На головну

фінанси

сторінка 460

Каталог - Фінанси на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


У вигляді комісійних зборів (винагород) при проведенні операцій з валютними цінностями;
Від депозитарного обслуговування клієнтів;
Витрати визнаються такими у тому звітному (податковому) періоді, до якого вони належать, незалежно від часу фактичної виплати коштів і (або) іншої форми їх оплати.
Класифікація доходів і витрат банку, і дата їх визнання з метою оподаткування
податкові ставки
Податок з доходів фізичних і податкова база
Теми дипломних робіт
завдання 8
завдання 9
завдання 7
завдання 6
завдання 3
завдання 4
завдання 10
завдання 11
завдання 15
завдання 16
завдання 14
завдання 21
завдання 12
Завдання 1
Тема 1.3. Аналіз показників економічної ефективності і окупності довгострокових інвестицій
завдання 17
завдання 27
завдання 16
завдання 15
завдання 14
завдання 26
Методичні рекомендації до завдання 22
завдання 7
Тести по темі 1.2
завдання 6
завдання 5
завдання 4
Тести по темі 1.3
Завдання 1
завдання 20
завдання 2
завдання 3
Завдання 1
Тема 1.5. Аналіз і оцінка ризику в довгостроковому інвестуванні
завдання 2
завдання 13
завдання 12
Нормативно-правові акти
завдання 28
Додаткова література
Тема 1.1. Дисконтування та оцінка вартості капіталу - базові інструменти інвестиційного аналізу
Завдання 1
Індивідуальна САМОСТІЙНА РОБОТА
завдання 2
завдання 3
завдання 9
завдання 11
завдання 7
завдання 6
завдання 4
Тезаурус.
Б) Реклама
Хід практикуму.
А) Маркетинг
ВИТРАТИ
Опис гри (II етап)
Характеристики ТОП клієнта
Як вибирати рекламні носії
Завдання для груп
Маркетингова інформація
РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
хід гри
Тест на підприємницьку здатність
Вправа 9. до теми Протиріччя
Завдання № 2
ДОДАТОК
Облік додаткового капіталу
Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з формування і використання власного капіталу організації
Упражнеий 1 до теми Ідеальне звичайно рішення
Зміст
Підбір відповідних за змістом слів в різних пропозиціях
Вибір визначень, що характеризують бізнесмена
Вибір визначень до професій
Вибір визначень до дієслів
тест 1c
Підбір визначень до різних типів менеджерів
Підбір до іменником відповідних їм синонімів
A) free b) cheaply c) giveaway
E) resources j) businesses
A) interest b) dividends c) salary
A) production b) delivery c) control
Підбір до дієслів відповідних їм антонімів
Російський досвід управління якістю
Дешевше робити добре з першого разу.
Менеджмент якості в Європі
Менеджмент якості в Японії
Менеджмент якості в США
Практичне заняття №3
Додаток А до практичного заняття №3
Схема процесу і процесного підходу
Петля і спіраль якості
Практичне заняття №4
Політика американської фірми в області якості
Прийняття рішень на підставі фактів
Практичне заняття №2
Додаток до практичного заняття №1
Практичне заняття №1
Січня 11 дня 1723 року
Практичне заняття № 5
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ ОБРОБКИ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ
Додаток А до практичного заняття № 6
ПОРЯДОК ПОБУДОВИ ТА АНАЛІЗУ гістограми
Практичне заняття №6
Контроль якості обслуговування
Контроль параметрів роботи ОПС
Основні положення і формули
Позабіржові похідні інструменти.
Властивості похідних фінансових інструментів.
Етапи розвитку ринку похідних фінансових інструментів.
Сегментація ринку.
Сегментація по конкурентам
Етапи вибору цільового ринку.
Позиціонування товару.
Товар - його якості і характеристики
Життєвий цикл товару
Трирівнева концепція товару
За купівельним звичкам
Концепція життєвого циклу товару
Створення нового товару
V. Схема вибору марки товару споживачами
Етапи виготовлення нового товару
Організація продажу товарів кінцевому споживачеві
Організаційні форми каналів розподілу
Маркетингові рішення роздрібного торговця
прямий маркетинг
Маркетинг в комп'ютерних мережах
Дл досягнення цілей потрібно певну поведінку працівників, матеріальні, трудові і фінансові ресурси.
Визначення цілей здійснюють менеджери вищого рівня, як правило, керівники організацій.
Області і цілі діяльності підприємства
Зустрічаються і інші класифікації функцій.
Взаємозв'язок завдань управління, функцій і результатів їх дії
Конкретні функції менеджменту визначаються специфікою та особливостями діяльності підприємств.
Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища, потенціалу підприємства;
цільове управління
Принципи побудова организации, что полягають в первінності функцій и вторінності Структури передбачають Виявлення складу та змісту функцій управління ОРГАНІЗАЦІЙ.
ВИБІР КАНАЛІВ ЗБУТУ
Форми залучення фінансових ресурсів
казначейські векселі
Німеччина
Державні цінні папери європейських країн і Японії
Державні цінні папери США
Поняття і особливості державних цінних паперів
Франція
Види і загальна характеристика Російських ДЦП
Державні облігації, що розміщуються на світовому ринку (єврооблігації).
Типи партнерства ринкових суб'єктів
Склад, порядок складання та подання бухгалтерського звіту.
Якісні характеристики бухгалтерської звітності
Вимоги, що пред'являються до бухгалтерської звітності.
Публічна бухгалтерська звітність: її користувачі, адреси та терміни подання
Концептуальні засади та нормативне регулювання бухгалтерської звітності.
Дивізіональна структура, організована за продуктовому принципу.
Адаптивні структури управління.
Дивізіональна структура, організована за територіальним принципом.
Тема 1. 3. Організаційна структура підприємства.
вступні вказівки
Завдання для практичних і лабораторних робіт
Визначення пріоритетності проектів
Визначення програми інформатизації
Затвердження тем робіт
Вступ
ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ.
Від реалізації собівартість прибуток податки
Спотворення відомостей про прибуток
Порядок формування прибутку звітного періоду включає в себе кілька етапів.
Інші надходження до державного бюджету України.
Центральне місце в системі доходів держави посідають доходи бюджетів держави.
МЕНЕДЖМЕНТ У підприємництво
Друга функція: побудова управлінської структури фірмиі організація її функціонування.
Четверта функція менеджменту: мотивація (спонукання) підлеглих до ефективної роботи.
П'ята функція менеджменту: контроль.
СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ відведених ЧАС
Загальна характеристика доходів державного бюджету.
ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ.
Організаційно-комерційна діяльність
Консалтингові послуги
Залежно від характеру торгівлі.
Залежно від товарного асортименту.
За рівнем обслуговування.
Маркетингові послуги
Посередники в маркетингової (торгово-збутової) діяльності. Товарні біржі.
Основи маркетингової діяльності на виробничих підприємствах.
Джерело проблем - внутрішнє середовище компанії
час кризи
Шляхи подолання зовнішніх криз
до кризи
типологія криз
Виникнення і розвиток кризи
після кризи
Глава III. Обгрунтування і вибір стратегії на конкретному прикладі
Маркетингові дослідження.
ABSTRACT


перша | Попередня | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати