Головна

Інформатика

сторінка 68

Каталог - Інформатика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Сімейство стандартів IDEF
Заняття 4. Графічна реалізація циклічного алгоритму
Заняття 5. Виконання блок-схем
Заняття 3. Графічна реалізація разветвляющегося алгоритму
Заняття 2. Графічна реалізація лінійного алгоритму
Заняття 1. Поняття блок-схеми. Основні види блоків
Очищення диска.
ТЕМА: "Робота з дисками. Форматування, сканування, дефрагментація дисків".
Форматування дисків.
завдання
Команда find і символи шаблонів для імен файлів
Лабораторна робота №5. Термінал і командна оболонка операційної системи
Лабораторна робота №4.Установка операційної системи Linux
Лабораторна робота №3.Ісследованіе файлових систем і управління файлами в ОС Windows
КОМАНДНИЙ РЕЖИМ.
Короткі теоретичні відомості
Control Center
Використання вікон
Компоненти робочого столу KDE.
Динаміка процесів - команда top
Сценарії в Linux. Активні і фонові процеси
Основні команди
Лабораторна робота №1.Установка сучасної операційної системи Windows. Склад системного програмного забезпечення ОС Windows
Організація проведення лабораторних робіт
Оформлення журналу звітів з лабораторних робіт
ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ
прикладні програми
Застосування об'єктно-орієнтованого підходу до розгляду захищаються систем
Недоліки традиційного підходу до інформаційної безпеки з об'єктної точки зору
Про необхідність об'єктно-орієнтованого підходу до інформаційної безпеки
Поняття інформаційної безпеки
Порядок виконання роботи
область перегляду
Методичні вказівки
Розробка схем взаємодії традиційних телефонних мереж і мереж NGN
Канал в пакетної мережі оператора (Frame Relay, ATM)
Фізична виділена лінія зв'язку
комутований доступ
Послуги операторів зв'язку для створення корпоративних мереж передачі даних
Можливість збереження власної IP-адресації
L2 VPN канал (зазвичай Metro Ethernet)
Вивчення моделі оптичної мережі доступу PON
Вивчення структури організації послуг IP телефонії
Практичне заняття 3
Рекомендації по вибору рішення
Доступ в Інтернет
Основні вимоги
З А Г А Д Н А К А З
Основні теоретичні положення
Перейдіть на третє термінальний пристрій. Визначте можливість цього користувача працювати з Вашим файлом, для якого Ви змінили призначену для користувача приналежність.
Зміни прав).
Забезпечення безпеки
Завдання 10. Робота з мережевими утилітами
Переміщення і копіювання файлів
Порядок виконання роботи
вибір елемента
створення нової панелі
дерево каталогів
Короткі теоретичні відомості
Налаштування сервера ssh на сервері
Завдання 2. Запустити консоль Linux і увійти в систему під користувачем root.
Завдання 5. Ознайомтеся з файловим менеджером Midnight Commander.
Лабораторна робота №10 Управління користувачами і забезпечення безпеки в ОС Linux
Віддалений доступ з Windows-клієнта
CMDCMDLINE% - Приймає значення рядка, яка викликала командний процесор.
A) Ознайомтеся зі специфікацією команди SUBST.
CD% - Приймає значення рядка поточного каталогу.
Склад і структура ЕІС. Функціональні підсистеми.
Технологія проектування ІС і її компоненти. Вимоги, що пред'являються до технології проектування.
Каскадна модель життєвого циклу ІС. Гідності й недоліки.
Типове проектування ІС. Методи типового проектування. Поняття ТПР.
Методології моделювання предметної області. Функціонально-оріеннтірованний підхід. Об'єктно-орієнтований підхід. Гідності й недоліки.
Моделі життєвого циклу, що використовуються при итеративной розробці ІС.
Спіральна модель життєвого циклу ІС. Гідності й недоліки.
Загальна характеристика проектів впровадження ІС. Статистика успішності ІТ-проектів, джерела проблем і чинники успіху.
Призначення і склад методологій впровадження ІС. Компоненти методологій. Типові етапи.
Методологія MSF. Особливості методології. Моделі і дисципліни.
Учасники проекту, їх завдання і відповідальність.
Особливості проектної діяльності. Стандарти управління проектами.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 1 сторінка
Перелік питань для здачі заліку
Інформаційний лист № 45-2010
Вартість столу з зубчастої передачею становить 15т.р.
Коротка характеристика використовуваних технічних засобів і програмного забезпечення
Опис організаційної структури та напрямів діяльності
Захист від комп'ютерних вірусів
McAfee Virus Scan
Визначення і класифікація комп'ютерних вірусів
Порядок проектування захисту
Основні принципи проектування захисту
Методичні вказівки
Порядок виконання роботи
Порядок виконання роботи
Вступ
ОРЕЛ 2008
Ідентифікація та встановлення автентичності інформації на засобах її відображення і друку
Вибір носіїв кодів паролів
Атаки на рівні мережі
Сучасні методи ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
Атаки на рівні ОС
Атаки на СУБД
Інформаційно-обчислювальний комплекс
Обмеження доступу.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ ДІЙСНОСТІ ОБ'ЄКТА (СУБ'ЄКТА)
Ідентифікація та встановлення автентичності особистості.
Криптографічне перетворення інформації
Поділ привілеїв на доступ до інформації
Контроль доступу до апаратури
Способи несанкціонованого доступу до інформації через технічні засоби
Властивості інформації та вимоги до її захисту
Види і форми подання інформації. Машинне подання інформації
ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТ ЗАХИСТУ. НЕОБХІДНІСТЬ І НАПРЯМКИ ЗАХИСТУ
Інформаційна власність. правовий захист
Випадкові і навмисні загрози безпеки інформації
Класифікація загроз безпеки інформації
Інженерно технічний захист

Порядок виконання роботи
ДЛЯ ДРУКУ
Оформлення продажу в 1С.
Порядок виконання роботи
Методичні вказівки

Порядок виконання роботи

Порядок виконання роботи
Методичні вказівки
Властивості елементів, керованих за допомогою CSS
Основні елементи таблиць стилів CSS
Класи і ідентифікатори стилів
спадкування стилів

Домашнє завдання
Електромагнітний захист
Активний захист
Антивірусні програми та вірусна захист
Вступ
Забезпечення збереження інформації в автоматизованих системах
інформація
Загрози безпеці інформації в автоматизованих системах
Основні можливості ОС Windows 10
Опишіть склад системи меню ОС Windows 10
Перерахуйте основні можливості файлової системи FAT
Використовуючи кошти ГІП, складіть опис основних ресурсів пам'яті комп'ютера (оперативної пам'яті, файлові системи, тому, розділи) працює під управлінням ОС Windows 10.
Як зробити пошук інформації про терміни і елементах середовища Windows 10
Математичне моделювання
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І ЗАГАЛЬНА КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ АБО імітаційні моделі
Постановка задачі.
Життєвий цикл Уніфікованого процесу розробки програмного забезпечення.
Компоненти доступу до БД.
Базові поняття реляційної моделі даних.
Інформаційні системи
Самара, 2015 р
Основи технології СОМ.
Вибірка. Синтаксис оператора SELECT
Методологія проектування, методи, нотації.
Потоки робіт і моделі в рамках Уніфікованого процесу розробки програмного забезпечення.
Проект. Проектування. Життєвий цикл.
базові поняття
Гідності й недоліки
Модель предметної області
Бізнес модель
пропозиція HAVING
Запит. Синтаксис мови SQL.
Використання агрегатних функцій
Внесення змін до бази даних
Правила формування відносин.
Самостійна робота
Завдання 1.
Лабораторна робота №18
Головне меню або Меню програм
Завантаження системи з дискет
Налаштування панелі задач
Лабораторна робота № 20
Самостійна робота
Лабораторна робота № 23
Лабораторна робота № 24
Самостійна робота
Самостійна робота
Лабораторна робота № 21
форматування дисків
Until list1
додаткові відомості
Самостійна робота
зберігання реєстру
типи даних
структура реєстру
Лабораторна робота № 15
Самостійна робота
Read name
Test [-rwfds] file
Echo $ str
Echo $ 1 $ 2 $ 9
Лабораторна робота №16
Самостійна робота
Лабораторна робота № 25
індивідуальні завдання
Основні операції і відповідні їм функціональні клавіші
Простота і ефективність в експлуатації і супроводі.
Архітектурна переносимість операційної системи.


перша | Попередня | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати