На головну

Педагогіка

сторінка 172

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Додаткова
Тема: Актуальні Тенденції Реформування
Система освіти України
Особистість вчителя.
Видатні персоналії та їх Внесок у розвиток педагогіки
Форми навчання як дидактична категорія. Форми организации навчання, організаційні (основна и Допоміжні) форми навчання, освітні системи.
Мета и завдання педагогічного процесса.
Закони, закономірності, принципи и правила пед .. процесса.
Методи наукових педагогічних ДОСЛІДЖЕНЬ.
Педагогіка. Педагогічна діяльність.
Додаток 1
Додаток 3
Визначення основних зрозуміти.
Охарактеризуйте завдання розумово виховання.
кросворд
СТАДІЇ педагогіки
Народна педагогіка.
РОЗВИТОК педагогіки
СВІТСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ
Світська педагогіка.
лабораторні заняття
Методичні рекомендації до проведення заняття
Практичне заняття №2 - 4 рік.
Методичні рекомендації до проведення заняття
Додатки
Схема дослідження психологічної готовності до шкільного навчання
Зразкова тематика рефератів и доповідей
Самостійна робота
Методи науково-педагогічного дослідження.
Основні елементи педагогічного дослідження.
Мета, характер, ідеал національного виховання. Укр.нар.пед-ка про мету вих-ня
Роль Духновича, Грінченка, Ушинського у розвитку нац.пед.думкі
Напрямки структурного Реформування вищої освіти України з Огляду на Болонський процес
ЦІ проблеми становляться так бі мовити Деяк мартиролог Нашої вищої освіти.
ІІ. Порядок создания та повноваження атестаційніх комісій за
ІІІ. Організація та рядки проведення атестації
І. Загальні положення
Про погодження матеріалів Типового положення про атестацію педагогічних ПРАЦІВНИКІВ
IV. Умови та порядок прісвоєння кваліфікаційних категорій
V. Умови та порядок прісвоєння педагогічних Звань
VI. Рішення атестаційніх комісій за та порядок їх оскарження
Назвіть основні завдання педагогіки.
Список використаної та рекомендованої літератури
Моделі взаємодії педагогів з дітьми
На об'єктивні наслідки небажаних слів, дій, вчинків
Схема семінару - практикуму для педагогів ДНЗ
Ігри та вправи
Ігри та вправи
Ігри та вправи
Ігри та вправи
Ігри та вправи
Формування у дітей з алалією суб'єктивних відчуттів простору і просторових уявлень
Ігри та вправи
Формування у дітей з алалією суб'єктивних відчуттів течії часу і тимчасових уявлень
Ігри та вправи
вправи
Ігри та вправи
Ігри та вправи
Ігри та вправи
Обстеження тимчасових уявлень
Обстеження просторових уявлень
Характеристика експресивної алалії, як складної форми патології мовної діяльності
Вивчення просторово-часових уявлень у школярів з експресивною алалією
Посібник адресовано студентам, що вивчають алалія, логопедам і вчителям шкіл для дітей з важкими порушеннями мови.
Дистанційний етап - з 6.04 до 8.05. 2015 р
Для студентів, аспірантів і молодих вчених
Вбирає УМ.
У визнанні та самовизначенні (ідентичність).
ЛЮДСЬКИ ТЕНДЕНЦІЇ.
Вистав.
Групові вправи з будь-яким сенсорним матеріалом слід проводити після того, як діти ознайомилися з ним і освоїли його індивідуально.
СИНТАКСИС. РОБОТА З простих речень.
СЛОВНИКА.
КООРДИНАЦІЇ РУХІВ.
УВАГИ.
РАБOTA ПІД МУЗИКУ
ВПРАВИ
Технологія роботи класного керівника з родинами учнів
Діагностика ефектівності роботи класного керівника у Спеціальному навчальному закладі
Коордінація виховної ДІЯЛЬНОСТІ учителів
Робота класного керівника з учителями-предметниками
Напрями навчальної та виховної ДІЯЛЬНОСТІ класного керівника
Робота з учнямі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Класний керівник: вимоги до особистості, Функції та права педагогічної роботи
Погляди видатних педагогів на діяльність класного керівника
РОЗДІЛ 1.
З історії становлення и розвитку в Україні інституту Класна керівніків
Особливості творчих описів картин
Творча реконструкція байки глухими школярами
Ненавмисне запам'ятовування місць розташування предметів
Точність образів пам'яті
запам'ятовування предметів
Запам'ятовування речень і текстів.
Відтворює уяву у глухих дітей
Особливості запам'ятовування слів
Особливості відстроченого відтворення у глухих дітей
Запам'ятовування схематичних фігур
Сцена 1.
Психолого-педагогічне уявлення на ПМПК
Психолого-педагогічне уявлення на ПМПК
Неповне складання педагогічних характеристик.
Сцена 2.
Сцена 3.
Аналіз навчально-методичного комплексу розвиваючого навчання Занкова Л.В.
Узагальнення досвіду вчителя початкових класів
Сцена 5.
Вимога знань з дому: особистий досвід
Мій досвід вимоги знань з дому
Висловлювання наших попередників і їхнє ставлення до знання
А тепер коротко згадаємо про гідність і обов'язки придбання знання для кожного мусульманина і мусульманки.
Щоб читати на ньому Книгу Аллаха і вимовляти зікр (згадувати Всевишнього), використовуючи те, що наказано йому зі слів такбіри, слів тасбіха, ташаххуда і інших слів.
Знанням не є то, що вивчено, знання - це те, що приносить користь ».
Про син Адама! Ти перебуваєш з днів. Коли йде день, йде частина тебе ».
Так само давайте згадаємо про гідність того, хто отримує знання.
МАСАЖ ДОЛОНЬ
ВСЕ ВУЗЛИ переберіть
Частина I РУХУ, поєднується з РЕЧЬЮ
КОЖЕН ПАЛЬЧИК - спритний ХЛОПЧИК
Здрастуй пальчик, старший брат
повторення ритмів
Зразки завдань до карток-символів
артикуляційна гімнастика
НЕ циркачів І НЕ АРТИСТ - САМ СОБІ Я МАССАЖИСТ
ВІРШІ-НЕБИЛИЦІ
меблі Транспорт
Вірші для автоматизації та диференціації свистячих звуків
ВІРШІ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ І ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗВУКОВ
чистоговорки
Пріложеніе4.
тезаурус
Контрольні та атестаційні педагогічні вимірювальні матеріали (АПІМ) для перевірки поточних і залишкових знань студентів
Самостійна робота студентів
Додаток 1
Самостійна робота студентів
Система консультативно-діагностичної, корекційно-педагогічної, реабілітаційної роботи
Спостереження як основний метод науково-педагогічних ДОСЛІДЖЕНЬ.
Дефектолог Шишкова Маргарита Ігорівна
Тема 7. Методи опитування в соціально-педагогічному дослідженні
Компенсація і корекція. профілактика
Самостійна робота студентів
Психологічна характеристика основних типів порушень психічного розвитку
Самостійна робота студентів
Пропоновані вашій увазі маленькі казки були апробовані батьками і гувернерами в повсякденній роботі з дітьми старше трьох років.
ВЕЛИКИЙ МАЛЕНЬКИЙ
Варіант 2.
ВИСОКИЙ НИЗЬКИЙ
КРУПНИЙ - ДРІБНИЙ
ДОРОСЛИЙ - ДИТИНА
ТОВСТІ - ТОНКИЙ
ШИРОКИЙ - УЗКИЙ
ДОВГИЙ - КОРОТКИЙ
Варіант 1.
Поняття девіантної поведінки
Психологічні особливості особистості підлітка
Девіантна поведінка дітей
Корекція девіантної поведінки
Причини девіантної поведінки і психологічні чинники важковиховуваних підлітків
тестування
Соціометрія як метод дослідження міжособістісніх отношений в групі
інтерв'ю
Методи опитування
Сутність Поняття "форми организации навчання". Розвиток и становлення організаційніх форм навчання
Творчий учитель Постійно шукає шляхи вдосконалення уроку.
Міжпредметні - вінікають у навчальному процесі в результате между предметних зв'язків и зв'язку навчання з життям, вірішуються методами різніх предметів.
Урочні - умовно їх можна назваті Навчальна, вінікають безпосередно во время уроку, вірішуються колективно або індивідуально під керівніцтвом вчителя.
Проблемні ситуации створюють різнімі способами.
Во время будь-которого типу уроку вчитель застосовує Різні види навчальної роботи: фронтальну, групову, парну та індівідуальну.
Недоліки - пасівність окремий учнів, можлівість спісуваті.
Oslash; спріяє Формування пізнавальних якости, особливо, актівності, самостійності, інтересу до знань, а такоже розумово розвитку студентів.
Для реализации програмованого навчання Використовують СПЕЦІАЛЬНІ програмовані підручники и навчальні машини.
Третій вид важлівій для розвитку пізнавальної актівності та самостійності учнів.
Українська педагогіка Другої половини XVII - кінця XVIII ст.
Освіта і педагогічна думка в Україні Першої половини XIX ст.
Освіта, шкільництво и педагогічна думка в Україні у XX ст.
Освіта і педагогічна думка в Україні. во второй половіні XIX - на початку XX ст.
програма
Основна
Корекційної педагогіки З ОСНОВАМИ спеціальній ПСИХОЛОГІЇ
Пояснювальна записка
Понятійно - категоріальний апарат корекційної педагогіки
Взаємозв'язок корекційної педагогіки з іншими галузями знань
діяльності
Специфічні принципи корекційно-педагогічної діяльності
Самостійна робота студентів
Сутність корекційно-педагогічної діяльності з дітьми та підлітками
Принципи організації корекційно-педагогічної діяльності
ІІ. Мета, завдання, Зміст та основні напрями родинного виховання.
ІІІ. Родинні виховні заходи як форми віхованні педагогічної культури батьків.
Сценарій вечора "Родинне свято".
ВИСНОВОК
Старший дошкільний вік
Середній дошкільний вік
ПАМ'ЯТКА Орієнтовна структура заняття - експериментування
Орієнтовна структура заняття - експериментування
ВИДИ ЗАВДАНЬ І РОБОТИ СТУДЕНТА
Тема 7. Методи и засоби навчання.
Тема 3. Дидактика як теорія освіти и навчання.
сам. робота - 38 рік.


перша | Попередня | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати