На головну

Соціологія

сторінка 8

Каталог - Соціологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Види і правила побудови рангової шкали
Правила побудови номінальної шкали
Класифікація питань
Соціологічне інтерв'ю як вид опитування
Власне обробка інформації
Для студентів факультету дистанційної освіти
Правила ручної обробки і обробки на ЕОМ
Підготовка методичного інструментарію до обробки
Вимоги до інтерв'юера
Підсумкова контрольна робота
Контрольна робота до змістового модуля №3
Контрольна робота до змістового модуля №1
І Н Д З до Тими № 8 Соціологія освіти
І Н Д З до Тими № 3 Історія Вітчізняної соціології
література
література
Тема 2 Соціологічна інтерпретація Суспільства
література
література
література
література
література
один закритий питання про факти.
Контрольна робота № 2
Аудит в соціально-трудовій сфері
Розрахунок заробітної плати при погодинній оплаті праці
Методи вимірювання продуктивності праці
Оптимізація чисельності персоналу
нормування праці
Розрахунок заробітної плати при відрядній формі оплати праці
Регулювання соціально-трудових відносин
Оцінка трудового потенціалу організації
Визначення рівня організації трудового процесу, поділу та кооперації праці
Дослідження трудових процесів і витрат робочого часу
Вступ
Поняття соціології і "сенсу" соціальної дії
IV. Типи соціальної поведінки. Звичаї. звичаї
V. Поняття легітимного порядку
III. соціальне відношення
II. Мотиви соціальної дії
Поняття соціальної дії
VI. Типи легітимного порядку: умовність і право
П?нні? о?у - ?дістемелік картасимен ?амтамасиз етілуі
Та?ирип 1. Концептуалізація ж?не ?лшем
К?ндізгі б?лімні? та?ирипти? жоспари
Та?ирип 2. ?лшемні? де?гейлері
Та?ирип 3. Індекстерді ??ру
Та?ирип 5. Суммарли? ба?алау шкаласи. Те? ара-?аши?ти? шкаласи
Та?ирип 8. ?леуметтік бейнелерді (образдарди) ?лшеуде ресмі Емес ?дістер
Та?ирип 5. Суммарли? ба?алау шкаласи. Те? ара-?аши?ти? шкаласи
Та?ирип 4. Рангтау
Лабораторіяли? саба?тар жоспари
Та?ирип 1. Концептуалізація ж?не ?лшем
О?у саба?тарина ба?дарламали? ж?не мультімедіали? ілеспе
Та?ирип: 8. ?леуметтік бейнелерді (образдарди) ?лшеуде ресмі Емес ?дістер
УНІВЕРСИТЕТ
У Ч Е Б Н И Й Г Р А Ф І К
Область застосування і нормативні посилання
Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни
Тема 3. Теоретичні аспекти надзвичайних ситуацій.
Тема 12. Університет як складна система
Розділ 2. Інформаційне середовище НДУ ВШЕ
Розділ 5. Корпоративна культура, волонтерство
Оціночні кошти для поточного контролю та атестації студента
освітні технології
базовий підручник
Нормативні акти
Адміністративна теорія А.Файоля.
Теорія раціоналізації Ф. Тейлора
Вступне слово 5
Тема 7. Вироблення орієнтації в можливостях застосування методу фокус-груп в соціологічному дослідженні
Тема 8. Вироблення орієнтації в можливостях застосування методу фокус-груп в маркетинговому дослідженні
Тема 6. Вироблення орієнтації в можливостях застосування вибіркового методу в маркетинговому дослідженні
Тема 5. Вироблення орієнтації в можливостях застосування вибіркового методу в соціологічному дослідженні
Тема 4. Відпрацювання процедур складання програми маркетингового дослідження
Методичні вказівки для самостійної роботи
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Сформульовані в програмі соціологічного дослідження гіпотези
КОНТРОЛЮЮЧІ МАТЕРІАЛИ
Тема 3. Відпрацювання процедур складання програми маркетингового дослідження
Тема 2. Відпрацювання процедур складання програми соціологічного дослідження
цілі курсу
Тема 1. Методологія, методи, техніка, процедури соціологічного і маркетингового дослідження
Принципи побудови курсу
Вступне слово
Пояснювальна записка 6
Тема 2. Види соціологічного і маркетингового дослідження
Тема 3. Складання програми соціологічного і маркетингового дослідження
Тема 8. Кількісні методи в соціологічних і маркетингових дослідженнях
Тема 1. Відпрацювання процедур складання програми соціологічного дослідження
Тема 6. Обґрунтування системи вибірки одиниць спостереження
Тема 4. Методологічний розділ програми соціологічного і маркетингового досліджень
ВСТУП
Механізми, агенти та інститути соціалізації
Тема 11.Соціальние взаємодії
етапи соціалізації
поняття соціалізації
Тема 12. Соціальне будова суспільства
Тема 13. Соціальні інститути та організації
соціальні процеси
соціальні зміни
Тема 15. Соціальний контроль і соціальні відхилення
Тема 14. Культура в соціальній системі суспільства
Системний підхід до вивчення суспільства
Тема 8.Общество як соціокультурна система
Життєвий цикл сім'ї 4 сторінка
Тема 1. Об'єкт і предмет вивчення соціології
Життєвий цикл сім'ї 2 сторінка
Життєвий цикл сім'ї 1 сторінка
Розвиток соціальної думки в доклассический період
Прикладне соціологічне дослідження
спостереження
аналіз документів
Поняття про вибірку
Програма прикладного соціологічного дослідження
соціальні руху
Розділ 1. Основи соціологічного знання
Тема 7. Соціологія сім'ї як самостійна галузь соціології
Соціальні групи і верстви сучасного
Основні напрямки соціальної роботи з жінками
Актуальні соціальні проблеми жінок і технології соціальної допомоги
Розвиток феміністської соціальної роботи
Гендерний підхід до соціальної роботи
Державна політика по відношенню до жінок
Лекція 7. Соціальна робота з жертвами насильства
Соціологічний аналіз насильства в сім'ї
Проблеми, з якими стикається жертва трафіку
Проблема торгівлі жінками з пострадянських країн
Поняття трафіку, контрабанди людей, сексуальної та економічної експлуатації
Щоб користуватися телефоном довіри
Кризові центри та притулки як форма допомоги жертвам насильства
Гендерний підхід до соціальної політики
Роль сексуальності в конструюванні відмінностей між статями
Розвиток гендерних досліджень в Республіці Казахстан і країнах СНД
Диференціація понять біологічна стать і гендер
Гендерний підхід у соціології. Взаємозв'язок з жіночими дослідженнями і соціальної фемінологіі
Соціальні та наукові умови виникнення гендерних досліджень. Основні стадії їх розвитку і завдання
Вищих навчальних закладів
Гендер як соціальні відносини і соціальний конструкт
Історичні форми поділу праці між чоловіками і жінками
Лекція 4. Гендерна соціалізація особистості
Теорії гендерної соціалізації і полотіпізаціі
Основні положення гендерної теорії пізнання
Критичний розгляд соціологічних теорій
Гендерний підхід у соціології
Методи допомоги жертвам трафіку
Вивчення інформованості суспільства про проблему трафіку
Поняття соціальної структури. 1 сторінка
Поняття соціальної структури. 2 сторінка
Соціальна спільність і соціальна група. малі групи
Тема 3. Суспільство як соціальна система
І теорія соціальної дії
Поняття соціальної структури. 3 сторінка
Поняття соціальної структури. 4 сторінка
Соціальна мобільність та її канали
Російського товариства в XX в.
Соціально-економічний статус. інформаційна стратифікація
соціокультурні суперсистеми
формальної соціології
Словник гендерних термінів
У сфері економіки та праці
Тестові завдання для закріплення матеріалу
Орієнтовна тематика доповідей і рефератів
Шляхи профілактики трафіку
Генеральна Асамблея,
Союз кризових центрів Казахстану
Герберт Спенсер - соціолог-позитивіст
Соціально-філософська теорія марксизму
Тема 2. Основні напрямки розвитку світової соціології в XIX - XX століттях
Предмет сучасної соціології.
Majoring in Business in American Colleges and Universities
Required Courses for Graduate Business School
St. Petersburg State University of Culture and Arts
My University
Президент Російської Федерації, Д. А. Медведєв, інтерв'ю для телеканалу «Вести».
Економія державних бюджетних коштів складе 625 000 000 на рік.
Теорії людських потреб (А. Маслоу, Ф.Херцберг).
The outline: Тема № 11. Соціологія семьи.-1ч.
Тести по темі №9.
Базовою, вихідної, точкою політичної культури є інформованість людей, їх знання проблем політичного життя.
Тести по темі № 8.
Вибір можливого партнера
Розвиток Інтернету та його майбутнє
Тема № 14. Методи і техніка проведення конкретно соціологічних ісследованій.-1ч.
Масові комунікації в різних типах суспільства
Телекомунікації
Тема № 7. Девіація і соціальний контроль.
Роль- це тип поведінки особистості, зумовлений її соціальним становищем, статусом.
Функції соціологічного знання
Загальна характеристика предметної області соціології.
Тести по темі № 1.
Тести по темі № 5.
Тема № 6. Соціологічна характеристика особистості.
Тести по темі № 4.
Тести по темі № 3.
Тести по темі № 2.
Тести по темі № 14.
Тема № 15. Методика обробки інформації та аналіз її результатів.
Експеримент з формування групових норм Музафера Шерифа
Експеримент Курта Левіна з вивчення типів лідерства


перша | Попередня | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати