На головну

Охорона праці

сторінка 8

Каталог - Охорона праці на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


додаток А.6
для виброизоляторов
Класифікація та нормування виробничого шуму
Розрахунок зниження шуму в приміщеннях методом звукоізоляції
І транспортних споруд
додаток А.4
Мінімально допустима висота установки прожектора
звуковбирними облицовками
додаток А.5
Гранично допустимі рівні локальної вібрації по осях Х, У, Z
Нормування гранично-допустимих рівнів вібрацій
Транспортного шуму в службових приміщеннях
Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води НПАОП 0.00-1.11-98
НПАОП 0.00-1.60-66
Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин НПАОП 0.00-1.28-10
НПАОП 0.00-1.59-87
Перелік питань до екзаменаційних білетів для персоналу ділянки по ремонту обладнання Курахівської ТЕС
За результатами проходження практики
Контроль і оцінка результатів освоєння навчальної ПРАКТИКИ
Загальні вимоги до організації освітнього процесу
Завдання 4. Аналіз асортименту складних холодних страв і закусок
Режими і терміни зберігання холодних страв і закусок
оформлення звіту
Результати освоєння програми навчальної практики
ПМ.02. Організація процесу приготування і приготування складної холодної кулінарної продукції
Вступ.
Розділ 1. Огляд стану проблеми
Аналіз класифікації токсичних речовин (пестицидів)
Аналіз основних технологічних операцій
Висновки по розділу 2
Сучасний стан питань конструювання захисного одягу. Критерії оцінки і перспективи розвитку
Розділ 2. Вибір і дослідження матеріалів для захисного комбінезона
Висновки по розділу 1
Антропометричні показники, що враховуються при організації робочого місця.
Аналіз моделей захисного одягу для працівників АПК
Системні вимоги, що пред'являються до одягу, пов'язаної із захистом від токсичних речовин і процесу її конструювання
Проектування захисних конструктивних елементів
Висновки по розділу 3.
На колінах підсилювальні накладки.
Опис зовнішнього вигляду захисного комбінезона
Вибір методики конструювання.
Загальні висновки по роботі
Технологія обробки захисних елементів
Пожежна безпека
Методи і засоби захисту працюючих від виробничих небезпек
Можливі види аварійного стану виробництва і способи їх ліквідації
Норми технологічного режиму
Нефтегазосепаратори НГС - 100
Безпечні методи поводження з пірофорні відкладеннями
Способи знешкодження та нейтралізації продуктів виробництва при розливах і аваріях
Викиди в атмосферу
Заходи з охорони навколишнього середовища
Утилізація промислових стоків
реагентне господарство
Вступ
застосування
Характеристика сировини, матеріалів, реагентів, що виготовляється
Аналітичний контроль технологічного процесу
Дренажна система
Блок вузла уловлювання конденсату (БУУК-1, БУУК-2)
Опис Технологічної насосної ЦППН-7
Опис резервуарного парку ЦППН-7
Опис технологічної схеми УПН-1 ЦППН-7
Для письмовій екзаменаційної роботи (ПЕР)
Вступ
Організація робочого місця
Контроль якості сировини та готових кондитерських виробів
Визначення змісту основних харчових речовин
Глава 2. Практична частина
Лекція 1
Методи забезпечення безпеки мореплавства.
Оцінка умов праці
Заходи относительно оздоровлення умов праці на судах
Організаційні заходи относительно техніки безпеки.
Керування безпеки на Флоті.
Міжнародні документи по Забезпечення безпеки на Флоті.
Спецодяг, Спеціальне взуття й Індивідуальні засоби захисту
Вібрація.
Основна
Електромагнітне випромінювання.
Вражаючі фактори аварій на пожежо- и вібухонебезпечніх об'єктах.
Характер впліву аварії на пожежо- и вібухонебезпечному об'єкті на населення та Навколишнє середовище.
Основні причини пожеж.
Освітленість.
Запіленість, загазованість
Аварії на пожежо- и вібухонебезпечніх об'єктах.
Класифікація основних мір пожежної ПРОФІЛАКТИКИ.
Ризики при роботі з електричних Струм.
Електробезпека при опорядженні суднового приміщень.
Класифікація вибухо- и пожежонебезпечних приміщень (зон) відповідно до правил пристрою електроустановок.
Класифікація приміщень по вибухопожежної и пожежної небезпеки.
Пожежна сигналізація.
на 2015-2016 навчальний рік
Охорона навколишнього середовища
І у справах молоді Вітебського міськвиконкому
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Характеристика проектованого об'єкта
Забезпечення безпеки технологічного процесу
Сумішей газів і парів з повітрям.
додаток №3
освіти та науки Росії
ТИПИ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ ............................................ .... 17
За ПТЕ, ІСІ, ВІД, е / безпеку
За ПТЕ, ІСІ, ВІД, е / безпеку
Додаток 8 ................................................ ................................ 43
ПМ.03. Технічне обслуговування та ремонт комп'ютерних систем і комплексів
Структурна схема лазерного далекоміра
додаток А
Орієнтовна тематика випускних кваліфікаційних робіт
Підготовка до захисту
складання презентації
За ПТЕ, ІСІ, ВІД, е / безпеку
За ПТЕ, ІСІ, ВІД, е / безпеку
За ПТЕ, ІСІ, ВІД, е / безпеку
II. Охорона праці
Глибоко розташовані тіла в ранах при наданні першої медичної допомоги слід
III. Перша допомога
Глибоко розташовані сторонні тіла в ранах при наданні першої допомоги
III. Перша допомога
III. Перша допомога
Вибрати найбільш повне і правильне визначення основної бойового завдання під час гасіння пожежі
V. газодимозахисної служби
Екологічна безпека.
Безпека життєдіяльності.
Техніка безпеки при відновленні деталей.
Банк тестових питань з дисципліни 4 сторінка
Банк тестових питань з дисципліни 5 сторінка
Банк тестових питань з дисципліни 3 сторінка
Банк тестових питань з дисципліни 2 сторінка
Банк тестових питань з дисципліни 6 сторінка
Банк тестових питань з дисципліни 1 сторінка
Інженерна підготовка будівельного майданчика. Склад робіт.
Технологічне проектування будівництва: ПОС і ППР
Охорона праці і техніка безпеки.
Склад підготовчих і допоміжних процесів при виробництві земляних робіт.
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
Методика проведення роботи і обробка результатів
ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
лабораторна установка
МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РОБОТИ
Хімічні основи електроплавкі
Шлаки електроплавкі і їх властивості
Фізичні основи електроплавкі
ВСТУПНА ЧАСТИНА
Втрати кольорових металів зі шлаками
ХАРАКТЕРИСТИКА СИРОВИНИ, ОСНОВНИХ ТА ДОПОМІЖНИХ МАТЕРІАЛІВ
мостові крани
Завантаження шихти в електропіч
В) Звід
Рудно-термічні печі №3 і №4
Допоміжні технологічні матеріали
Вибір і підтримку електричного режиму електроплавкі
випуск штейну
оплавлення печі
Режим роботи електродів
електричний режим
Викиди в атмосферу
ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ВИМОГИ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
випуск шлаку
тверді відходи
оборотне водопостачання
Завантаження шихти
Випуск відвального шлаку
ДІЇ У РАЗІ ВІДХИЛЕНЬ ЗА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
Оперативний облік показників
Моніторинг роботи РТП 3-4
Перелік питань для підготовки до підсумкової контрольної роботи
Мікроклімат і вентиляція приміщень
Основи законодавства про охорону праці в РБ
Основи гігієни праці. Охорона праці жінок
Завдання для домашніх контрольних робіт і методичні рекомендації щодо їх виконання.
Пояснювальна записка
Вступ.
Захист від шуму
лабораторний стенд
Кількісна оцінка рівнів шуму
Фізичні характеристики шуму
Барнаул 2003
Шумомер RFT-00017
Вимірювання рівнів звукового тиску в дБА
Захист від шуму
Вимірювання шуму зі звукоізоляцією
нормування шуму
Мета роботи
графік залежності рівнів звукового тиску L в дБ від частоти f в Гц (за експериментальними даними і нормам ГОСТ)
Вимірювання шуму без звукоізоляції
Основні нормативні правові акти
Основні закони і Концепції
Методичні вказівки щодо вирішення завдання
Завдання №2. Розрахунок техніко-економічних показників підрозділу
Завдання №1. Розкрити теоретичне питання.
Стаття 148. Компенсація за роботу в державні свята і святкові дні
Стаття 166. Умови надання трудових відпусток за перший робочий рік
Стаття 142. Робота у вихідні дні за згодою або за ініціативою працівника
Стаття 139. Наслідки збігу вихідного дня з державним святом або святковим днем
Стаття 168. Черговість надання трудових відпусток
Стаття 169. Обов'язок наймача повідомляти працівника про час початку трудового відпустки
Вібрація охорона праці
Мікроклімат. Робоча зона. Температура повітря. Вологість повітря. Швидкість повітря на робочих місцях. Теплове випромінювання.


перша | Попередня | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати