На головну

електроніка

сторінка 343

Каталог - Електроніка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Забруднення.
Вертикальної стійкості повітря
При радіаційної аварії
Фізико-математичного моделювання
При радіаційної аварії
Протирадіаційні укриття (ПРУ)
найпростіші укриття
притулку
Методи захисту населення в разі радіаційної аварії
Необхідно термінове втручання
Незамкнений і замкнутий цикли дезактивації
Робіт різними способами
Стаття 22. Право громадян на радіаційну безпеку
Інструкція
Від радіаційної аварії
Впливі природних радіонуклідів
Стаття 13. Оцінка стану радіаційної безпеки
В області забезпечення радіаційної безпеки
Стаття 4. Заходи щодо забезпечення радіаційної
Підготовка до евакуації і евакуація
Проживання на забрудненій місцевості
Дії населення за сигналом оповіщення
дезактивації
Особливості дезактивації різних об'єктів
Радіонуклідів в продуктах і воді
Прийнятий Державною Думою 5 грудня 1995 року
безпеки
Валентин Олексійович Борисевич, колишній завідувач лабораторією Інституту ядерної енергетики академії наук Білорусі.
Переселенці.
чорнобильські уроки
Радіоактивне зараження місцевості внаслідок аварії
Імовірність аварій на АЕС і їх наслідки
Завдання 3.
Контрольні завдання.
Завдання 2.
Завдання 1.
Способи завдання функцій. заміна змінних
Побудова графіків в Maple
Завдання 1.1.
Контрольні завдання.
Завдання 2.
Завдання 1.2.
МГПИ 2007
Вступ
іонізуючих випромінювань
Характеристика радіоактивних забруднень
енергетики
Ядерний паливний цикл
Підприємства атомної енергетики
З джерелами іонізуючих випромінювань
Типові і нетипові порушення роботи на АЕС
Великі і надвеликі аварії на АЕС
При аварії на РОО
об'єктах
Служби радіаційної безпеки
Земне (теригенні) випромінювання
космічне випромінювання
Характеристика іонізуючих випромінювань
Дози іонізуючого випромінювання
ядерні перетворення
Зумовлюють радіаційний фон на поверхні Землі
Глава I. Загальні відомості про радіоактивність і іонізуюче випромінювання
Принципи роботи детекторів іонізуючих випромінювань
Класифікація та призначення дозиметричних приладів
біологічні ефекти
Класифікація джерел іонізуючих випромінювань
Наслідки впливу радіації на організм
Біологічна дія іонізуючих випромінювань
Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовиною
Лабораторна робота №4
Лабораторна робота №5
Порядок виконання роботи
Лабораторна робота №3
І спадкових дефектів
Новополоцьк 200_г.
коефіцієнти якості
Лабораторна робота №2
Режими роботи.
Лабораторна робота №1
Перевірка працездатності приладу.
Основні правила роботи з радіометрами-дозиметрами
ВСТУП
Загальні вимоги
структура роботи
Основна частина
Приклади бібліографічних описів
Науковий апарат курсової роботи
Оформлення курсової роботи
Дезактивація шкірних покривів тіла
Контроль потужності дози і щільності потоків випромінювань
дезактивація спецодягу
Дезактивація обладнання та приміщень
Радіаційний технологічний контроль
Збір, транспортування та захоронення радіоактивних відходів
Дозиметр-радіометр МКС-АТ1117М
Контроль радіоактивного забруднення поверхонь
Контроль радіоактивних газів
Контроль радіоактивних аерозолів
Вимірювання радіоактивних газів і аерозолів
Контроль радіоактивного забруднення приладами
Контроль радіоактивного забруднення методом мазків
Автоматизована система радіаційного контролю НДЦ СНІІП
Блоки й пристрої детектування АКРБ
Основне обладнання АЕС з реакторами ВВЕР
Основне обладнання АЕС з реакторами РБМК
Класифікація АЕС за типом реактора
Класифікація АЕС за кількістю контурів
Класифікація атомних станцій за призначенням
Основне обладнання АЕС з реакторами БН
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ АЕС
Зчитувач СТЛ-300
Стаціонарна система контролю радіаційної безпеки
Автоматизований комплекс індивідуального дозиметричного контролю АКІДК-301
Основи дозиметричного контролю
Радіаційна безпека і радіаційний контроль
Вимірювання активності рідини радіометром РЖБ-11П
Засоби індивідуального захисту
Розрахунок захисту від нейтронів
Розрахунок захисту від фотонного випромінювання
Розрахунок захисту від альфа- і бета-випромінювання
люмінесцентний метод
сцинтиляційне метод
Опис технологічної схеми жидкофазного хлорування
Полихлоридов при отриманні ПАР є побічними продуктами вихід яких зводять до мінімуму.
хлорування етану
Вибір захисних матеріалів
Поняття про дози зовнішнього і внутрішнього опромінення
Взаємодія бета-частинок з речовиною
Взаємодія альфа-частинок з речовиною
Взаємодія нейтронів з речовиною
Біологічна дія іонізуючих випромінювань
Радіаційна небезпека випромінювань і їх джерел
Газоразрадние лічильники
напівпровідникові детектори
іонізаційний метод
Методи реєстрації іонізуючого випромінювання
Гострі ураження і віддалені наслідки опромінення іонізуючим випромінюванням
Взаємодія гамма-випромінювання з речовиною
Будова атома і атомного ядра
радіоактивність
терміни та визначення
Перетворення атомних ядер
ядерні реакції
Закон радіоактивного розпаду
активність
Види іонізуючих випромінювань
термоядерні реакції
Розподіл ядер і керована ланцюгова ядерна реакція
Молекулярне розсіювання світла
Проходження світла через оптично неоднорідне середовище
Комбінаційне розсіювання світла
Розсіювання Мандельштама - Бріллюена
функція
Перш ніж стати адміном необхідно побувати в шкурі користувача
зонування
Матеріали та обладнання
Висота мийки
робочі поверхні
водопровідні крани
Витяжка
Висвітлюємо життя на кухні
Статті в журналах
Закони, укази, постанови
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
Зв'язок із затекстовой посиланнях
Розділ 1. Інтерфейс текстового редактора
Розділ 2. Інтерфейс програми для створення презентацій
Почала працювати гаряча лінія «Російського Червоного Хреста» 8-800-200-12-60.
законодавчі матеріали
стандарти
Виноска при посиланні на електронний носій
Радіаційна безпека при впливі природних джерел випромінювання. Опромінення працівників.
Опромінення населення.
Радіаційна безпека пацієнтів і населення при медичному опроміненні.
Методи і засоби індивідуального захисту та особистої гігієни.
Звернення з матеріалами і виробами забрудненими або містять радіонуклідами.
Поводження з радіоактивними відходами.
Радіаційна безпека при радіаційних аваріях.
Пропускник.
Оцінка стану радіаційної безпеки.
Шляхи забезпечення радіаційної безпеки.
Основні принципи забезпечення радіаційної безпеки.
Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки ОСП2002.
Забезпечення радіаційної безпеки при порушенні режимів дефектоскопічних робіт.
Виробничий контроль за забезпеченням радіаційної безпеки.
Вимоги до адміністрації, персоналу та громадянам щодо забезпечення радіаційної безпеки.
Поставка, облік, зберігання та перевезення джерел випромінювання.
Виведення з експлуатації радіаційних об'єктів (джерел випромінювання).
Розміщення радіаційних об'єктів і зонування територій.
Класифікація радіаційних об'єктів по потенційної небезпеки.
Виробничий радіаційний контроль.
Типи плівок.
Особливості рентгенографічних плівок.
Вибір джерела випромінювання.
Радиографический метод контролю зварних з'єднань.
Фото-зарядки і матеріали касет.
Схеми просвічування зварних з'єднань.
Технологія і організація роботи.
Витримування деталі в вакуумі і в криптоні 85.
Радіаційний метод контролю на наявність поверхневих дефектів.


перша | Попередня | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати