На головну

Екологія

сторінка 61

Каталог - Екологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Більш детально питання про об'єкти екологічних громадських відносин розглянуто в главі II підручника. 7 сторінка
ПРОЕКТ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ МОДЕЛЬНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО КОДЕКСУ ДЛЯ ДЕРЖАВ-УЧАСНИКІВ СНД І КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ кодифікації ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА І НАУКИ УКРАЇНИ
Т.І. Макарова
Міжнародна співпраця
Речовин в навколишньому середовищі
Антропогенний матеріальний баланс
еволюція біосфери
Гетеротіпіческіе реакції
Жива речовина біосфери
Умови проживання організмів повітряного і водного середовища
Живі організми як середовище життя
атмосфера
І життя людини
Заходи з очищення та охорони вод
Ліс і діяльність людини
Середовище життя людини
катастрофи
Запаси прісної води
Олефірова Алла Павлівна
Vocabulary Notes
На міжнародному та регіональному рівнях
Державний екологічний контроль і нагляд,
Особливості правового режиму рослинного світу поза лісів
Нормативи використання природних ресурсів
Право на достовірну інформацію про стан навколишнього середовища
Правові обмеження вільного доступу до екологічно значимої інформації
Правовий режим пам'яток природи, дендрологічних парків і ботанічних садів
Правовий режим особливо охоронюваних природних об'єктів
З прав людини в Російській Федерації
Діяльності органів виконавчої влади
Основні терміни та визначення
Глава XI. Охорона і раціональне використання надр
Глава XII. Охорона і раціональне використання вод
Глава IV. Право природокористування. Види прав на природні об'єкти та ресурси
На прикладі Бєлгородської області).
Методи вимірювання змін в навколишньому середовищі.
Вивчення паркових екосистем
Обліку якості зворотних вод
Надання водних об'єктів у користування на підставі договору водокористування
Основні закономірності організації і розвитку біосфери
Форма заяви про надання водного об'єкта в користування
Рангове-сумарний критерій Уилкоксона-Манна-Уїтні
Неможливо розвиток злочинності масштабами ХХ століття, т.к. в даний час вилучення вогнепальної зброї зросла в
тести темі
Сучасний етап розвитку мережі національних природних парків
Види юридичних фактів
На рівні місцевого самоврядування діють нормативні акти органів місцевого самоврядування.
Зони самоочищення видатків
Організація гідросфери.
Самостійна робота студентів
Самостійна робота студентів
Основи екології.
інформаційний матеріал
Пряме і непряме (опосередковане) дію Екологічних факторів.
Правовий режим екологічно неблагополучною території
Про навколишнє середовище
І охорони природних ресурсів континентального шельфу
екологічна сертифікація
З видалення відходів в навколишнє середовище
Поняття і цілі екологічного аудиту
Плата за природокористування
Відомчий і виробничий екологічний контроль
Перевірка вихідного рівня знань
Вступ
застосування санкцій
Нормативні правові акти Федерального агентства з надрокористування Російської Федерації
Початкові дані
завдання
Екологічна політика: алгоритм практичних рішень
панівні концепції
МОСКВА 2010
загальні поняття
розвиток біосистем
завдання
Сапаргаліев Г.С. Ібраєва А.С.
Binge Drinking and the Brain
Match the different ways of spending free-time to the pictures
OvErhEating and dEath
Music in our life
My Own Perspective on Environmental Problems
Causes of office accidents
Follow-up (discussion)
Grammar
Speaking
COMPANY STRUCTURES
Скорочення часу безперервної роботи та відновлення з метою підвищення надійності систем
Оцінка ризику
лісостепових
Отже, сучасні популяції людей не можуть входить в природні біоценози.
Першочергові заходи щодо вирішення медико-екологічних проблем
Рамкова Конвенція ООН про зміну клімату, спрямована на стабілізацію концентрацій газів, що викликають "парниковий ефект" в атмосфері.
І охороною навколишнього середовища
Органи загальної компетенції
Про стан навколишнього середовища
Природні багатства - суспільне надбання
На природні ресурси
природні системи
екологічної експертизи
Регулювання природокористування і охорони навколишнього середовища
На стан навколишнього середовища
На навколишнє середовище
Право на сприятливе навколишнє середовище
екологічних відносин
Правоздатність та дієздатність
Порівняльна економічна оцінка ефективності проекту
Розмежування галузей природоресурсного та інших галузей права
Навчальний посібник 31 сторінка
завдання 4
Тема 2. Джерела екологічного права
Навчальний посібник 21 сторінка
допущено
Про вдосконалення правового регулювання попередження забруднення навколишнього середовища 3 сторінка
Популяційні СТРУКТУРА ВИДУ
Право приватної власності на природні ресурси: деякі теоретичні та прикладні проблеми
Обгрунтування розміру СЗЗ
На території СЗЗ допускається розміщувати
ЮРИДИЧНАЕ ПАНЯЦЦЕ ЖИВЁЛЬНАГА СВІТЛА
18 сторінка
громадська експертиза
Відомчі акти
Нормативні акти організацій
Глава 1
Тварин, причини їх вимирання
І рідкісних видів рослин
І життя людини
Екологічний ризик
Потоки енергії і кругообіг речовин
впливів
Світові запаси паливно-енергетичних ресурсів
зростання народонаселення
На різних видах палива, г / кВт / год
Структура і склад атмосфери
прогнозування
І паспортизація
Оцінка якості навколишнього середовища
Система наземного моніторингу навколишнього середовища
ЕКОЛОГІЯ
ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ
Завдання № 1
Екологічна структура біоценозу
ПОТІК ЕНЕРГІЇ
І коефіцієнти, що визначають умови
завдання
За пріоритетності ЗВ
Екологізація СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ЕКОЛОГІЯ До ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ
Життєві форми рослин
Зміна еколого-соціально-економічних епох
Генетичні процеси в популяціях
Зростання популяцій і криві зростання
Просторова структура біоценозу
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ЛЮДИНИ
Степановских Анатолій Сергійович
Показники ефективності (економічні складові)
Політекономічна і політекологіческая (або еколономіческая) ефективність
базові вимоги
Температурний діапазон активного життя на Землі, ° С
І вологості
Основні положення по інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферу
Екології Б. Коммонера
Реєстраційний номер сертифіката
сертифікації
Захист біосфери від впливу автотранспорту
Оцінка ефективності діяльності контролюючих природоохоронних органів
політика
Ступінь забруднення грунтів
нормативам
Формування системи фінансування природоохоронних заходів
Глава VII. Охорона навколишнього середовища при здійсненні господарської та іншої діяльності
Головні завдання Мінприроди
During-reading (3)
Writing
Reading
Fill each gap with a word or phrase from the box.
Вимоги до результатів освоєння дисципліни
Розрахунок коефіцієнта парної кореляції
Більш детально питання про об'єкти екологічних громадських відносин розглянуто в главі II підручника. 26 сторінка
Більш детально питання про об'єкти екологічних громадських відносин розглянуто в главі II підручника. 20 сторінка
Фауна безхребетних.
ВСТУП
Земельний податок
Плата за користування лісами
І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИК
Контроль ефективності заходів протигельмінтозів.
Причини провалів у політиці.
Приклад 1. Некоректне вибір пріоритетів державних інвестицій.
Складання переліку екологічних проблем регіону
Практичне заняття № 9
Сталий розвиток
Природними об'єктами охорони навколишнього середовища від забруднення, виснаження, деградації, псування, знищення та іншого негативного впливу господарської та іншої діяльності є
Стаття 12. Повноваження громадян в області охорони навколишнього природного середовища
Тваринний світ, ресурси.
Державні природні заказники
Етап утворення перших національних природних парків (1983-1990)
Етіологія харчових отруєнь, невстановленої етіології
Перевірка вихідного рівня знань
Експеримент.
атмосфера
Захист права власності на природні ресурси
З видалення відходів в навколишнє середовище


перша | Попередня | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати