На головну

Біологія

сторінка 1

Каталог - Біологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


БУДОВА, ВЛАСТИВОСТІ І ФУНКЦІЇ ГЕНОВ.
Матеріальні і духовні потреби
Зерноборошняних товарів: класифікація асортименту, хімічний склад і харчова цінність, показники якості, особливості умов і термінів зберігання.
Основні ароморфозів в еволюції рослин і тварин
Рибні товари: класифікація. Товарознавча характеристика консервів, пресервів, солоної і копченої риби. Показники якості та безпеки. Умови зберігання.
Людина як соціальна істота. Співвідношення соціального і біологічного в суспільстві
ІІІ Таран. ?ЙЕЛ ЖАМБАС С?ЙЕГІНІ? АНАТОМІЯСИ
Глава I. ХІМІЯ ЛІПІДІВ
М'ясні товари: класифікація. Товарознавча характеристика ковбас і м'ясних копченостей. Показники якості та безпеки. Умови та термін зберігання.
Тема 16. Гігієнічні вимоги до раціонального харчування. Оцінка добової меню-розкладки
ПОТІК генетичної інформації У КЛЕТКЕ. РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНОВ
ХІМІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ КЛІТИНИ
Плодоовочеві товари. Класифікація асортименту свіжих плодів, їх хімічний склад. Особливості оцінки якості, умови та терміни зберігання.
Товарні втрати: поняття, види та різновиди, причини виникнення, порядок списання.
Безпека продовольчих товарів: поняття, показники, нормативна база.
Свіжі овочі: поняття, класифікація, особливості хімічного складу, харчової цінності і оцінки якості. Умови та термін зберігання
Босан?аннан кейінгі кезе?ді ж?ргізу
Тема 17. Медичний контроль за організацією харчування в лікувальних установах. Обстеження харчоблоку лікарні
Ж?ктілікті? ерте мерзімін діагностікалау
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ клітині
Дослідження нуклеїнових кислот. Методи ДНК-діагностики
Різноманіття клітин. Прокаріоти і еукаріоти.
Тема 12. Гігієнічна характеристика лікарні
Результати еволюції: пристосованість організмів до середовища проживання, різноманіття видів
ОБМІН РЕЧОВИН (МЕТАБОЛІЗМ) І ЕНЕРГІЇ В КЛЕТКЕ Клітинних МЕМБРАНИ, ЇХ БУДОВА І ФУНКЦІЇ
ХХ Таран. БОСАНУ ?РЕКЕТТЕРІНІ? АУИТ?УИ
Харчові жири: поняття, класифікація, харчова цінність і особливості хімічного складу рослинних масел, маргарину, спредів, кулінарних жирів. Умови та термін зберігання.
Глава II. МЕТАБОЛІЗМ ЛІПІДІВ
Босануди? бірінші кезе?інде ?йелді к?ту ж?не ба?илау
Різновиди лихоманки. Типи температурних кривих
еклампсія
Тема 1. Гігієнічна оцінка мікроклімату приміщень
Жан?яни жоспарлау
Умови, необхідні для становлення та існування ноосфери
Регуляція експресії генів.
Фактори, що впливають на збереження якості продовольчих товарів.
Тарау. ?абину?а ?арси д?рілер
Харчова цінність продовольчих товарів: поняття, властивості і показники їх характеризують.
Біологічні науки.
антибластомною резистентність
Продукти переробки плодів і овочів: класифікація асортименту, особливості харчової цінності та хімічного складу, оцінки якості. Умови та термін зберігання.
Перекисне окислення ліпідів
Система нечіткого висновку Мамдані-Заде
Молекулярні механізми генних, хромосомних і геномних мутацій
Порівняння двох частотних розподілів. Критерій хі-квадрат
Геморрагіяли? шок
Черепні нерви і їх ядра
Тема 16. Практичні навички з нервової регуляції функцій організму і ролі ЦНС в регуляції рухових функцій
Тема 5. Гігієнічна оцінка умов природного і штучного освітлення
забруднення гідросфери
Лабораторні дослідження при геморагічному васкуліті Шенлейна-Геноха
Визначення поняття. Класифікація конституційних типів
Роль біології в формуванні сучасної природничо-наукової картини світу
Ж?ктілікті? мезгілсіз ?зілуіні? жіілігі, негізгі себептері
Тема № 4. Серцева недостатність
Значення еволюційної теорії Ч. Дарвіна
Антропогенні впливи на ліси та інші рослинні співтовариства
Вимоги до упаковки і маркування продовольчих товарів
Тема 15. Харчові отруєння, їх профілактика і розслідування
Изметшілерді тексеру
Регуляція експресії генів у еукаріот
Холінорецепторлар?а (холінергіяли?) ?сер ететін д?рілер
Загальні відомості про нейронних мережах з радіальними базисними функціями
Жергілікті жансиздандирушилар
Молекулярно-генетичні механізми канцерогенезу
ГЛАВА 3. преаналітичного етапу лабораторних досліджень
ГЛАВА 1. ОСНОВИ КЛІНІЧНОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ
Синдром Шерешевського-Тернера.
КЛАСИФІКАЦІЯ тваринницьких ферм І КОМПЛЕКСІВ
Ускладнення живих організмів в процесі еволюції
Явище гетерозису. Генетичні механізми гетерозису.
Хлібні вироби.
Антропогенні впливи на тваринний світ
Вступ. Основні етапи розвитку імунології.
РІЗНОМАНІТНІСТЬ ІСНУЮЧИХ ФОРМ ЖИТТЯ. Неклітинних форму ЯК ЗБУДНИКИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
відростки нейрона
Мікробіологіяли? процестерді? кінетікаси. ?оректік орталарди дайиндау?а арнал?ан жабди?тар.
А?зада?и ауируди жалпиландиратин ж?не басатин механиз
Вид, його критерії
Босану кезе?деріні? ?алипти а?иси
Акустичні коливання. Шум. Дія шуму на людину
Питання: Розмноження грибів.
Гомеостаз і гомеокінез
B. Розслаблення тонусу коронарних судин
Конституція і патологія
Лікувально-профілактичні препарати
Синдром Клайнфельтера.
Кіші жамбас ?уиси
Цукристих кондитерських ТОВАРИ: класифікація асортименту, хімічний склад і харчова цінність, показники якості, збереження якості.
ІІ б?лім. Ортали? ж?йке ж?йесіне ?сер ететін д?рілер
Допоміжні апарати нервової системи
Роль РНК в реалізації спадкової інформації
Фазові переходи ліпідів в мембранах
Аллергія?а ?арси д?рілер
І? Таран. Ж?КТІЛІК ФІЗІОЛОГІЯСИ
фосфатидилинозитол
Ж?ктілік мерзімін ани?тау
незворотність часу
Джерела негативних факторів побутового середовища
Завдання 4.Мітоз в рослинній клітині
Хромосоми.
Плоди діляться на соковиті і сухі.
органічна архітектура
Загальна характеристика мультифакторіальних хвороб
Життєвий цикл еукаріот.
Жинисти? ?атинас
Структура біологічних мембран
Санітарно-протиепідемічний режим утримання приміщень лабораторій.
хлоропласти
IX. Перитоніт у новонароджених.
Будова океанічної кори і основні елементи рельєфу дна
Всеросійської олімпіади школярів з біології
синдром Патау
Консервування продовольчих товарів
генетичні оператори
Класифікація методів і апаратів очистки
Шкідлива дія електричного струму
З названих біохімічних процесів для клітин зелених рослин
Класифікація морських хвиль
Спектр електромагнітних випромінювань НВЧ-діапазону
Босан?аннан кейінгі кезе?дегі ?ан ши?ини
проміжний мозок
Прилади, методи і середовища для культивування анаеробів
дослідження повітря
Вплив хімічних факторів навколишнього середовища на систему крові
Ж?ктілік патологіяси
Фізіологічні системи органів
Жинисти? пісіп-жетілу кезе?і
Стероідти ?абину?а ?арси д?рілер
Ерте гестоздар
Коротка характеристика методів індикації небезпечних хімічних речовин
Тема 15: Регуляція системної діяльності організму. Дослідження ролі лімбічної системи і кори головного мозку у формуванні системної діяльності організму
Критерії комфортності і безпеки техносфери. поняття ризику
Методи пізнання живої природи
Лабораторна робота №4 Природний відбір - що направляє фактор еволюції
Вимоги до санітарно-показовим мікроорганізмам (СПМ)
Семантична модель представлення знань
Залишковий азот крові і його компоненти
ХХІ Таран. Н?РЕСТЕНІ? К?ЛДЕНЕ? Ж?НЕ ?І?АШ ОРНАЛАСУИ
Жиртилу ерекшеліктері
Тема 19: Гуморальна регуляція, її фактори і механізми дії гормонів на клітини-мішені. Дослідження регуляції секреції гормонів.
Тарау Жалпи рецептура
Класифікація експертних систем
Мікроорганізмдерді? клеткали? массасини? ??рами
УПРАВЛІНСЬКІ ПРИНЦИПИ
Людина і потреби в Новий час і в епоху Просвітництва
Інтерферондар (ІФН)
Ж?кті ?йел а?засинда?и жалпи ?згерістер
Тема 22: Дослідження ролі гормонів в регуляції адаптації організму до стресових факторів.
Фармакодинаміка мен фармакокінетікани? арасинда?и байланис
Лабораторна робота № 5 Видоутворення - результат мікроеволюції
ПРОГРАМА ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ.
Самовідтворення спадкового матеріалу. реплікація ДНК
ХІІ Таран. Н?РЕСТЕНІ? ЖАМБАСПЕН ЖАТУИ
ГЛАВА 3. БІОЕЛЕКТРИЧНІ ПОТЕНЦІАЛИ
нормоване відхилення
Теоретичні основи зберігання продовольчих товарів.
Екологічні наслідки забруднення гідросфери
Йи?тататин д?рілер
І Таран. ?АЗА?СТАН РЕСПУБЛІКАСИНДА АКУШЕРЛІК-ГІНЕКОЛОГІЯЛИ? К?МЕКТІ? ?ЙИМДАСТИРИЛУИ
А. раку
Визначення біохімічного споживання кисню
Концепції людини і його потреб у філософії XIX ст.
На малюнку представлений фрагмент електрокардіограми (ЕКГ).
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ РІВНЯ знань
Генеральна сукупність
Тема 19. Оцінка працездатності організму з використанням фізіологічних методик. втома
Акушерлік операціялар барисинда?и жансиздандиру
Жатирди? жиртилуи, жіілігі, себептері, жіктелуі
N-мірність простору
Хімічний склад морської води
Саморегуляція в популяціях і екосистемах
кінцевий мозок
Плацентани? т?мен орналасуи
досягнення біології
Радіаційно небезпечні об'єкти
Біоформи в різних видах дизайну
БОРОШНЯНІ КОНДИТЕРСЬКІ ТОВАРИ: класифікація асортименту, хімічний склад і харчова цінність, показники якості, збереження якості.
Для чого необхідно вивчати потреби?
Колостральной імунітет, фактори його визначають і коригувальні
Тема 14: Дослідження ролі переднього мозку, мозочка, таламуса і базальних ядер в регуляції рухових функцій.
Синдром трипло-Х
Септікали? шок
Роль нервової і ендокринної систем в патогенезі запалення
Тема 20. Загартовування дітей і підлітків. Профілактика ультрафіолетової недостатності
Бала жолдасини? б?ліну кезе?ін ж?ргізу
Основні фактори генетичної динаміки популяцій
Адаптація рослин до підтримання водного балансу
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ РІВНЯ знань
Пасивний перенос речовин через мембрану
На малюнку представлені різні представники павукоподібних.
Методи генної інженерії
Шкідлива дія іонізуючих випромінювань
Акушерлік тексеру ?дістері
Організація геному еукаріот.
ГЛАВА 4
Методика дослідження сухожильних рефлексів людини
Предмет і завдання мікробіології
Програми моделювання штучних нейронних мереж
Лкен тирису ?стамаларинда ?олданилатин д?рілер


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати