На головну

Біологія

сторінка 193

Каталог - Біологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Лабораторна робота №13
Різні системи реєстрації безперервної інформації
ВНУТРІШНЯ КОНТАКТНА РІЗНИЦЯ потенціалів. термоелектродвіжущей СИЛА
Вихідними електричними величинами зазвичай служать струм, напруга, іонну опір (імпеданс), частота (або фаза) змінного струму або імпульсних сигналів.
Електроди для знімання біоелектричного сигналу
Пристрої для знімання, передачі і реєстрації медико-біологічної інформації
Градуювання датчика ТИСКУ
Вимірювання артеріального тиску за допомогою датчика
ДАТЧИКИ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОГО ІНФОРМАЦІЇ
Порядок роботи
Градуювання ТЕРМОЕЛЕМЕНТІВ як термометрів І ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ТЕРМО-ЕРС
ФІЗІОЛОГІЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ.
Приватна фізіологія ЦНС.
ФІЗІОЛОГІЯ ТРАВЛЕННЯ.
ФІЗІОЛОГІЯ ВИДІЛЕННЯ.
ОБМІН РЕЧОВИН І ЕНЕРГІЇ. ЖИВЛЕННЯ.
Терморегуляції.
Вегетативна (Автономна) нервова система.
ФІЗІОЛОГІЯ ЖЕЛЕЗ ВНУТРІШНЬОЇ СЕКРЕЦІЇ.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПО ПРАКТИЧНИМ
Схема протоколу лабораторної роботи.
Збудливі тканини ».
АНАЛІЗАТОРИ (СЕНСОРНІ СИСТЕМИ).
ФІЗІОЛОГІЯ вищої нервової діяльності.
Нейрогуморальна регуляція роботи серця.
ФІЗІОЛОГІЯ ЗБУДЛИВИХ ТКАНЕЙ.
ФІЗІОЛОГІЯ кровообігу.
Вимоги безпеки при виконанні робіт
Зовнішній вигляд тари
Основні вимоги до складання та застосування бальних шкал
Рибне консервів
копченої риби
солоної риби
фізичні показники
хімічні показники
Тріска.
Навага.
Рибне НАПІВФАБРИКАТІВ
Фізико-хімічний аналіз мороженої риби
мороженої риби
Внутрішні органи
Визначення масової частки мінеральних речовин.
Додаток 2................................................ ...................................... 63
якості рибних полуфабрикатов.........................................................................34
горбуша
кликач патагонский
камбала желтоперого
сардини
Загін осетрообразних (Acipenseriformes) включає в себе два сімейства веслоноси і осетрові.
ДОДАТОК 2
Вимоги до змісту звіту
Вимірювання загальної мінералізації води
Порядок проведення забору проб води
І методи їх оцінки
Пристрій і принцип роботи стенду
І гігієнічне значення
Спектральний склад сонячної радіації
ТЕМА: Водяна пара в атмосфері
Водяні Крижані Змішані
IV. Інструменти для з'єднання тканин.
III. Група допоміжних інструментів для сприяння у виконанні основного етапу операції.
I. Інструменти для роз'єднання тканин (з ріжучої або колючої робочою поверхнею).
II. Група інструментів для забезпечення гемостазу (кровоспинні).
Залежно від швидкості розвитку набряку говорять про блискавичне й гострому розвитку або хронічному перебігу набряку.
гіпогідратацію
гіпергідратації
Дісгідрія
Функції. Біологічна роль вітамінів.
Мінеральні речовини
Характеристика поживних речовин
Екскурсія по інституту біофізики і клітинної інженерії
Робота. Визначення солестійкості злаків по схожості їх насіння
Розробка екскурсії по центру океанографії
Розробка науково-дослідницької роботи
Отримання золи з рослин і витяжки елементів з неї
Короткі відомості
Короткі відомості
Організаційні збори в корпусі №1 МГЕУ ім. А. Д. Сахарова
Особистість як діяльний суб'єкт
З'єднання вуглецю, азоту і фосфору в міських стічних водах і методи їх вилучення в аеротенках.
Гідродинамічні режими роботи аеротенків
Системи подачі та розподілу повітря в аеротенках. Аератори.
Основні технологічні показники роботи аераційної системи
Аеробне біологічне очищення в аеротенках-нитрификаторов
БПК - це кількість кисню О, необхідне для окислення органічних речовин, що містяться в одиниці об'єму стічних вод (СВ), за допомогою аеробних мікроорганізмів. (МГО / л СВ).
механічні аератори
Особливості пристрою вторинних відстійників
Процес слюнообразованіе і порушення слиновиділення.
Мінераліз
Природні фактори, що впливають на кислотно-лужний стан порожнини рота
Оцінка дії факторів, що впливають на кіслотнотно-основну рівновагу в порожнині рота
II. Спеціальні (активні) методи лікування.
Царство Тварини. Тип Губки і тип Кишковопорожнинні
Царство Тварини. черви
Царство Тварини. Тип Молюски, або М'якотілі
Царство Тварини. Тип Иглокожие
Царство Рослини. нижчі рослини
Царство Рослини. Вищі спорові рослини
царство Гриби
Царство Тварини. Тип Хордові
Царство Тварини. Тип Членистоногі
Царство Рослини. Вищі насінні рослини
ВИМОГИ ДО вихідного рівня знань.
Роль російських учених (П. Загорський, І.В. Буяльський, Н.І. Пирогов, П.Ф. Лесгафт) в розвитку топографічної анатомії.
Перші досліди з переливання крові.
У. Мортон, Ч. Джексон, Н.І. Пирогов).
ЗАГАЛЬНИЙ ЧАС ЗАНЯТЬ.
Судово-психіатричні аспекти шизофренії.
Психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин.
Афективний) розлад настрою
Загальна психопатологія.
Судова психіатрія.
Правовий режим дендрологічних парків і ботанічних садів.
Стаття 26. Порядок визнання тер-й, зайнятих пам'ятками природи, особливо охоронюваними природними тер-ми
Стаття 21. Режим особливої ??охорони тер-й природних парків
Стаття 16. Управління національними парками
Стаття 15. Режим особливої ??охорони тер-й національних парків
Стаття 24. Режим особливої ??охорони тер-й держ. природних заказників
Основні принципи водного законодавства.
Відповідальність за порушення законодавства про континентальний шельф РФ.
Охорона континентального шельфу РФ.
Морські наукові дослідження на континентальному шельфі РФ.
Захоронення відходів та ін. Матеріалів на континентальному шельфі РФ.
Цілі використання водних об'єктів.
Договір водокористування.
Відповідальність за порушення водного законодавства.
ЛК РФ. Стаття 1. Основні принципи лісового законодавства
Правова охорона озера Байкал.
Управління в галузі використання і охорони водних об'єктів.
Рішення про надання водного об'єкта в користування.
Види користування водними біологічними ресурсами континентального шельфу РФ.
Види користування мінеральними ресурсами континентального шельфу РФ.
Міністерство природних ресурсів і екології РФ здійснює координацію і контроль діяль-ти підвідомчих йому
Стаття 9. Користувачі надр
Держ. ек. нагляд. Виробничий і громадський контроль.
Основи формування ек. культури.
Екологічна сертифікація.
Документи на користування надрами.
Етапи (стадії) госп. освоєння надр.
Відповідальність за порушення законодавства про надра.
Поняття континентального шельфу РФ.
Держ. регулювання відносин надрокористування.
Плата за користування надрами. Податок на видобуток корисних копалин.
Стаття 25. Види використання лісів
Держ. управління в галузі охорони атмосферного повітря.
Правові заходи охорони атмосферного повітря.
Червона книга РФ. Правила добування об'єктів тваринного світу, що належать до видів, занесених до Червоної книги РФ.
Стаття 56. Відповідальність юр. осіб і гр-н за шкоду, завдану об'єктам тваринного світу та середовища їх проживання
Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.
Стаття 251. Забруднення атмосфери
Стаття 10. Держ. природні біосферні заповідники
Стаття 11. Управління держ. природними заповідниками
Стаття 9. Режим особливої ??охорони тер-й держ. природних заповідників
Правовий режим держ. природних заповідників.
Стаття 96. Землі лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів
Стаття 21. Встановлення обмежень і заборон на використання об'єктів тваринного світу
Правове регулювання рибальства.
Стаття 76. Плата за договором купівлі-продажу лісових насаджень
Стаття 91. Державний лісовий реєстр
Стаття 73. Орендна плата
Стаття 11. Перебування гр-н в лісах
Стаття 29. Заготівля деревини
Стаття 96. Фед. держ. лісової нагляд (лісова охорона)
Стаття 98. Державний лісовий контроль
Тваринний світ як об'єкт використання та охорони. Право власності на об'єкти тваринного світу.
Стаття 34. Види і способи користування тваринним світом
Захист лісів від шкідливих організмів.
Охорона лісів від пожеж.
Стаття 68.2. Проектування експлуатаційних лісів, захисних лісів, резервних лісів, особливо захисних ділянок лісів
Стаття 18. Ек. страхування
Ек. аудит.
Предмет, методи і система ек. права.
Класифікація основних форм власності на природні ресурси проводиться за його суб'єктам, в якості яких можуть виступати
Система держ. органів ек. управління, їх повноваження.
Стаття 26. Нормативи допустимого вилучення компонентів природного середовища
Стаття 18.1. Економічне стимулювання припинення виробництва та використання озоноруйнівних речовин і містить їх продукції
Кліматична доктрина РФ.
Екологічна доктрина РФ.
САМОКОНТРОЛЬ ЗАСВОЄННЯ ТЕМИ
Наукова і практична діяльність І.Ф. Буша, Н.І. Пирогова, Н.В. Скліфосовського.
Вчення про асептики і антисептики (Дж. Лістер, І. Земмельвейс).
Експериментальний період.
Емпіричний період.
КРИВІ НАВЧАННЯ
ЧОМУ ПІДКРІПЛЕННЯ підкріплюється?
оперантное поведінку
Міжпредметні і внутрішньопредметні зв'язку
протокол
ВСТУП
Етапи заняття і контроль їх засвоєння
Мета роботи
МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОГО ІНФОРМАЦІЇ
КОРОТКА ТЕОРІЯ
Актуальність теми, мотивація до її вивчення
Біофізика. Підручник для студентів фармацевтичних та медичних ВУЗів; рибалки; 2004 р
Б7) Персонал. Робочі газоиспользующих установок.
НАЗЕМНІ безхребетних
ВОДНІ БЕCПОЗВОНОЧНИЕ
МІНСЬК, 2014
Перша допомога.


перша | Попередня | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати