На головну

Педагогіка

сторінка 225

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Лекція 4 КОНЦЕПЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇХ ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДСТАВИ (продовження)
Теорія проб і помилок Е.Торндайк (кінець 19- початок 20 ст).
Учитель як суб'єкт педагогічної праці
Загальна характеристика стилю діяльності
Загальні і спеціальні здібності педагога.
S-O і S-S моделі навчання
Складання розкладу на тиждень
Психологічна служба в школі
Психологічні основи педагогічного впливу
ліворукість
гіперактивність
В процесі тестування
Індивідуальні особливості учнів і тестовий контроль
багатобальну шкали
Шкала Процентільние рангів
валідність
навчальних досягнень
матеріалів
Організація Єдиного державного іспиту
Завдання з розгорнутою відповіддю
Оцінка надійності тесту
Приклад впорядкованої матриці
Класифікація форм контролю якості навчання
види контролю
Кемерово 2011
Звіт про роботу за чверть
За ступенем орієнтованості.
Інструментарію та процедури контролю
Категоріально-понятійний апарат тестування
Завдання закритого типу
Вимоги до завдань з вибором відповідей
Збір і статистична обробка результатів тестування
Завдання з вільними розгорнутими відповідями
Завдання на додаток
Завдання на встановлення відповідності
Розвиток системи тестування за кордоном
Оцінювання як компонент навчальної діяльності
Сутність і роль оцінок
Вікторина-залік
Особистісно-орієнтована контрольна робота
Ведення предметної сторінки щоденника
Функції педагогічної оцінки
Безотметочного система навчання
Моніторинг як засіб оцінювання
Портфоліо як засіб оцінювання
Рейтинг як засіб оцінювання
Загальна класифікація помилок
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
Проблеми шкільної неуспішності в теорії і практиці навчання
Тема 2. Вітчизняний і зарубіжний досвід дослідження затримки психічного розвитку у дітей
Тема 6 Специфіка освітніх потреб дітей з ЗПР молодшого шкільного віку.
Тема 8 Програма ранньої діагностики та психолого-педагогічної допомоги дітям з відхиленнями у розвитку
Тема 5 Визначення і специфіка стану окремих освітніх потреб дітей дошкільного віку з ЗПР.
Тема 4 Специфічні труднощі навчання при ЗПР. Специфіка корекційно-педагогічної роботи з дітьми раннього віку.
Тема 9 Психолого-педагогічні особливості корекційно-розвивального навчання
Процес навчання
Ш. 2. Рушійні сили процесу навчання.
III 1. Загальна характеристика процесу навчання
III. 4. Структура процесу навчання і його і логіка
III. 3. Функції процесу навчання.
Як вибрати кейс?
Модельне заняття №3 Дослідження змін в педагогічній деятельності.Іспользованіе методу кейс-стаді для організації дослідження змін в педагогічній діяльності.
Організація роботи з кейсом
структура кейса
джерела кейсів
Опис ситуації або як відбувалося навчання.
Відповідальна проба в освіті: прийняття та відмова. Н.В. муха
Ставлення, дослідне позиціонування
кейс №3
Олексій, грунтовний, але не боїться що або запропонувати.
Матеріали рефлексії студентів. Підбиття підсумків.
Кейс-метод: історія розробки та використання методу в освіті
завдання
ріст населення
Загальна відомість за квартал
Створення вкладення функцій. Фільтрація даних до ms excel
завдання
Зведені табліці в MS Excel
завдання 1
завдання
Проектування бази даних. создания таблиці та форм в Ms Access
Самостійне завдання
Хід роботи
завдання
Технологія роботи з функціямі в ms excel
Створення табліці.
завдання
Створення документа.
Створення текстових документів. Редактор ms word
Робота з багатосторінковімі документами
завдання
Відалення рядків / стовпців
завдання
Створення Електрон таблиць в ms excel
завдання
Створення СЕРІЙНІХ документів в ms word
завдання
Технологія создания багатотаблічної бази в Ms Access
предметний покажчик
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Дизайн и налаштування
Додавання нового слайда.
Створення презентацій пакетом Ms Power Point
Порядок создания маски.
завдання
Створення написів
Створення схем та моделей пакетом Ms Visio
завдання
анімація
Гіперпосілання та кнопки керування слайдами
Робота з малюнками
завдання
Створення та Редагування графічних файлів. редактор Paint
Робота з об'єктами WINDOWS
Робота з об'єктами
Створення скриньки на поштовий сайті.
завдання
Назва_поштової_скрінькі @ адреса_поштового_сервера
Інтернет-технології. електронна пошта
завдання
Суб'єкт в системі відносин
Сукупний суб'єкт освітньої діяльності
Суб'єкт і особистість
Які ж характеристики суб'єкта з філософською позиції? Наведемо ці характеристики, по С.Л. Рубінштейну.
Загальна характеристика категорії суб'єкта
III 2. Типи і види уроків
III 5. Аналіз і самоаналіз уроку
III 3. Структура уроку
ПІДРУЧНИК
дидактичні принципи
НАВИЧКА - це автоматизоване вміння (наприклад, манера письма, читання, рахунку ...
традиційна дидактика
Самооцінка молодшого школяра багато в чому залежить від оцінок вчителя.
Потреба в неформальному, довірчому спілкуванні з дорослими.
ЗАСОБИ НАВЧАННЯ.
Характерні риси класно-урочної системи
Методи формування свідомості особистості.
Методи стимулювання.
Виділяються три рівня диференційованих програм різного ступеня складності.
Г. У ВИГЛЯДІ ОРГАНІЗАЦІЇ диференційного НАВЧАННЯ
ШЛЯХИ І ЧИННИКИ ОНОВЛЕННЯ визначені форми НАВЧАННЯ.
В. 7. Вікова ПЕРІОДИЗАЦІЯ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ І СПЕЦИФІКА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ, ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ, СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ.
При відсутності відповідних зовнішніх умов і адекватної діяльності здібності можуть розвинутися навіть при наявності сприятливих задатків.
Відповідаючи на питання ми будемо виходити з
Демонструвати знання предмета і програми навчання.
СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ
підготовчий
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ.
ОСВІТА.
Успіх виховання визначається саме співпрацею з дітьми.
Володіти педагогічною технікою, комунікативними вміннями.
Моделі розвитку відносин між особистістю і колективом.
Сім'я - це один з найважливіших інститутів виховання.
Насправді тільки спілкування робить дітей виховуваними.
ОСВІТА.
Педагог не виховує. Чи не вчить, а активізує, стимулює прагнення, формує мотиви учня до саморозвитку, вивчає його активність, створює умови для саморуху.
Індивідуальний стиль діяльності вчителя -
Компетентність в області розробки програми, методичних, дидактичних матеріалів і прийнятті педагогічних рішень.
Б. Вікові періоди в розвитку дитини (виходячи з провідних видів діяльності).
Стаття 17. Загальні вимоги до змісту освіти
Засобом реалізації освітніх стандартів на практиці служать навчальні програми.
А. Когнітивні методи (методи навчального пізнання).
До цих видів діяльності відносяться пізнавальна, трудова, художня, валеологічна, громадська, ціннісно-орієнтовна, комунікативна.
Д. закономірності (навколишній світ, стосунки ...)
Компетентність в області забезпечення інформаційної основи діяльності
Компетентність в області постановки цілей і завдань педагогічної діяльності.
Орієнтація на кращі якості особистості.
Сенс гуманітаризації - торкнутися внутрішній світ особистості, сформувати емоційно-ціннісне ставлення людини до світу і самому собі.
Завдання естетичного виховання;
Кілька прикладів.
ВИЗНАЧЕННЯ
ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ
Недоліки.
Кількісні методи В ПЕДАГОГІЦІ
Компетентність в області особистісних якостей
МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ЯВИЩ (СОЦІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ)
ПЕДАГОГІЧНЕ ТЕСТУВАННЯ
ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ
В. Методи організації навчання.
Стаття 19. Форми навчання
II. історичний блок
I. Блок актуалізації
IV. блок застосування
Інформаційно-комп'ютерний супровід сучасного уроку
Інноваційні процеси в розвитку уроку
V. Блок узагальнення і систематизації
Інформаційно-комп'ютерний супровід сучасного уроку
Приклади
Характеристика деяких методів
Методами часто називають форми виховання (розповідь, бесіда) або сукупність методів (формування громадської думки).
ОСОБЛИВОСТІ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПО ІНТЕРЕСАМ.
Ш.3 Характеристика провідних форм організації навчання
III. 4 Форми навчання
III.1. Сутність, основні ознаки та функції форми організації навчання
Системі основних дидактичних категорій
III.1. Сутність, основні ознаки та функції форми організації навчання
Форми організації навчання
II.Історіческій блок
I. Блок актуалізації
Ш.4. Характеристика провідних форм організації навчання


перша | Попередня | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати