Головна

Педагогіка

сторінка 169

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Тема: Закономірності и принципи навчання
Орієнтовна ТЕМАТИКА НАУКОВО рефератів
Тема: Психологія учіння студентів
Зв'язки з іншімі науками
варіант 5
Алгоритм аналізу виховного заходу
І. Зустріч
ІV. Дружні виховні стосунки
ІІІ. Створення виховного середовища
Зміст екзамену для студентів магістратури
Основні підручники і посібники
Сформулюйте правила, что забезпечують успіх спілкування. У чому Полягає ораторське мистецтво віступаючого?
Назвіть форми и методи сексуального виховання дитини. У чому Полягає соціалізація статевої поведінкі особистості?
Назвіть СКЛАДОВІ бінарної класіфікації методів навчання. У чому Полягає загальна стратегія Вибори методів и прійомів цілісного педагогічного процесса.
Екологічна культура особистості. Назвіть основні СКЛАДОВІ та шляхи формирование.
Назвіть основні види навчання (поясніть один Із них на вибір викладача).
ПИТАННЯ ДО екзамену
ПИТАННЯ ДО ДЕК ПЕДАГОГІГА 2015
Історичний факультет
ОГЕ13 домашня робота продовження
заняття №2
заняття №3
заняття №1
Особливості проведення занять з формування зв'язного мовлення у дітей з ЗПР
Особливості формування зв'язного мовлення у дітей з затримкою психомовного розвитку
Функціонально несозревшіе діти.
Ослаблені діти.
Дніпропетровськ - 2012
Мета та завдання навчальної дисципліни
Інформаційний ОБСЯГИ навчальної дисципліни
Тема 6. Безпека в комп'ютерних мереж.
Форма підсумкового контролю успішності навчання
Нестандартні діти.
Системно відстаючі діти.
Поняття про метод и прийом навчання
Проблема класіфікації методів навчання
Класіфікації за системним підходом
Класифікація методів навчання за ступенями самостійності учнів у здійсненні навчальної ДІЯЛЬНОСТІ
Розвиток мовлення дитини 4-5 роки
Звуки р-р
Характеристика методів навчання на Основі внутрішнього логічного шляху засвоєння знань
Характеристика методів стимулювання и мотівації навчально-пізнавальної ДІЯЛЬНОСТІ.
Проблема Вибори методів навчання
Характеристика методів контролю и самоконтролю в навчанні.
Система фізичного виховання школярів.
Основи естетичного виховання школярів. Використання народних традіцій в естетичних віхованні.
Завдання и Зміст екологічного виховання.
Основи морального виховання школярів. Проблеми моральних цінностей школярів в Працюю В. О. Сухомлинського «Серце віддаю дітям», «Народження громадянина».
Основи патріотичного та громадянського виховання школяра.
Самовиховання та перевиховання особистості.
Чи всяке об'єднання дітей можна назваті колективом? Які суттєві ознака колективу и Які его Функції?
В чому віявляється спеціфіка педагогічної ДІЯЛЬНОСТІ? Які компоненти віділяють в псіхологічній структурі ДІЯЛЬНОСТІ вчителя?
Обгрунтуйте основні компоненти змісту освіти візначте їхні Функції.
За якіх умів! Застосування методів заохочення и наказания є ефективна?
Формальні психологічні характеристики педагогічної ДІЯЛЬНОСТІ
Візначте основні шляхи реализации принципом зв'язку навчання з життям.
Візначте основні вимоги принципу науковості навчання.
Охарактеризуйте найбільш розповсюджені моделі розвитку отношений между особістістю и колективом.
Робота в таборі
Етапи програми табору
Зміст та форми взаємодії школи з батьками учнів. Школа - батьківщина.
Основи виховання неспріятлівості до вживання алкогольних та наркогенних Речовини. Концепція освіти «Рівний - рівному» относительно здорового способу життя.
Основи ДІЯЛЬНОСТІ позашкільніх освітньо-виховних закладів. Концепція позашкільної освіти та виховання.
Ігри у пріміщенні
Розважальні ігри
Рухліві ігри
Ігри на пляже
Спортивні естафету
Властивості ковалентних Сполука
Хімічна Реакція
Властивості іонніх Сполука
D. Mendeleiev et sa classification periodique des elements
теплові Реакції
Механізм Реакції
розчини електролітів
Принцип Ле Шательє
гетерогенність каталіз
Каталіз хімічніх реакцій
СУТЬ педагогічної компетентності
ЗМІСТ педагогічної компетентності
Професіонально - педагогічна культура вчителя
Сутність педагогічної ДІЯЛЬНОСТІ.
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ педагогічної компетентності
МОДЕЛЬ педагогічної компетентності
Мотиви, Які спонукають мене до самоосвіті
Професійний ріст вчителя
Предмет і завдання педагогіки вищої школи
Розвиток особистості як педагогічна проблема
Фактори розвитку та формирование особистості
Які Функції вчителя-вихователя в суспільстві?
Різноманітність течій зарубіжної педагогіки
Педагогіка як наука, ее становлення и розвиток.
Семінарське заняття 9
Семінарське заняття 10
Семінарське заняття 8
Семінарське заняття 7
Семінарське заняття 4
Семінарське заняття 6
КАРТА Самостійної РОБОТИ СТУДЕНТА
VІІ. Індивідуальна НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА
Основна
Додаткова
ХІ. ПИТАННЯ ДО екзамену
Загальні Критерії оцінювання Навчальних досягнені студентов
Шкала оцінювання реферату
Семінарське заняття 3
Досягнення учнів
Семінарське заняття 1
ІІІ. ПРОГРАМА
І. ОПИС ПРЕДМЕТА навчальної дисципліни
педагогіка ЗАГАЛЬНА
Самостійна робота 1
Самостійна робота 4
Самостійна робота 6
Бездоглядність підлітків та ее Наслідки. Що Робить підлітка важкий.
Задачі батьківського всеобучу
Змістовій модуль І.
Тема 1. Наука соціологія
Тема 10. Управління системою освіти
Розподіл балів оцінювання магістрантів Із навчальної дисципліни
І Н Д З до Тими № 5 Управління системою освіти
література
література
Стан и Тенденції розвитку педагогіки вищої школи
Структура вищої освіти в Україні
Особливості розвитку Вищих Навчальних Закладів України в XX - на качану XXI століття
Українська вища школа часів Центральної ради
Гуманістічна спрямо.
Елементи педагогіки давно світу
Функції та завдання вчителя в суспільстві
Взаємозв * язок з іншімі науками
Історія
Поняття про методи науково - педагогічних ДОСЛІДЖЕНЬ
Методичні рекомендації
ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В педагогічному КОЛЕДЖІ
Я.A. Коменський
С.Т. Шацький
II. Практико - перетворювальній блок
Заняття 5.
II. Практико-перетворювальній блок
III. рефлексивний блок
Вимоги до уроку
Заняття 9.
Заняття 9.
III. рефлексивний блок
II. Практико-перетворювальній блок
Заняття 8.
III. рефлексивний блок
Заняття 4.
III. рефлексивний блок
Заняття 1.
II. Практико - перетворювальній блок
III. рефлексивний блок
Заняття 3.
Я.А. Коменський
III. рефлексивний блок
Дидактика як галузь пед. ВШ
Методи Музична навчання
Методи виховання. Виховання, самовиховання, перевиховання.
Форми виховання и КТС.
Цілі задачі Зміст виховання.
Основна Організаційна форма навчання та Допоміжні форми навчання.
Методи навчання. Класифікація.
Дитячий колектив.
Класний керівник сучасної школи. Функції и напрямки роботи.
Екологічна освіта.
педагогічне спілкування
педагогічна майстерність
Інноваційні педагогічні технології: визначення класіфікації. Умови! Застосування.
Візначте основні підході до класіфікації методів навчання, поясніть, чим смороду зумовлені.
Дайте визначення Поняття «методи навчання». Доведіть, что смороду НЕ є тотожня засоби та формам организации навчання.
Дайте визначення понять «метод навчання», «прийом навчання», «засіб навчання», розкрійте їх Сутність та Взаємозв'язок.
Порівняйте Зміст освіти в середній школі країни, мову якої Ви вівчаєте, та в Україні.
Проаналізуйте шляхи Підвищення ефектівності сучасного уроку.
Сучасні Інноваційні технології навчання
Проаналізуйте основні наскрізні ключові компетентності учнів
Проаналізуйте ЗАГАЛЬНІ Критерії оцінювання Навчальних досягнені учнів в Україні та умови їх ефективного! Застосування
Візначте основні шляхи оптімізації домашньої навчальної роботи школярів.
Про ОБСЯГИ и характер Домашніх завдання учнів загальноосвітніх Навчальних Закладів
Які ви добре там, де типи нетрадіційніх уроків? Схарактеризуйте ознака, Які відрізняють їх від класичності? Наведіть конкретні приклади. Аргументи відповідь.
Запропонуйте шляхи оновлення змісту освіти в середній школі. Візначте Можливі шляхи запровадження зарубіжного досвіду в Укріїні.
Структура профільного навчання в навчальний заклад України
Розкрійте Поняття «процес навчання» та суть его структурних компонентів. Охарактеризуйте «Ідеально», на Вашу мнение, організованій процес навчання?
Візначте структурні компоненти навчального процесса, охарактеризуйте їх.
Яке значення, на Вашу мнение, має Активність особистості в ее власному розвитку.
У чому Ви Бачите Взаємозв'язок между навчання, виховання и освітою.
У чому Полягає двосторонній характер процесса навчання? Розкрійте структуру ДІЯЛЬНОСТІ шкірного з его суб * єктів.
На прікладі уроку іноз. мови (клас, тема на вибір) візначте шляхи реализации основних функцій навчання ..
Напрями Реформування змісту освіти в Україні
Доведіть, что дидактичні принципи стосують всех компонентів навчання, РЕГУЛЮЮТЬ ЇХ Функціонування.
Сутність и шляхи реализации Принципів індівідуалізації и діференціації навчання.
Принцип науковості. Принцип науковості є важлівім принципом навчання в сучасній школі.
конспект уроку
Система наукових знань.
Висновок
кросворд
Дидактика. Зміст навчання.
УДК 378.1
Щодо знань, умінь, Набутів унаслідок Вивчення дисципліни
Семінарське заняття 5


перша | Попередня | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати