На головну

Економіка

сторінка 659

Каталог - Економіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


НЕВИДИМАЯ ПАРТІЯ
ВИСНОВОК: НОВА СИСТЕМА СТВОРЕННЯ ИЗОБИЛИЯ
МОЗАЇКА ВЛАДИ
АВТОНОМНИЙ ПРАЦІВНИК
ПРИМІТКИ 1 сторінка
ПРИМІТКИ 4 сторінка
ПРИМІТКИ 3 сторінка
ПРИМІТКИ 2 сторінка
D. Цільова орієнтація.
Інформаційна підсистема.
Система методів і методик.
Система показників.
Питання. Джерела інформації для складання виробничої програми. Характеристика етапів.
питання. Розділи і показники виробничої програми.
Питання. Методи прогнозування.
Питання. Функції прогнозу.
Система норм і нормативів.
Методики визначення елементів виробничих витрат
одноразові витрати
виробнича програма
Техніко-технологічне обґрунтування інженерних рішень
Загальна схема техніко-економічного обґрунтування ефективності проектного рішення
Зведений кошторис капітальних витрат на будівництво і запуск підприємства
Визначення елементів виробничих витрат
В. Розрахунок витрат на ремонт і технічне обслуговування технологічного обладнання та машин
Г. Прямі матеріальні витрати на виробництво продукції
Розрахунок амортизаційних відрахувань
Б. Розрахунок витрат на амортизацію
А. Розрахунок витрат на заробітну плату
Основні принципи оцінки ефективності проектів
Види економічної ефективності
Вступ
Мета і завдання техніко-економічного обгрунтування проектних розробок
Економічного розділу дипломного проекту
Д. Інші витрати, пов'язані з виробництвом і (або) реалізацією
цехові витрати
додатки
Техніко-економічне обґрунтування проектного рішення
Визначення одноразових витрат
Характеристика об'єкта економічної оцінки
Оформлення результатів економічного обгрунтування
Особливості економічного обґрунтування різних видів інженерних рішень
Економічне обгрунтування окремих заходів
Розрахунок виплат відсотків по кредиту
Е. Відрахування в державні і недержавні фонди, які відносять на виробничі витрати
загальнозаводські витрати
Економічне обгрунтування технологій виробництва і виробничих підрозділів
А. Ціна реалізації на товари
Економічне обгрунтування підприємств і об'єднань
Економічне обгрунтування економічній (галузевої) ефективності
Визначення меж економічної ефективності технології виробництва або виробничого підрозділу
Б. Податки
Вибір методу ціноутворення
Розділ 1. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Розділ 3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Розділ 4. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
СУДОВА ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Тема № 15. Об'єкти дослідження та методологічні особливості при виробництві фінансово-кредитної експертизи
III. Методичні рекомендації щодо ПІДГОТОВЦІ ДО ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ
Тема № 14. Поняття і сутність судової фінансово-кредитної експертизи.
В) додаткова
Тема № 12. Поняття і сутність судової податкової експертизи
Тема № 11. Об'єкти дослідження та методологічні особливості при виробництві фінансово-аналітичної експертизи
Тема № 2. Порядок призначення і проведення судової економічної експертизи на попередньому слідстві, в суді
Тема № 3. Організація судової економічної експертизи. Методологія судової економічної експертизи
Тема № 1. Судово-експертна діяльність в Росії. Поняття і сутність судової економічної експертизи
З ВИВЧЕННЯ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ
установчі лекції
Тема № 4. Структура висновку експерта і оцінка висновку слідчим і судом
Тема №5. Поняття і сутність судово-бухгалтерської експертизи. експертні помилки
Тема №9. Експертне дослідження операцій з формування фінансових результатів та використання прибутку. Встановлення суми матеріального збитку
Тема № 10. Поняття і сутність судової фінансово-аналітичної експертизи
Тема № 8. Дослідження судово-бухгалтерської експертизою операцій з обліку матеріально-виробничих запасів
Тема № 7. Дослідження судово-бухгалтерської експертизою операцій з обліку основних засобів та нематеріальних активів
Тема № 6. Експертне дослідження операцій з грошовими коштами в касі і на рахунках в банку
В.П. Максаківського
концепція лібідо
Стадії розвитку організації лібідо
Прозерін
Засіб при важкої госпітальної інфекції (нозокоміальних)
амлодипін
дигоксин
Виділяють і інші (рідше зустрічаються) форми неврозів, такі як психастенія, фобический, депресивний, іпохондричний і т.д.
Типові зміни нервових процесів при неврозах
Етіологія неврозів
Типові патологічні процеси в нервовій системі
нейродистрофічий процес
Шляхи вплив патогенних факторів на нервову систему
Етіологія
Аспірин для профілактики коронарного тромбозу
Засіб при неврозі (похідне БДП) транквілізатор
Перелік екзаменаційних питань
Жалпи медицина »факультетіні? 5 курс студенттеріне арнал?ан емтіхан с?ра?тарини? тізімі
Засіб при гіпертиреозі
Засіб для купірування гіпертонічного кризу
диклофенак натрію
азитроміцин
Засіб при зупинці серця
Місцевий анестетик з антиаритмічної активністю
Адреномиметик для підвищення артеріального тиску
Тема 11. Корпоративні чинники оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Тема 12. Проблеми застосування мультиплікаторних методів оцінки вартості підприємства (бізнесу) на ринках, що розвиваються
Тема 9. Макроекономічні фактори оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Тема 8. Оцінка вартості підприємства (бізнесу) опціонними методами
Тема 6. Оцінка вартості підприємства (бізнесу) наведеними методами
Тема 7. Оцінка вартості підприємства (бізнесу) методами доданої вартості
Тема 13. Проблеми застосування наведених методів оцінки вартості підприємства (бізнесу) на ринках, що розвиваються
Тема 15. Проблеми оцінки вартості підприємства (бізнесу) в умовах антикризового управління
Тема 5. Оцінка вартості підприємства (бізнесу) Мультиплікаторні методами (бізнесу)
Тема 6. Оцінка вартості підприємства (бізнесу) наведеними методами (бізнесу)
Тема 3. Оцінка вартості підприємства (бізнесу) балансовими методами
Розділ 3. Оцінка вартості підприємства (бізнесу) на ринках, що розвиваються
Тема 2. Базові поняття і концептуальні моделі оцінки вартості підприємства (бізнесу) (семінар у формі дискусії)
Тема 5. Оцінка вартості підприємства (бізнесу) Мультиплікаторні методами
Тема 2. Базові поняття і концептуальні моделі оцінки вартості підприємства (бізнесу)
МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В СТРУКТУРІ ООП
Тема 1. Методологічні парадигми оцінки вартості бізнесу
Цілі і завдання дисципліни
Тема 7. Оцінка вартості підприємства (бізнесу) методами доданої вартості
Тема 10. Галузеві фактори оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Комплект контрольно-оцінних засобів для проведення
поточного контролю
Тестові завдання з теми 4;
Які матеріали кримінальної справи слід відносити до джерел основних об'єктів судово-бухгалтерської експертизи
Екзаменаційний квиток № 23
Екзаменаційний квиток № 48
Екзаменаційний квиток № 18
Екзаменаційний квиток № 11
СУДОВА ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
Оцінка техніко - економічного рівня (ТЕУ) продукції параметричних методом
Навчально-методичне забезпечення дисципліни
Тема 15. Проблеми оцінки вартості підприємства (бізнесу) в умовах антикризового управління
Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності (Кпл)
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
Коефіцієнт маневреності власного капіталу
Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності)
За 200 __- 200__гг.
Тема 4.5. Аналіз собівартості продукції
За ________________________ роки.
Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності
Тема 3. Правове забезпечення підприємницької діяльності
У ТОРГІВЛІ
Тема 4.4. Ефективність використання матеріальних ресурсів
Чр01 Чр1
Функціонування податкової системи
Глава 2. Характеристика податкової системи Росії
За торгової організації
Тема 4.7. Аналіз фінансового стану підприємства
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
порядок оцінювання
В) програмне забезпечення та Інтернет-ресурси
На тему: "___________________________________________________________________
Вступ
електронні ресурси
Податкової системи Росії
Тривалість туру: 13 днів
Чр1 Чр1
Тривалість туру: 6 днів
Тривалість туру: 5 днів
Розрахунок впливу факторів на зміну фондовіддачі ______________ 200 __- 200__гг.
Тема 4.5. Аналіз витрат на реалізацію товарів
спосіб перший
Свідомість і роль синтезу в цілющої процесі
Зміни, викликані аналізом
Активність і пасивність в аналізі
згадування
Аналітик як захисник від тривоги
Топографія і динаміка лікування
бажання одужання
передумови лікування
Фантазія і невроз
Невроз і збочення
Причини прискорюють хвороба
Витіснення і невроз
опір суперего
сімптомообразованіі
Бісексуальність і невроз
труднощі лікування
Глава 10 ХАРАКТЕР І НЕВРОЗ
Роль синтетичної функції его в розвитку неврозу
опір ід
перенесення
Магія і всемогутність
ідеальне его
Функція сприйняття і перевірка реальності
Его і Ід
Фіксація, регресія і поділ інстинктів
Спроби пристосуватися до реальності
самоспостереження
Порушення в гармонійній взаємодії психічних механізмів
форми неврозів
Почуття провини
Реакції-формування его
Синтетична функція его
Загальний огляд порушень у виборі об'єкта
Розвиток вибору об'єкта і обмеження агресії (Злиття інстинктів).
Едипів комплекс
комплекс кастрації
фалічна організація


перша | Попередня | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати