На головну

Педагогіка

сторінка 8

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Діагностика мікросередовища. Паспорт і карта мікрорайону.
Соціальне партнерство сім'ї та установи додаткової освіти.
Робота шкільного літнього оздоровчого табору денного перебування.
ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ
Взаємодія школи і установи додаткової освіти на сучасному етапі.
Соціально-педагогічна діяльність з дітьми з обмеженими можливостями
Основні проблеми сучасних систем освіти та шляхи їх розв'язання
Особливості навчального процесса в загальноосвітніх школах Нових структур.
Завдання, Зміст, методи та форми індівідуальної роботи вчителя з учнямі.
Проблема взаємодії школи и сім'ї у історії педагогіки та сучасності (Я.А. Коменський, О.В. Духнович, С.Ф. Русова, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський).
Педагогічні основи, Зміст, методи та форми позакласної та позашкільної роботи з учнямі.
Квиток 41. Діяльнісний підхід в соціальній педагогіці.
12 сторінка
8 сторінка
Структурні і функціональні порушення мовленнєвого апарату
Мазм?ни.
V. ТЕХНОЛОГІЯ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ВИМОГИ
Народна і наукова педагогіки: спільне та відмінне
Міжособистісні відносини в педагогічному процесі, їх діагностика і проектування.
Контроль якості теоретичного і практичного навчання
Quot; Розробка та проведення індівідуальної Бесіди
Психолого-педагогічні висновки.
Аналіз кураторського години
Кіріспе
СПЕЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
Соціально-педагогічні комплекси
Тема 10.
неможливі фігури
картини
Інтегративний тип пізнання
Та?ирип. Псіходіагностікани? жасерекшелік аспектілері
С?Ж-ни? к?нтізбелік-та?ирипти? жоспари
Місце виробничої (педагогічної) практики в структурі основної освітньої програми
Лекція №19. Школа і соціальне середовище: шляхи взаємодії
2 сторінка
Методика викладання природознавства
Удосконалення навічок виконан педагогічного малюнку
Психологічна природа і вікові особливості порушень поведінки дітей.
Сценарій батьківських зборів.
Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни
Тема 1: методологічні засади викладання української літератури у ВНЗ 1 і 2 рівнів акредитації.
Причини виникнення конфліктів в соціально-педагогічному процесі
Поняття методу дослідження, класифікація методів
Сучасні педагогічні теорії виховання і розвитку дитини
Становлення професії вихователя. Її соціальна значимість.
ІГОР ДЛЯ РОЗВИТКУ ДРІБНОЇ МОТОРИКИ РУК.
Тема 7. «Особливості взаємодії суб'єктів освітнього процесу
Приклади практичних завдань до іспиту
Просвітницько-педагогічна діяльність Х.Д.Алчевської.
Теорія "вільного виховання" Л.М. Толстого.
Науково-виховна система А.С.Макаренка: теоретичні здобуткі та досвід.
Роль спадковості й середовища
Літературне оформлення результатів
гіпотеза
Спільність і специфіка процесів навчання і виховання
Тема: Методологія педагогічної науки
Система виховання у козацьких школах.
Ознака інноваційності експериментальний
Ліквідація непісьменності (20-30-ті роки) як фактор Зміни Загальної культури Суспільства
Острозький колегіум як перший на Україні навчальний заклад ВИЩОГО типу
Педагогічні погляди філософів Стародавньої Греції: Сократа, Платона, Аристотеля, Демокрита
завдання 12
УРОК ЯК Мовленнєвий ТВІР
САБА? ЖОСПАРИ
Педагогічна діяльність и спадщина Й.Г. Песталоцці.
Педагогічні погляди Й.Ф. Гербарта.
Єдність освітньої, розвиваючої і виховної функцій навчання
V. вегетативної розмноження. Его способом. Поліембріонія. Партеногенез.
Тема 7.1. Поняття контролю в навчанні. Завдання і функції контролю
Додаток До
Goal setting
Правило 1. «Два збуджених людини не в змозі дійти згоди (Дейл Карнегі)».
Вправа 3. Сходинки (М.Спаркс)
Ставлення до себе
Додаток Е
Студентам-практикантам
ДОДАТКИ
реабілітаційних програм
Рефлексивний звіт про проходження педагогічної практики
Проблеми професійно-психологічної компетенції педагога. Концепція педагогічної акмеології.
УРОКУ теоретичного НАВЧАННЯ
Загальна характеристика напрямків виховання.
Наочності
Прівітаюсь, вісловлю свое здівування безладдям и Запропонуйте підготуваті клас до уроку.
Скарбничка »діагностичних методик.
Школа і педагогіка Росії у другій половині XIX століття
Омелян Попович - "батько українського
Підручники і навчальні посібники
Позиція особистості як інтегральна система вібірковіх отношений
Етика спілкування як прояв культури особистості и складових педагогічного спілкування
Дидактичні ігри для формирование швідкості читання
Підготовка учнів до олімпіади з біології
Семінарське заняття № 3
Українська народна педагогіка, ее місце у системе національного виховання
Тема 19. Методи навчання
Органічна хімія
Дайте визначення «дитячої та юнацької Молодіжної субкультури». Поясніть Політичні, аполітічні, соціальні та антісоціальні Молодіжні субкультури.
Цілепокладання до соціального формування особистості учнів. 1 сторінка
Яйця птахів Синиця
Завдання, шляхи та засоби розумово виховання.
Тема 5. Судові витрати
Тема 3. Методи екологічної освіти в дошкільному закладі
ХАРАКТЕРИСТИКА МУЗИЧНОГО РЕПЕРТУАРУ
Особливості навчання обдарованих дітей и дітей з особливими потребами
Особливості управління централізованою та децентралізованою системами освіти
Досвід организации профорієнтації та профвідбору в педагогічній освіті України й других стран світу
Інтеграція педагогічної освіти України в загальноєвропейській простір
Вальдорфська педагогіка як міжнародний культурно-освітній рух
Участь у методичній роботі обов'язково для всіх педагогічних працівників професійних навчальних закладів і включається в їх посадові інструктивні обов'язки.
Розкрійте Історію становлення та розвитку професії педагога вищої школи. Назвіть основні напрями діяльності педагога у віщому навчальному закладі. Вкажіть, у чому ее спеціфіка.
типи сім'ї
Структура управління дошкільним освітнім закладом.
Технологія екологічної освіти Н.Н.Кондратьевой.
Педагогічні умови і засоби трудового виховання дітей дошкільного віку
Педагогічна підтримка та супровід соціально - емоційного розвитку дитини в освітньому процесі дитячого садка.
Практичні завдання.
Жести як невербальні засоби спілкування. Основні види жестів і ситуації їх застосування.
Специфіка професійно-педагогічної діяльності викладача
Ділова гра
Технологія повного засвоєння знань (Дж. Керролл, Б. Блум).
Поняття про метод навчання. Прийоми й засоби навчання.
Внесок К.Д. Ушинського, В.В. Половцева, В.П. Вахтерова, Л.С. Севрука, І.І. Полянського та других в розвиток методики викладання природознавства.
А) Словесні методи навчання
Б) наочні методи навчання
Візначте Преимущества та Недоліки існуючо системи Перевірки й оцінювання знань, умінь та навічок учнів за 12-бальною шкалою та Можливі шляхи ее вдосконалення
Назвіть методи, Які стімулюють Інтерес учнів до навчання. Розкрійте умови, від якіх Залежить ефективність.
Основні фактори розвитку особистості.
Соціалізація и становлення особистості.
В) Практичні методи навчання
Возможности использование програмованого навчання в початковій школі. Перспективи розвитку и использование програмованого навчання. комп'ютеризація навчання
Умови ефектівності! Застосування різніх відів педагогічного оцінювання
Програми факультатівів та курсів
Класифікація методів за дидактичними цілямі
ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ І ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
РОЗДІЛ 1. Психолого - педагогічні особливості дітей-інвалідів та осіб з обмеженими можливостями здоров'я.
Освоєння об'єктивних компонентів культури
обов'язкова частина
Інформаційне забезпечення навчання
Структура спрямованості особистості.
завдання ІІ
молодша група
Тема 15. Методична підтримка професійного розвитку педагога
Методична і аналітична діяльність педагога професійного навчання.
семестр
Освоєння дітьми 5-6 років отношенійчасть -метою на основі поділу цілого на рівні частини
Особливості прояву інтересу дошкільників до пізнавальної книзі математичного змісту і робочим зошитів
Сприйняттів и відтворення множини
Шумове оформлення.
Розвиток методики формирование елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку
Особливості организации Студентського самоврядування за кордоном
Контроль за організацією педагогічного процесу в ДНЗ
Типи Навчальних програм
Кузьмінський А. І.Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник / К .: Знання, 2005.-486 c.
Завдання НА ЗАКРІПЛЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО матеріалу
Stone Soup
Блок. Розвиток образотворчого творчості.
Як правильно організуваті роботу ОРГАНІВ учнівського самоврядування у початкових класах?
Суверенність педагогіки і прозорість її кордонів
Завдання НА ЗАКРІПЛЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО матеріалу
Невербальні (несловесні) засоби спілкування. Їх роль в успіху публічного мовлення.
Різноманіття екологічного виховання
ОСНОВИ МАЙСТЕРНОСТІ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ
голосові характеристики
Творчі здібності особистості і умови їх розвитку в цілісному освітньому процесі.
Поняття стилю педагогічного спілкування.
Стилістичні норми. Система функціональних стилів російської мови.
Самостійна робота №2.
Методичні вказівки.
Методичні вказівки.
Методичні вказівки.
групова дискусія
У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ 5-6 РОКІВ
Основні руху
визначення
Кваліфікаційні вимоги.
Приклади робіт.
травня 2015 року
Заняття № 5
І вимоги до її оформлення
Методика ОЦІНКИ уровня нервово-псіхічної стійкості (методика "Прогноз" за В.А.Бодровім).
Методика дослідження емоційної СФЕРИ
Заняття з виробничого навчання.
Методичні рекомендації інженеру-педагогу относительно Здійснення виховного впліву в процесі Навчальних зайняти в условиях ПТНЗ.
Зміст та ефективність міжособістісного сприйняттів у спілкуванні. Механізми сприйняттів у спілкуванні.
Інтеракція у спілкуванні. Маніпуляції. Типи маніпуляторів.
Психологічні засоби впліву в процесі спілкування.
Техніка публічного виступа
Практичні (лабораторно-практичні) заняття
Методи, прийоми і засоби навчання
Сутність педагогічної взаємодії. Управління процесом навчання. Психолого-педагогічні концепції навчання і технології управління навчально-виховним процесом.
Приклади загальних цілей навчання і дієслів для формулювання конкретних навчальних результатів для когнітивної області таксономії Б. Блума, запропоновані Н.Гренлундом
Коментарі до вивчення теми
Структура Звіту з лабораторних та практичних робіт
ДОКТОРА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК БДПУ ІМ.АКМУЛЛИ
II. Врятовано професійна частина
старша група
Розвиток комунікативних навичок у пізнавальному розвитку
Післямова.
принцип сістематічності
Філософський та психологічний аспекти системи М.Монтессорі.


перша | Попередня | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати