На головну

Математика

сторінка 226

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Теореми про границі.
Характеристична функція СВ і її властивості.
Тема 7. Диференціальне числення
теоретичний матеріал
Тематика тестових вправ 10 сторінка
Рівняння прямої у відрізках.
Теореми про границі послідовності.
Відшукується область визначення функції.
Обчислення рангу матриці за допомогою миноров
ряд розподілу
Рішення.
Теорема 4.
Приклад 4.
функція розподілу
властивості
заняття №5
гіпергеометричний розподіл
Загальне рівняння прямої на площині має вигляд
Рішення.
Методом половинного ділення
Реалізація завдання в віконному додатку
Визначення 1.19.
Тема 7. Ряди
Рішення практичних завдань по темі
Метод вузлових потенціалів
Метод рівнянь Кірхгофа
Теорема 3.
Теорема 3.
Практичне заняття 2.
обертового тіла
Обгрунтування формули умовної ймовірності в загальному випадку.
Метод парабол (метод Сімпсона)
Лінійні операції над векторами та їх властивості
Системи лінійних алгебраїчних рівнянь.
Андай матріцани? Кері матріцаси болади?
Нескінченно малі функції
осях траєкторії
Доведення.
Числові ряди з позитивними членами
Операції над подіями.
Вступ.
Екі ж?не т?зулеріні? перпендікулярли? белгісін к?рсет
Межа функції в точці
Системи лінійних диференціальних рівнянь першого порядку,
Зниження порядку диференціального рівняння.
Тоді існує число m таке, що
косинус
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Самостійної РОБОТИ
Рівняння з відокремлюваними змінними
Н?ктесінен жази?ти?ина дейінгі ара?аши?ти?ти таби?из
Приклад 9. Обчислити.
завдання 3
Диференціал. Його геометричний сенс.
Основні формули тригонометрії
Введення нової змінної
Класифікація точок розриву
відповідь 31
Заміна змінної в певному інтегралі.
До ЕСЕ АЗАЯДИ
Формула Тейлора з залишковим членом у формі Лагранжа.
лекція 2
Підставляємо (9.22) в (9.14)
Вибірковий метод оцінювання числових характеристик випадкових величин.
Чисельне інтегрування формула трапецій
Питання 27. Похідна оберненої функції
відповідь 25
відповідь 16
Безперервні випадкові величини.
Теорема Коші.
Теореми Чебишева і Бернуллі.
геометрична ймовірність
Закон розподілу Пуассона.
середнє гармонійне
Частина 2
Критерії перевірки та оцінки виконання завдань частини 2
Площі поверхонь і об'єми геометричних тіл.
Рішення.
Рішення
Властивості скалярного твори
Частина 1. Елементарна математика
Лінійні диференціальні рівняння першого порядку.
Диференційовність. Диференціал функції.
Питання 38. Дослідження функції на опуклість.
Питання 31. Теорема Лагранжа.
резонанс струмів
Твір двох матриць
завдання №6,7
Поняття екстремуму функції.
Лекція № 8
Методи інтегрування. Метод підстановки.
Допускають зниження порядку
Частина II. Завдання, які оцінюються в 3 бали.
Практичне заняття №3
Дикість і цивілізація
Параметра осьового навантаження
Доведення.
Режими роботи трансформатора (не треба про всяк випадок)
Помилка природи
Теорема Лагранжа.
Властивості змішаного твори
завдання
Достатня умова екстремуму
Площина в просторі.
Чисельне інтегрування. Формула трапецій.
Нормативне забезпечення
Векторний витвір.
Гіпербола.
математична формула
Якщо жоден з коефіцієнтів рівняння (1) не дорівнює нулю, то його можна перетворити до вигляду
Функція розподілу ймовірностей для багатовимірних випадкових величин.
ЗАВДАННЯ 28
Гіпербола. Асимптоти.
Граничні теореми Лапласа.
глосарій
Формула повної ймовірності.
Завдання для самостійного рішення
динаміка
показова форма
Швидкість руху газу
Завдання 2.
завдання №2
Техніко-економічні показатели балки
Основні формули
Курсова робота
гіпербола
Рішення
Установка параметрів редактора матеріалів
інші властивості
Вивчення властивостей матеріалів
Рішення
Метод Ейлера.
Тема 8. Невизначений і визначений інтеграли
По відстані і горизонтальному кутку.
динамічні властивості
максимум н?кте
Скалярний і векторний поля.
ряд Тейлора
Геометричний сенс першої похідної є ..
Приклад 1.
завдання 21-30
Обговорення алгоритму
Метод контурних струмів
математична модель
Лабораторна робота №10.
Лабораторна робота №7.
Лабораторна робота № 4
Пам'ятка малювальнику
Рекомендація до виконання завдання
математичні тексти
геометричний розподіл
екстремуми функції
Інтервальні оцінки.
Операції над множинами
Теорема додавання ймовірностей сумісних подій
Граничні теореми.
Властивості неперервних функцій.
Безперервність елементарних функцій
Біноміальний розподіл
ПОНЯТТЯ Про нормальний закон розподілу
квиток 3
Завдання для самостійного рішення
Метод регулювання і припасування
Теорема 6.
Визначення логічного слідування формул.
Кінцева форма радикального ознаки Коші.
величиною прогину
Правила диференціювання.
Визначення 1.6.
Коріння многочлена. Основна теорема алгебри
Порівняння нескінченно малих функцій
Если функція неперервно у точці та до того ж значення відрізняється від нуля, то існує такий окіл точки у межах которого функція зберігає тієї ж знак, что и у точці.
Метод Сімпсона (парабол)
завдання
межі витривалості
Властивості залишкового члена.
Функція розподілу випадкової величини
Характеристики положення випадкової величини
Формула Тейлора для многочлена
ознаки збіжності
Операції над множинами.
Квиток № В-10
Теорема 1.
Квиток № В-9
СЬОМЕ ДИХАННЯ: вдих ______________________
гіпербола
Метод заміни змінної (метод підстановки)
розв'язання
Векторний витвір
Рішення
Квиток № В-8
Ранг матриці. Теорема Кронекера - Капеллі
Дії над комплексними числами
Межа і неперервність функції двох змінних
Функціональні послідовності і ряди.
Основні властивості функцій
неявні функції
Правило Крамера.
МАТЕМАТИКА
Диференціали вищих порядків.


перша | Попередня | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати