На головну

Охорона праці

сторінка 11

Каталог - Охорона праці на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Гранично-допустиме значення сили струму, що протікає через тіло людини при нормальних метеорологічних умовах та режимах роботи електроустановок постійного струму, так само
Психічні реакції при аваріях. Особливості надання допомоги, що знаходяться в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
Розрахунок захисних заземлення
Основні заходи щодо забезпечення безпеки підйомних механізмів
Вимоги до монтажу проводів і кабелів при їх прокладанні через стіни і міжповерхові перекриття (ПУЕ 2.1.58.)
Призначення, пристрій і робота запобіжного клапана.
Хронометраж, його види та методика проведення. Обробка та аналіз даних
Завдання та методичні рекомендації до Вивчення тими
Стаття 8. Забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами
Контроль і оцінка результатів освоєння професійного модуля (виду професійної діяльності)
Диференціація правового регулювання трудових відносин.
Пожежна безпека
Техніка безпеки при роботі з тракторними агрегатами і самохідними машинами.
Квиток № 10
Підготовка робочого місця і допуск. Цільовий інструктаж.
Техніка безпеки при ремонті машинно-тракторного парку.
Охорона праці 8 сторінка
Системи мікроелементного нормування праці
Система стандартів безпеки праці (ССБТ)
Види виробничих небезпек
Аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів
Порядок покладання на працівника матеріальної відповідальності.
РОЗДІЛ I
Основні шляхи формування безпечних і нешкідливих умов праці
Відповідальність за порушення вимог охорони праці
Вибір і перевірка низьковольтної апаратури
Трудові договори про роботу за сумісництвом.
Для захисту від розрядів статичної електрики торгово-технологічне обладнання (дозатори, живильники і ін.) Повинні бути заземлені.
I. Теоретична частина
Статичну електрику і захист від його впливу
Вимоги безпеки при роботі в ланцюгах РЗА.
Розрахунок природного освітлення
Державне соціальне страхування від нещасного випадка на виробництві та ПРОФЕСІЙНОГО захворювання
Порядок організації та проведення на підприємстві протипожежного інструктажу і пожежно-технічного мінімуму
Вогнестійкість і возгораемость будівельних матеріалів і конструкцій
У всіх випадках найбільше значення допустимої щільності потоку енергії не повинна перевищувати значення
Тема 1. Особливості трудового процесса на підпріємствах машинобудування. Основні напрямки ПРОФІЛАКТИКИ виробничого травматизму та ПРОФЕСІЙНОГО захворювання в Галузі
Розрахунок компонувальних площ
Гарантійні виплати по трудовому праву.
Система пожежного захисту
ТЕМА: «Мийка й очищення деталей».
Виробнича санітарія
квиток №7
Безпека будівель і споруд, включаючи транспортні шляхи
Види відповідальності за Порушення законодавства з охорони праці
Ергономічні основи безпеки
Безпека робіт в необслуговуваних підсилюючих пунктах
Рухливість вимірюється в
Нормативно-правова база в області ГО
Заходи безпеки при роботі з копіювально-розмножувальної технікою.
Наряд-допуск (термін). Організація робіт в ЕУ з оформленням наряду-допуску.
Страйк як засіб врегулювання трудових спорів.
Першочергові заходи адміністрації підприємства щодо організації розслідування нещасних випадків на виробництві
квиток №18
Передмова
Порядок огляду потерпілого.
В) Вплив на людину
Навчання, кваліфікація і компетентність працівників в області охорони праці і промислової безпеки
тиском
Людський фактор в забезпеченні безпеки праці
Призначення, пристрій і робота диференціала центрального редуктора
Показники стану виробничого травматизму та ПРОФЕСІЙНИХ захворювань
Коефіцієнт небезпечності устаткування
Заходи щодо зниження шуму і вібрації.
ЛІТЕРАТУРА
Формування соціального пакету підприємства страховими продуктами
Експлуатація технологічної оснастки та інструменту
Призначення, пристрій і принцип дії в електричній схемі реле нульового (РН). Проходження струму в силовий високовольтної ланцюга на 13 позиції.
Поняття, значення, методи забезпечення трудової дисципліни.
ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ІНШІМІ ДІСЦІПЛІНАМІ
УПС служить для раннього оповіщення ознак пожежі.
Регулювання частоти обертання асинхронного двигуна шляхом введення резисторів в ланцюг ротора
нормування шуму
Виду і категорії трудової діяльності
Та напруженості трудових процесів у будівництві
Метеорологічні умови виробничого середовища та їх вплив на працюючих
Санітарно-побутове та лікувально-профілактичне забезпечення працівників
Зміни істотних умов праці.
Опис вимірювача ВШВ-003-М2
Організація і управління торговельно-збутової діяльністю
АКТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Ергономіка і технічна естетика в науковій організації праці.
Відповідність нормативним положенням ОПБНС на об'єкті дослідження
вертикальна децентралізація
Засоби пожежогасіння. Вимоги до пожежних гідрантів. (ППБ Глава 25)
Поняття про гранично-допустимі концентрації шкідливих речовин
Методи роботи МОП
Порядок продовження і укладення нового трудового контракту.
Робоче місце і його види
Вибір високовольтного обладнання
Допустимі рівні загальної вібрації (ГОСТ 12.1.012-90 і СН № 3044-84)
Заступник директора з соціально-побутових питань
Інструмент для нарізування різьби.
Нагляд здійснюють спеціально уповноважені на те органи та інспекції, що не залежать у своїй діяльності від роботодавця.
Людський фактор в охороні праці
Класифікація вібрації
Глава 1.6. Аналіз, прогнозування та профілактика травматизму и
Безпосередній керівник робіт при кожному нещасному випадку зобов'язаний
В 10. Технічні заходи, що забезпечують безпеку робіт в ЕУ
IV. Звіт по роботі
Чинник впліву на важкість електротравматізму
Звільнення за неодноразове невиконання працівником трудових обов'язків без поважних причин, якщо він має дисциплінарне стягнення.
Особливості організації автоматизованих робочих місць працівників управлінської праці
Технічні характеристики установки
Порядок вимірювання і аналіз параметрів вібрації
Класифікація негативних факторів
нормування ультразвуку
Основні елементи кузова і підстави кузова тролейбуса.
ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ: ФАКТОРИ
Стажування (дублювання) и допуск ПРАЦІВНИКІВ до роботи
Порядок Розслідування ПРОФЕСІЙНИХ захворювань на виробництві
Токарні верстати.
Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного віпадків та ПРОФЕСІЙНИХ захворювань
Суть и завдання управління охороною праці. Концепція управління охороною праці
Тема: Розрахунок захисних заземлення
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ Самостійної РОБОТИ ТА ДО контрольно РОБІТ СТУДЕНТІВ заочної Й ДІСТАНЦІЙНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ
ВИДИ ОСВІТЛЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ.
Поняття системи стандартів безпеки праці
Попередження аварійних ситуацій, готовність до них і реагування
Життєдіяльності, перспективи розвитку.
Петля якості послуги
Охорона праці під час виконання робіт в діючих електроустановках
Опис вимірювача ВШВ-003-М2
квиток №1
Основні принципи пожежної безпеки
Методи нормування праці. Аналітичний метод і його різновиди
Практичне заняття №13
Тема: Розрахунок інтенсівності електромагнітного поля на робочому місці
Вимоги до зберігання і транспортування вихідних матеріалів, готової продукції та відходів виробництва
Методичні вказівки
Відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому ушкодженням здоров'я
Дія провідника при спрацьовуванні приладів захисту.
Глава 2.1. Шкідливі виробничі фактори
Ультразвук і інфразвук
А. Однофазное дотик в мережах з заземленою нейтраллю
Типові вимоги по безпеці праці. види інструктажу
Характеристика світла, звана яскравістю, вимірюється в
Класифікація нещасних випадків на виробництві
Розрахуваті Кількість припливи Повітря, необхідного для провітрювання виробничого приміщення
Класифікація приміщень и електромереж за електронебезпекою
Особливі психічні стани.
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ.
Методи вивчення робочого часу і їх види. Фактори, що впливають на вибір методу вивчення робочого часу
Взаємозв'язок норми часу і норми виробітку
ЗАХИСТ ВІД УРАЖЕННЯ СТРУМОМ. ЗАХИСТ ВІД статистичного СТРУМУ.
ДО ЕКЗАМЕНУ
АНАЛІЗ чинників, які його ВАРТІСТЬ
Контроль параметрів мікроклімату.
Визначення концентрації пилу в робочій зоні ваговим методом
Правові основи відшкодування шкоди потерпілому
Методи і засоби захисту повітряного басейну
I. Теоретична частина
Управління охороною праці та промисловою безпекою
квиток 12
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ, ЩО ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС РОБОТИ
Наймач як суб'єкт трудового права.
Класифікація засобів індивідуального захисту, вимоги до них
Розрахунок Калориферні установок.
Функціональні обов'язки майстра (виконроба)
Вимоги до персоналу, який обслуговує електроустановки.
Методи та засоби захисту ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА. ВЕНТИЛЯЦІЯ. КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ.
природна вентиляція
Принцип дії захисного занулення
Становлення соціальної політики в Росії
Порядок розрахунку одиночних штучних заземлювачів.
Вимоги безпеки при пересуванні пішоходів.
Загальні вимоги безпеки при виконанні художніх робіт.
Захист працюючих від ультра-і інфразвуків
Дослід 2. Вимірювання швидкості руху повітря
Класифікація виробничого шуму
Органи нагляду і контролю, що покладають адміністративні покарання
Забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту
Риштування і помости.
Пристрій колеса і шини. Позначення шин.
Поняття і класифікація правовідносин в сфері трудового права.
Апаратне забезпечення ІС
Організація пропаганди охорони праці
Обов'язок і відповідальність роботодавця в галузі пожежної безпеки
Права й обов'язки застрахованого и роботодавця, як страхувальника
Тема 2.2 Мікроклімат і вентиляція приміщень
Форми і системи обслуговування робочих місць
Колективні засоби захисту в електроустановках.
Завдання на виконання реферативних повідомлень, презентацій і підготовку до контрольної роботи та підсумкового контролю
Охорона праці во время Користування офісною технікою
Тягарів жінками вручну (згідно з Постановою
Джерела ЕМП і класифікація електромагнітних випромінювань
Роль договорів і угод в регулюванні суспільно-трудових відносин.
Яка категорія працівників і з якою періодичністю повинна проходити
Нормування праці і його зв'язок з організацією праці та виробництва. Основні функції і принципи нормування праці на підприємстві
ОСП-1 призначений для гасіння горючих рідин, газів, твердих матеріалів. електрообладнання під напругою до 1000В.
Небезпека впливу електричного струму на людину.
Класифікація напилків
З різнім кольоровим пофарбуванням
Дія електричного струму на організм людини і тварин (види поразок)
ТЕМА: «Загальна складання, випробування та видача автомобілів
Вимоги ТБ при буксируванні тролейбуса.
Способи та засоби Гасіння пожеж
Енергетичні та економічні показники
вимірювання вібрації
Виробничий і побутовий травматизм. Професійні захворювання.


перша | Попередня | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати