На головну

Будівництво

сторінка 64

Каталог - Будівництво на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Поняття і склад загальновиробничих витрат
Фінансове забезпечення діяльності організації
Загальна характеристика податків, їх функції та класифікація
Види і структура капітальних вкладень
Ризики при фінансуванні науково-технічних проектів
Виробнича програма та виробнича потужність в капітальному будівництві.
Елементи оподаткування. Податкова політика держави.
Податкова система РФ, її основні принципи
Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах.
Класифікація витрат, що включаються в собівартість продукції
промислового підприємства
Мотивація і оплата праці персоналу
Поняття трудових ресурсів і кадрового складу
Страхування ризиків
Організація і фінансування інноваційної діяльності.
Екологічний фактор в розміщенні виробництва
Маловідходна і безвідходна технології та їх роль в захисті довкілля
Показники ефективності інвестиційних проектів
Інвестиційний проект та інвестиційний цикл
Інвестиційна політика підприємства.
спеціалізація виробництва
виробниче кооперування
концентрація виробництва
Кошторисна документація.
Порядок складання кошторису
Визначення сумарних капітальних вкладень
Визначення щорічних експлуатаційних витрат
Економічна оцінка інвестиційного проекту
В). Ціна реалізації 1 ц продукції.
Органи державної реєстрації, їх функції та структура
Кредит і його форми. Принципи кредиту.
Суттєвою характеристикою нерухомості є її цільове призначення або дозволене використання.
Характеристика нерухомості як товару
Фактори, що впливають на вартість нерухомості.
Угоди з нерухомістю. Види угод з нерухомим майном.
Принципи оцінки нерухомості
Інфраструктура і механізм функціонування ринку нерухомості
Порівняльний (ринковий) підхід
Г) Готова до реалізації продукції і грошові кошти підприємства.
Б) Система заходів щодо забезпечення кожного робочого місця персоналом
Б) Це здатність конкретного праці виробляти певну кількість
Г) Це надання у тимчасове користування майна відповідно до договору за певну плату.
Б) Це доцільна діяльність людини.
Об'єкти, що належать до нерухомого майна і їх класифікація
Одинична розцінка.
Форми і системи заробітної плати робітників.
Структура кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт.
Форми простого і розширеного відтворення
Облік і оцінка основних фондів. Відтворення ОФ.
Заходи проводяться в підготовчий період будівництва.
Види вишукувальних робіт в будівництві.
Правила роботи на ринку електроенергії і потужності
Економічне обгрунтування модернізації і реконструкції ГЕС.
Економічне обгрунтування будівництва ГЕС
Класифікація будівельних організацій. Саморегулюючі організації.
Розрахунок розподілу парціального тиску водяної пари по товщині конструкції
Термічний опір замкнутої повітряного прошарку
Основні організаційні форми капітального будівництва
будівельного підприємства
Економічна оцінка інвестицій в дорожньої отрасл
інвестиційної діяльності
Суб'єкти інвестиційної діяльності
У дорожньому будівництві
Загальна організаційна схема процесу підрядних торгів
Сучасна методична та кошторисно-нормативна база визначення вартості будівництва
СКЛАД І СТРУКТУРА кошторисної ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА
Особливості ціноутворення в будівництві
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРТИЗИ ОБГРУНТУВАНЬ ІНВЕСТИЦІЙ
автомобільних доріг
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙ
будівельних робіт
ВИДИ кошторисної документації
А. Виробничі оборотні фонди
ДЖЕРЕЛА ОСВІТИ оборотних коштів
Склад іструктура оборотних коштів
Фінансове забезпечення капітального будівництва
Методи визначення вартості будівництва
Нормування оборотних коштів
Показники ефективності використання оборотних коштів
Цілі матеріально-технічного забезпечення
ШЛЯХИ ПРИСКОРЕННЯ оборотності оборотних коштів
Формування собівартості в ВКГ.
Нормативна база управління ВКГ
Структура управління підприємства ВКГ
Основні фонди підприємств ВКГ та показники їх ефективності
Лізинг, його використання, перевага і недоліки.
Тендерні торги. Порядок проведення конкурсу підрядних торгів
Першочергові заходи щодо розвитку ВКГ
Афіни. Фасад, розріз СТОА Аттала на агори.
Територіальний розвиток та основні ансамблі древнього Володимира.
Аналіз ансамблю Афінського акрополя.
Значення зиккуратов в ансамблях міст Дворіччя.
Ансамбль пірамід в Гізі.
Другий етап розвитку
Населені пункти первісних патріархальних громад і їх відмінності від стародавніх міст.
В залежності від об'єкта оподаткування та взаємовідносин платника і держави можна виділити прямі та непрямі податки.
Податкова система, загальна характеристика. Основні види податків.
Кошторисна вартість будівельних робіт.
Накладні витрати складаються з п'яти груп.
Показники економічної ефективності капітальних вкладень.
Фізичний і моральний знос основних фондів. Методи обліку.
Відновлювальна вартість.
Взаємовідносини замовника і підрядника.
Концентрація і спецілізація.
Функції та види прибутку в будівництві.
Для будівництва, рівень рентабельності
Зниження накладних витрат від скорочення термінів будівництва.
Зниження прямих витрат за статтями
Види собівартості.
Склад оборотних коштів.
Склад і структура оборотних коштів.
Складання виробничої програми будівельної
Розрахунок виробленої будівельної продукції по
Розрахунок збільшення прибутку при зміні кожного
Графік беззбитковості
Розрахунок незавершеного будівельного виробництва на кінець кожного кварталу
Визначення вартості робіт по монтажу стінових панелей
Розрахунок відомості договірної ціни на монтаж стінових панелей
Визначення кошторисної вартості робіт з виробництва бетонних робіт стрічкового фундаменту
Розрахунки по складанню зведення вартості робіт по виробництву бетонних робіт стрічкового фундаменту
Розрахунок комплексу заходів щодо поліпшення організації праці та виробництва
Практика в світовому суді
Практика в прокуратурі.
Практика на підприємстві
ПОЗОВНУ ЗАЯВУ
Представники адміністрації міського округу Балашиха
В ході громадських обговорень були порушені ряд питань.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КРЕСЛЕНЬ.
ПІДРАХУНОК техніко-економічних показників.
Специфікація до схеми розміщення елементів кроквяної даху.
Кут нахилу даху.
Характеристики елементів кроквяної конструкції.
Покрівлі з азбестоцементних хвилястих листів.
Трикутне слухове вікно.
Проектування перекриття по дерев'яних балках.
Специфікація на горищне перекриття.
Проектування збірного залізобетонного перекриття.
Специфікація елементів фундаментів.
Розкладка фундаментних блоків.
Проектування ганку.
Віконні і дверні отвори.
Особливості скатних дахів.
Конструктивні елементи наслонних стропильних систем.
Специфікація перемичок
Специфікація столярних виробів.
Розрахунок на природне освітлення приміщень.
Розрахунок глибини закладення фундаменту.
Глибина закладення фундаменту.
До базису осях.
Конструктивні рішення.
Технологічна карта роботи над проектом.
Склад курсового проекту.
Теплотехнічний розрахунок зовнішніх стін.
Приклад теплотехнічного розрахунку.
Міжкімнатні перегородки з склоблоків.
Міжкімнатні перегородки з гіпсокартонних листів.
Цегляні міжкімнатні перегородки.
Міжкімнатні перегородки з піноблоків гіпсових плит.
Пристрій вентиляційних та димових каналів.
Визначення площі підошви фундаменту з умови обмеження напружень по ній (по розрахунковому опору)
За вул. Доронінской в ??місті Вологді, включаючи оснащення будівлі обладнанням, меблями та інвентарем.
Вимоги до якості і безпеки робіт
Умови виконання робіт
Навантаження, які діють на фундаменти
Характеристики грунтів основи
Розрахунок пальового фундаменту по деформацій
Методичні вказівки
Аналіз інженерно - геологічних умов будівельного майданчика
Визначення розрахункових навантажень і розрахункових характеристик ґрунтів
Розрахунок опади фундаменту
Визначення розрахункового опору палі
Перевірка тисків під підошвою фундаменту
Визначення розрахункового опору грунту основи по міцності грунту основи
Проектування фундаментів на природній основі
Політика ліквідації куркульства
Перехід до форсованої колективізації
індустріалізація
СТУПЕНЯ РОДИННОГО, ЗАГАЛЬНОВИЗНАНІ у російській НАРОД
ДОДАТОК
ТРИ СКЛАДОВІ СІМ'Ї
Перелік нормативних документів, що застосовуються при виконанні дорожніх робіт.
Вимоги, що пред'являються до використовуваних матеріалів при виконанні робіт з ремонту вулично-дорожньої мережі.
крупноуламкові грунти
Найпростіші методи самостійного визначення деяких видів грунту
підстави фундаментів
пальових фундаментів
типи фундаментів
штучні підстави
Грунти, що використовуються в якості природних підстав
періодизація індустріалізації
Класифікація машин з динамічними навантаженнями.
Розрахунок стійкості фундаменту на дію сил морозного здимання.
Класифікація вічній грунтів.
Усунення грунтах властивостей грунту.
Розрахункові схеми підстав при розрахунку осідань фундаментів.
Типи Грунь по просідання і методи їх визначення.
Фундаменти в витрамбованних котлованах.
Пальові фундаменти. Класифікація та різновиди паль. Методи занурення.
Гідроізоляція фундаментів і підземних приміщень. Деформаційні шви і уступи.


перша | Попередня | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати