На головну

Інформатика

сторінка 63

Каталог - Інформатика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Будь-яка стаття-інструкція вирішує якусь проблему
Дайте визначення схеми. Вкажіть призначення схем програм (що вони відображають) і класи (групи) символами, застосовуваними в цих схемах (згідно ГОСТ 19.701-90). (ТП)
Лекція: Заходи інформації в системі
Лекція: Описи, базові структури і етапи аналізу систем
World Wide Web - головний інформаційний сервіс.
ПИТАННЯ 26. Категорії фахівців, зайнятих розробкою програм
Text 2. The Internet
II. Вживання умовного способу.
журнали подій
Індикатор системних ресурсів
Сортування подій
Microsoft Operations Manager
Мова HTML. Секція HEAD і метаінформація.
завдання
The policy as a public phenomenon Structure and function
Усунення інформаційних залежностей в циклах засобами OpenMP, директива reduction.
За яких умов відбувається перехід на мітку при виконанні зазначених команд
Int MPI_ERROR;
Реалізація MapReduce в системі Hadoop. Архітектура Hadoop кластера. Особливості файлової системи Hadoop.
Якість обслуговування в глобальних мережах
Основний (транспортний) рівень.
Табличний процесор MS Excel. обчислювальні можливості
Прийняття рішень при багатьох критеріях
Хакери не НАРОДЖУЮТЬСЯ, хакери СТАЮТЬ
ONLINE - ЦЕ БЕЗПЕКА
Найпростіші конструкції мови предикатів
поняття POST
Основні характеристики процесора
Створення розділів за допомогою Disklabel
Історія створення Windows 7
Системи автоматизованого пошуку інформації в мережі Internet
Ієрархічні бази даних.
Gnumeric
Протоколом комунікації в компьютерньгх мережах називається
Топологія локальних мереж
INPUT DEVICES
COMPUTER PROGRAMMING
If ... else ...
Статичні і динамічні Web-сторінки. Особливості скриптових програм. Аналіз мов керування сценаріями (JavaScript, VBScript, PHP, Perl).
Операційна система. Файли, каталоги. Шаблон імені. NC- оболонка.
Робота з файлами в PHP. Копіювання, перейменування і видалення файлів
СТВОРЕННЯ РИСУНКА SMARTART І ПЕРЕТВОРЕННЯ ТЕКСТУ слайд В рисунку SMARTART
ПАРАМЕТРИ слайд
ЗАВДАННЯ 2.7
Cloud Computing
алгоритм
алгоритм
алгоритм
M - кількість біт, N - кількість незалежних кодованих знань.
Класифікація і характеристики основних пристроїв виведення інформації.
Перевірка адекватності моделі.
семафори
м'ютекси
Рішення завдання одномірної оптимізації в пакеті Mathcad
Типи інформаційних моделей
Дані та джерела даних. Елементи управління, обробка і зв'язування з джерелами даних. механізми
Таймери. Сторожовий таймер (апаратурне рішення).
While (умова виконання циклу)
Растрова графіка.
Завдання до лабораторної роботи
Draw Малює графічне зображення в зазначену позицію канви
Зчеплення з управління
Поняття кодової таблиці.
Склад операційної системи.
C. Text Study
Графічний метод рішення матричних ігор.
Застосування прямого коду
Штучний інтелект. Інформаційне суспільство
Поняття алгоритму та його властивості.
Основні пристрої
Струменевий принтер
Блок (вузол) мікропрограмного управління (БМУ).
Експертні методи визначення функцій приналежності.
Дії, що викликаються тригерами
Область застосування програми Microsoft PowerPoint
Device at90sl200
Робота з AMPL з командного рядка
Описати як видається графічний об'єкт у векторному форматі. Переваги та недоліки векторної графіки. Привести приклади форматів векторних файлів.
Еволюційне програмування.
Способи заповнення масиву
Додавання додаткових панелей
Етапи розвитку електронної обчислювальної техніки
практичне завдання
Зв'язування головної і підлеглої форм
Системне програмне забезпечення
Медицина і освіта
Специфікація IEEE 802.11b. Використання комплементарних кодів для передачі даних. Суть методу.
Вправи і тести
Редакції windows 7
Використання коштів ремонту і відновлення
Квиток 7 питання 3
Основи адресації IPv6
Налагодження підключення
Події, що передували появі персональних комп'ютерів
Короткі відомості з теорії
Тренування: нейрони і м'язи
Хронічна нестача самоконтролю
Математичне моделювання та його різновиди.
Приклад виконан контрольного завдання
Visual Basic.
Рішення задач 78-89 з підручника
Умовний оператор If
Рішення задач 177-183 з підручника
біномінальні коефіцієнти
Локальні і глобальні змінні.
Огляд мов програмування високого рівня.
Алгоритми розподілу пам'яті
Об'єктно орієнтоване програмування.
MOVE METHOD (ПЕРЕМІЩЕННЯ МЕТОДУ)
Вирішення задач
Електронний бізнес (e-бізнес)
Логічні операції АБО (логічне додавання) (диз'юнкція).
Метод бар'єрних функцій
Властивості алгоритмів.
Методи багатовимірної оптимізації
Робота в БД через локальну мережу
А) ПО ФАКТОРУ ЧАСУ
Установка портів з CD-ROM
видалення завдань
Процессорди? ?мірлер ж?йесі. ?мірлер т?рі
Правила перекладу правильних дробів
Алгоритм.
Типи даних в Object Pascal
Квиток 2 питання 1
використовувана термінологія
захист FreeBSD
Установка Oracle 8.0.5 за допомогою orainst
стан потоку
Об'єкти і структури даних. Відмінності процедурного та об'єктно-орієнтованого коду. випадки застосування
Технології фінансових обчислень.
алгоритм банкіра
Активні повітряні системи охолодження
Пакет MSOffice. Склад і призначення основних компонентів
Склад мови SQL
Види завантаження послідовностей
Упорядкування списку. Вставляння елемента в середину списку.
Лекція: Система, інформація, знання
Принципи перекладу дійсного числа з 10 СС в деяку іншу СС. Похибки перекладу (абсолютна і відносна).
Редукційне програмування функцій, завдань операціямі підсумовування
Програма 1.3.
Редукційне моделювання систем КОМПЛЕКСНОЇ інформатізації
КВИТОК 7
табличний процесор
Генетичні алгоритми. Визначення. Схема класичного генетичного алгоритму. Області застосування класичних генетичних алгоритмів.
Логічні елементи. Класифікація, призначення, застосування.
Мови програмування ASP.NET. Аналіз коду ASP.NET
Глава 2. Сучасні алгебраїчні мови моделювання
Пристрої введення інформації: клавіатура
Конфігурація ASP.NET. Користувача конфігурація. Обробники для користувача розділів. Створення та отримання користувальницьких розділів web.config
Принципи роботи Web-служби
Dim objWriter as new StreamWriter (FileStream or pPath, Append)
Мікроальбумінурія?а синамалар
Формальні властивості алгоритмів
Моделі пам'яті та спрощені директиви визначення сегментів. Процедури.
Визначення первісної вартості (ПНС) об'єктів НМА
Не всі пристрої створені рівними
приклад 6
теоретичні відомості
приклад 4
Лазерний принтер
Plot (x1, y1, s1, x1, y1, s2)
Спосіб кодування носить назву коду Шеннона-Фано.
Опис процедури: заголовок, параметри, тіло процедури.

Функції ОС по управлінню пам'яттю
Основні визначення
Знайомство з роботою довідково-пошукового сервера
Мета інформатизації - поліпшення якості життя людей за рахунок збільшення продуктивності і полегшення умов їх праці.
Реєстрація в пошукових системах
Використання рейтингів і безкоштовних дощок оголошень
Глава 7 Розподіл ресурсів
Адресація в Інтернеті
переривання
Переклад пасивного стану
Види коригувальних засобів в САР. Недоліки послідовної корекції.
Пошук в глибину з ітераційним заглибленням.
Життєвий цикл програмного забезпечення і його етапи.
Глава 5 VIP-програма: система зміцнення і розвитку відносин з наявними Клієнтами
Глава 2 Ціна питання: переговори про ціну
ПРИМІТКА
Дресирування диких домашніх тварин
форматування символів
Функціональне призначення та структура ОС
Завдання 1. Робота з папкою Календар
Федеральні органи влади займаються питаннями безпеки ЗС
Питання. Методи навчання інформатики.
Інтервальні прайс-листи
Загальні відомості про Windows ХР Professional
Незалежна безліч вершин
Взаємне орієнтування пари знімків
Типи інформаційних систем, що використовуються для вирішення частково структурованих задач
Експертна оцінка
Вопрос15.Понятіе Корпоративної інформаційної системи. (КІС).
Вопрос22: Основні принципи побудови інформаційних систем управління персоналом в корпоративних організаціях
Приклад вкладених циклів поки
Приклад.
Завдання підвищеної складності
Накопичувачі на магнітній стрічці.
Накопичувачі на жорстких магнітних дисках (НЖМД).
Вбивство без мотиву


перша | Попередня | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати