Головна

Біологія

сторінка 62

Каталог - Біологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Коливаннями називаються повторювані руху або зміни стану.
Лекція № 11. Антигени, основні властивості. Антигени гістосумісності. Процесинг антигенів.
Протокол узгодження робочої програми з хімії з іншими дисциплінами спеціальності
Людина прямоходяча. Проблема прабатьківщини Homo sapiens. Теорія полицентризма.
приклади завдань
Структурно-змістовний тест для повторення і завдання
Загальна періодизація онтогенезу
Вічно жива гілка
Глава 9. Відчуваю, значить, існую
Руйнування і жертви
Робота 3. Визначення стійкості клітин різних рослин до зневоднення сірчаною кислотою
Межі.
КУ-лихоманка
Визначення і завдання ГО.
Вступ
алогенних антисироватки
Старіння і тривалість життя. Основні гіпотези.
Мікрофлора грунту.
Б) іекасти айма?ини? флегмонаси
Обсесивно-компульсивний розлад
Додатковий.
Локальні дефекти розвитку тулуба.
диференціація самок
Геометрія молекули токсиканта
Різноманітність біоелімінаторов вільноживучих фаз роз-
завдання №18
Зв'язок структурної моделі з рівнями свідомості
Формування головних максимумів дифракційної картини на екрані Е, розташованому в фокальній площині збиральної лінзи Л
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
Формальні нейрони штучних нейронних мереж
Функції кори БП.
Са?-б?лшек Сауда об'ектілеріне ?ойилатин талаптар
місцеве лікування
Організація роботи хірургічного кабінету поліклініки.
Патологіяли? фізіологія
C. госпіталізувати в хірургічне відділення
D. спалюється
Профілактика хір-й інф-ії і організація хірур-й роботи.
Т Д?некер тіндік ісікке жататини нє?
Завдання і методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи № 2
Інформаційний лист
О?у уа?итин семестрге б?лу
Лекція №8 Антропогенетіка.
трипаносомоз
Визначення вільного амінного азоту в сироватці крові (за методом Г.А.Узбекова в модифікації З.С.Чулковой).
Структура поведінкових актів по П.К. Анохін.
Домінанта і УР.
ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Зін-?зі тексеруге арнал?ан с?ра?тар
Як проводять генетичну діагностику?
Фотобіологічні процеси. Основих правила фотохімії.
Приблизний перелік питань до іспиту
III. Вивчення нового матеріалу
Виявлення причин в світі
ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
Будова і функції нуклеїнових кислот
Коріння кібернетичної теорії
МІКРОБІОЛОГІЯ 8 сторінка
Раси і расизм. Історіографія проблеми.
Роль природного добору в освіті расових ознак і адаптивних типів.
Панічний розлад
ароматичні вуглеводні
Тапсирмалар.
N ?аласинда 2000 ж. 7 жасар ?л балаларди? дене салма?тарин ?лшеу н?тіжелері.
Теорія панспермії.
Руйнування озонового екрану
АКТИВІЗАЦІЯ енергообміну ЗОРОВОГО АНАЛІЗАТОРА
Вступ
Тапсирма. Берілген тіркестермен с?йлем ??ра?издар.
Методи визначення вуглеводів
Урок третій 7 сторінка
Фенотипи і типи гамет пишуться строгопод відповідним генотипом.
Методичні вказівки
Основні клітинні процеси в онтогенезі. Взаємодія частин зародка
Масі промислових відходів
Методичні рекомендації ДЛЯ практичних занять
щеплення
ЗАГАЛЬНІ ДІЗОКСІІ
класи ферментів
Будова матричної РНК.
Сахароза і її інверсія.
Гліколіз і глікогеноліз.
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО МЕХАНІЗМАХ РОЗВИТКУ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ, ПРИНЦИПИ ВІДНОВЛЕННЯ ПОРУШЕНИХ ФУНКЦІЙ імунокомпетентних клітин
Лекція № 15. Імунний статус макроорганізму. Методи оцінки.
САЛЬМОНЕЛЬОЗ
Перевірте себе.
анотація
Інтеграційна діяльність мозку.
Плейотропна дію генів
Свинячий ціп'як (Taenia solium).
Самарський державний медичний університет
У мешканців Закарпаття внаслідок дефіціту йоду в харчових продуктах часто зустрічається ендемічній зоб. Стан таких людей назівається ...
МУТАЦІЙНІ процес У ПОПУЛЯЦІЯХ ЛЮДИНИ
У завдання допішіть слова, якіх бракує
Предмет і завдання токсікокінетікі
Передісторія появи приматів
походження людини
Можливість екстраполяції експериментальних даних з тварин на людину (наслідок прийому талідоміду)
Історія становлення токсикології як науки
генетика куріння
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
Де ж в мозку гніздиться любов
В.В. КАШИН
Закон одноманітності першого покоління при схрещуванні чистих форм.
Принципи нормування.
фенольні сполуки
Навчальний посібник
І ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ
Д.В. Глуговський член Секції груповий психоаналітичної психотерапії Товариства психоаналітичної психотерапії horosho@nm.ru 4 сторінка
генетика алкоголізму
Різні заняття - різна еволюція
Дослід 4. Визначення ступеня денатурації білка
Структура і функції біологічних мембран.
Водний баланс 3 сторінка
ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ
ЗАНЯТТЯ 1.1.4.
Ревізія проблеми спадкування набутих ознак
Ієрархічне представлення дає механізм уваги.
Продовження таблиці
Епігенетична мінливість 2 сторінка
ПИТАННЯ N 98. Рецептори зорового аналізатора знаходяться в
Вплив середовища на розвиток ознаки в онтогенезі. модифікаційних мінливість
Методика вивчення генетичних основ та основних досягнень селекції
Етап. 20-40 рр.
Глава 3. Відкрий свій магічний світ
Конституціональні схеми. Наведіть приклади деяких з них (для чоловіків, жінок, дітей) см 41
інші гіпотези
західний стовбур
Екстремальні екологічні ніші і адаптивні типи.
Гострих кишкових інфекціях у дітей раннього віку
Цивільні організації ГО.
Формальдегід.
отруйні амфібії
ПРО ТЕБЕ МИ ПОГОВОРИМО ЛЕДЬ ПІЗНІШЕ, А ПОКИ ПРОДОВЖУЄМО ЧИТАТИ ДАЛІ.
Додаток Б - Список латинських назв видів рослин для обов'язкового вивчення
Інсектициди різних хімічних груп.
Темнова репарація.
социобиология
теорія Ж.Пиаже
Заняття № 1
Оптичний квантовий генератор - лазер
Вимоги до знань, умінь і навичок
Манн-Уітніді? U- крітерійі.
C. зупинка кровотечі
D. бактеріологічний
Словники (довідники)
Пухлини (класифікація, визначення, методи діагностики і лікування).
Вступ.
Правити] XX століття
Еволюція біосфери. Вчення академіка В.І. Вернадського.
квиток 9
Місце і роль людини в системі органічного світу, його схожість з ссавцями тваринами і відміну від них.
Рекомбінантні вакцини і вакцини-антигени.
СПИСОК ТЕРМІНІВ ПО АНТРОПОЛОГИИ 6 сторінка
Лекція № 12. Гуморальний імунітет. Імуноглобуліни. Роль антитіл в імунній відповіді. Реакція антиген-антитіло, її застосування.
Лейкопении... 153
ЗАКОНОМІРНОСТІ Успадкування Ознака У ЛЮДИНИ
Небезпека речовини в профілактичної токсикології.
Патологічний процес, патологічна реакція, патологічний стан
Практичне заняття № 4 (2 год.).
докозагексаєнова кислота
Еволюція скелета.
Питання 2.14. Рибосомні цикл синтезу білка: фази ініціації, лонгації, термінації.
УКРАЇНА
Правила оформлення лабораторної роботи
Рентгенодіагностика травматичних пошкоджень зубів і щелеп.
первомур
Імпрінтінг хромосом і генів
Спорообразование у бактерій.
Виберіть одну правильну відповідь.
Всмоктування токсичних речовин через шкіру
МЕТОДИ ВИДІЛЕННЯ ЛІПІДІВ ІЗ СИРОВИНИ І ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЇХ АНАЛІЗ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
Змова 1 сторінка
Основні напрямки боротьби з передчасним старінням
комплементарна взаємодія
Бізнес на епідеміях
Типовий патологічний процес.
Дія на організм електричного струму.
доменделевских період
Реакція на дезоксикортикостерон
Генотипическая мінливість зачіпає генотип. В основі її лежать мутації і рекомбінації.
Квиток 76. Захисні заходи від лазерного випромінювання.
Особливості виробництва сиру Адигейського
Вимоги до молока за фізико-хімічним складом
Типи дроблення і типи бластул
Зміна енергетичного і теплового балансу біосфери.
хід визначення
Хід визначення.
Пліснява
Б) несеп айда?иш
Питання №22.
Тапсирма. В тексті можна о?ип, жануарлар атауин теріп жази?издар.
Питання 41. Потенціометрія.
Дивосил британський Inula britannica Инуля Британіка
ботаніка
При впливі оксидів азоту
Роль біологічних наук в житті суспільства
лихоманка денге
Закономірності незалежного успадкування


перша | Попередня | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати