На головну

Біологія

сторінка 137

Каталог - Біологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Застосовується в малих дозах, витрата цього натурального продукту в два - три рази менше звичайних миючих засобів.
А.П. Садохин
Історія природознавства
Розвиток науки в Середні століття
Глобальна наукова революція XVI-XVII ст.
предмет природознавства
Предмет і структура природознавства Поняття природознавства
Класична концепція розвитку
Становлення сучасної концепції розвитку. Ідея самоорганізації матерії
Основи синергетики і нерівноважноїтермодинаміки
Класичне природознавство Нового часу
Основні риси сучасного природознавства як науки
Співвідношення динамічних і статистичних законів
принцип симетрії
І співвідношення невизначеностей
Квантово-польова картина світу
Електромагнітна картина світу
Поняття фізичної картини світу
Механічна картина світу
Системний підхід як інтеграція наукового знання
властивості системи
Природно-наукова і гуманітарна культури
Як відрізнити справжню науку від псевдонауки
Структура наукового знання з точки зору орієнтації на практичне застосування
Наука серед інших сфер культури
Від автора
природознавства
Садохин, Олександр Петрович.
Структура наукового знання з точки зору предметного єдності
Наукова картина світу
аналогія
Системний підхід Сутність системного підходу
Класифікація систем
Вимірювання
Методи наукового пізнання
Рівні і форми наукового пізнання рівні наукового пізнання
Форми наукового пізнання
принцип відповідності
Структурні рівні організації матерії
В.І. Вернадський про живу речовину та біосферу
структура біосфери
Біосфера і космос
Біоетика як новий світогляд
Біоетика як система етичних стандартів
творчість
працездатність
Сучасний стан медицини
Людина і космос
Вплив людини на природу в ході розвитку суспільства
Раціональне використання і охорона земель
Раціональне використання і охорона повітряного середовища
Раціональне використання і охорона рослинності
Охорона навколишнього середовища
Коеволюція людини і біосфери
Сучасна екологічна криза і його специфіка
Концепція ноосфери В.І. Вернадського Поняття ноосфери
емоції людини
Матеріальна основа людської свідомості
Концепції мікро- і макроеволюції
Основні положення СТЕ
креаціоністська концепція
Основні фактори еволюції СТЕ
Синтетична теорія еволюції
антидарвінізмі
основи генетики
Генетика про спадковість
біологічна концепція
трудова концепція
Специфічні особливості людини
Сутність людини. Біологічне і соціальне в людині
Етологія про поведінку людини
Фундаментальні відмінності людини від тварин
Подібність людини з тваринами
мутационная концепція
Подібність і відмінності людини і тварин
Раціональне використання і охорона тварин
Сутність антропного принципу
глосарій
Глава 9. Структурні рівні життя 212
КОНЦЕПЦІЇ сучасного природознавства
бібліографічний список
Фіналістскій антропний принцип
Слабкий антропний принцип
Сильний антропний принцип
Відкриття законів і механізмів еволюції
Комплекс доказів теорії еволюції
Рання історія розвитку Землі
Геологічний розвиток і будова Землі
ядро Землі
вік Землі
Відмінності в рельєфі
Пошук позаземних цивілізацій
Науковий аналіз проблеми позаземних цивілізацій
Форма і розміри Землі Комплекс наук про Землю
літосфера
гідросфера
система хімії
Перший рівень хімічного знання. Вчення про склад речовини
Концепція хімічного елемента
Специфіка хімії як науки Основні завдання хімії
ендогенні процеси
атмосфера
магнітосфера
І пошуку позаземних цивілізацій
Склад Сонячної системи
Теорія відносності
Властивості простору-часу
космологія
Концепції простору і часу в сучасному природознавстві
Теорії Великого об'єднання і Супероб'едіненія
структура мікросвіту
Рух і фізична взаємодія
типи взаємодій
Формування класичної космологічної моделі
космологічні парадокси
Ранній етап еволюції Всесвіту
Народження і еволюція галактик
Народження і еволюція зірок
Початок »Всесвіту
Походження Всесвіту - концепція Великого вибуху
Релятивістська модель Всесвіту
Модель Всесвіту
Концепція хімічних сполук
Проблема створення нових матеріалів
Освіта найдавнішої клітини
Умови, необхідні для появи життя
Початок життя на Землі
Концепції голобіоза і генобіоза
Концепція випадкового одноразового походження життя
концепція креаціонізму
Концепція самовільного зародження життя
концепція панспермії
Відновлювальний етап у розвитку біосфери
Окислювальний етап в еволюції біосфери
Теорія катастроф Ж. Кюв'є
Основні рушійні фактори еволюції в теорії Дарвіна
Значення еволюційної теорії Дарвіна
Концепція розвитку ж.б. Ламарка
Історія розвитку еволюційних ідей
Освіта і розвиток рослин
Освіта і розвиток тварин
Різноманітність концепцій походження життя
Критерії живих систем
Структура біологічного знання Біологія як наука
Період систематики. натуралістична біологія
Період мікросвіту. Фізико-хімічна біологія
Функціональний підхід в еволюційної хімії
Четвертий рівень хімічного знання. еволюційна хімія
Другий рівень хімічного знання. структурна хімія
Третій рівень хімічного знання. Вчення про хімічному процесі
Еволюційний період. еволюційна біологія
Структурні рівні організації життя
біогеоценотіческій рівень
біосферний рівень
визначення життя
біоценотіческій рівень
Популяційно-видовий рівень
Молекулярно-генетичний рівень
клітинний рівень
Вправи на освіту термінів
Крилаті вислови і афоризми
РУССКО-ЛАТИНСЬКИЙ СЛОВАРЬ
Вправи на переклад термінів
латинські терміноелементи
Частотні відрізки, що містять хімічну інформацію
вправи
Словотвір шляхом складання кореневих морфем (терміноелементів) і його особливості в біологічній термінології
назви солей
назви кислот
Латинські і грецькі приставки, які надають слову подібний смисловий відтінок
вправи
Назви хімічних елементів
Грецькі початкові і кінцеві терміноелементи
вправи
Грецькі кореневі терміноелементи
грецькі суфікси
Крилаті вислови і афоризми
вправи
Грецькі кореневі терміноелементи
грецькі терміноелементи
вправи
Причини того з ablativus
Аблятів і утворення його форм
Прикметники 1-2-го відмін, їх словникова форма і основа
Прикметники 3-го відмінювання, їх словникова форма і основа
Узгодження прикметників з іменниками
вправи
Іменники в назвах таксономічних одиниць
вправи
Граматичні категорії іменників
характеристика відмін
Освіта і схиляння вищого ступеня
Освіта і схиляння найвищому ступені
Вживання форм genetivus pluralis в біологічних термінах
Освіта форм знахідного відмінка однини і множини
вправи
заняття 7
Вживання форм nominativus pluralis в біологічній термінології
Особливості вживання форм вищого та найвищого ступенів в біологічній номенклатурі
Освіта nominativus pluralis


перша | Попередня | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати