На головну

Педагогіка

сторінка 226

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Інтеграційні тенденції в розвитку форм організації навчання
III. 5. Форми навчання
Акулініна Є.Г., фахівець РПМПК, педагог-психолог вищої категорії.
Вчителі-логопеди вищої категорії.
Учитель-логопед вищої категорії.
Угода з батьками
Для надання в РПМПК.
На того, хто навчається МОУ для надання в РПМПК.
Районна психолого-медико-педагогічна консультація
Від 23 травня 2002р.
Програмне та методичне забезпечення спеціального (корекційного) навчання дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення
Алгоритм складання характеристики вчителя-логопеда
Особливості роботи вихователя
Алгоритм написання пояснювальної записки
До рекомендованих сіток занять вчителя-логопеда і вихователя
Відповідає Волович А.П., завідувач РПМПК Калінінського РУО.
Алгоритм складання психолого-педагогічної характеристики на вихованця ДНЗ для подання в РПМПК
За _____ навчальний рік
Для дітей з порушеннями мови
I. Підготовка до заняття
Навчально-дослідні та творчі завдання
Інформаційна довідка про методи і технології навчання, що реалізуються при підготовці і проведенні заняття
Текст для підготовки до заняття
II. проведення заняття
Інформаційна довідка про методи і технології навчання, що реалізуються при підготовці і проведенні заняття
I. Підготовка до заняття
I. Підготовка до заняття
Навчально-дослідні та творчі завдання
I. Підготовка до заняття
I. Підготовка до заняття
Інформаційна довідка про методи і технології навчання, що реалізуються при підготовці і проведенні заняття
Технологія проектного навчання
Підготуйте навчальний повідомлення по одному з питань семінару (за вибором).
склад, закономірності
Обладнання.
ББК 36р3
Викладач навчального закладу (майстер виробничого навчання)
Загальна частина.
методист
Висновки
Структура уроку виробничого навчання
Методи уроку
Сердюкова О. Я.
Стилі і моделі спілкування
Педагогічне спілкування та його функції
нестандартні уроки
Керівництво пізнавальною діяльністю учнів на уроці
Культура педагогічної праці вчителя на уроці
Моделі поведінки педагога в спілкуванні з учнями на заняттях.
Сутність і принципи педагогічної взаємодії
Мовна культура вчителя
Види навіювання.
Переконання і навіювання як основні методи впливу вчителя на учня
Зовнішні складові іміджу педагога.
управління увагою
Прийоми відновлення або посилення уваги
Техніка мови виступаючого.
Рухи і жестикуляція.
Початок виступу.
Методи управління викладом змісту виступу
Класифікація педагогічних умінь.
Професійний імідж вчителя-майстра
Поняття педагогічної техніки, її компоненти
Професійні етичні принципи в роботі вчителя
Розвиток вміння слухати
Причини виникнення конфліктів
Алгоритм розв'язання педагогічного конфлікту
Форми прояви конфліктів
Прийоми, що дозволяють зберігати рівне, спокійне стан.
Причини виникнення міжособистісних конфліктів.
Г) Педагогічна техніка.
Сімферополь
Костріці Анастасії
Фелл Ірини
В якому віці краще починати вивчення іноземної мови?
Понятійний апарат теми
Створення державної системи ранньої помощі-- перспектива в розвитку спеціальної освіти
Досвід організації ранньої допомоги за кордоном і в Росії
Причини появи нових пріоритетів в системі спеціальної освіти
Професійна адаптація осіб з обмеженою трудової здатністю.
Рівні професійної освіти
професійна орієнтація
МЕТОДОЛОГІЯ профорієнтації.
Інтерактивні методи навчання
Методи навчання
Короткі алгоритми аналізу
Що таке вечірній загоновий «вогник»?
I. Вогник знайомств.
II. «Вогник» - аналіз дня.
Цілі і завдання.
Організатори.
Організатори.
про проведення районного етапу міського конкурсу дитячого малюнка
Питання №3 Оцініть базові музичні стилі
IV. Прощальні «вогники».
III. Проблемний «вогник».
Характеристика методу дослідження.
Середній результат по тесту.
За паралелі 2-х класів.
розвиток пам'яті
Мислення.
Довільність, стійкість уваги.
Порівняльний аналіз результатів інтелектуальної тесту учнів 2-х класів.
Організація регулярних додаткових занять (див. Додаток №1).
ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО ТАБОРУ «РОСИНКА».
Причини мовних порушень
Питання.
Питання.
Питання.
Питання.
питання.
Професіограма.
Компетентність в області особистісних якостей
Демонструвати знання предмета і програми навчання.
Відповідаючи на питання ми будемо виходити з
Компетентність в області постановки цілей і завдань педагогічної діяльності.
Компетентність в області забезпечення інформаційної основи діяльності
Уміння організувати навчальну (виховну) діяльність учнів (вихованців).
Компетентність в області розробки програми, методичних, дидактичних матеріалів і прийнятті педагогічних рішень.
ХУДОЖНЄ СЛОВО І ТЕАТРАЛЬНИЙ МИСТЕЦТВО
ОРГАНІЗАЦІЯ ФЕСТИВАЛЮ
АВТОРСЬКА ПІСНЯ
естрадної творчості
ДАТИ І МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ
УМОВИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ
Зоровий і звуковий ряд
Час - простір - ритм
Гра в асоціації.
ракурси
Слово режисер і слово мізансцена
Уроки пантоміми і четверта стіна
Питання про авторство
Дві формули, Брехта
Чи хороша ця мізансцена?
мізансцени монологу
мізансцени натовпу
Розбіг - падіння.
збір меду
Три кола руху. Пантоміма Ловля метеликів. Мале коло руху - жест рукою, поворот голови. Середній-рух корпусу. Великий - рух з переміщенням (А, Р).
частина четверта
Нотатки про сценічну культуру
Пластична гігієна вистави
теорія дозрівання
У макета
Час і самораспределеніе
Імпровізація або моделювання?
Дія перша.
Декорація та мізансцена
Чи все готове до завтрашньої репетиції?
Розповідь або показ?
перевал
Мізансцена і світло
синтезування
Режисер як рисувальник
Хто кого?
Мерінов Микола Миколайович (27 років)
Мерінов Микола Миколайович (праворуч)
Мерінов Микола Миколайович з фронтовими друзями
Мерінов Микола Миколайович
Оформлення результатів практики
Цілі та завдання практики
Звітні документи практики
У Інстітуті соціальної роботи та управління
етапи практики
Напрями, види, форми і методи позаурочної діяльності
Форми виховання і послідовність використання педагогічних методів в різних напрямках позаурочної діяльності
Сходинки морального освіти (по С.І.Гессену)
Стадії розвитку морально-етичних міркувань
Три етапи історії виховання
Виховні результати позаурочної діяльності.
Організаційні моделі позаурочної діяльності.
Інноваційна освітня модель.
Рівень виховного результату;
Організація позаурочної діяльності
Взаємозв'язок видів, форм і результатів позаурочної діяльності
Цілі і ціннісні орієнтири виховання (по В.А.Караковскому)
Спрямованість позаурочної діяльності на духовно-моральний розвиток і виховання школярів.
Частина третя 15 сторінка
Частина третя 16 сторінка
Частина третя 14 сторінка
Частина третя 13 сторінка
Частина третя 12 сторінка
Частина третя 17 сторінка
Частина третя 18 сторінка
Вступ
Позаурочна діяльність як новий освітній ресурс
З СПІCКА прототип
ТИПИ І прототип
Частина третя 19 сторінка
Перший предмет діагностики - це особистість самого вихованця.
Вимогливість до себе
Додаток 5. Особливості виховання в різних типах педагогічних культур
Додаток 2. Орієнтовна постановка завдань в програмах позаурочної діяльності, спрямованих на певні рівні виховних результатів
Додаток 1. Трехкомпонентная модель духовно-морального розвитку та виховання школярів
КРИТЕРІЇ оцінювання ЗНАНЬ, НАВІЧОК І ВМІНЬ ПРАКТІКАНТІВ
Підведення Підсумків практики
Розробка проекту соціальної програми
Кваліфікаційні вимоги до ПРОФЕСІЙНИХ знань та умінь студента
Зразки документів про проходження практики
Схема АНАЛІЗУ організаційної форми


перша | Попередня | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати