На головну

Культура

сторінка 62

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Рік Розділ 4.Вітчізняній балетний театр від вітоків до початку ХХ ст.
Причини перекладацьких трансформацій
Тема 26 Концепція соціального прогресу. Критерії суспільного прогресу.
тими рефератів
Актуальність.
Витрати на виробництво та реалізацію продукції
Фонавия асаблівасці анамастичнай лексікі. Нациянальна-культурна специфіка білоруських антрапонімаў
ПИТАННЯ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ПМК
ТЕМА 7. НІМЕЦЬКА Класичний ФІЛОСОФІЯ.
Всеукраїнський референдум и вибори Президента України 1 грудня тисяча дев'ятсот дев'яносто один р .; результати та історичне значення
Стваренне білоруський савецкай дзяржаўнасці.
Археологія давньоруських міст.
Самостійна робота
Глава I. Аналіз поховального обряду Андронівська культури
Випробуванні 45. Абвяшченне білоруський Народнай Республікі. Дзейнасць Ради БНР.
Особливості законів організації і законів для організації.
Денітрифікація. Заходи запобігання та боротьби з нею.
Який висновок можна зробити на основі даних таблиці?
Nom. sing. Gen. sing. Основа 1 сторінка
ТЕМА 1. Політологія як наука 1 сторінка
Політичний устрій Київської Русі за князів Володимира и Ярослава.Роль князя, дружіні.Боярська рада.
Семінар 1 2 сторінка
Проектна технологія. Види культурних проектів і програм.
Ідеологія просвітителів і концепція публічного музею.
А.Н. Афанасьєв і школа порівняльної міфології
НЕП и Особливості его Впровадження в Україні
інфекційного мононуклеозу
пропозицій
Комунікація як обов'язкова умова існування суспільства. Забезпечення комунікативних умов. Компоненти комунікативного акту.
Коршунова Г.Ф.
Trends in the development of translation theory
Тема 9. Діалог культур. «Схід» і «Захід» як культурологічні поняття
Поняття і кримінологічна характеристика насильницької злочинності.
Лекція 2. - 2 години.
Випробуванні 52. Развіцце білоруський культури ў 1920-30-я рр.
Підходи до крос - культурного тренінгу
Адрадженне
Стислий Зміст тими
Метоні'мія.
Біобезпеку генетично модифікованих організмів
Тема І: Україна на початку ХХ ст.
Західноєвропейські МУЗЕЇ В XVIII СТОЛІТТІ
Б.6. Цілі, завдання та принципи муз.образованія.
ОСНОВНІ парадигми ФІЛОСОФСЬКО- АНТРОПОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ ХХ СТОЛІТТЯ
Види контролю та звітності з дисципліни
Характеристика діючої системи оподаткування підприємств, організацій, населення в РБ.
Методичні вказівки до Вивчення тими: Узагальнюючі статистичні показатели.
Мови и культури
Заняття 2. Історія вітчизняної семіотики
Види економічної поведінки.
Східнослов'янські Племінні княжіння на территории України в V - VIII ст. н.е. Започаткування державності.
Князівства Литовсько
Мова мислення свідомість дійсність
Упаковка і транспортування музейних предметів
Для тези закон тотожності встановлює три правила.
ОСНОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ
Грамадска-палітични лад дерло дзяржаўних утваренняў.
Загальна характеристика основних філософських теорій, які є методологічною основою організаційного менеджменту
Мова і мислення. Мова і суспільство. Мова і культура
УКРАЇНСЬКИЙ Національно-визвольна РУХ
Тема 6. Культура як соціальний феномен.
Класифікація за типами дихання
Вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду роботи бібліотек
Функціональне зонування.
Зовнішні дефекти
Соціокультурна зумовленість філософії.
Семінар 1. (4 години) Базові засади археології.
Стародавні суспільства на території Білорусі
Основні РІСД українського національного руху початку XX ст.
Роль Флемінга, Чейна, ФЛОРІ, Ваксмана у створенні дерло антібіотіків. Класифікація антібіотіків за Походження та за механізмом Дії на мо.
Тарас Шевченко як художник.
СОЦІОЛОГІЯ
Вибір пріоритетних напрямків соціальних програм компанії
Варіант 1.
варіант 6
Сутність витрат виробництва
Латентна структура організації.
Випробуванні 11.Дзяржаўни и саслоўни лад Вялікага княства Літоўскага. Падзеі грамадска-палітичнага жицця краіни ў 14-16 ст.
Семінар 2. Феномен організаційної (корпоративної) культури
ЛІТЕРАТУРА
монографії
література
Глабалізация культури ў Сучасний Свецє и звязания з ёю моўния працеси
завдання
Варіант 3.
Методика визначення об'ємної масі и вологості грунту
Кореспонденція за характером информации.
мистецтво відлиги
Співвідношення мети і засоби в кримінальному процесі
Закономірності моногибридного схрещування. Закони та правила Менделя. Поняття про генах, аллелях, генотипі і фенотипе.
Паризька мирна конференція. Версальський система договорів.
приклад пожеж
Видів склад та популяційній рівень мікроорганізмів порожніні товстої кишки білих щурів за перорального введення ніпазолу
Початки формирование української Наукової термінології
Загальна характеристика Політичної думки України
Тема 12. Музейна екскурсія
Шляхи підвищення грамотності писемного мовлення. Норми орфографії та пунктуації
Галицько-Волинська держава.
Поведінка, що відхиляється 1 сторінка
Черкаси 2012
Антропогенез
Функції менеджменту в бізнесі. Регулярний і інтуїтивний менеджмент.
1 сторінка
Науково-дослідницька діяльність студентів.
Тема 1. Семіотика як сфера наукових досліджень і навчальна дисципліна.
Інфекційні хвороби з рановим та множини механізмамі передавання
РОЗДІЛ 2. документної-ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ ТА масив У ??СТРУКТУРІ життєвого циклу ДОКУМЕНТА
Функції, форми і категорії культури
Приблизний перелік питань для підготовки до підсумкового іспиту
МОТИВАЦІЯ. Основні поняття теорії мотивації. ПОТРЕБИ МОТИВИ
Філософи Другої половини ХІХ початку ХХ ст.
Лекція 5. Формування етичної відповідальності у підприємницькій діяльності
ГЛАВА 9. Реклама як креолізованного текст
Вид хронокарти уроку фізичної культури
Розмовно-повсякденний стиль
Аднаўленне и развіццё білоруський дзяржаўнасці
РФ на початку 21 століття: проблеми і перспективи розвитку
Художня культура. Срібний вік Російської поезії.
Чуттєве і раціональне пізнання, інтуїція
Працівники наказовому діловодства
IV. Франко-шведський период Війни (1635-1648).
Тема 9. Етичні засади діяльності служб і підрозділів ОВС
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
Основні закони риторики.
Антична етика. Аристотель.
Релігія як форма культури, особливий соціокультурний інститут.
Тема 4. Вопросно-відповідні ситуації
Поняття організаційної культури
Вікові особливості сексуальності. Підліткова сексуальність
Історичні сади.
Фінно-угорські племена в I - II тис.
13 сторінка
Принципи класифікації видів мистецтва
Випробуванні 3. Рассяленне ўсходнеславянскіх етнічних супольнасцей на териториі Беларусі.
Тема 5. Етикет і його значення в ділових контактах
Види нерухомого майна.
ТЕМА 8. Інформаційна політика та інформаційні програми міжурядовіх європейськіх ОРГАНІЗАЦІЙ
Віділення, формирование и упакування дріжджів
ВАРІАНТ № 25
Аналіз стану матеріальної мотівації праці на підприємстві
Социотехническая система і її основні елементи.
предмет етики
Державна служба як Різновид публічної служби
Значення пакування для покращення життя и побуту людини. Функції пакування в системе споживання.
Адміністративні методи ризик-менеджменту
Християнський моральний ідеал.
Тема 2. Музей як соціокультурне явище.
ОСНОВНІ ЕТІЧНІ Ідеї марксизму
Грудня 2006 року з діагнозом: атрезія жовчовивідних шляхів госпіталізована в відділення абдомінальної хірургії РДКБ для обстеження і лікування.
Тенденції взаємодії культури и цівілізації на сучасности етапі
Частина С.
Ринок и продукція
МУЗИЧНА КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Завдання 2. Голова и ее придатки
Встановлення необхідного складу і площ в межах землекористування селянського (фермерського) господарства
ТЕМА 1.4. Суджень (2 год.)
Комп'ютерне моделювання в екології
Критеріїв мотивуючої організації праці
конспект лекцій 5 сторінка
Моральна свідомість і його елементи.
Н.В. Гоголь. Треба сказати, що у нас на Русі якщо ....
Питання 13. Неоліт Уралу і Сибіру
Абвяшченне и ўмацаванне дзяржаўнага суверененітету Беларусі.
Грамадска-палітичнае жиццё БССР у 20-30 рр. 20 ст.
Основна частина
Спільні РІСД, что характеризують педагогічну й акторська-режісерську діяльність
Варіант 2.
Первісне суспільство на території Білорусі.
Синтаксичні перетворення на рівні словосполучень, на рівні пропозицій.
Конфлікти: види, структура, стадії протікання.
Харчова Цінність хлібобулочних и макаронних виробів, їх класифікація та асортимент
монументального живопису
English-Speaking Countries
Домінуюча культура і субкультури. Типи культур.
Агротехніка вирощування сіянців Ялина
Морфологічні параметри документних текстів та лексичні особливості документних текстів.
Розділ ІІІ. Товариство імені Михайла Качковського 2 сторінка
Охарактеризуйте походження, сутність, ознака та функції політічніх партій
Тема 2. Сутність культури
Показники економічної ефективності виробництва зерна
Тема V. Вербальні знакові системи - природні мови
Філософи Нового часу
Лекція 5. Зберігання плодів и овочів
Тема 10. Маргінальність як характеристика соціальної структури.
Принцип охорони прав і свобод громадян
моделі мотивації
Сутність і особливості
Поняття про риторику.
Три категорії управлінських навичок. Вертикальні і горизонтальні відмінності менеджерів.
ТЕМА 6. Українська культура епохи бароко та Просвітніцтва
Завдання 2.
Порівняння давньої і сучасної організації
Зміст IV Універсалу
Норми, що регулюють відносини журналіста з дійовими особами публікацій.
Тема 10. Мастацкая апрацоўка металу. Ювелірнае мастацтва.
Метод наочно сприйняттів
завдання 3
Службові конфлікти: види, структура, стадії протікання
Експлуатація та особливості проектування житлового середовища.
Традіційні образи и стереотипи


перша | Попередня | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати