На головну

Освіта

сторінка 64

Каталог - Освіта на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


визначення прогинів
СНБ 5.03.01-02
Кривизна від усадки бетону
Попередньо напружені конструкції
СНБ 5.03.01-02
Б - проскальзиваніем арматури в анкерних пристроях
СНБ 5.03.01-02
Втрати попереднього напруження в напруженій арматурі
СНБ 5.03.01-02
Ширина розкриття тріщин, нормальних до поздовжньої осі
СНБ 5.03.01-02
Площа додатки місцевого навантаження
Розрахунок на відрив (місцеве розтягнення)
СНБ 5.03.01-02
Розрахунок бетонних елементів за міцністю на зминання
Розрахункова (критичне) перетин
СНБ 5.03.01-02
СНБ 5.03.01-02
СНБ 5.03.01-02
Розрахунок залізобетонних конструкцій за граничними станами другої групи
СНБ 5.03.01-02
СНБ 5.03.01-02
СНБ 5.03.01-02
Гнучкість і вплив початкових недосконалостей стислих елементів
СНБ 5.03.01-02
Літери грецького алфавіту
Малі літери латинського алфавіту
СНБ 5.03.01-02
СНБ 5.03.01-02
Загальні вимоги до бетонних і залізобетонних конструкцій
Граничні стану бетонних і залізобетонних конструкцій
Продовження таблиці 5.2
Закінчення таблиці 5.2
довговічність конструкцій
Розрахункові моделі для перетинів
Методи розрахунку конструкцій
Прописні букви латинського алфавіту
СНБ 5.03.01-02
область применения..................................................................................................................................................... 1
Галузь застосування
СНБ 5.03.01-02
СНБ 5.03.01-02
Арматура для попередньо напружених конструкцій ............................................. ................................. 33
Основні символы............................................................................................................................................................. 5
Класи бетону по міцності на стиск, відповідні їм нормативні та розрахункові опори
Пружні деформації бетону
СНБ 5.03.01-02
СНБ 5.03.01-02
Елементів на косе відцентровий стиск
бетонні елементи
Визначення розрахункового ексцентриситету
залізобетонні елементи
Позацентрово стиснутого залізобетонного елемента, при розрахунку його міцності
СНБ 5.03.01-02
СНБ 5.03.01-02
Позацентрово розтягнуті залізобетонні елементи
СНБ 5.03.01-02
Стислі елементи з непрямим армуванням
Б - в ребрі
Згинаного залізобетонного елемента, при розрахунку по міцності
СНБ 5.03.01-02
А - параболічно-лінійна;
Діаграми деформування (стану) бетону при одноосьовому напруженому стані
СНБ 5.03.01-02
Повзучість і усадка бетону
СНБ 5.03.01-02
Нормативні та розрахункові опори арматури
З використанням деформаційної моделі
СНБ 5.03.01-02
Розрахунок бетонних і залізобетонних елементів за міцністю на дію згинальних моментів і поздовжніх сил
Деформативні характеристики арматури
Застосовувані класи арматури
прееклампсія
Материнська і перинатальна смертність
переношування
Ускладнення післяпологового періоду
Обслуговування вагітних у жіночій консультації. Дородовий і післяродовий відпустку. Фізіопсіхопрофілактіческая підготовка вагітних до пологів.
Таз з акушерської точки зору
Плід як об'єкт пологів
Вузький таз в сучасному акушерстві
Перебіг і ведення нормального післяпологового періоду
Тести на першу модулю дисципліни
Методи зовнішнього акушерського дослідження. Акушерська термінологія.
Вакуум-екстракція плода
Матриці. Лінійні операції над ними і їх властивості.
гемолітична хвороба
Екстрагенітальна патологія і вагітність
Групи ризику перинатальної патології
Вагітність і пологи при захворюваннях нирок
Вагітність і пологи при захворюваннях печінки
Гіпоксія плода. реанімація новонароджених
ведення пологів
Невиношування. Передчасні пологи
Методи виправлення неправильного положення плода
При появі ознак відділення плаценти послід повинен бути виділений
Кровотеча під час вагітності та в пологах
Вагітність і пологи при серцево-судинної патології
Аномалії пологових сил
Остеоартрологія
Акушерський травматизм в пологах
характеристика професійної діяльності
За модулю ПМ.05Організація приготування і приготування складних холодних і гарячих десертів
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
Характеристика професійної діяльності
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
щоденника практики
ЩОДЕННИК
ПЦ-10 Пояснити зв'язок обладнання АКНП з іншими системами енергоблоку АЕС
ПЦ-2 Перелічити основні експлуатаційні дані комплексу АКНП
Переліки наочних матеріалів
Апаратура контролю нейтронного потоку (АКНП-3).
Понеділок, засоби і методи навчання
Кінцева мета навчання по темі
ПЦ-1 Пояснити призначення і функції, виконувані комплексом АКНП
ПЦ-3 Перерахувати системи, їх розміщення на енергоблоці і склад устаткування, що входять в комплекс АКНП
Перелік аналогових сигналів
Зовнішній вигляд блоку БИК-01 (02) А1
АКНП-РЩУ, система контролю нейтронного потоку, що формує сигнали в діапазоні ДІ для резервного щита управління, є системою інформаційної.
Функціївиконувані комплексом АКНП-3
сесія (23.09. - 12.10. 2013р.)
Додаткові умови
Термін дії Договору, підстави його припинення
Права та обов'язки сторін
Предмет договору
Вимоги до рівня освоєння програми практики
Цілі і завдання практики
ЩОДЕННИК
Теми індивідуального завдання в період проходження студентами навчально-дослідницької практики
Форма титульного і наступних листів щоденника переддипломної практики
Поточний контроль і здача звіту по практиці
Вимоги до змісту та оформлення щоденника переддипломної практики.
Вимоги до змісту звіту з переддипломної практики
Нічна розважальна програма.
Вступ
I етап навчальної практики
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
Керівництво та контроль за роботою студентів
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ
ТЕРМІН ДІЇ КОНТРАКТУ
Технічне завдання
Обставини непереборної сили
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
Приймання НАДАНИХ ПОСЛУГ
Обов'язки студента - практиканта
Організація переддипломної практики
по проведенню переддипломної практики
Вступ
Точність вимірювальних приладів 1 сторінка
Точність вимірювальних приладів 2 сторінка
сліди площини
Площині приватного положення
Точність вимірювальних приладів 4 сторінка
Головні лінії площини
Теорема про проектування прямого кута
Зображення площини на комплексному кресленні
Паралельність прямої і площини
паралельність площин
криві лінії
Проекційні властивості плоских кривих
Перетин двох площин
Перетин прямої лінії з площиною
Перпендикулярність прямої і площини
Взаємне положення двох прямих
Визначення натуральної величини відрізка прямої
способи проектування
Центральне проектування
Основні позначення
нарисної геометрії
З дисципліни
паралельне проектування
ортогональное проектування
Сліди прямої лінії
Фронтальний слід.
Прямі приватного положення
Зображення прямій лінії на комплексному кресленні
конкуруючі точки
Ортогональна проекція кола
Освіта, завдання і зображення поверхонь
Розгортка циліндричної поверхні
Розгортка конічної поверхні
Розгортка поверхні піраміди
Розгортка поверхні призми
побудова розгорток
аксонометріческіе проекції
Стандартні аксонометричні системи
Перспектива прямій лінії
Вибір положення картинній площині і точки зору
перспектива точки
лінійна перспектива
Аксонометрична проекція кола
Основні завдання, які вирішуються способом обертання
Спосіб обертання навколо проецирующей осі
Перетин поверхні з площиною
конічні перетину
Поверхні обертання другого порядку
поверхні обертання
лінійчаті поверхні
Загальний алгоритм вирішення задачі
Приклади перетину поверхонь
Основні завдання, які вирішуються способом заміни площин проекцій


перша | Попередня | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати