На головну

Педагогіка

сторінка 167

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Комплексу дидактичних засобів
структура
Структура змісту кожного курсу
Комплексу дидактичних засобів
Матеріали до семінарських занять з вивчення генної інженерії.
Оцінювання знань і умінь в підручнику
Виховний характер навчальної літератури
визначення психіки
Визначення предмета психології
психологічного знання
психологічних феноменів
І термінологічний апарат психології
Реан А. А., Бордовская Н. В., Розум С. І.
ГЛАВА 17. Методики психолого-педагогічної діагностики. Практикум
СФЕРА ПСИХОЛОГІЇ
Організм і психіка
Мозок і психіка
Категорія свідомості в психології
Категорія значення і свідомість
Гіпотеза лінгвістичної відносності
мислення
сприйняття
ПРОЦЕСИ
відчуття
Розвиток індивідуальної свідомості
визначення емоцій
ситуація взаємодопомоги
ситуація критики
Ситуації вираження свого ставлення до людини
Ситуації надання допомоги
ситуації ризику
Ситуація звинувачення - відчуття нещастя
Ситуації підпорядкування і впливу середовища
Відповідальності за свої вчинки
Діагностика спрямованості особистості
професійної діяльності
Методика оцінки способів реагування
клімату колективу
Ключ для обробки результатів
Бланк оцінки по 8 Октант
проникливості
Шкала мотивів професійної діяльності
ранжирування
Ситуація приведення прикладу
Ситуації пред'явлення вимог
для самоконтролю
І етапи її розвитку
Педагогічна практика
Правила і техніки спілкування
Спілкування як категорія психології
макроструктура діяльності
Внутрішня структура діяльності
Діяльність і здатності
Педагогіка як наука
Загальнокультурний значення педагогіки
Моделі і стилі виховання
Зарубіжний і вітчизняний досвід
для самоконтролю
типи виховання
На людину
для самоконтролю
Людина як предмет виховання
Категорія діяльності в психології
типи акцентуацій
соціалізація особистості
Я-концепція особистості
особистості
ОСОБИСТІСТЬ В ПСИХОЛОГІЇ
Класифікація емоцій
Подвійна природа емоцій
форми емоцій
функції емоцій
Деякі моделі особистості
Категорії людей, котрі виділяються на основі
результати діагностики
Поняття про характер
акцентуації характеру
професійна мотивація
Тест-опитувальник МУН
Мотивація в структурі особистості
І мотивація боязні невдачі
Людини в світ науки і культури
Освіта як система і процес
Завдання на стимулювання до самовиховання
Ситуації створення успіху і забезпечення зростання досягнень
ситуація самооцінки
завдання самовиховання
Завдання на прояв і розвиток творчості
Завдання на переорієнтацію
Завдання на надання допомоги у вирішенні конфлікту
Завдання на зростання самостійності
Ситуації самокритики і самоспоглядання
Ситуації зневаги і неповаги інших
Ситуація стимулювання до самовиховання
ситуація суперництва
Ситуація вибору, що приводить до невдачі
Прийняття рішень і дій
вирішення конфліктів
Ситуація вибору професії
Ситуація стимулювання до самостійних
Завдання на вибір стилю поведінки під
образа поведінки
простір
для самоконтролю
Ефективне і неефективне заохочення
Історія і сучасність
У школі та вузі
моделі освіти
Характеристика процесу навчання
Стилі педагогічного керівництва
професії
Відбору способів діяльності учнів
Завдання по педагогічної діагностики
Або способу виховного впливу
Особистості в сім'ї
Автономність-залежність учнів у навчальній діяльності
текст опитувальника
текст опитувальника
Формування елементарних математичних уявлень.
глава 2
Моделі інтегрованого навчання. Інтеграція і диференціації
Педагогіка Марії Монтессорі
Досвід організації ранньої допомоги за кордоном і в Росії
Завдання і передумови створення системи ранньої допомоги
Система спеціалізованої допомоги дітям, які страждають на церебральний параліч
Поняття про складне порушення розвитку
Причини появи нових пріоритетів в системі спеціальної освіти
Предмет і завдання тифлопедагогіки 2 сторінка
Предмет і завдання тифлопедагогіки 1 сторінка
Лінгвістичні та психолінгвістичні основи спеціальної педагогіки
Принцип ранньої педагогічної допомоги
Форми організації спеціального навчання
Клінічні основи спеціальної педагогіки
Предметні області сучасної спеціальної педагогіки
СЛОВО ДО ЧИТАЧА
Розділ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ спеціальній ПЕДАГОГІКИ
Соціально-педагогічна допомога особам з обмеженими можливостями
Структура сучасної системи соціально-педагогічної допомоги особам з обмеженими можливостями в Росії
Система спеціальних установ для дітей з вадами мовлення
Педагогічна класифікація осіб з вадами слуху
Спеціальна освіта слабочуючих
Предмет логопедії, її становлення як інтегративної галузі знань
Визначення поняття, причини виникнення, клініко-психолого-педагогічна характеристика
Стратегія державної соціальної політики в галузі соціально-педагогічної допомоги особам з обмеженими можливостями в Росії
Глава 1 ОСВІТА ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ УМСГВЕГШОГО РОЗВИТКУ
Питання і завдання
Питання і завдання
Питання і завдання
Питання і завдання
Питання і завдання
Питання і завдання
Питання і завдання
ГРА НА ДИТЯЧИХ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ
ХАРАКТЕРИСТИКА МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ
ХАРАКТЕРИСТИКА МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ
РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ У МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАВДАННЯ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
МУЗИКА ЯК ВИД МИСТЕЦТВА
МІСЦЕ КУРСУ В ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Вихователь дитячого садка
КОНТРОЛЬ ЗА РОЗВИТКОМ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ
МУЗИЧНО-естетичної свідомості ДОШКОЛЬНИКА
Питання і завдання
Питання і завдання
Методика навчання ритміці в дитячому садку
Питання і завдання
МУЗИЧНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ІГРИ ТА ПОСІБНИКИ
ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО СВІДОМОСТІ
ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ
Технологія проектного навчання
Технологія дистанційного навчання
Авторські технології навчання
Технологія концентрованого навчання
Технологія модульного навчання
Технологія поетапного формування розумових дій
Технологія програмованого навчання
Технологія проблемного навчання
РОЗДІЛ IV. УПРАВЛІННЯ освітній системі
Управління педагогічними системами як різновид соціального управління
Організаційні форми управлінської діяльності
Підвищення кваліфікації та атестація працівників школи
Виникнення соціальної педагогіки
Освітні установи, їх типи і організаційна структура
Система освіти в Російській Федерації та органи управління освітою
Основні принципи, методи і форми управління педагогічними системами
Принципи державної політики в галузі освіти
Технологія розвиваючого навчання
Традиційна (репродуктивна) технологія навчання
Еволюція методів навчання
Класифікація методів навчання
Засоби навчання
Поняття і сутність методу, прийому і правила навчання
Державний освітній стандарт
Принцип відповідності навчання віковим і індивідуальним особливостям учнів
Поняття і сутність змісту освіти
Основні теорії формування змісту освіти
Вибір методів і засобів навчання
Поняття форм навчання і форм організації навчання
помилки оцінювання
Огляд педагогічних технологій навчання.
Огляд педагогічних технологій навчання


перша | Попередня | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати