пов'язане зі звичайною рекомбінацією генів. Чинники, що викликають мутації, називають мутагенами.
МОДУЛЬ 08. Редокс-рівноваги і редокс-процеси
Порівняння каталітичного дії ферментів і неорганічних каталізаторів
Сорти гамет.
D) Місцева дія ФОС
геохімічні джерела
Визначення масової частки міді в мідному купоросу методом иодометрии
Теплоємність. Залежність теплоємності від температури.
Завдання по електрохімії
Властивості і застосування полімерних цементів
V. Основи надзвичайних ситуацій, викликаних аваріями і катастрофами на пожежо- та вибухонебезпечних об'єктах економіки.
Практікали? саба?тар жоспари
ВИЗНАЧЕННЯ АТОМНИХ МАС
Формування кислотності поверхневих вод
Концепція А. Геррода (метаболічний блок)
Лабораторна робота № 7
Довговічність і надійність
Тема 5. Алкани нафти
ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
Методичні вказівки до лабораторних робіт
Натрію в природних водах методом полум'яної фотометрії
терапевтичний розділ
Д .. Визначення можливих втрат людей
Чим можна митися з користю для себе
Із зазначеної теми необхідно виконати самостійні роботи №5, №6.
Класифікація ОВ І СДОР
БА?Ж тапсирмаларин ориндау кестесі
Електрохімічні процеси. Корозія металів.
Пристрій стартерних акумуляторних батарей
Начальник медичного пункту
ОТРУЄННЯ етиленгліколь. КЛІНІКА, ПРФІЛАКТІКА, ПЕРША ДОПОМОГА ТА ЛІКУВАННЯ.
ОРГАНІЧНА ХІМІЯ
Черн. корот. сер. норм.
Вражаючі фактори наземного ядерного вибуху
М?тін: Адам бойинда?и елементтер сири
Пестициди.
Економічна ефективність застосування композиційних матеріалів
Хімічні процеси в гідросфері
Х-зчеплене домінантне успадкування (ХД).
Гіпсові формувальні матеріали
Досвід 1. Приготування розчинів заданої концентрації
Глава 2. Отруйні і сильнодіючі отруйні речовини нервово-паралітичної дії. Клініка, діагностика та лікування.
сплави золота
Комплексонометріческое титрування
Алкіні - вуглеводні, в молекулах якіх є два атоми вуглецю, сполучені потрійнім зв'язком - -. Алкіні назівають кож ацетиленові вуглеводнямі.
Вплив електролітів на стійкість золів. Поріг коагуляції. Правило Шульца-Гарді
Тести по геології 3 сторінка
Метод обраних точок
Вивчення суміщених рівноваг і конкуруючих процесів різного типу
4 сторінка
Для поразок пароподібному іпритом середньої тяжкості характерно.
Визначення вмісту формальдегіду
Інтервали переходу забарвлення кислотно-основних індикаторів
ПОЛІРУВАННЯ МЕТАЛІВ електролітичним способом
Принципи позначення стандартних марок легованих сталей по ГОСТ4543 і в іноземних стандартах
Клінічна класифікація спадкових хвороб ділиться
Визначте порядок реакції, значення константи швидкості реакції аналітичним і графічним методами.
П?нні? о?у ба?дарламаси - syllabus
Висновки по РГР № 1
Частина 1. Завдання, які оцінюються в 1балл. У завданнях 1-5 виберіть одну правильну відповідь з п'яти запропонованих і вкажіть його номер в таблиці відповідей під номером завдання.
ТЕМА: Альдегіди та кетони
Дослід 2. Утворення діетілового ефіру.
МЕТАЛЕВІ пломбувальних матеріалів
А.В.Бочкарев, І.В.Дайдакова
Патогенетична і симптоматична терапія при ураженні речовинами дратівної дії.
асимова М.С.
Ускладнення гострої інтоксикації
Тестові завдання з токсикології та медичної захисту
Теоретичні Відомості
МЕТОД перманганатометрія
Автоклавтау
Тема №4: Отруйні і сильнодіючі отруйні речовини загальноотруйної дії. Клініка, діагностика і лікування
Структурні характеристики і параметри стану матеріалу
Механізм і швидкість процесів взаємодії газу (рідини).
Державної протипожежної служби МНС Росії
Дослід 1. Гідроліз (інверсія) цукрози.
III.СІЦ
Основні поняття ТІТРОМЕТРІІ. СПОСОБИ титрування
види сировини
Основні етапи еволюції ЦНС і відповідні їм типи ЦНС.
Основи загальної токсикології
Синдром «крик кішки» - синдром розподілі короткого плеча 5. Хромосоми
властивості волокон
Бромметилу, ХЛОРМЕТІЛОМ, ЙОДМЕТІЛОМ
Типові завдання.
Приклад пороку розвитку кінцівки - синдактилия: а - шкірна, б - кісткова
Дія озону на живі організми і матеріали
Отруйні ТЕХНІЧНІ РІДИНИ
За тривалістю контакту організму з токсикантом виділяють
Навчальна видання
Характеристика проектованого проекту
III. Виклад нового матеріалу.
Конструктивні особливості електролізерів 4 сторінка
Лабораторна робота №8. Іонометріческіх визначення вмісту нітратів
Розрахунок контактних апаратів на основі питомої продуктивності каталізатора
лінійна кореляція
Класифікація композиційних матеріалів
Із зазначеної теми необхідно виконати самостійну роботу №4.
Резорбіція в дихальній системі аерозолів
Окислювально-відновні процеси. Електрохімія. Корозія металів. методи захисту
Стічні ВОДИ ТЕС І АЕС І МЕТОДИ ЇХ ОЧИСТКИ
Апаратна система прядіння. Структура, властивості і область застосування пряжі, отриманої по апаратної системі прядіння.
Перенесення вода - повітря
Зертханали? саба?тар жоспари
Класифікація і методи фарбування хромосом
ТОКСИЧНІ ХІМІЧНІ РЕЧОВИНИ цитотоксичної дії
Після вивчення тим необхідно виконати самостійну роботу №2.
ЕЛЕКТРОЛІТИЧНЕ знежирення
Оксидування і пасивація заліза.


перша | Попередня | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати