Головна

Математика

сторінка 227

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


перекосу цапфи
Наприклад, рівняння
Властивості математичного очікування.
квиток 6
Приклад.
Перший і другий чудові межі
Приклад.
Диференційовність функції декількох змінних.
Формула Тейлора.
Рішення
Інтегрування по частинах.
Властивості поверхневого інтеграла першого роду.
Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом.
Формула Тейлора для многочленів.
теоретичні відомості
Теорема Коші. Фізичний сенс.
Функція безперервна на відрізку, рівномірно неперервна на ньому ().
Формула Тейлора.
Однорідні диференціальні рівняння і ті, що зводяться до них
Монотонні функції. Умови монотонності функції.
Вправи з рішеннями
Завдання до практичної роботи
Можна довести, що межа суми, що стоїть в правій частині рівності дорівнює інтегралу
Інтегрування статечних рядів.
Завдання до практичної роботи
безлічі
Завдання до практичного заняття
До У Р З
Завдання до практичного заняття
тригонометрія
Похідна функції дорівнює
Точка для функції є точкою
Поняття про ряд та его суму.
приклад 3
Схема дослідження функції на опуклість, увігнутість
Місце дисципліни в структурі ООП
Питання 46. Властивості невизначеного інтеграла.
ДИФЕРЕНЦІАЛ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ФУНКЦІЇ N ЗМІННИХ.
Хід уроку.
Основні Поняття
Властивості невизначеного інтеграла
Завдання для самостійного рішення
Число е.
біноміальний ряд
Порядком діференціального Рівняння назівається
Формальна система числення предикатів.
Ур-е з кутовим коефіцієнтом.
Основні правила диференціювання.
Питання 21. Теорема про збереження знаків безперервної функції.
Властивості щільності розподілу
теоретичний матеріал
Завдання для практичної роботи
приклади
Умови виникнення геометричного розподілу
Комплексні числа і дії над ними. Тригонометрична форма комплексного числа.
Обчислення інтервальних оцінок
відповідь №20
Уточнення теореми Чебишева
Доведення
Загальне рівняння прямої.
Логічним висловлюванням не є пропозиція ___.
Ознака Даламбера.
Теорема Ферма. Т-ма Ролля. Їх геом сенс.
Теореми про первісних.
Класичне визначення ймовірностей. Теорема додавання і множення ймовірностей.
рівняння Лагранжа
Рішення типового прикладу
Обчислення потрійного інтеграла
Поняття про диференціальному рівнянні
Завдання для самостійної роботи
Головне меню (2D). Команди меню при роботі з двомірними кресленнями в Компас 3D LT.
приклади
Створення креслення деталі опора
Створення креслення зубчастого колеса
Визначення інтеграла і його властивості
Теорема Лагранжа.
ОСТІЙНІСТЬ СУДІВ
Метод Крамера.
Гіпербола.
Як вирішити систему лінійних рівнянь?
N-мірне ВЕКТА Простягни-во.
Формула Тейлора з залишковим членом у формі Пеано.
Властивості ХФ.
Класифікація точок розриву.
Приклад 8.
Завдання для самостійної роботи
Типи точок розриву функції
Функції декількох змінних. Межа і неперервність функції.
Похідна в напрямі градієнт.
Розподіл відрізка в заданому відношенні
Векторний добуток двох векторів,
Види аксонометричних проекцій.
Дослідження основний панелі інструментів
Завдання С5 № 484647
Координати вектора і його довжина
Математичні методи в економічному аналізі
Розв'язування.
Загальний інтеграл диференціального рівняння першого порядку.
Завдання 36.
Побудова ймовірнісного простору.
Доказ від противного
Методичні вказівки Щодо ВИКОНАННЯ Самостійної РОБОТИ
Точки розриву і їх класифікація.
Властивості сум Дарбу
Теорема Лагранжа.
Основні властивості визначеного інтеграла.
завдання 4
Розділ 3. Математична статистика
Статистичний розподіл вибірки
Площина.
Приклад виконання завдання
квадратичні форми
теоретичні відомості
Рівномірна збіжність функціонального ряду
Для того, щоб через три будь-які точки простору можна було провести єдину площину, необхідно, щоб ці точки не лежали на одній прямій.
Теорема Ролля. Теорема Лагранжа. теорема Коші
Завдання С5 № 500022
Завдання С4 № 484611
Економічний зміст похідної
Пояснювальна записка
Вступ
відповідь 17
відповідь 21
Основні теореми диференціального числення
Визначення. Числа і називаються комплексно - сполученими.
Інтегрування тригонометричних функцій
П2.1. Постановка задачі.
експериментальна фізика
Рішення
рівень А
Лекція № 8.
метод Лагранжа
Теорема (Ньютона - Лейбніца)
Кінематичний метод.
ВСТУП
ВИЗНАЧЕННЯ
Розглянемо інтеграли виду
Приклади розв'язання задач.
Тема 8. Определённийінтеграл по відрізку.
A b з d
Хроматичної число ГРАФА
Напрямок «Конкурсна математика» 9-10 класи
Доведення
Доказ закінчено.
РОБОЧА ПРОГРАМА
Приклад 2.2.
завдання 2
Площина в просторі
Рівняння з відокремлюваними змінними.
Диференційне рівняння
Е) відстань від точки С до прямої АВ.
Рівняння з розділеними змінними.
Визначники оборотних
КВАДРАТНІ МАТРИЦІ
Розкладання деяких функцій в ряд Маклорена
Рівняння прямої, що проходить через дану точку в даному напрямку.
Завдання для самостійної роботи
токарної
Чотири типу мовної діяльності
логічне поняття
Теорема Ролля.
друга границя
Тематика тестових вправ 7 сторінка
Тематика тестових вправ 9 сторінка
Ваги насаджених на вал деталей
Рівняння прямої, що проходить через дві точки.
чисельне рішення систем рівнянь Методом Зейделя
Рекомендації до вирішення завдань 5 - 7. 4 сторінка
Інтегрування по частинах.
питання 12
Межа і неперервність функції двох змінних
відповідь 15
Ставлення нескінченно великих
теорема
розв'язання
Інтегрування по частинах певного інтеграла.
Рівняння в повних діффернціалах
Критерій згоди Пірсона
теорема
Індекси фіксованого (постійного) і змінного складу
Передмова
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
приклад модульного завдання
функціональні ряди
похідна
Рстн т точка д прмй стор.50
завдання 2
Дослідження поведінки функцій
Теорія імовірності
Називається однорідним лінійним рівнянням Ейлера.
Стор. 36
вертикальні асимптоти
Завдання 1.
Ігри та вправи в проголошенні звуку М (з 2 років)
Система 3-го порядку.
Рішення. Краплі дощу мають абсолютну швидкість
НАВАНТАЖЕННЯ ТРАНСФОРМАТОРІВ СТРУМУ
для студентів, які навчаються за спеціальністю «Банківська справа»).
Метод простої ітерації
Знайти похідні функцій щодо визначення


перша | Попередня | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати