На головну

Психологія

сторінка 65

Каталог - Психологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Онтогенез як процес розвитку індивідуального організму. Вікові, статеві, конституційні і нейродинамические особливості людини.
Психологія
Види СОЦІАЛЬНОГО управління
Форма аналізу господарського профілю основних конкурентів
Дві ворони що злетіли (upside-gap two crows)
Е. Демінг в 1950 р сформулював наступні основні постулати управління якістю.
Чайка на ім'я Джонатан Лівінгстон
Умовиводи дитини і розуміння ним причинності
ТЕОРІЯ ПАМ'ЯТІ
психіка людини
Оціночний лист тіста Лірі
Психодіагностика брехні допитуваного
ТЕМА 11. Психологія огляду місця події та обшуку
Перевірте себе!
Глава 8 Розвиток творчих здібностей
ФРАНЦІЯ
Заняття 7.14 ПРЯМИЙ (ВІЛЬНИЙ) асоціативні ТЕСТ
Виявлення в почерку поступового розвитку здібностей і покликань людини
Тема 5. Категорії діяльності та спілкування в психології.
V. ПАМ'ЯТЬ
Механізми психологічного захисту
Коротко охарактеризуємо основні етапи проведення експерименту.
Тема 5. Створення допомагають відносин в консультуванні
Проблема порогів чутливості
Глава 1. Підстави когнітивної психології
Тема 12. Знайомство і з'ясування запиту клієнта
Основні характеристики інформації.
Вибір критерію в стані невизначеності.
Схема функціонування системи управління
ВНУТРІШНЯ ПОЗИЦІЯ І РОЗВИТОК
Історично обумовлені реальності існування людини.
Тема 16. ОПІКА І ПІКЛУВАННЯ
Функціональний підхід в дослідженнях пам'яті
ІГРИ ТА ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Додаткова 6 сторінка
Взаємозалежність соціології та теорії соціальної роботи в діяльності по захисту інтересів працівників освіти і учнів
Етичні норми роботи з клієнтом
Основні форми практичної роботи соціального психолога з мезагруппамі в контексті міжгрупових відносин
Позиції психолога-практика при роботі з клієнтом
КЛАСИФІКАЦІЯ НАУК
Когнітивні стилі в структурі індивідуальності
Кінезіології на уроках ФІЗКУЛЬТУРИ
Тест Павлова І.П.
ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ НАОЧНІСТЬ В НАВЧАННІ іншомовного говорінню як вторинної вміння
Дедукція і індукція
Порушення динаміки розумової діяльності
Дослідження інтелекту в контексті проблеми навченості
стереотип
Частина друга. Сновидіння 4 сторінка
КОРОТКЕ ПІСЛЯМОВА
Відповідальність помічника судді
зорове сприйняття
Бачків І. В. 5 сторінка
Розлади психічних процесів
Функції та моделі комунікації.
Механізми індивідуально мінливого поведінки
Довідкові матеріали і наочні посібники КДП МВЛ
Методологія дослідження впливу спадковості і середовища
Самопрезентація у тварин
Психологічні впливу в рекламі і проблема вибору
А. Психіатрична соціальна робота.
Фрейд і його послідовники.
Праця і формування свідомої діяльності
Види спілкування 2 сторінка
Соціальні та біологічні складові нормального і аномального розвитку людини
характер
Самооцінка, рівень домагань і фрустрації у трудовій діяльності
Акцентуації характеру.
Труднощі е управлінні трудовим колективом і їх подолання
Трудовий колектив і його структура
Глава 8. Біологічні ОСНОВИ РОЗВИТКУ
Глава 16. економічних факторів В ТРАНСФОРМАЦІЇ ЖИТТЄВОГО СЦЕНАРІЮ ЛЮДИНИ
Людина-допомагає »- філософські підстави альтруїстичної поведінки
Досягнення і проблеми неоструктуралізма
Глава 12. Когнітивний розвиток
Основні властивості ПРАКТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА 291
Безпосередній досвід як предмет психології
ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ
Загальне уявлення про увагу. теорії уваги
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 61
функції уяви
ВІД АВТОРА
відсталих дітей
Типові прояви емоційних станів 3 сторінка
Рекомендації щодо виконання самостійної роботи
Психологічні стани людей, які втратили роботу.
Завдання з методичними рекомендаціями щодо їх виконання
властивості характеру
З двох приватних суджень не можна зробити ніякого висновку.
Макрорівень цінностей соціальної роботи
IV. Визначте, яке завдання взаємодії з практичним психологом поставив перед собою клієнт.
Психологія тактики розслідування групових злочинів
Домогосподарства.
Перевірте себе!
Н. А. Бернштейн
Розвиток особистості
Заняття 8.2 САМООЦІНКА ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ
Соціальна ситуація розвитку
Провідна діяльність молодшого школяра
Розвиток особистості в ранньому дитинстві. Криза трьох років
Соціалізація як центральна проблема концепцій соціального навчання
Психологія, предмет її вивчення
на 2014/2015 навчальний рік
Межі індивідуально мінливого поведінки тварин
сприйняття часу
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ НА ОСВОЄННЯ ТЕХНІКИ Психологічне консультування
Проблеми і перспективи розвитку функціональної Структури ОРГАНІВ внутрішніх справ України
психологічні методи
Комунікативні інтенції. Стратегії та тактики мовного спілкування.
Глава 9. Соціальна психологія спілкування
Основні характеристики та класифікація информации
І § 4. Соціальний раОотннк і психолог
Вгору і вниз
Число проб, необхідних для осязательного впізнання предмета у дітей різних вікових груп
сприйняття структур
Мета й ефективність управління
Впливу реклами на споживача
Проблема функціональної асиметрії в нейропсихології
Тема 3. П'ятий період розвитку управлінської думки. Індустріальна епоха
Глава 16. Психологія відхиляється
Теорія нервової моделі стимулу
Психологічна і психолінгвістична характеристика письма і читання як видів мовленнєвої діяльності
властивості сприйняття
Специфічні особливості внутрішнього мовлення в інтерпретації школи Л. С. Виготського. Особливості формування внутрішнього мовлення в онтогенезі
Лідерство, керівні посади і стать.
Дія - основна одиниця аналізу діяльності. Дія - це процес, спрямований на досягнення мети.
Критерієм появи зачатків психіки у живих організмів є наявність чутливості
Сприймає діяльність людини. Її загальна характеристика
Боротьба двох полів зору
Основи психології нею
Види екстероцептивні відчуттів
СТАТЕВІ ВІДМІННОСТІ В РЕАКЦІЇ НА СТРЕС
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ Я-КОНЦЕПЦІЇ
Сприйняття, його види та властивості
Правила поведінки в конфліктах
Тест № 6 Тип темпераменту
Експериментально-психологічні теорії інтелекту
Діяльнісної-групове регулювання і попередження нестатутних взаємовідносин
Теоретичні основи і цілі психологічної допомоги, роль психолога, вимоги та очікування від клієнта, психотехніки в реальностной терапії У. Глассера.
Мовленнєвий розвиток від року до шкільного віку
І журнальних статей
Репрезентація і знання в штучному інтелекті
Випадок зв'язкових вибірок
Моделі розуміння мови
Частина III. Психічні стану і їх регуляція
Глава 6. Вітчизняна нейропсихологія - нейропсихологія нового
Частина IV. Психічні властивості особистості
Частина IV. Психічні властивості особистості
Частина II. психічні процеси
Приватно-стверджувальне судження: «деякі S суть Р». Наприклад, «деякі люди мають чорний цветкожі».
Частина I. Введення в загальну психологію
Частина I. Введення в загальну психологію
Частина I. Введення в загальну психологію
конструктивний праксис
Рекомендації по Патопсихологическое вивчення дітей раннього та дошкільного віку
Етапи розумового процесу
Параметри, що впливають на оцінку перспектив спільної роботи ситуації психологічної допомоги.
У XVIII ст. психологія розвивалася під впливом виникнення нових світоглядних уявлень.
Приклад завдання на встановлення послідовності
Контрольно-вимірювальні матеріали з дисципліни
Недержавний освітній заклад
Самопрезентація у древніх людей
Соціалізація і самопрезентація у дітей
Опредмечивание »потреб в маркетингу і рекламі
Введення в світ Фібоначчі
Психічні процеси та психологічні впливи
види відчуттів
Становлення психологічної допомоги як соціального інституту і професії
види відчуттів
когнітивна психологія
Вихід на російський ринок
управління кризою
Психологічна стійкість Я-концепції і механізми її підтримки
Людина і шоколад
Мак-Клелланд виділив 3 типи менеджерів.
Увага, його функції, властивості і види
види мислення
види уяви
Діспозіціонального теорія особистості (Г.Оллпорт).
стилі лідерства
Обговорення діагностичних можливостей соціометричною методики
Завдання з методичними рекомендаціями щодо їх виконання
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В пенітенціарній системі
ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ФАХІВЦЯ
Узлісся
Сексуальні реакції і копулятивний цикл
Група як об'єкт соціально-психологічних досліджень. Групові процеси.
Тенденції найдавніших уявлень про процес допомоги і взаємодопомоги
Оформлення теорії соціальної роботи до 1920 р
Оформлення християнських уявлень про допомогу ближньому
Вступ
Патологія волі.
Тема 4. Ефективність групової діяльності.
Основне джерело
Фізіологічні аспекти старіння людини
глосарій
Психологічні механізми уяви
Тема 16. Психологія діяльності арбітражного суду.
Тема 2. ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ домагань особистості


перша | Попередня | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати