На головну

Математика

сторінка 68

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Знайти межі (не користуючись правилом Лопіталя).
Дослідити методами диференціального обчислення функції.
Знайти площу фігури, обмеженої заданими лініями. Зробити креслення.
Обчислити визначений інтеграл.
Визначити кількість дійсних коренів рівняння, відокремити ці коріння. Застосовуючи метод хорд і дотичних, знайти наближене значення кожного з коренів з точністю до 0,01.
Тема 3: Ємнісні Властивості гірськіх порід.
Тема 4: Потоки підземних вод.
Тема 2: Закони фільтрації.
Тема 1: Основи динаміки водних потоків. Струменіста модель руху Рідини.
Тема 5: Вихідні Диференціальні рівняння фільтрації
Методи розв'язання диференціальних рівнянь геофільтрації
Горизонтальних водозборів.
Фільтрація в зоне впліву одиночних
Фільтрація в зоне впліву гідротехнічніх споруд.
Природний однорідній потік при наявності живлення по площади.
Усталеніх одномірніх потоків підземних вод
Фільтрація в зоне впліву взаємодіючіх свердловин
За данімі режимних СПОСТЕРЕЖЕНЬ
Основи переносу вологих в зоне аерації
Особливості міграції підземних вод
За данімі дослідно-фільтраційніх ДОСЛІДЖЕНЬ
завдання
Теоретичні Відомості
НАДІЙНОСТЬ. ПОКАЗНИКИ НАДІЙНОСТІ
завдання
завдання
Додаток Б - приклад розв'язання задач
Приклад розв'язання типових задач
Практична робота №1
ББК 22.151.3
завдання 6
ДОДАТОК Б
ДОДАТОК В
ДОДАТОК А
КОЛЕСО зубчасті
А (109,44,35); В (61,12,127); З (29,107,14); D (92,79,120).
ДОДАТОК Д
Приклад рішення задачі лінійного програмування з використанням додаткових можливостей ms excel за допомогою надбудови «Пошук рішення».
Рецензент: В.Н. Гусаков, к.ф-м.н., Доцент
Рішення задачі лінійного програмування геометричним методом в ms excel.
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКІ
Відмінюванні ДУГИ КОЛА І ПРЯМОЇ
H: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40 мм
КОНСТРУКЦІЯ ЛІТЕР І ЦИФР
Масштаби (ГОСТ 2.302-68)
Формат (ГОСТ 2.301-68)
нанесення Розмірів
ЗАПИТАННЯ ДО САМОПЕРЕВІРКІ
Поділ кола на дванадцять рівніх частин
Відмінюванні двох прямих, ЩО ПЕРЕТІНАЮТЬСЯ
Поділ кола на Вісім рівніх частин
Поділ кутів на Рівні части
Поділ відрізка прямої на довільну Кількість рівніх частин.
Інтерференція світла
Діфракція
когерентність
Побудова збережений у лінзах
Повне Внутрішнє відбівання
Побудова зображення предмета у плоскому дзеркалі
Діфракційна решітка
Дісперсія світла
Взаємозв'язок ЕНЕРГІЇ и масі
Фотоефект и его закони
Відносність довжина и годині
види спектрів
Розкладання білого світла у спектр
Закони заломлених світла
Закони відбівання світла
Поняття механічніх хвиля. Поперечні и поздовжні Хвилі
Звук. ШВИДКІСТЬ звуку
резонанс
Затухаючі (згасаючі) коливання. Вімушені коливання
Коливання під дією пружної та квазіпружної сил
Гучність звуку
Вімушені електричної коливання. Змінний струм
принципи радіозв'язку
Шкала електромагнітніх Хвиля
трансформатори
Резонанс в електричних колі
Генератор змінного Струму
Імпульс фотона. Тиск світла
Про дуалізм світла
Склад ядер атомів. Ізотопі
Дефект масі. Енергія зв'язку ядер
Індуковане випромінювання. Принцип Дії лазерів
постулати Бора
Досліди Резерфорда
Радіоактивність
Камера Вільсона
Термоядерні Реакції
Поняття пружинного и математичного маятника, формули періодів їх коливання
Інші характеристики гармонічного коливання
Питома теплота плавлення
Питома теплота пароутворення
Теплофізичні характеристики Речовини
плавлення
Тверді тела.
Анізотропія
Рівняння теплового балансу
Електрична Взаємодія тіл та ее Особливості
Діелектрікі в електричних полі
Діелектрічна пронікність
Принцип суперпозиції полів
Напруженість електричного поля
Основний закон електрики - закон Кулона
змочуваності
Поверхнево натяг
Особливості молекулярного руху и міжмолекулярної взаємодії
Основне Рівняння МКТ газу
структура Речовини
дослід Штерна
Ізопроцесі в газах
література
Парціальній Тиск
Необоротність теплових процесів. Другий принцип термодінамікі
Внутрішня енергія Речовини
Адіабатній процес
Потенціал електростатічного поля
Електрична Ємність
Магнетизм макрострумів у провідніках
сила Ампера
Магнетизм мікрострумів у атомах Речовини
Індукція магнітного поля
Магнітне поле. експериментальні факти
Рамка зі Струм у магнітному полі
Речовини у магнітному полі
Аналогія между L и m
Енергія магнітного поля
Самоіндукція
Явіще електромагнітної індукції
магнітний потік
Виявлення магнетизму
транзистор
сила Струму
Закон Ома для однорідної ділянки кола. Електрична провідність и Опір
Енергія електростатічного поля
Різновиди конденсаторів. Ємність плоского конденсатора
Способи Збільшення ємності. Конденсатори
Носії опору в колах. з'єднання резісторів
Надпровідність
Вакуумні електронні лампи
Напівпровідніковій діод
Струму вакуумі. ЕМІСІЯ електронів. Вакуумні діод и тріод
Струм у газі
Струм в електролітах. Електроліз
Підготовка спектрометра
Частотно-польовий лок
Фільтрування та дегазація
Трубки для вимірювання та об'єм бланках
вибір розчинники
Вибір стандарту в ЯМР
оптимізація молока
система шим
Калібрування спектрометра
Радіочастотні імпульсі
Градієнтне шімування
Основні дефекти форми Лінії
процес шімування
фазового корекція
Підвищення розділення
спектрометр ЯМР
Імпульсне збудження
Розділ 2. Що передує отриманий спектру ЯМР
Дія імпульсніх градієнтів поля на поперечному намагніченість
Перенесення полярізації
детектування сигналу
Крітерій Найквіста
Фазові цикли, селекція сігналів
Підвищення чутлівості
Відбіті сигналі
квадратурного детектування
Час збору Даних и цифрове розділення
Сила радіочастотного поля
Методика визначення кута імпульсів
Аналіз вуглецевого спектру сполуки
Основні закономірності спектрів 19F?
Адітівні схеми обчислення хімічніх зсувів ядер 13С
Константи спін-спінової взаємодії ядер 13С-1Н
Кореляції хімічніх зсувів ядер 13С зі структурою молекули
Програми ОБРОБКИ спектрів
програма MESTREC
Типи дінамічніх систем
Обчислення констант швідкості обмінніх процесів
Дінамічні ЕФЕКТ в ЯМР
програма NUTS32
Програма ADVASP analyzer
Далекі КССВ.
Віцінальні КССВ.
Розділ 3. Інтерпретація спектрів ЯМР
Що містіть спектр ЯМР на ядрах 1Н?
Чутлівість
Форма Лінії и розділення
Кореляції Будови структурних фрагментів молекул з хімічними Зсув у спектрах на ядрах 1Н
Кореляції структурних фрагментів з вигляд сігналів у спектрах ПМР
Знаходження спектральних параметрів.
Гемінальні КССВ.
Аналіз складних спектрів ПМР
Аналіз спектру сполуки, что містіть домішки
Аналіз спектру чистої сполуки з неспівпадаючімі сигналами
Перенесення насічення


перша | Попередня | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати