На головну

Педагогіка

сторінка 168

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Нейропсихологический підхід до корекції відхиляється розвитку
НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ.
безперервність
дидактичної гри
Цілеспрямоване становлення людини як соціальної особистості
Питання 31.Індівідуальное і колективне навчання.
дизартрії
Короткий екскурс в історію сурдопедагогіки
Логопедична допомога в системі охорони здоров'я
Загальні закономірності процесу виховання.
Загальна характеристика уваги
отруйні тварини
молодший підліток
Правила купання дітей на пляжі.
ЩЕ про критику
Наявність і використання видів педалізації (вказати №№тактов)
Лесгафт, Петро Францевич
Золотий перетин і композиція кольору
Електівниє навчальні дисципліни, що вивчаються учнями за вибором в будь-якому академічному періоді.
Н. П. Кримов
СОЦ. РОБОТА. Єгорова Ю.М.
Завдання педагогічної психології
СТРУКТУРА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
особистість вихованця
Психосоціальні аспекти старіння
Принципи виховання в школі
ПРИНЦИП СВІДОМОСТІ І АКТИВНОСТІ
Технології та методи спеціальної освіти
ПРИНЦИП НАЯВНОМУ
Музикотерапія.
Функції класного керівника.
Медико-соціальна профілактика і рання комплексна допомога
Технологія програмованого навчання.
Алгоритм.
Форми і методи вивчення творчості великих тенорів XX століття в процесі музичної освіти школярів
Система педагогічних наук
додатки
З обмеженими можливостями в Росії
Принцип необхідності спеціального педагогічного керівництва
дидактичні концепції
Технологія проведення уроку
Технологічний компонент - способи і прийоми управління педагогічним процесом.
Методичні рекомендації по роботі над інтонацією в хорі
Груповий обмін враженнями.
Метод мануального відображення
Глава I. ЦІЛІ ВИХОВАННЯ. 1 4 сторінка
Закономірності та принципи педагогічного процесу.
Ельфи, чарівники і велетні
ЖИВОПИС І ПОЧУТТЯ
З обмеженнями здоров'я. Інклюзивна освіта
ВСТУП
Сутність професійно-педагогічної діяльності вчителя
Функції та основні напрями діяльності класного керівника
соціальне успадкування
Розділ 1. Загальні основи педагогіки
Нумерація сторінок ВКР
Ж?не жоспарлау
ЗВ'ЯЗОК ПЕДАГОГИКИ з іншими науками
ТРАДИЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ (ЕМПІРИЧНІ) МЕТОДИ
Лекція № 1. Педагогіка як наука
Лекція № 37. Методи усного викладу
неврози
Оцінка результатів педагогічної практики
Наочно-дієве мислення.
розвиток уваги
Характеристика звуку. Звук [а] - голосний.
Заняття 5. Звук [і] я буква Ії
Корекційна робота при ДЦП
Лекція № 82. Фізичне виховання
Корекційна робота з дітьми з важкими порушеннями розвитку
Лекція № 58. Поняття про засоби навчання
ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВА ІДЕАЛІВ ВИХОВАННЯ
Сериация.
Курсу очного та 4 курсу заочного відділення
Курсу очного та 5 курсу заочного відділення
укладачі
цивільні якості
майстерність вчителя
розуміння дитини
Примітки
Методи діагностики, фіксація і оформлення їх результатів.
Підручники і посібники
Аналіз праці вчителя
Загальний підхід до управління конфліктними ситуаціями
Реалізація проблемно-розвиваючого навчання
Методологія педагогіки. Рівні методологічних знань
педагогічна майстерність
Розлади слухових функцій 3 сторінка
Засоби і методи педагогічного впливу на особистість
Прояв загальнолюдських цінностей у вихованні
Психологія виховання
Оптимізація педагогічної системи
Технологія проведення самостійної роботи учнів
Діагностика і оцінка навчальних досягнень школярів.
Вимоги до візуальніх ергономічніх параметрів и конструкції персональних комп'ютерів
Результати державної підсумкової атестації
ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ
Підходи до проблеми спілкування
Методика визначення ціннісного значення природи для людини
Сімейна Педагогіка в Ісламі 12 сторінка
Pair work. Make up and act out situations using the phrases and word combinations.
ESSENTIAL VOCABULARY
Професійно-педагогічні якості особистості
У ______ 2012 року
Перехід від навчання до навчальної діяльності
Цілепокладання і мотивація
Алгоритм організації діяльності колективу
Методичні рекомендації студентам, які готуються ДО ПРОВЕДЕННЯ МІКРОУРОКОВ
дитину
Штайнер Р. Як досягти пізнання вищих світів. Єреван, 1992. С. 124
Основні напрямки корекційної роботи
Лютий-квітень
Окремий випадок использование макросу VBA.
Тренінг і текст
Ситуації перевірки дорослого
Приклади УЧАСТІ РУК В екзерсиси
Обробка результатів методики
Глава 5. Голосування.
приватної
Інструкція до тесту
Характеристика основних особливостей вітчизняної системи освіти
Не кидати ПАПІРЦЯ НА ЗЕМЛЮ.
велика китайська стіна
біле пір'їнка
контрольний тест
Знанням своїх прав, обов'язків і відповідальності за їх недотримання
Методичні вказівки.
метод контролю
тестовий матеріал
ПЕРША ЧАСТИНА 5 сторінка
ДРУГА ЧАСТИНА 19 сторінка
Педагогічний процес як цілісне явище
Можливі цілі - це ті, які людина може поставити перед собою в області певної спеціальності.
причини аутизму
принцип наочності
ПРИНЦИП систематичність і послідовність
МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ВИХОВАННЯ
Поняття особистості. Індивід, лічностьсубьект
Глава 12. ЗАРУБЕЖНАЯ ШКОЛАМ ПЕДАГОГІКА
Принципи виховання та навчання в історії педагогіки
Позашкільна освіта.
Виникнення і розвиток середньовічних університетів
релігійна
Виникнення виховання як особливого виду суспільної діяльності
Оформлення результатів дослідження
Дайте психологічну характеристику дошкільнят з різними типами темпераменту. Визначте тактику педагога і батьків по відношенню до дошкільнятам з різним типом темпераменту.
VOCABULARY EXERCISES
на працевлаштування
Додаток 1
Як пізнавального процесу
Структура і види здібностей
Передмова
емоційні стани
Завдання для аудиторного роботи
Завдання для самостійної роботи
Раскиртіе суті кризи глобального освіти
Організація та керівництво Опис Наукова практикою
Вправа описано М. А. Чеховим в техніці актора: Чехов М. А. Літературна спадщина: У 2-х т. М .: Мистецтво. 1995. Т. 2. С. 183.
Методи і прийоми виховання
Взаємозв'язок Управлінськіх функцій
Библер В. С. Ідея культури в роботах Бахтіна // Одіссей. Зб. статей. М .: Наука, 1989. С. 43.
Аналіз даних бесіди
Загальні принципи виховання
принципи навчання
Структура безперервної освіти
Пленарні Засідання
Общепедагогические і дидактичні характеристики цілісного навчально-виховного процесу
Глава III. ЗАСОБИ ВИХОВАННЯ. 2 сторінка
М. Н. Полякова, А. М. Вербенець 6 сторінка
Індивідуальні значення невербального інтелекту
О.В. Безкровна, Г.В. Кондратьєва, Ю.П. Прокудін, Г.Ф. Терещенко
Організація виробничої практики
Практичні методи навчання
Індуктивний метод навчання.
АЗІАТСЬКА ЧАСТИНА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
новоутворення
Тематичний словник
Підбери узагальнююче слово
небесні явища
Пастка
Методична робота в школі як фактор підвищення педагогічної культури
СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ У ШКОЛІ
самозахист
Пропонована анкета по вивченню навчальної мотивації школяра (можна створити свою)
Тема 3. Розвиток системи соціально-педагогічної допомоги сім'ї та дитинства.
Гра «В гості прийшла лялька».
Значення контролю та оцінювання в педагогічній діяльності
Кількісний склад числа з одиниць.
Етапи проектної діяльності школярів
Цілі диференційованого навчання
схема 3
Особливості системи освіти і тенденції її розвитку в різних країнах
заняття 13
Навчальна мотивація
Завдання на розвиток метакогнітівного здібностей
дидактичні засоби
Методи навчання
Коментар для батьків
Наукова теорія композиції
Точка зору


перша | Попередня | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати