На головну

Культура

сторінка 565

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Заснування села та дорадянській период
географічна довідка
Велика Вітчизняна війна
напрямку подготовки
ЗМІСТОВІЙ МОДУЛЬ 2
Семінарське заняття № 5.
Семінарське заняття № 3.
Київська Русь и Галицько-Волинська держава.
Семінарське заняття № 2.
Тема 6. Українська РСР в условиях Здійснення політики індустріалізації та колектівізації.- 2 рік.
Тема. Українська національна революція 1917 - 1920рр. - 2 год.
Тема 3 Українська революція 1648- 1676 рр. Гетьманщіна.-2 рік.
Тема 4. Суспільно- політичний и національно- визвольний рух в Україні у ХУШ ст.- 2 рік.
облоги Львова
Козаки Хмельницького під мурами міста
Найбільший розквіт Львова
Першодрукар Федоров
Турки, татари та шведи під містом
НАГОРОДЖЕННЯ
ПОЛОЖЕННЯ
Часи української незалежності
Торгівельна Миссия Львова
Захоплення міста Польщею, Львів німецький
Мета та завдання курсу
Методи наукових економічних ДОСЛІДЖЕНЬ
Предмет історії економіки та економічної думки
Періодізація історії економіки та економічної думки
Основні РІСД Давньогрецька мистецтва
Тема 7. Українська культура ХХ століття.
Давній Львів
Висока класика
Роль краєзнавчого товариства «Спадщина» у відродженні Острозької академии.
Етапи Відновлення академии.
Острозька «Біблія» 1 581 р.
Хронологія »Андрія Рімші
Книжка Собраніє речей потрібних »1580 р.
Книга Нового Завіту 1580 р.
Буквар »1578 р.
Культурно-освітня ситуация в З. Европе XVI ст.
Культурно-освітня ситуация в Україні в XVI ст.
Організація навчального процесса в Острозькій академии
Острозька cлов'яно-греко-латинська академія
Матеріальне забезпечення академии
Заснування Острозької академии. Етапи ДІЯЛЬНОСТІ.
Острог - визначний центр культури Другої підлогу. XVI століття.
Категорія «буття» центральна категорія онтології.
Обґрунтування змісту предмета філософії.
Філософські Ідеї Арістотеля
Філософія середньовіччя. Патристика й схоластика
філософія Сократа
Першопрічіні буття в Давній Греції
Загальна характеристика філософії стародавньої Греції
Головні Ідеї філософії та культури епохи Відродження
Філософські Ідеї епохи реформації в Західній Европе.
Вчення Ф. Бекона про метод Пізнання
Соціально-політичні Ідеї просвітніцтва
Філософські погляди Г.Сковороди.
століття
Філософія Київської Русі
моральна свідомість
Естетічні цінності. їх природа та еволюція
Проблема Пізнання в філософії. Істина. Види істини.
Особливості філософських знань
Предмет І ФУНКЦІЇ філософії.
Право людини на свободу віросповідання та его державне забезпечення
Філософія и ее роль в жітті Суспільства.
Аналіз капітальніх інвестіцій для придбання основних засобів
Резерви Збільшення ві-ва продукції рослинництва и Поліпшення ее якості.
Методика АНАЛІЗУ капітального будівництва
Аналіз капітальніх інвестіцій по Формування основного стада
Фонді оплати праці.
Аналіз забезпечення тварин кормами.
Резерви Збільшення ві-ва продукції тваринництва
Аналіз уровня рентабельності підприємства
Аналіз формирование доходів и витрат та прибутку підприємства.
Аналіз складу витрат за всіма видами ДІЯЛЬНОСТІ.
Аналіз роботи промислових виробництв.
Технічні Прийоми економічного аналізу та їх класифікація
Технічні Прийоми економічного аналізу та їх класифікація
Аналіз майнового стану підприємства.
Аналіз оборотності оборотних актівів
4 сторінка
5 сторінка
3 сторінка
2 сторінка
1 сторінка
Економічна оцінка и ціна землі.
Аналіз кредитного портфеля
Банкрутства.
Філософські Ідеї Канта
Принципи побудова філософської системи Гегеля
Умови участия для делегатів та гостей
ІМЕНІ В.О. Сухомлинського
Вимоги до оформлення тез
Вельмишановні колеги!
Умови участия у работе конференции
УВАГА! Матеріали надсилати пробачимо сторінки (за бажанням рекомендованого листом и не цінною бандероллю).
М. Черкаси, вул. Гайдара, 3, тел. (0472) 66-18-95, факс (0472) 66-18-95
Завдання 19. Тема 10.
Хід уроку
контрольні ВІДПОВІДІ
інформаційне ПОВІДОМЛЕННЯ
ТЕКСТ СТАТТІ
Вимоги до оформлення матеріалів
Зразок оформлення
Цівілізаційній підхід до історії
філософія неопозітівізу
Філософія прагматизму: представник та Ідеї
Екзістенційна філософія
Психоаналіз про людину
Паперові душі. версія 3
Українські Землі у складі Речі Посполитої
І Розвій СЛОВЕСНОГО МИСТЕЦТВА
ЗМІСТОВІЙ модуль 3
Комплексне контрольне завдання
Завдання № 9
викладач Н.В.Паньок
Завдання № 16
Завдання № 20
Тема. Іменник и прикметник у професійному мовленні.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПІТУ з дисципліни
Викладач: Коваленко О.П.
Екзаменаційній білет №11
Екзаменаційній білет № 20
Екзаменатор ______________________________ Т. С. Ліснічук
Екзаменатор ______________________________ Т. С. Ліснічук _________
Екзаменаційній білет № 3
Біологічні дисципліни
прискореного еволюції Головна
Перші Теорії Опаріна и Холдейна
Історія становлення и розвитку
Поняття годині
Завдання біології и огляд основних проблем
Висновок
V.Закріплення та осмислення знань
IV.Вівчення нового матеріалу
III.Повідомлення тими и завдання уроку
Антична філософія
Що таке природний підхід?
Ізот Лобода
Що таке лобізм? Чи існує лобізм в Україні и если так, то в Якій форме?
В якому Переліку перераховані Виключно Політичні Лідери, відносно якіх існував розвинення культ особи?
Яка організація опікується проблемою.Більше нерозповсюдження ядерної оружия!
Конституція УНР 1918 року булу ЗАТВЕРДЖЕНА
Мета, завдання навчального курсу риторики.
Теорію поділу влади як Підстави свободи та безпеки громадян розроб
Тема 7. Політична система. Політичні режими
Тема 8. Держава як головний інструмент Політичної власти
Тема 5. Політика як соціальне явіще. феномен власти
Тема 4. Політичні доктрини сучасності
Тема 3. історія Політичної думки України
Білет № 5
Історія української літератури XIX століття драматургія
інформаційне суспільство
Хто Очола спілку Пролетарська письменників «Гарт»?
Обовязково посилання на агентство вікорістані джерела!
Українська держава гетьмана П.Скоропадського
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Українська культура І половини XX століття
ІІ. Дайте визначення термінам
ІІІ. Оберіть вірний варіант ВІДПОВІДІ
ТИМИ рефератів
література
кого руху Опору
VII. На карті заштриховано теріторію, прієднану до Лівобережної Гетьманщини гетьманом І. Мазепою. Унаслідок якої події це відбулося?
Розділ 1. Неукраїнські держави на территории України
Найдавніші пам'ятки культури
Культура Київської Русі
Загальні Висновки
Розділ ІV Радянська, соціалістична Україна як особлива форма української держави
Розділ 4. Національні українські держави в 1917-1921 рр.
Тема 7. Реформація и становлення культури Нового часу. Доба Просвітніцтва
Тема 8. Західновропейська культура ХIХ-ХХ століття. Культура постмодерну.
Тема 5. Середньовічна європейська культура.
Тема 4. Культура Стародавньої Греції.
Тема 3. Культура Стародавньої Месопотамії та Стародавнього Єгіпту
з курсу дисципліни
з курсу дисципліни
Нові Тенденції в розвитку історичної науки в Италии у 70-90-х роках ХХ ст. Марксистська та католицька Історіографія.
У второй половіні ХХ століття
Тема 2. Культура збирання и полювання
Універсальні ретроспектівні покажчики
Україномовна книга, 1808-1923
КРИТЕРІЇ оцінювання ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Характеристика проекту: дослідніцько - пошуковий; предметний; з безпосередно коордінацією керівника; індивідуальний; середньої трівалості (1 тиждень).
Населення, придушенням національного руху
Єлисаветградський С.Я. Євреї в Антифашистська Опорі й Радянська підпільно-партизанського Русі в Україні // Укр. іст. журнал. - 1995. - № 3.
Тема 3. Український Рух Опору в роки Другої Світової Війни
Україні в 1941 - 1944 рр.
Тема 2. Радянський Партизанський рух та комуністічне підпілля в
Завершення формирование территории Київської Русі за Володимира Великого.
Основна література
Допоміжна література
Наукові монографії, статті
ХVІІ - ХVІІІ ст.
КРИТЕРІЇ оцінювання ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
література
література
Реферати
Тема 4. Українські землі у складі Великого князівства Литовсько та Речі Посполитої


перша | Попередня | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати