На головну

Біологія

сторінка 6

Каталог - Біологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Природа біологічного пізнання. Сутність та специфіка філософсько-методологічних проблем біології.
контроль знань
Коротка характеристика найбільш ймовірних для даної місцевості і району проживання надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру (г.Саратов)
Розвиток уявлень про взаємодію
Ішекті? жедел т?йілуі
Самостійна робота на занятті.
Теорія рецепторів токсичності
Основи оборони держави
Контроль підсумкового рівня знань.
Локальні дефекти розвитку кінцівок.
D. Для остаточного висновку потрібно скористатися критерієм Фішера.
Самостійна робота на занятті.
Екологічні Задачин визначення ГДК речовини
Технології кондитерських виробів
СЕНІМДІЛІК ІНТЕРВАЛИ
Дігібрідтік будандастируда?и т??им ?уалау. Дігібрідті будандастируда генотип ж?не фенотип бойинша ажирау.
неспадкова мінливість
Ультразвук. Основні властивості і особливості поширення. Дія ультразвуку на біологічні тканини. Ультразвук в діагностиці.
Розподіл радіонуклідів в організмі
Роль спадкових факторів і факторів середовища в визначенні статевої приналежності організму. Епігамное, прогамное і сігамное визначення статі у різних організмів.
НПР дітей 1 року життя
Досвід №2. Визначення змісту перекису водню перманганатометріческім титруванням.
Б. Хімічний
Комплекси для лабораторних біохімічних досліджень
D. Це обсяг рідини, що протікає через перетин труби в одиницю часу;
Лекція №2 Клітка.
Дмитро Анатолійович ЖУКОВ
I. Реакції осадження білків
Нормативи рухової активності протягом дня у дітей з 3-4 років і підлітків
А. Інфекційні лікарні та відділення
Первинні і вторинні статеві ознаки
Немембранні органели клітини: рибосоми, органели руху, клітинний центр
Передача спадкової інформації при безстатевому размноженіі.мітотіческій цикл. фази мітоза.амітоз.ендомітоз
Гіпобарія.
Поняття токового диполя. Його потенціал.
Самостійна робота на занятті.
Самостійна робота на занятті.
Комплементарли гендерді? ?зара ?ректтесуі. 3 сторінка
Протипухлинний захист організму - антибластомною резистентність
фальсифікація товарів
Механізм утворення тимчасової зв'язку умовного рефлексу
Рішення елементарних завдань на трансляцію
Способи обробки рук хірурга та операційного поля.
Мікробіологія масла.
Поняття про особливо небезпечних інфекціях
Сімдіктердегі спорогенез ж?не гаметогенез ??билиси.
Вікові особливості кровотворення у дітей
Рентгенівська семіотика захворювань кісток і суглобів.
Завдання.
Завдання № 5. Вирішити кросворд
ПРАВИЛА ВІДБОРУ, УПАКОВКИ І ПЕРЕСИЛКИ МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ХІМІКО-токсикологічного аналізу (ХТА).
Аналіз вікової структури населення Росії
промислова токсикологія
Закон Харді-Вайнберга, генна рівновага і методи його визначення
Біотехнологія і генетична інженерія
Класифікація нейссерий. Менінгококи, загальна характеристика. Менінгококової інфекції, механізми патогенезу, імунітет, методи діагностики, профілактика. ІДС.
Порушення локомоторною функції нервової системи
Лекція №26 Еволюція кровоносної і видільної систем.
Класифікація пестицидів
Питання 9. Каталозі. Гомогенний каталіз, гетерогенний каталіз. Особливості каталітичної активності ферментів.
Розділ 4. еволюційного-синергетичної парадигми
Відмінність фагів від антибіотиків.
Роль медіаторів і модуляторів в патогенезі запалення
Генетика, як біологічна наука. Зв'язок генетики з іншими науками.
Шкіра, підшкірно - жирова клітковина, лімфатичні вузли
Взаімовредние відносини (- -)
Антигени головного комплексу гістосумісності.
Теплофізичних властивостей харчових продуктів
Безмолочні суміші на основі ізоляту соєвого протеїну
Перівісцеріти (перигастрит, перидуоденит)
Сорбційних властивостей харчових продуктів
Дезінфекція (визначення, способи, контроль якості дезінфекції)
Зразкові норми введення мікроелементів в комбікорми, г / т
Хронічні експериментальні дослідження в токсикології, цілі і завдання
Мітоз, мейоз і їх біологічне значення
Гетерозис і його використання в тваринництві
імунітет
Генетичні основи імунітету. Генетичні аномалії сільськогосподарських тварин. Хвороби зі спадковою схильністю. методи профілактики
Роль вітамінів, гомоном і факторів росту в життєдіяльності організмів
Отруєння хлорорганічними пестицидами
Лекція №12 Онтогенез. Постембріональний період.
МІКРОБІОЛОГІЯ м'яса і м'ясопродуктів 3 сторінка
генетика статі
Дифузія кисню в тканинах
Закономірності самоорганізації. Принципи універсального еволюціонізму
Особиста гігієна персоналу операційного блоку
Тама? ?німдерін тасималдау, са?тау, ?лшеп-орау ж?не ?ткізу жа?дайларина ?ойилатин талаптар
Генотип як ціле. Ядерна спадковість. Закономірності успадкування неядерних генів. Цитоплазматична спадковість у про- і еукаріот.
Типи будови хромосом
Радіонуклідна діагностика (РНД).
клінічне значення
Кругообіг речовин в біосфері
Химерні тварини. Трансгенні тварини.
Фізичні основи клінічного методу вимірювання тиску крові.
Диплом.
Темперамент як інтеграційна характеристика індивідуальна властивостей людини.
харчові отруєння
Основні розділи антропології.
Дезінсекція. Камерна дезінфекція, дезінсекція і санітарна обробка
Нормування вмісту шкідливих речовин
Тема: ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГЕНОВ У ПРО- І еукаріот. ВЗАЄМОДІЯ ГЕНОВ.РОЛЬ ГЕНОТИПУ ІС Реди У ФОРМУВАННІ фенотип
Генетика поведінки і її селекційне значення
Тема 27 Фізіологічні групи бактерій
Лекція 1. Генетика і її місце серед природничих наук.
Традиційний спосіб виробництва сиру
Генна інженерія. Біотехнологія. Завдання, методи, досягнення, перспективи. Метод отримання клонованих тварин.
Громадянська оборона
Ключові етапи становлення людства. Проблема прабатьківщини сучасної людини.
Науковий метод. Його особливості.
Визначення генотипу і фенотипу батьків за генотипом і фенотипом нащадків або розщеплення в потомстві. Основні етапи вирішення завдань
Ланцюжок інфекційного процесу
Пластичний обмін. Біосинтез білків.
Генетіка- предмет, об'єкт. Методи генетичних досліджень.
Білки: будова і властивості. Функції білків.
В) Хі-квадрат с?йкестік крітерійі
ТЕСТ №7. еволюційного вчення
Бас жіинти? ж?не та?дама
Біологічне значення запалення і принципи протизапальної терапії
В. Необхідною, але недостатньою
A. Інтенсивність дифузії збільшується, а напрям залишається колишнім.
Специфіка і періодизація постнатального онтогенезу людини.
Перехід від катаболізму до анаболізму.
Мета: Вивчити морфологію і методи виявлення рикетсій, хламідій і мікоплазм.
Генетика і еволюційне вчення
Асептика (визначення, методи).
Генетичні основи індивідуального розвитку.
Антропогенез. Положення людини в загальній системі природи. Риси, які доводять приналежність людини до кожної систематичної групи.
ГЕНЕТИКА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ, СВИНЕЙ, ОВЕЦЬ І ПТАХИ
Необов'язкові (непостійні) структурні елементи.
Кастрація баранів і козлів
гомологічних рекомбінація
Ентальпійного і ентропійний фактори 1 сторінка
Цитологічні основи спадковості
Молекулярно-генетичні та біохімічні докази
завдання №10
Колігативні властивості
Питання №21. Хімія елементів S-блоку. Електронні структури атомів і катіонів. Порівняння властивостей іонів елементів 1а- і 2А-груп. Біологічна роль натрію, калію, магнію, кальцію.
Торії походження людини: семіальная і трудова.
Комплементарли гендерді? ?зара ?ректтесуі. 2 сторінка
Фізичні основи звукових методів дослідження в клініці
Технологічна схема виробництва вершкового масла методом збивання
Бор ?иш?или
Властивості і функції РНК і АТФ.
від ксенобіотиків
Природні системи захисту організму
Та?дамани? статістікали? таралуи.
Д?ріс саба?тарини? тізімі
Тема: ОБМІН РЕЧОВИН І ЕНЕРГІЇ В КЛЕТКЕ - ЕНЕРГЕТИЧНИЙ І ПЛАСТИЧНИЙ ОБМІН. СУЧАСНА КЛІТИННА ТЕОРІЯ
Клітинний і митотический цикли
Мікробіологія сирів.
Класифікація природних НС
VII. актуалізація знань
заняття №7
Термінологічний словник.
квиток 16
МІКРОБІОЛОГІЯ м'яса і м'ясопродуктів 4 сторінка
A. Різниця фаз хвиль, що потрапляють в праву і ліву вушні раковини. 3 сторінка
Гістогенез і органогенез
Жаби? жара?аттану
Особливо небезпечні інфекції (ГОІ). Класифікація Основні правила режиму роботи, взяття, пересилання заразного матеріалу при ОНІ. Загальні принципи діагностики ГОІ
Визначення середньозмінної концентрації розрахунковим методом
мітохондріальне спадкування
Генетика популяцій (тест)
Питання 2.15. Регуляція транскрипції і трансляції у прокаріотів.
Сутність і властивості живого.
Концепції та погляди на структуру Метагалактики
Б. Чи не перевищує ГДК
Опис (інтерпретація) рентгенограм
Гістологічні особливості сечового міхура у дітей
Заходи в епідемічному осередку
Використання методів генної інженерії в тваринництві.
II ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ
Навчання населення захисту від надзвичайних ситуацій
Генетичний код і його властивості. Біосинтез білка. Реакції матричного синтезу.
C. Астигматизм, обумовлений асиметрією оптичної системи, сферична аберація, астигматизм косих пучків, дисторсия, хроматична абеpрація.
Поясніть причину скупчення гною при запальних процесах в тканинах.
Технологія хліба і хлібобулочних виробів, сухарних і бубличних виробів.
Стадії хвороби і її наслідки.
Формування статевої ідентичності.
Якісне та кількісне
завдання №14
Типи гаструляції.
Будова колоїдних частинок.
Розділ 3. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ МОДЕЛІ СУЧАСНОЇ ФІЗИКИ
Питання 2.13. Біосинтез білка, етапи. Особливості транскрипції: ініціація, елонгація, термінація.
Природничо і гуманітарна культури
Генетичні аномалії у сільськогосподарських тварин
Ризик - ймовірність реалізації негативного впливу в зоні перебування людини.
ПРОБЛЕМИ внутрішньолікарняних інфекцій
Акустика. Фізичні характеристики звуку. Шкала інтенсивності.
Кістково - м'язова система
Лекція 10. Зчеплене успадкування
Діcгомеостази. Гипопротеинемия. Диспротеінемія.
заняття №5
Закономірності географічної мінливості морфологічних і фізіологічних ознак у людини.
A. Різниця фаз хвиль, що потрапляють в праву і ліву вушні раковини. 4 сторінка
Генотипи людей з різними групами крові
співвідношення статей
Колоїдні ПАР. Біологічно важливі колоїдні ПАР (мила, детергенти, жовчні кислоти). Міцелоутворення в розчинах ПАР. Ліпосоми.
Н?с?а


перша | Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати