На головну

Педагогіка

сторінка 173

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Проблеми РВ.
Психолого-педагогічна характеристика особливостей розвиваючого освіти по Д.Б.Елькніну-В.В. Давидова
Теорія поетапного формування розумових дій по П.Я.Гальперина і Н.Ф. Тализіна.
Поняття навчальний к-ль. Типи навчального к-ля і ск.
педагогічна компетентність
Інтегральні характеристики особистості як чинники професійного розвитку вчителя
Розумовий розвиток в процесі навчання.
Основні умови ефективного розумового розвитку в процесі навчання
Сутність виховання (поняття, цілі, методи і форми).
Проблеми РВ.
Психолого-педагогічна характеристика особливостей розвиваючого освіти по Д.Б.Елькніну-В.В. Давидова
Дії та операції в структурі УД. Види навчальних дій.
Теорія поетапного формування розумових дій по П.Я.Гальперина і Н.Ф. Тализіна.
Поняття навчальний к-ль. Типи навчального к-ля і ск.
Психологічні концепції виховання.
Поняття і особливості ПД.
Сутність і класифікації СПО і СПД
СПД і СПО по стилям керівництва.
Системні, факторно-аналітичні моделі СПО (Пермська наукова школа психологів)
Структура ПО.
Поняття ПО.
Б) Структура педагогічної системи по Н. В. Кузьміної.
Роль ПО в праці педагога.
Репродуктивне і продуктивне мислення в процесі навчання.
Сутність виховання (поняття, цілі, методи і форми).
Структура ПО.
Сутність і класифікації СПО і СПД
СПД і СПО по стилям керівництва.
Поняття ПО.
Роль ПО в праці педагога.
Поняття і особливості ПД.
Б) Структура педагогічної системи по Н. В. Кузьміної.
Системні, факторно-аналітичні моделі СПО (Пермська наукова школа психологів)
Інтегральні характеристики особистості як чинники професійного розвитку вчителя
Дослідження педагогічних здібностей в Пермській психологічної школі.
Основні шляхи засвоєння понять і способів дій.
Поняття УЗ. УЗ в структурі УД. Види УЗ.
Теорія поетапного формування розумових дій (по П.Я.Гальперина і Н.Ф. Тализіна). Три типу навчання по Н.Ф. Тализіна.
проблемне навчання
розвивальне навчання
Класифікація теорій навчання по Л. С. Виготському (1933-34)
Види навчання за наявністю і особливостям його організації.
Навчені і види навчання.
Типи і види навчання по ос-м активності взаємодії з середовищем
Інтерактивне навчання
Дистанційне навчання
Дослідження педагогічних здібностей в Пермській психологічної школі.
Завдання ПП.
Навчені і види навчання.
педагогічна компетентність
Інтегральні характеристики особистості як чинники професійного розвитку вчителя
Сутність і класифікації СПО і СПД
СПД і СПО по стилям керівництва.
Системні, факторно-аналітичні моделі СПО (Пермська наукова школа психологів)
Типи і види навчання по ос-м активності взаємодії з середовищем
Види навчання за наявністю і особливостям його організації.
Дистанційне навчання
контекстне навчання
Вікові особливості розвитку навчальної мотивації (додатковий семестровий матеріал - досить переглянути для загальної орієнтації).
розвивальне навчання
проблемне навчання
Класифікація теорій навчання по Л. С. Виготському (1933-34)
Теорія поетапного формування розумових дій (по П.Я.Гальперина і Н.Ф. Тализіна). Три типу навчання по Н.Ф. Тализіна.
Структура ПО.
Поняття ПО.
Дії та операції в структурі УД. Види навчальних дій.
Теорія поетапного формування розумових дій по П.Я.Гальперина і Н.Ф. Тализіна.
Поняття навчальний к-ль. Типи навчального к-ля і ск.
Основні шляхи засвоєння понять і способів дій.
Вікові особливості розвитку навчальної мотивації (додатковий семестровий матеріал - досить переглянути для загальної орієнтації).
контекстне навчання
Рівні розвитку УМ (по А.К.Марковой).
Психолого-педагогічна характеристика особливостей розвиваючого освіти по Д.Б.Елькніну-В.В. Давидова
Проблеми РВ.
Поняття і особливості ПД.
структура ПД
Роль ПО в праці педагога.
Психологічні концепції виховання.
Сутність виховання (поняття, цілі, методи і форми).
Розумовий розвиток в процесі навчання.
Основні умови ефективного розумового розвитку в процесі навчання
накладення
Глава 2 НАУКОВІ ПІДСТАВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
Клінічні основи спеціальної педагогіки
Лінгвістичні та психолінгвістичні основи спеціальної педагогіки
Стратегія державної соціальної політики в галузі соціально-педагогічної допомоги особам з обмеженими можливостями в Росії
Предмет логопедії, її становлення як інтегративної галузі знань
Моделі інтегрованого навчання. Інтеграція і диференціації
глава 2
Завдання і передумови створення системи ранньої допомоги
Предмет і завдання тифлопедагогіки 2 сторінка
Система спеціалізованої допомоги дітям, які страждають на церебральний параліч
Причини появи нових пріоритетів в системі спеціальної освіти
схвалення
Парціальні оцінки та облік успішності
Кореляція стадій розвитку успішності школярів в різних навчальних групах
осуд
заперечення
Типи оцінок в ситуації опитування
Відсутність оцінки, як вид оціночної стимуляції
невизначена оцінка
Місце педагогічної характеристики в розвитку педагогічної оцінки
Про метод вивчення педагогічних характеристик
Особистість слабкого школяра
Опис окремих якостей школярів за даними педхарактерістік
Здібності школярів по педагогічної характеристиці
Особистість середньо-слабкої школяра
Особистість особливо успішних школярів за даними педхарактерістік
Спосіб оціночного визначення школяра педагогом
Особистість школяра в педагогічній характеристиці
Психологічна ситуація опитування на уроці
ситуація уроку
ВСТУП
Види діяльності студента
Практика в загальноосвітньому закладі проходить в 3 етапи
ЗВІТ ПО ПРАКТИЦІ
Етапи проведення діагностичного психолого-педагогічного дослідження в загальноосвітньому закладі.
Самоаналіз діяльності студента по ознайомчої практиці
Додаток 5.
ВІД АВТОРА
Орієнтовна проблематика для бесід з учнями і батьками.
Виходячи із зазначених напрямку, пропонується програма.
Додаток 3.
Програма психологічного аналізу шкоди.
працездатність школяра
Диференціація заходів впливу
З.Б.Ісламова
М.Н.Аліев, Ш.А.Гаджіев
МЕТОДІКІКІ ВИВЧЕННЯ ТЕМПЕРАМЕНТА ХАРАКТЕРУ
Відносини в школі, їх організація і облік у вихованні
Оцінка як засіб виховної роботи
Шкільна характерология, оцінка та виховання
ОЦІНКА І ВИХОВНА РОБОТА ШКОЛИ
Спогад про педагогів середньої школи
Оцінка педагогом самостійної роботи школяра
Оцінка педагогом впливу середовища
Взаємодія думок педагогів про школяра
Пам'ять і увагу школярів
Сприйняття і розуміння дітьми навчального матеріалу
Думка педагога про самооцінку школяра
оцінка товариськості
Сооценка педагогічної оцінки шкільним класом
Ставлення самооцінки до педоценкее і до сооценке школярів
Загальні моменти взаімооценкі
Загальні моменти взаімооценкі
Думка школярів про якість хорошого вчителя
Вплив оцінки на формування колективних зв'язків
Проблема самостійної роботи школяра в зв'язку з рівнем успішності
Навчальна самооцінка школяра в ставленні до педоценке
З ПРОБЛЕМОЮ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
І дітей, які залишилися без піклування батьків
Вступ
Проблеми сімейного життєустрою вихованців
Педагогічна робота з дитиною по сімейному жизнеустройству
Організація роботи з біологічними батьками в дитячому будинку
Документи про право на спадщину
Процедури оформлення спадкування
Надання житлової площі
Приватизація житлових приміщень
Здача в найм житлового приміщення, що належить вихованцю дитячого будинку
Способи вивчення, профілактики та реабілітації девіантної поведінки дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків
Журнал відомостей щодо правопорушень
Додаткові заходи соціальної підтримки випускників
Список документів випускника сирітського установи
Педагогічна підтримка випускників сирітських установ
Заходи щодо захисту прав випускника сирітського установи
Міжвідомча взаємодія, співпраця з правоохоронними органами та органами нагляду з профілактики правопорушень та реабілітації неповнолітніх вихованців
Журнал відомостей про вжиті заходи в сирітському закладі
Розшук вихованців, які самовільно залишили територію, і його припинення
Постановка вихованців на облік в житлових відділах адміністрацій районів
Списання заборгованості по квартирою платі і комунальним послугам
Отримання в органах РАГС свідоцтва про народження та інших документів
Отримання громадянства Російської Федерації і паспорта
Походження соціального статусу
Педагогічне значення діяльності з оформлення особистих документів для соціалізації вихованця дитячого будинку
Порядок ведення особової справи вихованця
Методичне оснащення професійної діяльності соціального педагога сирітського установи
Формування структури особової справи вихованця
Забезпечення умов для позбавлення батьківських прав
Забезпечення умов для обмеження батьківських прав
Реєстраційний облік вихованців
Контроль житлової площі
Надання заходів соціальної підтримки з оплати житла і комунальних послуг
Забезпечення педагогічних умов для освоєння вихованцем своїх майнових прав
Призначення щомісячної грошової виплати (ЕДВ)
Оформлення інших випадків втрати батьківської опіки
стягнення аліментів
Запит про місце реєстрації батьків
Позовна заява про позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів
Перелік адвокатських утворень, які надають безоплатну юридичну допомогу
пошук роботи
Поради з безпеки в спілкуванні з незнайомими людьми
Звернення в міліцію
Права і пільги при навчанні
Карта соціального портрета вихованця
Зразок позовної заяви про визнання права власності на спадкове майно
Договір найму житлового приміщення
У РАЗІ ПОГРОЗ і побоїв
Або про захворювання, що передаються статевим шляхом
Підбиття підсумків


перша | Попередня | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати