На головну

Математика

сторінка 64

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


завдання
Додаток 4
Додаток 6
Додаток 3
Додаток 1
Например, БУДОВА ФАРФОРУ.
ПАРАМЕТРИ гратки. 5 сторінка
ПАРАМЕТРИ гратки. 4 сторінка
ПАРАМЕТРИ гратки. 3 сторінка
БУДОВА Деревини. 2 сторінка
Отримання СКЛОМАСІ
БУДОВА Деревини. 5 сторінка
БУДОВА Деревини. 4 сторінка
БУДОВА Деревини. 3 сторінка
ПАРАМЕТРИ гратки. 2 сторінка
ПАРАМЕТРИ гратки. 1 сторінка
Зразок виконання завдання.
Зразок виконання будівлі.
Вимоги до знань і вмінь
Види самостійної роботи студентів.
Зразок виконання завдання
Види самостійної роботи студентів.
Вимоги до знань і вмінь
Рішення.
Виконати завдання.
Вимоги до знань і вмінь
Виконати завдання.
Рішення.
ФУНКЦІЇ, їх властивості І ГРАФІКИ. СТАТЕЧНІ, показникові, логарифмічні І ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ
Вирішити завдання.
Види самостійних робіт
Вимоги до знань і вмінь
Вимоги до знань і вмінь
Види самостійної роботи студентів.
Вимоги до знань і вмінь
ВИДИ САМОСТІЙНИХ РОБІТ
Види самостійної роботи студентів.
Вирішіть наступні задачі.
Рішення.
Виконати завдання.
Рішення
Види самостійної роботи студентів.
А) многогранником Б) параллелепипедом В) правильної Г) додекаедрів
Критерії оцінки позааудиторної самостійної роботи студентів
Перелік рекомендованих навчальних видань, Інтернет-ресурсів, додаткової літератури
Модуль комплексного числа
Визначення 2.
Порівняння з даного модуля
Ділення з залишком
Подільність цілих чисел. Подільність суми, різниці, добутку і частки
А) коло Б) прямокутний трикутник В) трикутник
Виконати завдання.
Тест по темі Призма. Піраміда.
Виготовити макети циліндра і конуса, зрізаного конуса.
Виконати завдання.
Приклад 2.
Приклад 1.
Рішення
Рішення.
Виконати завдання.
Рішення.
Рішення.
Рішення.
Порядок виконан роботи
Тригонометрична форма комплексних чисел
Значення і корені многочленів. схема Горнера
Лабораторна робота №18
Порядок виконан роботи
Протокол лабораторного заняття 3
Протокол випробувань
Порядок виконан роботи
умови експерименту
Лабораторна робота №2
Лабораторна робота №4
Порядок виконан роботи
Порядок виконан роботи
Лабораторна робота №7
Лабораторна робота №6
Лабораторна робота №5
Протокол лабораторного заняття 4
Порядок виконан роботи
Лабораторна робота №1
Методи рішення нелінійних рівнянь
додаток А
Mетод Ейлера
Членування і угруповання
Закон гравітації і його роль в сприйнятті композиції
єдність
супідрядність елементів
Зорове сприйняття, його роль в композиції
ПОЄДНАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОЗИЦИИ
РИТМ І ЙОГО РОЛЬ В КОМПОЗИЦІЇ
ВИСНОВОК
Завдання № 1. Метр і ритм.
ВСТУП
РІШЕННЯ СИСТЕМ РІВНЯНЬ. РІШЕННЯ нелінійних рівнянь
ітераційні методи
Завдання 1.3. Для даної матриці М
введення тексту
ОСНОВИ РОБОТИ В СИСТЕМІ MathCAD. побудова графіків
метод дотичних
інтерполяція функцій
метод прямокутників
Формула Сімпсона
чисельне інтегрування
Метод найменших квадратів
Методи обробки експериментальних даних
ВСТУП
Видавничої ради ОрелГТУ
Аксіоматичне визначення ймовірності
властивості ймовірності
елементарні функції
Зворотній функція
складна функція
Основні властивості функції
Способи завдання функції
поняття функції
глосарій
ХІД ЗАНЯТТЯ
Технологія проведення заняття
Лабораторне заняття №1
Поняття визначника вводиться тільки для
З ДИСЦИПЛІНИ
Стандартні різьбові кріпильні деталі і їх умовні позначення
Гайка М12-6Н.5 ГОСТ5915-70
Зображення та позначення різьби
МАШІНОСТРІТЕЛЬНОЕ КРЕСЛЕННЯ
Побудова третьої проекції моделі за двома даними
Гвинт В. M8-6g X 50.48 ГОСТ 1491-80
Шпилька M16-6g X 100.58 ГОСТ 22032- 76
Деталірованія креслень загального вигляду
Приклад деталірованія креслення загального вигляду
Читання креслень загального вигляду
Порядок складання складального креслення
Креслення загального вигляду. Складальне креслення
сполучення ліній
Графічні позначення матеріалів і правила їх нанесення на кресленнях
ВСТУП
Хід лабораторної роботи
Хід лабораторної роботи
Хід лабораторної роботи
Хід лабораторної роботи
Хід лабораторної роботи
Хід лабораторної роботи
Хід лабораторної роботи
Хід лабораторної роботи
Теоретичні Відомості
Загальні положення
Теоретичні Відомості
If CheckBox2.Checked then
Хід лабораторної роботи
Теоретичні Відомості
While not eof (f) do begin
РОБОТА З текстових ТА ТІПОВАНІМІ ФАЙЛАМИ
Хід лабораторної роботи
Алгоритм пошуку компонент зв'язності в графі
Пошук точок зчленування
Флойд-Уоршелл
Олімпіади конкурси
Алгоритм Куна знаходження найбільшого паросполучення в дводольному графі
Розширений Евклід
Z-функція рядка і її обчислення
Теорема Піка.
дискретного логарифмування
Біноміальні коефіцієнти
числа Каталана
Заняття 2: _______________________________________________________________.
Тактико-технічні характеристики ручних осколкових гранат.
РОБОТА ЧАСТИН І МЕХАНІЗМІВ АК-74
Призначення частин і механізмів АК-74.
Призначення АК-74.
Заняття 1. Прийоми і правила стрільби зі стрілецької зброї.
Тема 3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОЗБРОЄННЯ.
додатки
Порядок обліку і зберігання стрілецької зброї в підрозділі.
Гамильтонов цикл
Перевірка на ациклічності і знаходження циклу
Теорія Шпраг-Гранді. ним
Принцип включень-виключень
намиста
Обчислити визначений інтеграл.
Вирішити такі завдання методами диференціального обчислення.
Знайти межі (не користуючись правилом Лопіталя).
Знайти площу фігури, обмеженої заданими лініями. Зробити креслення.
Знайти приватне рішення диференціального рівняння.
б) вибіркову дисперсію,
Вирішити такі завдання.
Б) по теоремі Стокса.
Б) другого роду по заданій лінії L.
Побудувати графік функції (а) способом зсуву і деформації графіка функції (б).
А) тригонометричну і показову форми цих чисел;
Розділ 2. Введення в математичний аналіз.
Розділ 4. Функції декількох змінних.
Розділ 13. Теорія ймовірностей.
Написати рівняння даної лінії в декартовій прямокутній системі координат.
Дослідити дану систему рівнянь на сумісність і вирішити її за формулами Крамера і засобами матричного числення.
Вирішити такі завдання.
Завдання для контрольних робіт
Виконання і оформлення контрольних робіт.
Написати рівняння даної лінії в декартовій прямокутній системі координат.


перша | Попередня | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати