На головну

Екологія

сторінка 64

Каталог - Екологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Тест тапсирмалари.
Історія розвитку гігієнічної науки
Методологія гігієни
Тема: Гігієна повітряного середовища.
ЗНАЧЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЛЮДИНИ.
Основні напрямки і проблеми екології харчування
Вітаміни - Д, А, Е, К. Водорозчинні - С, РР, В. (Реферати).
Тема: Основи раціонального харчування. Норми споживання харчових продуктів.
СПОСОБИ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ.
СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ.
Тема: Гігієна дітей та підлітків.
лекція №12
Санітарно-освітня робота в дитячих лікувально-профілактичних установах
Області охорони здоров'я в стаціонарі
Метод масового впливу
Методика гігієнічного виховання.
ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТУ.
КРИТЕРІЇ ЯКІСНОЮ санітарно-ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ ГРУНТУ.
Радіаційно ФОН.
ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ.
СОНЯЧНА РАДІАЦІЯ І ПРИЧИНИ ЇЇ ЗМІНИ.
Гігієнічна оцінка атмосферного повітря.
Склад атмосферного повітря
самоочищення ПОВІТРЯ
ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ.
Тема: «Гігієна грунту».
Епідеміологічне значення грунту
ЗСО поверхневих водойм
Загальне мікробне число
Тема: «Екологічне та гігієнічне значення води».
Розділ 4. Структура загальної суми виплат підприємства за негативний вплив на навколишнє середовище
Розділ 3. Визначення загальної суми виплат підприємства за розміщення відходів
Розділ 2. Визначення загальної суми виплат підприємства за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти
Розділ 2.2. Оцінка еколого-економічного збитку, що наноситься грунтам внаслідок розміщення відходів виробництва та споживання
Розділ 3.1. Визначення вартісної оцінки екологічного збитку, що завдається водним об'єктам після очищення стоків підприємства
Розділ 2.1. Теоретичні основи визначення шкоди, завданої грунтів як об'єкта охорони навколишнього середовища
Розділ 1.2. Оцінка еколого-економічного збитку, що наноситься водному об'єкту внаслідок скидання забруднюючих речовин у складі стічних вод
Розділ 1.1. Теоретичні основи визначення шкоди, завданої водним об'єктам внаслідок порушення водного законодавства
Розділ 3.2. Визначення витратних показників пропонованого проекту будівництва очисних споруд
Розділ 3.3. Визначення чистого дисконтованого доходу водоохоронного проекту
Розділ 1. Визначення загальної суми виплат підприємства за викиди забруднюючих речовин в атмосферу
Розділ 1. Визначення шкоди, завданої водним об'єктам діяльністю підприємства
Назвіть підстави і порядок її проведення.
Прийміть засноване на законі рішення.
Визначте форму заповідного режиму, найбільш сприятливу для вирішення поставлених завдань.
За лекцій 3-6
Чи є обгрунтованим позов органів охорони навколишнього середовища про відшкодування шкоди, і які заходи відповідальності можуть застосовуватися в даному випадку.
Кваліфікує діяння.
Назвіть суб'єкт правопорушення.
Рішення.
За лекції 13-14
За лекції 11-12
Назвіть суб'єктів правопорушення і міру їх відповідальності.
ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Завдання контрольної роботи
Критерії оцінки контрольної роботи
ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ ПО КУРСУ
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з екологічного права
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО
Цілі і завдання освоєння дисципліни
Нормативні акти
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Тема 9. Правові основи оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи
Примірний перелік КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ З ПІДГОТОВКИ до заліків та іспитів
Місце дисципліни в структурі основної освітньої програми бакалаврату
Вимоги до результатів освоєння дисципліни
Для заочної форми навчання на базі загальної середньої освіти
Тема 1. Екологічне право як галузь російського права
Для заочної форми навчання на базі середньої професійної освіти
Для заочної форми навчання на базі вищої професійної освіти
Для очної форми навчання на базі загальної середньої освіти
Методичні вказівки з підготовки до іспиту (заліку).
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт.
Визначення величини економічної ефективності в
Другий інформаційний лист
В результаті проведення природоохоронних заходів
Збитку в результаті проведення природоохоронних заходів
Вимоги до оформлення тез доповідей
ТЕМА 10. ЛІЦЕНЗІЙНО-ДОГОВІРНІ ОСНОВИ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Тема 1. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ
ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Мета та завдання ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 3. Екологічні правовідносини
Тема 8. Правові основи екологічної інформації
Основні нормативно-правові акти
Акти вищих органів судової влади РФ
Інформаційне забезпечення дисципліни
Тема 28. Міжнародно-правовий механізм охорони навколишнього середовища
Тема 26. Правовий режим екологічно неблагополучних територій
Розпорядження Уряду РФ
Нормативно-правові акти федеральних органів виконавчої влади
Методичні рекомендації з написання навчально-дослідних робіт з екологічного права
Завдання для самопідготовки
Самостійна робота студентів
Методичні рекомендації та вказівки для викладача і студентів
Міжнародно-правові акти
Тема 24. Правовий режим особливо охоронюваних територій і об'єктів
Тема 17. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення
Тема 2. Історія і джерела екологічного права
Тема 20. Правове регулювання використання та охорони лісів
Тема 16. Правові основи діяльності правоохоронних органів в галузі використання і охорони навколишнього середовища.
Тема 13. Екологічні вимоги до господарської та іншої діяльності
Тема 5. Право власності на природні ресурси
Тема 6. Право природокористування
Тема 15. Правові основи екологічного контролю
Тема 16. Правові основи діяльності правоохоронних органів в галузі використання і охорони навколишнього середовища
Тема 11. Еколого-правові основи технічного регулювання: технічні регламенти, стандартизація та сертифікація
Тема 7. Правові основи управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища
оцінка ТМЗ
Облік заробітної плати
кореспонденція сетів
Свинячий грип - чергова інфекція - чергова вакцина!
Хвороби нирок у дітей
ЯК ЕКОЛОГІЧНІ ЛІКУВАЛЬНІ І О3ДОРАВЛІВАЮЩІЕ СИСТЕМИ
Положення про екологічно чистому лікувальному і профілактичному комплексі
Єдина медико-аграрна екологічна концепція, як частина концепції сталого розвитку
Грип - як вилікуватися?
Ювенальний ревматоїдний артрит
Поняття про екологічному менеджменті.
Екологічна служба підприємства.
Порядок проведення Конкурсу
проектних робіт
програма лекцій
екологічне лікування
Програма екологічного поселення
I. Пояснення загальних причин і механізмів захворювань
Вчення Бірхер-Беннер
екологічна медицина
Глава II. Біохімія харчування та патологія людського організму
Сумісність харчових продуктів
Механізм дії мінеральних вод
Екологічна криза. Де ж вихід?
дихання
Глава III. лікування
Харчовий лейкоцитоз і алергізація
Тема лекції 2: Поняття про екологічний нормуванні
Тема лекції 4: Нормування ЗВ в повітрі
Екотоксикологія - нова наука про навколишнє середовище
Методи оцінки токсичності середовища
Стандартизація в галузі охорони ОПВ
Історія розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за незаконне полювання.
Поняття та ознаки незаконного полювання
ВСТУП.
Об'єкт і предмет злочину, передбаченого статтею 258 КК РФ
Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 258 КК РФ
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СЛОВАРЬ
ВИСНОВОК
Суб'єктивні ознаки злочину, передбаченого статтею 258 КК РФ
НС ЕКОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ
Правова охорона навколишнього середовища в сільському господарстві
Екологічні вимоги при здійсненні генно-інженерної діяльності
Правова охорона навколишнього середовища міських і сільських населених пунктів
Правова охорона озонового шару
Правова основа навколишнього середовища від біологічного і хімічного видів впливу
Правові заходи охорони навколишнього середовища в сфері енергетики
Екологічні вимоги при розміщенні, проектуванні. будівництві, господарських об'єктів.
Екологічні вимоги при введенні в експлуатацію, експлуатації та виведення і експлуатації господарських об'єктів
Відшкодування шкоди життю, здоров'ю та майну людини
Відшкодування шкоди навколишньому середовищу
Поняття і види екологічної шкоди
Сталий розвиток транспорту і екологічна
Особливості національної стратегії сталого розвитку економіки
Фактори, що впливають на стійкість роботи об'єкта, основи захисту інформації
Паспорт безпеки території
Менеджмент в еколого-виробничої системи
Проблеми сталого розвитку агропромислового комплексу в надзвичайних ситуаціях
Виняток або обмеження ураження від вторинних вражаючих факторів при аваріях
Стійкої роботи промислового об'єкта в надзвичайних ситуаціях
Вимоги промислової безпеки до експлуатації небезпечного виробничого об'єкта
Державна ек.експертіза. Цілі і порядок проведення.
Громадська екологічна експертиза: порядок проведення, значення
Поняття ОВНС, поняття, види та принципи екологічної експертизи
Ек.контроль, поняття і види
Ліцензування в сфері ООС
Тема 5 ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
Ж.Д.Бекмагамбетова. Радіаційно-екологічні аспекти безпеки населення. Навчальний посібник. - Алмати, 2002. - 304 с.
Аза?стан Республікасини? екологіяли? кодексі: - Алмати: ЮРИСТ, 2007. - 172 б.
ДЕ№3 Біосфера
Завдання №1 Екологія як наука
Заданіе№3 Жива речовина біосфери, його основні функції
ДЕ№4 Глобальні екологічні проблеми
соціально-економічними
Методичні рекомендації щодо ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ДИСЦИПЛІНИ
ВСТУП
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Теорія та практика
ПРИНЦИПИ ТА ЦІЛІ екопоселення першовитоків.
ІДЕЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОСЕЛЕННЯ І ІСТОРІЯ РУХУ екопоселення
І основні напрямки діяльності.
Єдність колективу і визначеність в цілях
Відповідальність, правдивість і чесність у відносинах
Прав (Статут) Екопоселення Велике
Правила добросусідства в поселенні Ладне
Див. Далі
Родові помістя Росії
Глобальна екологічна криза і шляхи виходу з неї
Сучасне природознавство і тенденції його розвитку
Найважливіші кризи в розвитку морської біоти
Зовнішні та внутрішні причини криз.


перша | Попередня | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати